مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری سال 98 بعد از شش سال عدم تغییر و ثبات در پرداخت هزینه کارشناسی کارشناسان، بالاخره مورد تجدید نظر قرار گرفت. دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بین سال‌های 93 تا 97 بدون تغییر بوده و همین امر زمینه تجدید نظر در جدول تعرفه کارشناسی را فراهم آورد.

با توجه به اعطای درخواست‌های متعدد کارشناسان در خصوص تغییر جدول تعرفه به شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، زمینه تغییر جدول تعرفه سال 92 فراهم آمد و حداقل و حداکثر هزینه کارشناسی مشخص گردید.

تعرفه دستمزد کارشناسان دادگستری 98 با توجه به اصلاحاتی که در آن صورت گرفته است، هم هزینه ثابت و حداقل هزینه‌ها و هزینه‌های متغیر ارزیابی را مورد بازنگری قرار داده است. بدیهی است دریافت هر گونه هزینه مازاد بر جدول تعرفه کارشناسان سال 98 ممنوع بوده و در موراد خاص تنها با دستور مقام ذی صلاح و شورای عالی امکان پذیر خواهد بود. بنابراین محاسبه دستمزد و هزینه کارشناسی من بعد با توجه به جدولی که در ادامه خواهد آمد صورت گرفته و دستمزد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شامل دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و همچنین اشخاص حقیقی دخیل در پرونده‌ها بر همین اساس مشخص خواهد شد.

در بسیاری از رشته‌های کارشناسان دادگستری مانند تعرفه پیشین حداقل و حداکثری برای موارد چون ارزیابی و تعیین تکلیف‌ها در نظر گرفته شده است که بر اساس آن کارشناس و یا افرادی که به کارشناس ارجاع داده می‌شوند، می‌توانند در خصوص هزینه کارشناسی توافقاتی حاصل کنند. مانند هزینه کارشناسی رشته بازرگانی در تعرفه 92 و یا تعرفه نفقه و مورادی که بسیار هستند.

کارشناسان و همچنین متقاضیان امور کارشناسی در زمینه ارزیابی ساختمان، گروه مهندسی آب و معادن، فلزات، اموال منقول، حسابداری و حسابرسی، حمل و نقل، امور ثبتی، بیمه و راه و ساختمان و سایر رشته‌های کارشناسی از بعد از ابلاغ جدول تعرفه بازنگری شده و انجام اصلاحات نهایی، موظف هستند تا بر اساس جدول مصوب اقدام به دریافت و پرداخت هزینه‌های کارشناسی نمایند.

جدول کامل تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی 98 بعلاوه فایل پی دی افی در خصوص جزئیات تعرفه جدید با در نظر گرفتن موارد ارجاع، هزینه‌های کارشناسی و همچنین شیوه تعیین و پرداخت هزینه کارشناسی به پیوست همین متن خواهد آمد و می‌توانید به صورت رایگان آن را دانلود نمائید. همچنین نرم افزار‌هایی نیز در خصوص محاسبه هزینه کارشناس رسمی دادگستری طراحی شده که بر اساس تعرفه‌ جدید اقدام به محاسبه دستمزد و هزینه کارشناسی در رشته‌های مختلف می‌نماید.

No Internet Connection