دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته تاسیسات ساختمانی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون تاسیسات ساختمانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

0 تومان
کد محصول : tasisat_sakhtemani_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

آزمون رشته تأسیسات ساختمانی

1- نصب کدام مورد، روی دیگ بخار ضروری و الزامی است؟

۱) شیر اطمینان                      ۲) خلاء شکن

۳) شیر یکطرفه                      ۴) شیر فشار شکن

۲- چنانچه قطعات و اجزای هواکش با گازهای قابل انفجار و یا قابل اشتعال تماس داشته باشد، می بایستی جنس آنها از کدام یک از موارد زیر باشد؟

۱) فلزی                               ۲) ضدجرقه

۳) غیرفلزی یا ضد جرقه           ۴) فلزی و ضدجرقه

۳- نقش پاراشوت در آسانسور و گاورنر، به ترتیب کدام است؟

۱) کنترل سرعت - جلوگیری از سقوط

۲) جلوگیری از سقوط - کنترل سرعت

۳) قفل شدن درب کابین - جلوگیری از سقوط

۴) جلوگیری از سقوط - کنترل ظرفیت

۴- در صورتی که به جای تزریق ازت برای نشت یابی کمپرسور چیلر تراکمی پس از تعمیر، از اکسیژن استفاده شود، کدام اتفاق رخ می دهد؟

۱) در مدارهای ازت و اکسیژن جایگزین شده، تغییری حاصل نمی شود.

۲) کمپرسور از رده کار خارج و مجددا مورد تعمیر قرار می گیرد.

۳) پس از راه اندازی، کمپرسور دچار آسیب دیدگی می شود.

۴) کمپرسور در اثر تماس روغن و اکسیژن منفجر میشود.

۵- در یک مجموعه آپارتمانی ۴ طبقه تک واحدی، آثار نشت فاضلاب در زیر سقف آپارتمان طبقه دوم و بعضی از قسمتهای مشاع طبقه همکف ساختمان مشاهده می شود. ترمیم و جبران هزینه ها، به کدام ترتیب باید انجام شود؟

۱) ترمیم خرابی به عهده مالک طبقه دوم و مشاعات به عهده مجموعه است.

۲) ترمیم خرابی به عهده مالک و سازنده است و مشاعات به عهده مجموعه است.

۳) ترمیم خرابی به عهده مالک طبقه دوم و سوم بالمناصفه و بقیه به عهده مجموعه است.

۴) ترمیم خرابی آپارتمان طبقه دوم به عهده مالک آپارتمان طبقه سوم و بقیه به عهده مجموعه است.

۶- برای جلوگیری از ضربه قوچی، از کدام تجهیزات باید استفاده کرد؟

۱) شیرهای الکتریکی تدریجی و والوهای فلکه ای (گیت والو)

۲) شیرهای قطع و وصل الکتریکی و دستیه

۳) شیرهای سماوری و کروی یال والي

 ۴) فشارشکن و شیر اطمینان فشاری

۷- بهره برداری از آسانسور نفربر در ساختمانهای مسکونی و عمومی با تأکید کدام مرجع مجاز است؟

۱) شهرداری منطقه

۲) سازمان آتش نشانی منطقه

۳) مؤسسه استاندارد

۴) شرکت نصاب آسانسور

۸- فشار گاز قبل از رگلاتور ساختمانهای مسکونی و بعد از رگلاتور در شبکه لوله کشی گاز ساختمانهای مسکونی، به ترتیب چند PSI است؟

۱) ۶۰ و ۲۵°                  ۲) ۱۰۰ و ۵

۳) ۳۵ و ۵,ه                 ۴) ۲۵ و۱

9- فشار گاز طبیعی در شبکه لوله کشی گاز ساختمانهای مسکونی، چند میلی متر ستون آب است؟

1) 50                          2) 176

3) 671                                4) 716

۱۰- بهترین و مناسب ترین مورد اتصال در اجرای لوله کشی های گالوانیزه به قطرهای ۵ اینچ و بالاتر، کدام است؟

۱) نباید از نوع فلنجی باشد.

۲) باید از نوع فلنجی باشد.

۳) باید از نوع دنده ای یا فلنجی باشد.

۴) باید جوشی باشد.

۱۱- حداکثر دمای مناسب آب گرم مصرفی در شبکه توزیع ساختمان ها، چند درجه سانتی گراد است؟

1) 55                         2) 70

3) 50                         4) 65

۱۲- قسمت آتش خواری کوره (تأمین کننده هوای گرم)، معمولا از کدام ورق ساخته می شوند؟

۱) آهن سیاه                         ۲) آلومینیم

۳) استنلس استیل                  ۴) آهن گالوانیزه

۱۳- اگر سرعت دورانی پمپی را دو برابر کنیم، توان مصرفی موتور محرک آن به چه میزان تغییر می کند؟

۱) ۸ برابر افزایش                   ۲) ۶ برابر افزایش

۳) ۴ برابر افزایش                   ۴) ۴ برابر کاهش

۱۴- نقش خازن در شبکه های الکتریکی چیست و واحد آن کدام است؟

۱) افزایش قدرت اکتیو - ولت آمپر

۲) اصلاح ضریب قدرت – کیلووار

۳) کاهش قدرت اکتیو - کیلووات

۴) افزایش قدرت راکتیو - کیلووار

۱۵- کلید نشت جریان برق (RCD) در تابلوهای برق مصرفی، چه نقش اساسی دارد؟

۱) جلوگیری از برق گرفتگی و اتصال زمین

۲) قطع برق و کاهش جریان نشتی

۳) کاهش مصرف برق و برق گرفتگی

۴) جلوگیری از برق گرفتگی و قطع برق

۱۶- به ترتیب، ضریب توان الکتروموتورهای معمولی مورداستفاده در پمپ کدام است و میزان جریان هر کیلووات انرژی الکتریکی مصرفی معادل چند آمپر است؟

1) 1، 2                         2) 0.9، 10

3) 0.8، 1.8                  4) 0.7، 1.5

۱۷- عوامل اصلی تعیین قطر کابل تغذیه سیستمها کدام اند؟

1) توان و جریان مصرف کننده و فاصله از محل تغذیه

۲) میزان قدرت اکتیو و راکتیو مصرف کننده

۳) توان مصرف کننده و جریان مصرف کننده

۴) ولتاژ مصرفی و فاصله مصرف کننده

۱۸- در صورتی که طول الکترود و میلهای سیستم ارت ۲ برابر شود، میزان مقاومت آن چه وضعیتی می شود؟

۱) نصف میشود.             ۲) دو برابر می شود.

۳) تغییری نمی کند.        ۴) کمتر می شود، ولی به نصف نمی رسد.

۱۹- لوازم اصلی تر پست پاساژ کدام اند؟

1) تابلوهای اصلاح ضریب قدرت - تابلوهای توزیع - ترانسفورماتور قدرت

۲) ترانسفورماتور قدرت - دژنکتور و سکسیونر - رله های حفاظتی

۳) ترانسفورماتور قدرت - تابلوهای توزیع فرعی - کلید مینیاتوری

۴) کلیدهای اتوماتیک - لوازم اندازه گیری - تابلوهای توزیع

۲۰- حد و حریم خطوط برق رسانی شبکه های شهری در شرایط فعلی و فاصله مجاز با ساختمانها برای شبکه ۲۰ کیلوولت و شبکه ۳۸۰ ولت، به ترتیب چند متر است؟

۱) ۲۱ تا ۳، ۳                 ۲) ۲٫۱ تا ۳، ۱٫۵

۳) ۳٫۵ تا ۴، ٫۸ه            ۴) ۵ تا ۶، 5

۲۱- تفاوت دژنکتور و سکسیونر معمولی در پست های برق، در کدام موارد است؟

۱) قابل قطع مدار زیر بار - قطع مدار بدون بار

۲) قطع و وصل بدون بار - قابل قطع مدار زیر بار

۳) قطع و وصل با بار - قطع و وصل زیر بار

۴) قطع و وصل بدون بار - وصل مدار زیر بار

۲۲- نقش برق گیر در شبکه های توزیع برق هوایی چیست؟

۱) اتصال شبکه اصلی به شبکه ارتینک

۲) انتقال برق از شبکه اصلی به شبکه فرعی

۳) انتقال ولتاژ اضافی به شبکه ارتینک

۴) انتقال برق از پست برق به شبکه برق

۲۳- براساس شرایط عمومی پیمان، چند دوره تعلیق در یک پیمان می تواند وجود داشته باشد و تا چند دوره می تواند تمدید شود؟

۱) فقط یک دوره سه ماهه

۲) موضوع پیمان اصلا قابل تعليق نمی باشد.

۳) یک دوره یک ماهه و یک دوره یک ماهه دیگر

۴) یک دوره سه ماهه و حداکثر یک دوره سه ماهه دیگر

۲۴- در کارگاههای ساختمانی، چه کسی موظف است اقدامات لازم جهت حفظ و تأمین ایمنی را انجام دهد؟

۱) مالک ساختمان                   ۲) مجری کار

۳) مشاورین ساختمان             ۴) ناظرین ساختمان و تأسیسات

۲۵- برای تنظیم دمای آب گرم در منابع آب گرم کویلی، از کدام نوع شیر کنترلی معمولا استفاده می شود؟

۱) شیر موتوری دو راهه            ۲) شیر سولونوئیدی

۳) شیر موتوری سه راهه           ۴) ترمومتر الکتریکی

۲۶- جهت جلوگیری از افزایش فشار در منابع آب گرم مصرفی، از کدام نوع لوازم استفاده می شود؟

۱) شیر اطمینان از نوع فشاری و حرارتی

2) شیر اطمینان حرارتی

۳) پرشر سوئیچ

۴) فشارشکن

۲۷- جهت جلوگیری از جمع شدن گازهای مخرب در سپتیک تانک فاضلاب، نصب کدام مورد پیشنهاد می شود؟

۱) درب لولایی روی سقف

۲) هواکش برقی

۳) درب مشبک یا بازشو روی سقف

۴) لوله هواکش

۲۸- در نقاط سردسیر، اندازه تمامی لوله هواکش (لوله ونت) برای عبور از بام، کدام است؟

۱) معادل ۵ اینچ است.

۲) قطر آن، کمتر از ۴ اینچ است.

۳) نباید کمتر از ۳ اینچ باشد.

۴) هم قطر لوله هواکش است.

۲۹- در لوله کشی تغذیه نازل های آبفشان، از کدام مورد استفاده می شود؟

۱) پرشر سوئیچ                      ۲) شیر سلونوئیدی

۳) فلوسوئیچ                        ۴) شیر موتور دوراهه

۳۰- در لوله کشی بخار و کندانس کویل های گرمایی، نصب کدام مورد الزامی است؟

۱) شیر هواگیر اتوماتیک           ۲) خلاءشکن

۳) شیر هواگیر دستی              ۴) شیر اطمینان

۳۱- نصب کدام مورد، قبل از تله بخار و شیر فشارشکن الزامی است؟

۱) شیر یکطرفه                       ۲) شیر قطع و وصل

۳) شیر قطع و وصل و یک طرفه ۴) شیر قطع و وصل و صافی

۳۲- سرعت هوا در کانال های توزیع هوا برای هوارسانی های ساختمان اداری، در حدود چند FPM مناسب است؟

1) 500                                 2) 1500

3) 5000                              4) 10000

۳۳- اگر سرعت دورانی پمپی را دو برابر کنیم، ارتفاع (هد) خروجی آن به چه میزان تغییر می کند؟

۱) چهار برابر افزایش                ۲) سه برابر افزایش

3) هشت برابر افزایش             ۴) تغییر نمی کند.

۳۴- جهت جلوگیری از زنگ زدگی لوله های فولادی در شبکه های گازرسانی، معمولا از کدام پوشش کامل استفاده می شود؟

۱) پوشش گرم

۲) نوار مخصوص

۳) پوشش گرم و یا نوار و پرایمر مخصوص

۴) نوار و پرایمر مخصوص

۳۵- جهت حفاظت از انتقال لرزش الکتروپمپ های زمینی به لوله های مکش و دهش متصل به آنها، از کدام قطعه استفاده می شود؟

۱) لاستیک فشرده           ۲) فقط لرزه گیر لاستیکی

۳) شلنگهای فشار قوی     ۴) لرزه گیر لاستیکی و یا آکاردئونی

۳۶- طبقه بندی لوله های آزبست سیمان تحت فشار، چگونه تعریف می شوند؟

۱) فشار آزمایش                     ۲) فشار طراحی

۳) فشار تست در کارخانه         4)  کلاس­بندی A، B، C و D

۳۷- یک تن تبرید، حدودة معادل چند کیلووات است؟

1) 5                           2) 3.5

3) 2.5                        4)  1.5

۳۸- کدام نوع کابل فرمان آسانسور، مجاز است؟

۱) معمولی                    ۲) افشان

۳) تخت                     ۴) افشان و یا تخت

۳۹- کدام مورد درخصوص عبور لوله های تأسیساتی و کابل های برق عمومی از چاهک آسانسور، صحیح است؟

۱) غیرمجاز است.            ۲) مجاز است

۳) امکان پذیر می باشد.   ۴) بلامانع است.

۴۰- واحد سنجش سختی آب چیست و در دیگ های کوچک کم فشار، حداکثر به چه میزانی مجاز می باشد؟

۱) پی پی ام (PPM) - حدود ۱۰ TDS

2) تی دی اس (TDS)- حدود 10 PPM

3) تی دی دی (TDD)- حدود 20 TDD

4) پی پی ام (PPM)- حدود 20 (PPM)

۴۱- ترموستات آنتی فریز، در کدام قسمت هواساز نصب می شود؟

۱) هوای ورودی به دستگاه         ۲) هوای خروجی به دستگاه

۳) مصرف کننده ها                 ۴) فن دستگاه

۴۲- تفاوت چیلر جذبی تک اثره با چیلر جذبی دو اثره در چیست و فشار بخار هرکدام به ترتیب چه مقدار است؟

۱) تعداد مبدل در مسیر - ۸ بار و ۱۶ بار

۲) میزان حجم مبدلها - ۴ بار و ۸ بار

۳) تعداد مبدل در مسیر - یک بار و ۸ بار

۴) ۱۰ مبدل و ۲۰ مبدل - ۸ بار و ۸ بار

۴۳- لوازم اصلی موردنیاز سیستم اعلام حریق، کدام است؟

۱) آژیر، پانل، مخزن آب، پمپ آتش نشانی

۲) پانل، پمپ آتش نشانی، مخزن آب، شستی

۳) پانل، دتکتورهای دودی و حرارتی، آژیر، شستی اعلام حریق

۴) دتکتورهای دودی و حرارتی، شستی اعلام حریق، جعبه های

۴۴- اقلام اصلی سیستم های حفاظت کاتودیک کدام اند؟

۱) رکتیفایر، بسترهای آندی و آندها، کابل های ارتباطی نقاط کنترل پتانسیل

۲) کابل های ارتباطی بین تست یونیت - اتصالات، یکسو کننده ها

۳) بسترهای کاتدی - بسترهای اندی، کابل های ارتباطی

۴) ترانس جریان - سیستم ارتباطی کابلی - کاتدها

۴۵- درصورت بروز حادثه آتش سوزی در اثر عوامل الکتریکی، کدام مورد می تواند از علل اصلی باشد؟

۱) کلیدهای حفاظتی                        ۲) مصرف کننده های الکتریکی

۳) کنتور و لوازم اندازه گیری              ۴) اتصالات نامناسب سیمها

۴۶- کدام مورد درخصوص نصب وسیله گازسوز در سرویس های بهداشتی و رختکن حمام، صحیح است؟

۱) بلامانع و مجاز می باشد.               ۲) ممنوع است.

۳) امکان پذیر می باشد.                   ۴) با تأمین هوای لازم، مجاز است.

۴۷- حداقل فاصله مجاز لوله گاز با کابل های برق زیرزمینی با ولتاژ ۲۲۰ و ۳۸۰ ولت در مسیر موازی، چقدر است؟

۱) ۷۰ سانتی متر                     ۲) ۱٫۲ متر

۳) ۵۰ سانتی متر                   ۴) ۱ متر

۴۸- دو عدد مندرج در مقابل IP (کلاس حفاظتی لوازم الکتریکی)، مشخص کننده کدام نوع حفاظت هستند؟

۱) اولی، حفاظت بدنه در برابر ورود ذرات خارجی و دومی، حفاظت بدنه در برابر ورود آب

۲) اولی، حفاظت بدنه در برابر صدمات مکانیکی و دومی، حفاظت در برابر آتش سوزی

٣) اولی، حفاظت بدنه در برابر ورود آب و دومی، حفاظت بدنه در برابر ذرات خارجی

۴) اولی، حفاظت بدنه در برابر آتش سوزی و دومی، حفاظت بدنه در برابر ورود آب

۴۹- حداقل قطر داخلی دودکش لوازم گازسوز در ساختمانهای مسکونی و عمومی، چند میلی متر است؟

1) 150                         2) 125

3) 100                        4) 75

۵۸- نقش فلومترهای التروسونیک در کدام یک از مدارها، مورد استفاده و بهره برداری مؤثر قرار دارد؟

۱) کابل ها، سیالات و گازها

۲) نورسنجی، صوت سنجی و مایعات

۳) مایعات، سیالات و گازها

۴) گازهای مصرفی، آب شهری و مواد معدنی

۵۹- اجزای اصلی چیلر ضربه ای، شامل کدام موارد است؟

۱) اواپراتور - کندانسور - کمپرسور - لوازم کنترلی

۲) کندانسور - اواپراتور - لوازم کنترلی

۳) اواپراتور - کمپرسور - لوازم کنترلی

۴) کمپرسور - شاسی - مخزن

۶۰- مناسب ترین و بهترین کاربرد هواسازهای با جریان Down Flow، در کدام فضا می باشد؟

۱) سایت های همایش             ۲) سایت های کامپیوتری

۳) اتاق های عمل                   ۴) ورزشگاه

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن