راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته ثبت شرکتها کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری 1375

سوالات آزمون رشته ثبت شرکتها کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری 1375

0 تومان
کد محصول : sabte_sherkat_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبت شرکتها کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1–در شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه باید:

۱ )با موافقت اکثریت عددی شرکا و سه‌چهارم سرمایه انجام گیرد

۲ )با موافقت اکثریت عددی شرکا انجام گیرد

۳ )با موافقت اکثریت عددی شرکا و نصف سرمایه انجام گیرد

۴ )با موافقت اکثریت سرمایه انجام گیرد

2 - اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده:

۱ )شریک با مسئولیت محدود است

۲ )شریک سهامی است

۳ )شریک ضامن است

۴ )شریک نسبی است

3 - در شرکت‌های سهامی تصویب افزایش سرمایه:

۱ )از اختیارات مجمع عمومی عادی شرکت است

۲ )از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت است

۳ )از اختیارات مدیرعامل شرکت است

۴ )از اختیارات هیئت مدیر شرکت است

4 -اندوخته قانونی از سود خالص شرکت

۱ )باید تا موقعی که شرکت فعالیت دارد هرسال منظور و موضوع گردد

۲ )امر حتمی و تکلیف قانونی نیست

۳ )باید تا میزان یک‌بیستم سرمایه شرکت هرسال کل سود خالص موضوع و منظور گردد

۴ )هرسال باید یک‌بیستم سود خالص تا میزان یک‌دهم سرمایه شرکت موضوع و منظور گردد

 

5 - در شرکت‌های سهامی بازرسان شرکت:

۱ )توسط هیئت‌مدیره برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند

۲ )توسط مجمع عمومی فوق‌العاده برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند

۳ )توسط مجمع عمومی عادی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند

۴ )توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند

6 - شرکت با مسئولیت محدود با چه میزان سرمایه قابل ثبت است؟

۱ )فقط با یک‌میلیون ریال

۲ )با هر مقدار سرمایه

۳ )نیازی به سرمایه ندارد

۴ )باید بیشتر از یک‌میلیون ریال سرمایه داشته باشد

7 - در شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه

۱ )باید بانام باشد

۲ )باید بینام باشد

۳ )باید به‌صورت ریالی باشد

۴ )باید به‌صورت بانام و بینام باشد

8 - شرکت مختلط سهامی تشکیل می‌شود

۱ )از شرکا ضامن و شرکا سهامی

۲ )از شرکا سهامی و شریک با مسئولیت محدود

۳ )شریک نسبی و شرکا ضامن

۴ )شریک سهامی و شریک نسبی

9 - پس از ثبت اختراع اشخاص ذینفع

۱ )می‌توانند به مرجع ثبت‌کننده اعتراض نمایند

۲ )نمی‌توانند به مرجع ثبت کنند اعتراض کنند.

۳ )اصولاً نمی‌توانند طرح دعوا یا اعتراض کنند.

۴ )می‌توانند در دادگاه مربوطه اقامه دعوا نمایند.

10 - در شرکت‌های سهامی عام نقل‌وانتقال سهام

۱ )نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد

۲ )باید با موافقت مدیران شرکت باشد

۳ )می‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد

۴ )باید به موافقت مجامع عمومی صاحبان سهام برسد

11- در شرکت‌های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم

۱ )باید بیشتر از مبلغ صد هزار ریال باشد

۲ )می‌تواند به هر مبلغ تعیین شود

۳ )نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد،

۴ )باید از ده هزار ریال بیشتر باشد

12 - در شرکت‌های سهامی در موارد زیر

۱ )انتخاب بازرس یا بازرسان باید به ثبت اداره ثبت شرکت‌ها برسد

۲ )نقل‌وانتقال سهام باید به ثبت اداره ثبت شرکت‌ها برسد.

۳ )انتصابات داخلی شرکت توسط مدیرعامل، باید به ثبت برسد

۴ )قراردادهای مهم شرکت باید به ثبت اداره ثبت شرکت‌ها برسد

13 -علائم ذیل را نمی‌توان به‌عنوان علائم تجارتی اختیار نمود

۱ )حروف در تصاویر

۲ )نقوش و ارقام

۳ )مهر و لفاف و عبارات

۴ )نشان‌ها و تمثال‌ها

14 - در شرکت‌هایی با مسئولیت محدود عدم ذکر کلمه مسئولیت محدود

۱ )موجب ابطال ثبت شرکت خواهد بود

۲ )شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب خواهد بود

۳ )موجب ابطال نام شرکت خواهد بود

۴ )هیچ‌گونه اثری در وضع شرکت ندارد

15- در شرکت با مسئولیت محدود شرکا در خصوص سهم الشرکه غیر نقدی در مقابل اشخاص ثالث

۱ )هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند

۲ )مسئولیت مشترک دارند

۳ )مسئولیت تضامنی دارند

۴ )مسئولیت نسبی دارند

16 - در شرکت‌های سهامی درصورتی‌که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده باشد

۱ )افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود

۲ )افزایش سرمایه شرکت بلامانع است

۳ )درصورتی‌که هیئت مدیر تصویب کند افزایش سرمایه مانعی ندارد

۴ )درصورتی‌که مجمع عمومی تصویب کند افزایش سرمایه مانعی ندارد

17- شرکت یا مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که

۱ )سرمایه نقدی تأدیه شود

۲ )سهم الشرکه غیر نقدی تأدیه شود

۳ )سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شود

۴ )سرمایه نقدی تأدیه و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شود

18- در صورت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بدون پرداخت سرمایه نقدی و غیر نقدی

۱ )شرکت مزبور غیر نافذ است

۲ )شرکت مزبور باطل و غیر معتبر است

۳ )شرکت مزبور معتبر و صحیح است

۴ )شرکت مزبور معتبر و صحیح و شرکا مسئول‌اند

19 -تفاوت شرکت سهامی عام و سهامی خاص

۱ )ازلحاظ مسئولیت سهامداران در شرکت است

۲ )ازلحاظ نحوه تشکیل مجمع عمومی آن‌ها است

۳ )ازلحاظ نحوه تعیین سرمایه شرکت است

۴ )ازلحاظ نحوه انحلال شرکت است

20 - شرکت سهامی عام را با چه مبلغ سرمایه می‌توان تأسیس کرد؟

۱ )با بیشتر از پنج میلیون ریال

۲ )با کمتر از پنج میلیون ریال

۳ )یا مبلغ یک‌میلیون ریال

۴ )با هر مبلغ که سهامداران موافقت کنند

21 - ثبت علامت جاری برای کالاها

۱ )در تمام موارد امری الزامی است

۲ )در تمام موارد امری اختیاری است

۳ )در هیچ موردی ضروری نیست

۴ )در برخی موارد الزامی است

22 - دارنده ورقه اختراع حق استفاده از موضوع اختراع خود را

۱ )می‌تواند کلاً و جزا به دیگری انتقال دهد

۲ )نمی‌تواند جزاً به دیگری انتقال دهد

۳ )نمی‌تواند کلاً به دیگری انتقال دهد

۴ )کلاً و جزاً حق انتقال به دیگری را ندارد

23 - در شرکت با مسئولیت محدود تصمیمات باید

۱ )با اکثریت عددی شرکا اتخاذ شود

۲ )یا اکثریت سرمایه اتخاذ شود

۳ )با اکثریت عددی و لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود

۴ )با اکثریت عددی و لااقل یک‌سوم سرمایه اتخاذ شود

24 – در شرکت با مسئولیت محدود انحلال باید

۱ )با تصمیم عده‌ای از شرکا که بیش از تمامی سرمایه رادارند اتخاذ شود

۲ )با تصمیم اکثریت سرمایه اتخاذ شود

۳ )با تصمیم هر اکثریتی قابل اتخاذ است

۴ )با تصمیم اکثریت عددی شرکا اتخاذ شود

25 - در شرکت مختلط سهامی سرمایه شرکت

۱ )باید به‌صورت سهام باشد

۲ )باید به‌صورت سهم الشرکه باشد

۳ )به‌صورت هیچ‌کدام نباشد

۴ )به‌صورت سهام و سهم الشرکه باشد

26 - در شرکت با مسئولیت محدود تشکیل هیئت نار

۱ )هیچ‌گاه ضرورت ندارد

۲ )بستگی به تعداد شرکا شرکت دارد

۳ )همواره لازم و ضرورت دارد

۴ )بستگی به میزان سرمایه شرکت دارد

27 - در کدام‌یک از موارد زیر ذینفع می‌تواند تقاضای بطلان ثبت اختراع را بنماید؟

۱ )وقتی‌که دو سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد

۲ )وقتی‌که اختراع مربوط به طریقه‌های علمی، صنعتی رفلاحتی باشد

۳ )وقتی‌که تقاضای اختراع فاقد تازگی بوده و جدید نباشد

۴ )وقتی‌که اختراع به‌موقع استفاده عملی گذاشته‌شده باشد

28 - حمایت قانونی از علامت تجاری

۱ )بعد از ثبت علامت از تاریخ تسلیم اظهارنامه حاصل می‌شود

۲ )از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی نوبت اول حامل می‌شود

۳ )از تاریخ تسلیم اظهارنامه حاصل می‌شود

۴ )از تاریخ صدور تصدیق ثبت حاصل می‌شود

29 - در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت سهامی در خرید سهام جدید

۱ )دارای هیچ‌گونه حق تقدم نمی‌باشند

۲ )دارای حق تقدم غیرقابل نقل‌وانتقال می‌باشند

۳ )باید کل سهام جدید را خریداری نمایند

۴ )به نسبت سهامی که مالک‌اند دارای حق تقدم قابل نقل‌وانتقال می‌باشند

30 - در شرکت‌های سهامی ورشکستگی شرکت

۱ )موجب عزل هیئت مدیر است

۲ )موجب انحلال شرکت است

۳ )موجب کاهش سرمایه شرکت است

۴ )موجب عزل مدیرعامل است

31- مدت اعتبار علامت پس از ثبت آن می‌تواند

۱ )برای مدت نامحدود باشد

۲ )حداکثر برای مدت ۳۳ سال باشد

۳ )حداکثر برای مدت ده سال باشد

۴ )حداکثر برای مدت پنج سال باشد

32-رسیدگی به دعاوی جزائی (کیفری )مربوط به علائم تجاری

۱ )در محل ثبت علامت به عمل می‌آید

۲ )در محل سکونت مشتکی‌عنه به عمل می‌آید

۳ )در صلاحیت محل سکونت شاکی است

۴ )در صلاحیت محل کشف جرم است

33 - کدام‌یک از موارد زیر را به‌عنوان اختراع می‌توان به ثبت رساند

۱ )نقشه‌های مالی

۲ )فرمول‌ها و ترتیبات داروئی

۳ )هر نوع وسیله قابل‌استفاده جامعه

۴ )ابداع هر محصول صنعتی جدید

34- در شرکت‌های سهامی مدت مدیریت مدیران

۱ )توسط مجمع عمومی شرکت تعیین می‌گردد

۲ )به‌موجب اساسنامه و به مدت نامحدود تعیین می‌گردد

۳ )در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهند کرد

۴ )در اساسنامه معین می‌شود لیکن مدت لااقل برای چهار سال تعیین می‌شود

35 - در شرکت‌های سهامی بازرسان شرکت

۱ )باید از بین مدیران انتخاب گردند

۲ )باید از بین اقربا سببی مدیران انتخاب گردند

۳ )نباید از بین مدیران انتخاب گردند

۴ )باید از بین اقربا نبی مدیران انتخاب گردند

36- در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی

۱ )اندوخته قانونی را نمی‌توان به سرمایه انتقال داد

۲ )اندوخته قانونی را می‌توان به سرمایه انتقال داد

۳ )اندوخته قانونی را باید به سرمایه انتقال داد

۴ )اندوخته قانونی را می‌توان به سهام جدید تبدیل کرد

37 - شرکت مختلط غیر سهامی تشکیل می‌شود

۱ )شریک ضامن و شریک سهامی

۲ )شریک ضامن و شریک نسبی

۳ )شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود

۴ )شریک نسبی و شریک سهامی

38 - در شرکت مختلط غیر سهامی مسئولیت فروش به عهده

۱ )شریک با مسئولیت محدود است

۲ )شریک ضامن است

۳ )شریک نسبی است

۴ )شریک سهامی است

39 - در شرکت مختلط غیر سهامی در نام شرکت باید

۱ )نام شریک با مسئولیت محدود قید شود

۲ )نام شریک با مسئولیت محدود و شریک ضامن باهم قید شود

۳ )نام شریک ضامن قید شود

۴ )نام هیچ‌کدام قید نشود

40 - در شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه باید

۱ )با سند رسمی انجام گیرد

۲ )با سند عادی انجام گیرد

۳ )با تنظیم صورت‌جلسه بین شرکا انجام گیرد

۴ )با قبض و اقباض سهم الشرکه صورت گیرد

41- در شرکت مختلط سهامی مدیریت شرکت

۱ )به عهد، شریک سهامی است

۲ )به عهده شریک مسئولیت محدود است

۳ )به عهده کلیه شرکا هست.

۴ )به عهده شریک ضامن است

42 - شرکت نسبی شرکتی است که:

۱ )مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث نامحدود است

۲ )مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث به نسبت سرمایه است که در شرکت گذاشته‌اند

۳ )مسئولیت شرکاِ در مقابل اشخاص ثالث محدود به سرمایه شرکت است

۴ )مسئولیت شرکا ه در مقابل اشخاص به‌طور دسته‌جمعی است

43 – در اسم شرکت نسبی

۱ )نام کلیه شرکا باید ذکر شود

۲ )نام دیگری غیر از نام شرکا باید ذکر شود

۳ )لااقل نام یک نفر از شرکا باید ذکر شود

۴ )نام شرکت هیچ‌گونه ارتباطی بانام شرکا ندارد

44- در صورت انحلال شرکت نسبی، طلب کاران شرکت

۱ )می‌توانند به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت به شرکا مراجعه نمایند

۲ )می‌توانند فقط به مدیر تصفیه مراجعه نمایند

۳ )می‌توانند به هریک از شرکا برای کل طلب خود مراجعه کند

۴ )اصولاً نمی‌توانند به شرکا مراجعه نمایند

45 – در اساسنامه شرکت‌های سهامی اساسنامه

۱ )نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه توسط هیئت مدیر باشد

۲ )می‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه توسط هیئت‌مدیره باشد

۳ )باید متضمن اختیار افزایش سرمایه توسط هیئت‌مدیره باشد.

۴ )هیچ‌گونه تفاوتی برای افزایش سرمایه توسط هیئت‌مدیره، ندارد

46 – در شرکت مختلط سهامی انحلال شرکت

۱ )موکول به رضایت شرکا سهامی است

۲ )موکول به تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکا ضامن است

۳ )موکول به تصمیم مجمع عمومی شرکا سهامی است

۴ )موکول به رضایت شرکا ضامن است

47 - در شرکت مختلط سهامی

۱ )وجود هیئت نار موکول به سرمایه شرکت است

۲ )وجود هیئت نار موکول به تعداد شرکا شرکت است

۳ )وجود هیئت نار همواره لازم است

۴ )وجود هیئت نار لازم نیست

48 – در شرکت‌های تضامنی سهم الشرکه

۱ )می‌تواند غیر نقدی باشد

۲ )نمی‌تواند غیر نقدی باشد

۳ )باید لزوماً غیر نقدی باشد

۲ )باید لزوماً نقدی باشد

 

49 -در صورت انحلال شرکت تضامنی طلب کاران شرکت

۱ )می‌توانند برای وصول مطالبات خود به نسبت سهم الشرکه به شرکا مراجعه نمایند.

۲ )نمی‌توانند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکا مراجعه نمایند

۳ )اصولاً نمی‌توانند برای وصول مطالبات خود به شرکا مراجعه نمایند

۴ )می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکا مراجعه نمایند

50- شرکت تعاونی تولید و مصرف

۱ )باید مطابق اصول شرکت با مسئولیت محدود باشد

۲ )نقطه و حتماً باید مطابق اصول شرکت سهامی باشد

۳ )باید مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوص و تراضی شرکا ترتیب داده‌شده باشد

۴ )باید مطابق اصول شرکت تضامنی باشد

51 - در شرکت تعاونی تولید و مصرف

۱ )هریک از شرکا می‌توانند به نسبت تعداد سهام در مجمع عمومی رأی داشته باشد

۲ )هیچ‌یک از شرکا به‌حق رأی ندارند.

۳ )هیچ‌یک از شرکا نمی‌توانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشند

۴ )هریک از شرکا می‌توانند بیش از یک رأی در مجمع عمومی داشته باشند

52 - در شرکت تضامنی تقسیم منافع

۱ )به نسبت توافق شرکا و شرکت‌نامه است

۲ )لزوماً به‌صورت مساوی است

۳ )لزوماً تقسیم منافع صورت نمی‌گیرد

۴ )لزوماً به نسبت سرمایه شرکا است

53- مدت اعتبار ورقه اختراع

۱ )می‌تواند برای مدت نامحدود باشد

۲ )می‌تواند برای مدت یک سال باشد

۳ )می‌تواند برای ۳0 سال باشد

۴ )می‌تواند برای مدت ۲0 سال باشد

54 -برای تأسیس شرکت سهامی عام مؤسسین

۱ )باید کل سرمایه شرکت را پرداخت نمایند

۲ )باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد و پرداخت نمایند

۳ )باید کل سرمایه شرکت را تعهد نمایند

۴ )باید اقلاً ده درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند

55- برای تأسیس شرکت سهامی

۱ )کل سرمایه شرکت باید به بانک سپرده شود

۲ )کل سرمایه شکرت باید تعهد گردد

۳ )می‌توان سیار پنج درصد مبلغ تعهد شده را به یکی از بانک‌ها سپرد

۴ )می‌توان بیست درصد مبلغ تعهد شده را به یکی از بانک‌ها سپرده

56- در شرکت‌های سهامی صدور سهام شرکت

۱ )می‌تواند بانام و بینام باشد

۲ )باید فقط بانام باشد

۳ )باید فقط بینام باشد

۴ )نمی‌تواند بانام و بینام باشد

57 - در شرکت‌های سهامی، سهم به مفهوم چیست؟

۱ )به مفهوم مشارکت صاحب‌سهم است

۲ )به مفهوم تعهدات صاحب‌سهم است

۳ )به مفهوم منافع صاحب‌سهم است

۴ )به مفهوم مشارکت و تعهدات و منافع صاحب‌سهم است

58 - در صورت انقضایی مدت مدیریت مدیران در شرکت‌های سهامی

۱ )مسئولیت مدیران پایان می‌پذیرد

۲ )مدیران کماکان مسئول امور شرکت هستند

۳ )عضویت مدیران در هیئت‌مدیره باطل است

۴ )عضویت هیئت‌مدیره خودبه‌خود تمدید می‌شود

59- در شرکت‌های سهامی زیان را رده تا حداقل نصف سرمایه

۱ )موجب بطلان شرکت است

۲ )موجب وجوب تشکیل مجمع عمومی عادی است

۳ )موجب وجوب تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده است

۴ )موجب بطلان عضویت اعضای هیئت مدیر است

60- در شرکت‌های سهامی برای تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول

۱ )حضور دارندگان اقلاً بیش از 50 درصد سهام ضروری است

۲ )حضور دارندگان 50 درصد سهام کافی است

۳ )حضور دارندگان 0 درصد سهام کانی است

۴ )حضور دارندگان یک موم سهام کافی است‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبت شرکتها