راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته ثبت شرکتها کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری 1373

سوالات آزمون رشته ثبت شرکتها کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری 1373

0 تومان
کد محصول : sabte_sherkat_1373

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبت شرکتها کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - مدارک لازم برای تأسیس شرکت سهامی عام را بیان نمایید.(۷ نمره)

۲ - شرکت سهامی از چه زمانی تشکیل شده محسوب می‌شود: (۳ نمره)

۳ – در صورتی‌ که سرمایه شرکت سهامی کمتر از حداقل سرمایه ثبت شده گردد چه اقدامی باید صورت گیرد.: (۶ نمره)

۴ - وجوه تأدیه شده بنام شرکت سهامی در چه زمانی قابل ‌استفاده هست .: (۴ نمره)

۵ -سرمایه تعهدی شرکت سهامی حداکثر تا چه زمانی قابل مطالبه هست .: (۷ نمره)

۶ -امضا ورقه تعهد سهم چه اثری جهت متعهد دارد: (۳ نمره)

۷ - در شرکت سهامی خاص سهام قابل‌عرضه هست یا خیر؟(۵ نمره)

۸ - ورقه سهم در چه زمانی صادر می‌شود: (۵ نمره)

۹ -مبلغ اسمی هر سهم در شرکت‌های سهامی تا چه میزانی می‌تواند باشد: (۵ نمره)

10 - صدور ورقه سهم بینام در چه زمانی جایز است:(۶ نمره)

11 -مبلغ اسمی سهام می‌تواند متفاوت باشد؟(۴ نمره)

1۲ - پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه چه اقدامی باید صورت گیرد؟(۸ نمره)

1۳ - انتخاب مدیران شرکت با مسئولیت محدود به چه طریقی انجام می‌شود؟(۷ نمره)

1۴ - شرایط انتقال سهم الشرکه را در شرکت‌های با مسئولیت محدود نسبی و تضامنی مرقوم فرمایید: (۵ نمره)

1۵ - فوت یکی از شرکا چه اثری در وضعیت حقوقی شرکت تضامنی دارد: (۶ نمره)

1۶ -علامت تجاری را تعریف نمایید؟(۳ نمره)

1۷ - تعریف اختراع را بنویسید .: (۳ نمره)

1۸ - چه کسانی حق اعتراض نسبت به علامت تجاری رأس دارند: (۵ نمره)

1۹ -اسب موارد رد تقاضای ثبت علامت تجاری را مرقوم فرمانید: (۴ نمره)

۲0 - علائم تجاری به چندطبقه تقسیم‌شده؟ عناوین تعدادی از طبقات را مرقوم فرمایید. (۴ نمره)

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبت شرکتها