راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1382

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1382

0 تومان
کد محصول : Rah_Sakhteman_1382

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - بر اساس مفاد مدارک پیمان (موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان) مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مخصوص طرح‌های عمرانی، پس از دعوت و برگزاری مناقصه، انتخابی پیمانکار، مبادله  پیمان، ابلاغ پیمان و شروع اجرای عملیات کدام‌یک از تاریخ‌های مشروحه در زیر تاریخ شروع پیمان می‌باشد.

تاریخ: دعوت به مناقصه؟ انتخاب پیمانکار؟ مبادله پیمان؟ ابلاغ پیمان؟ یا تحویل کارگاه و شروع اجرای عملیات؟

 

2 - بر اساس آئین بتن ایران، درصورتی‌که نتایج مقاومت نمونه‌ها در تاریخ مقرر کمتر از مقاومت مشخصه طرح بوده و بر این اساس بتن تخریبی باشد، ولی پیمانکار مجری عملیات نسبت به این نتایج اعتراض داشته باشد، برای اطمینان از تخریبی بودن بتن چه مراحلی بایستی طی شود؟

 

3 - آزمایش مارشال:

1 - برای کنترل کیفیت اجرای چه نوع عملیاتی انجام می‌شود؟

2 - چه نوع مشخصاتی را ارائه می‌نماید؟

3 - حدود مجاز مشخصات ردیف ( 2 ) را بیان فرمایید.

۴ - همانطوری که استحضار دارند، در مکانیک خاک تعیین حدود اتر برگ  Athleberg))  برای تشخیص مشخصات خاک ضروری است، این حدود را نام بپرید.

۵ - در لوله‌کشی فاضلاب شهری که معمولاً فاضلاب به‌صورت ثقلی دفع می‌شود. چه نوع لوله‌ای مناسب است؟ از چه نوع لوله‌ای نبایستی استفاده شود؟ به چه علت؟ دلایل آن‌ها را توضیح فرمایید.

6 - در طرح راه‌ها، برای جبران نیروی گریز از مرکز در قوس‌ها، از بر بلندی (دور) استفاده می‌شود که از فرمول ذیل به دست می­آید.

اولاً: هر یک از عوامل e و f و ۷ و g و R را نام ببرید

ثانیاً: واحد آن‌ها را بیان کنید.

 

۷ - ترک‌خوردگی ۴۵ درجه نسبت به افق و ترک‌خوردگی ضربدری ۴۵ درجه نسبت به افق در دیوارها علامت چیست؟

8 - برای طراحی روسازی راه عوامل مشروحه در زیر:

*) تبدیل ترافیک عبوری به محور هم‌ارز

*) برآورد مقدار بار هم‌ارز (EAL)

*) محاسبه بار محور هم‌ارز طرح

*) نمونه‌برداری و آزمایش‌های مکانیک خاک

*) انتخاب مدلول الاستیسته طرح

*) تراکم بستر روسازی

*) محاسبه ضخامت روسازی

در کدام‌یک از روش‌های به شرح زیر کاربرد دارد.

*) نشانه گروه ( Group Index )

*) انستیتو آسفالت ( Asphalt institute )

*) ΑΑSΗΤΟ

۹ - برای دستیابی به بتن مسلح باکیفیت مرغوب در مناطق گرم و مرطوب (سواحل و بنادر خلیج‌فارس) که یون سولفات و یون کلر تو اماً وجود دارد چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

 

1۰ - هریک از سیمان‌های پرتلند نوع I و II و III و IV و V در چه مواردی کاربرد دارد؟ و به چه منظور مصرف می‌شوند؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان