دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1376

0 تومان
کد محصول : Rah_Sakhteman_1376

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  تعریف و اختلاف آزادراه - بزرگراه - راه اصلی راه فرعی و راه روستایی را ذکر فرمایید3 ) نمره(

2- فرمول‌های محاسبه: بر بلندی )دور(، تعیین حداقل شعاع قوس افقی، میزان تعریض در پیچ‌ها برای راه‌های دوخطه، فاصله دید، فاصله توقف را نوشته و اجزا و عوامل فرمول‌ها را با واحد مربوطه اعلام دارید 2) نمره(

3- ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی سنگ‌های مورد مصرف در بنایی و روش‌های آزمایش آن‌ها را ذکر نمایید. درصد جذب آب مجاز طبق استاندارد ایران برای سنگ‌های؛ آهکی متراکم، آهکی متخلخل و ترف­ها چه میزان است. 3) نمره(

4- دامنه تغییرات درصد جذب آب، در آجر ازنظر پایداری در برابر یخبندان چه میزان است؟ هنگام یخزدگی آجرهایی که دارای حفره‌های درشت هستند بیشتر صدمه می‌بینند یا لوله‌های مویین؟ دلیل آن‌ها ذکر فرماید 2) نمره(

5- در اجرای عملیات خاکی راه‌های اصلی طبق مشخصات میزان تراکم مناسب خاک‌ریزی برای لایه نهایی ) ۰ 3سانتیمتر تا سطح نهایی( درصورتی‌که مصالح ریزدانه باشد چه میزان است؟بهارخواب‌های موزاییکی آسفالت در اثر چه عواملی به وجود می‌آید؟ 3) نمره(

6- نحوه بتون‌ریزی در ابنیه طاقی شکل و اجرای عملیات خاکی در طرفین آن‌ها را ذکر فرمایید 1) نمره(

7- تأثیر گچ و سیمان را بر یکدیگر توضیح دهید؟ چه ترکیبی به وجود می‌آید و آثار آن چیست؟ 1) نمره(

8- پدیده خوردگی فولاد را تشریح نموده و انواع آن‌ها ذکر فرمایید 1) نمره(

9-  در محاسبه ساختمان در برابر زلزله:

الف) در چه مواردی مؤلفه‌های افقی و قائم نیروی زلزله توأماً محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ب) نیروهای جانبی در چه جهت و امتدادی در سازه‌ها محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ج)  درزهای انقطاع در سازه‌های بتون مسلح در چه مواردی باید پیش‌بینی گردد.

د) اثر شلاقی )نیروی جانبی اضافی( ناشی از زلزله بچه دلیل در نظر گرفته می‌شود. در چه قسمتی از سازه مواردی منظور می‌گردد 4) نمره(

سؤالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال ) 1376 ویژه مهندسان معماری و شهرسازی)- راه و ساختمان و نقشه‌برداری

1-  الف(  دیوارهای ساختمان قدیمی‌ساز ارزشمند عایق‌کاری رطوبتی مورد آسیب رطوبت قرارگرفته برای رفع رطوبت و جلوگیری از ادامه آن چه‌کاری باید انجام داد. ساختمان دارای نمای ارزشمند قابل حفاظت است 3) نمره(

1-  ب(  برای پنهان نمودن آثار رطوبت ظاهرشده در بدنه داخلی دیوارها که فاقد عایق‌کاری رطوبتی است و تا ارتفاع حداکثر یک متر رطوبت آشکار است چه عملی باید انجام داد. بدنه داخلی فاقد تزئینات است 1) نمره(

2- الف ( چهار نوع طاق اوژیو )جناقی(  را که طاقی با دو قوس از دایره است برحسب مرکز دایره قوس‌ها روی خط فرضی بین دو نقطه پاتاق ( A ) و پاتاق ( B )  که ( AB )=3 ترسیم نمایید2 ) نمره(

2-  ب (پرسپکتیو )با ابعاد( حداقل سه نوع آجر را ترسیم نمایید 1) نمره(

3- در منطقه‌ای که خاک آن تا عمق 5 متر سست می­باشد در نظر است محوطه­ای را به ابعاد 36 متر در60 متر با دیوار آجری به ارتفاع 2 متر با ارزان‌ترین قیمت و مصالح سنتی آجر، آهک، خاک مناسب محل و مخلوط شن و ماسه رودخانه­ای بدون مصرف بتون محصور نماییم چگونگی ساخت دیوار را شرح دهید و کروکی لازم )مقطع پلان، نما(  را ترسیم نمایید(5 نمره(

4- جزئیات مقطع دیوار باربر خارجی را که تراز کف تمام‌شده زیرزمین نسبت به کف تمام شده حیاط 2 متر پایین‌تر است و سطح زمین بکر و مقاوم یک متر پایین‌تر از کف تمام شده زیرزمین است ترسیم و قسمت­های زیر را با اندازه­ها و مصالح مناسب موردنیاز در آن مشخص نماید.

1-  نحوه کف سازی حیاط

2- نحوه کف سازی زیرزمین

3- نحوه عایق‌کاری رطوبتی

4- پی‌سازی با در نظر گرفتن کلاف بتونی فولادی 4) نمره(

5- چگونگی ساخت دیوار و کف و اندوه استخری به ابعاد داخلی 5/4 در8.5 متر و عمق یک متر و بیست‌تا دو متر را با استفاده از آجر ماسه و سیمان و آهک و شن رودخانه‌ها و خاک رس )بدون بکار بردن عایق و بتون( تشریح نموده جزئیات ملات و نحو آجرچینی‌ها و زمان آب انداختن استخر و تدابیر فنی لازم را توضیح داده و کروکی لازم را ترسیم نمایید. خاک مقاوم در عمق دو متری محوطه است4 ) نمره(

سؤالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1376  (ویژه مهندسان نقشه‌برداری(- راه و ساختمان و نقشه‌برداری

1-  برای محاسبه شیب متوسط بین دونقطه D و ? روی نقشه اطلاعات زیر به دست آمده است:

: نقطه D بین دو منحنی میزان750 و 760 و ? بین دو منحنی میزان1040  و 1050 واقع است اندازه کوتاه‌ترین خط بین هریک از دو منحنی‌های مزبور مار بر نقطه ,D 100 متر و مار بر نقطه 75 ?متر است بنابراین فاصله نقطه D تا منحنی 760روی خط نام برد  و فاصله ? تا منحنی1040 روی خط اشاره‌شده  و فاصله D ? روی نقشه  اندازه‌گیری شده است، در حد دقت عملیات، شیب متوسط بین دونقطه را محاسبه فرماید. (3 نمره(

2- ژیزمان اضلاع مثلث      به شرح زیر محاسبه گردیده است:

  =???° ?? ??"

= ?° ?? ??"

 = ??° ?? ??"

برای کنترل عملیات با انجام محاسبات تحقیق کنید که ژیزمان امتدادها صحیح محاسبه گردیده است یا خیر؟ 7) نمره(

3- مختصات دونقطه  در دست است.

ژیزمان امتداد ????? را به درجه، تا دقیقه محاسبه فرمایید )بارم 5/1)

4- از منطقه‌ای با دوربین سوپروایدانگل  (?=عکس‌برداری شده ارتفاع پرواز هواپیما  بوده است اولاً مقیاس عکس را محاسبه کنید. ثانیاً اعلام دارید منطقه عکس‌برداری شده چه نوع منطقه‌ای است و دوربین مزبور چه برتری بر دوربین‌های دیگر دارد؟ ) 5/1نمره(

5- برای محاسبه حج عملیات خاکی بین دونیم رخ عرضی به فاصله  از هم اطلاعات زیر در دست است نیمرخ خاک‌برداری ?= و نیمرخ خاک‌ریزی  در مقیاس  روی کاغذ میلی‌متری محاسبه‌شده است ضمن تعیین فاصله دونیم رخ از محل تقاطع خط قرمز پروژه با خط زمین )نقطه صفر( حجم عملیات خاکی را محاسبه فرمایید. 6)نمره(

6-  شعاع قوس دایره  است برای پیاده کردن طول قوس)  ابتدای قوس کسر   )زاویه انحراف مربوطه را برحسب درجه محاسبه فرمایید (1 نمره)

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن