راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور گمرکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

سوالات آزمون امور گمرکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Omor_Ghomroki_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور گمرکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- حكم «اظهار کالای ممنوع‌الورود با نام و مشخصات کامل»، کدام است؟

 ۱) شبه قاچاق محسوب می‌شود و جریمه قاچاق تعلق می‌گیرد.

 ۲) الزام صاحب کالا به اعاده کالا، ظرف ۳ ماه از قلمرو گمرکی است.

 ۳) به ضبط کالا بسنده می‌شود، ولی جریمه تعلق نمی‌گیرد.

 ۴) به عنوان تخلف گمرکی و مشمول پرداخت جریمه است.

 2- ترانزیت بین‌المللی ( International - Transit )، به کدام معنی است؟

 ۱) انتقال کالا از یک کشور، به یک کشور دیگر با دفترچه TIR

 ۲) جا به جایی کالای گمرک شده از یک گمرک خانه مرز ورودی، به یک گمرک خانه مرز خروجی

 ۳) این اصطلاح فقط در مورد واردات از طریق جاده بین دو کشور مجاور یا دو قلمرو گمرکی کاربرد دارد.

  ۴) ترانزیت خارجی که از یک کشور به یک کشور دیگر (از مبدأ مرز ورود به مقصد مرز خروج) انتقال می‌یابد.

 3- مرسولات پستی چیست؟

 ۱) کلیه مراسلات که از طریق پست بین‌الملل به مقصد یک کشور مبادله می‌شود.

 ۲) کلیه امانات پستی را شامل می‌شود که به وسیله پست بین‌الملل ارسال می‌گردد.

 ۳) هر آنچه از طریق پست بین‌الملل مبادله می‌شود که شامل مراسلات و امانات پستی است.

 ۴) نامه‌ها، مجله‌ها، اوراق و اسنادی است که از طریق پست بین‌الملل مبادله می‌شود.

4- اصطلاح Draw - Back در کدام مورد کاربرد دارد؟

 ۱) کالای صادراتی که عیناً بازگشت داده شده، بابت جوایز صادراتی

 ۲) بازپرداخت وجوهی که اضافه بر آنچه مقرر بوده، دریافت شده است.

 ۳) بازگرداندن وجوهی که نباید در هنگام ترخیص کالای ورودی وصول می‌شد.

 ۴) کالای صادراتی که از مواد و قطعات وارداتی تشکیل شده و به هنگام صدور مسترد می‌گردد.

5- اصطلاح CPT، در کدام مورد کاربرد دارد؟

 ۱) ترانزیت وسایط نقلیه و همچنین ورود موقت به اعتبار دفترچه‌های کارنه دو پاساژ برای تسهیل حمل ونقل

 ۲) قراردادهای خریدی که حمل کالا از طریق جاده، دریا یا هواپیما به صورت حمل مرکب انجام گرفته باشد.

 ۳) حمل از مبدأ تا مقصد بارنامه، با کشتی صورت می‌گیرد و هیچ نوع وسیله دیگری به کار نمی‌رود.

 ۴) حمل‌ونقل کالا از طریق دریا

6- برای یک کانتینر به صورت LCL دارای یک ترخیصیه کلی، بارنامه به کدام صورت ارائه می‌شود؟

 ۱) یک بارنامه کلی و ترخیصیه نیز در یک نوبت برای ارائه به گمرک صادر می‌شود.

 ۲) چون کانتینر، کالای یک بارنامه را تشکیل می‌دهد، همان یک بارنامه کفایت می‌کند.

 ۳) بارنامه تفکیکی موسوم به HBL صادر می‌شود تا در مورد هر محموله جداگانه به کار رود.

 ۴) بارنامه برای چند محموله، به صورت جمعی در یک فقره صادر می‌گردد که می‌تواند یکجا اظهار شود.

7- اصطلاح LCL در حمل‌ونقل کانتینر، به کدام معنی است؟

 ۱) کانتینر با حداقل بسته‌ها (یک بارنامه)

 ۲) در مورد کانتینرهای دربست کاربرد دارد.

 ۳) یک کانتینر که محموله آن، شامل چند بارنامه می‌باشد.

 ۴) کالای یک کانتینر از یک پروانه گمرکی تجاوز نمی‌کند.

8- هزینه دانش فنی (فتاوری)، امتیاز نقشه و سایر حقوق مالکیت معنوی در صورت درج مبالغ مربوط در سیاهه بازرگانی، در احتساب ارزش گمرکی منظور می‌شود یا خیر؟

 ۱) علاوه بر ارزش CIF در احتساب ارزش گمرکی C . V منظور می‌شود.

 ۲) حقوق مالکیت معنوی، به طور جداگانه مشمول مالیات بوده و از حقوق ورودی معاف است.

 ۳) در محاسبه ارزش گمرکی، این حقوق ورودی منظور نمی‌شود، زیرا کالا محسوب نمی‌شود.

 ۴) ارزش گمرکی منحصراً ارزش صادراتی کالای وارده به علاوه هزینه‌های مربوط به حمل و بیمه باربری است و لاغیر.

9- حمل یکسره در گمرک، به کدام عملیات یا رویه اطلاق می‌شود؟

1) ترخیص کالا بدون تخلیه از وسیله حمل، ارزیابی و پروانه صادر می‌شود.

۲) ترخیص یکسره از مرز ورودی به مقصد انبار صاحب کالا با صدور پروانه ورودی

 ۳) حمل کالا از مبدأ صدور تا مقصد بارنامه از طریق جاده، تحت عنوان ترانزیت بین‌المللی

 ۴) ترانزیت کالای ورودی از مرز ورودی به مقصد بارنامه، بدون تخلیه در گمرک مرز ورودی

۱۰- تضمین ’’Security“ چیست؟

۱) تعهد قانونی است که با تودیع آن به صورت رسمی، صاحب کالا ملزم به رعایت ضوابط گمرک می‌گردد.

۲) هر وسیله‌ای که رضایت گمرک را برای ایفای تعهدات صاحب کالا در اجرای مقررات تأمین نماید.

۳) همان سپرده نقدی است که برای الزام صاحبان کالا به اجرای مقررات، وصول می‌شود.

۴) به طور کلی در مورد کالاهای ورودی از ۵۰ تا ۳۰۰ درصد ارزش کالا وصول می‌شود.

۱۱- انبار اختصاصی چیست و چه کاربردی در گمرک دارد؟

۱) انبار زیر کلید گمرک است و برای کالاهای گمرک نشده اختصاص می‌یابد.

۲) اماکن گمرکی متعلق به گمرک است که برای نگهداری کالاهای داخلی و خارجی اختصاص می‌یابند.

۳) انبارهای ملکی یا استیجاری متعلق به بخش خصوصی است، برای کالاهایی که ترخیص قطعی می‌شوند.

 ۴) انبارهای ملکی یا استیجاری یک واردکننده است که برای انباشتن کالاهای صادراتی زیر کلید گمرک تأسیس می‌شود.

۱۲- مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی، چند ماه است؟

۱) حداقل سه ماه از تاریخ تحویل کالا به این انبارها، مگر اینکه دو ماه دیگر تمدید شده باشد.

۲) حداکثر سه ماه از تاریخ اظهار کالا به گمرک و تا دو ماه دیگر، قابل تمدید است.

۳) با قبول پرداخت هزینه انبارداری، حداکثر ۵ ماه (۳ ماه اول و دو ماه تمدید)

۴) چهار ماه در انبارهای گمرکی و سه ماه در انبارهای سازمان بنادر

 ۱۳- چه تفاوتی بین سیاهه خرید و پیش فاکتور وجود دارد؟

۱) هیچ تفاوتی بین سیاهه خرید و پیش فاکتور وجود ندارد.

۲) پیش فاکتور به منزله قرارداد است، در حالی که سیاهه خرید شرایط معامله را بیان می‌کند.

۳) درصورتی که ارزش، مقدار، وزن یا حجم کالا نسبت به پیش فاکتور کمتر باشد، مندرجات پیش فاکتور در گمرک ملاک عمل است.

 ۴) پیش فاکتور متضمن شرایط و خصوصیات کالا است، ولی سیاهه خرید به منزله سند حسابداری و عقد قرارداد محسوب می‌شود.

۱۴- کاربرد معیارهای تعیین ارزش کالاهای ورودی در گمرک، در کدام شرایط مجاز است؟

۱) سوابق مثل یا مشابهی از همان واردکننده وجود دارد و به عنوان بیش بود یا کم نمایی محکوم شده باشد.

۲) به نظر گمرک، ارزش مندرج در اسناد تسلیمی نامناسب بوده و ارزش بازار داخلی، بیشتر است.

۳) فاقد سیاهه بوده یا ارزش مندرج در آن (به طور مستند یا مستدل)، مورد قبول نباشد.

۴) سوابق ترخیص کالا وجود نداشته و به نظر گمرک، ارزش نامناسب باشد.

۱۵- مسئولیت نگهداری و حفاظت از کالاهای گمرک نشده در انبارهای گمرکی، به عهده کدام مرجع است؟

 ۱) شرکت بیمه‌گر

۲) تحویل گیرنده کالا

 ۳) گمرک مربوطه

 ۴) صاحب کالا

۱۶- آیا از لحاظ احتساب ارزش کالای ورودی، تخفیف‌های ویژه، مقداری، وزنی و نمایندگی از سوی گمرک پذیرفته می‌شود؟

 1) بلی، در صورت گواهی از سوی اتاق بازرگانی

 ۲) بلی

 3) بلی، مشروط بر اینکه تجاری باشد.

۴) خیر

 ۱۷- پته عبور، کدام است و کاربرد آن چیست؟

۱) از جمله اسناد گمرکی، مانند پروانه گمرکی است. - برای ترخیص کالا از گمرک

۲) یک سند مثبته گمرکی است. - به منزله جواز عبور و نه سند ترخیص

۳) راهنامه محسوب می‌شود. به عبور داخلی (ترانزیت داخلی)

۴) همان پته گمرکی است. - محمولات غیرتجاری

 ۱۸- اسناد مثبته گمرکی کدام­اند؟

 ۱) پته، پته عبور، پروانه گمرکی، قبض سپرده، قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب

 ۲) اظهارنامه‌های گمرکی، مطالبه نامه‌ها، بیجک و قبض رسید، پته عبور، قبض خرید کالای متروکه

 ۳) صورت مجلس ضبط کالای قاچاق، صورت مجلس کسر یا اضافه تخلیه و پروانه‌ها، اظهارنامه‌های گمرکی

 ۴) اسنادی که منحصراً توسط گمرک صادر می‌شوند، مثل پروانه گمرکی، پته گمرکی، اظهارنامه الکترونیکی، قبض سپرده

۱۹- میزان تضمین‌هایی که گمرک برحسب شرایط ورود کالا ممکن است اخذ نماید، چقدر است؟

۱) برای کالاهای غیرمجاز، ممنوع قانونی و ممنوعیت‌های شرعی، از نصف تا سه برابر ارزش کالا به علاوه جريمه احتمالی

 ۲) برای کالاهای مجاز و مجاز مشروط، معادل حقوق ورودی به علاوه جريمه احتمالی تا سه برابر ارزش کالا

 ۳) برای کالاهای مجاز، حداقل معادل حقوقی که به ورود قطعی آن تعلق می‌گیرد.

۴) برحسب شرایط ورود کالا و اعتبار صاحب کالا، توسط رئیس گمرک تعیین می‌شود.

 ۲۰- اسناد گمرکی ملی (National Customs Documents) کدام­اند؟

۱) اظهارنامه، قبض انبار الکترونیکی

۲) اظهارنامه، پروانه، پته عبور

۳) پروانه واردات، کارنه دو پاساژ

۴) پروانه‌های گمرکی، پته گمرکی

 ۲۱- فرق بین دو اصطلاح «ترخیص قطعی» (Release of Goods) و «ترخیص» (Clearance) چیست؟

۱) «ترخیص قطعی» مربوط به واردات قطعی و «ترخیص» مربوط به واردات موقت از جمله ترانزیت، کالای صادراتی و ورود موقت است.

۲) «ترخیص» مرحله صدور پروانه گمرکی است، ولی «ترخیص قطعی» قرار گرفتن کالا در اختیار صاحب آن است.

 ۳) «ترخیص قطعی» در مورد واردات قطعی اتفاق می‌افتد، ولی «ترخیص» در مورد کلیه رویه‌های گمرکی از جمله واردات قطعی، ترانزیت و کالای مرجوعی صورت می‌گیرد.

۴) «ترخیص قطعی» در مقابل «ترخیص غیرقطعی» که در مورد واردات موقت و ترانزیت خارجی انجام می‌شود، قرار دارد، اما «ترخیص» به طور کلی شامل سایر رویه‌های گمرکی است.

 ۲۲- نو یا مستعمل بودن کالای ورودی از نوع ماشین‌آلات خط تولید، در نرخ حقوق ورودی، طبق جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات اثرگذار است یا خیر؟

 ۱) با توجه به میزان استهلاک سالانه ماشین‌آلات، نرخ حقوق ورودی کالای نو با مستعمل متفاوت است.

 ۲) نرخ تعرفه کالای نو با مستعمل (ماشین‌آلات خط تولید)، الزاماً یکی نیست.

 ۳) نرخ حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید نو با مستعمل، متفاوت است.

۴) نو یا مستعمل بودن کالا، تأثیری در نرخ حقوق ورودی ندارد.

۲۳- اصطلاح «کالای داخلی»، به کدام کالاها اطلاق می‌شود؟

۱) به هر کالایی که در بازار داخلی عرضه می‌شود، اعم از تولید خارج یا داخل قلمرو گمرکی

 ۲) کالاهایی که خارجی (ساخت یا تولید خارج) نباشند و در داخل کشور عرضه می‌شوند.

 ۳) کلیه کالاهایی که منحصراً ساخت یا تولید داخل یک‌قلمرو گمرکی است.

۴) هر کالایی را شامل می‌شود که صرف ساخت یا تولید داخل کشور باشد.

۲۴- اظهارکننده در نظام موسوم به دور اظهاری کالا در گمرک، چه شخصی است؟

۱) کارگزار گمرکی است که حضوراً برای انجام فرایند تشریفاتی گمرکی مراجعه می‌کنند.

 ۲) کارمند صاحب کالا است که به موجب وکالت‌نامه رسمی و ثبتی به گمرک مراجعه می‌کنند.

 ۳) صاحب کالا یا نماینده قانونی او می‌باشد که به استناد گواهی رقومی دیجیتالی احراز می‌شود.

 ۴) هر شخصی است که از طرف صاحب کالا به اعتبار برقراری رابطه استخدامی، برای مراجعه حضوری به گمرک مجاز است.

۲۵- اگر اسناد حمل و خرید به نام شرکت «الف» باشد، در کدام صورت در مورد کالای ورودی شرکت «ب» را می‌توان صاحب کالا محسوب نمود؟ (منظور از صاحب کالا، طبق قانون گمرک است.)

 ۱) اسناد خرید و حمل و ترخیصیه به نام شرکت «ب» ظهرنویسی و به طریق مقتضی تسجیل شده باشد.

 ۲) شرکت «الف» درهرحال به عنوان حق‌العمل کار، طبق قانون تجارت و صاحب کالا، طبق قانون گمرک است.

3) تسویه مالی در ارتباط با واردات کالا از سوی شرکت «ب» صورت گرفته باشد، منظور، تسویه با فروشنده در مبدأ می‌باشد.

۴) چنانچه حقوق ورودی را شرکت «ب» پرداخته باشد، چون اسناد حمل و خرید به نام شرکت «الف» است،طبق قانون گمرک شرکت «الف»، صاحب کالا است.

 

 ۲۶- ارزش گمرکی (CV = Customs Value) با فرض زیر، معادل چند ریال است؟

- بهای خرید کالا در مبدأ $۱۰۰۰ = Cost         - نرخ برابری در گمرک ۴ ریال ۲۹۰۰۰ $

۱ - کرایه حمل به صورت رایگان                   2- بیمه‌نامه باربری ندارد.

1) 29000000                  2) 30900000

3) 31900000                 4) 32857000

۲۷- مهم‌ترین سند در تشخیص مبدأ، کدام است؟

۱) سیاهه خرید

۲) گواهی مبدأ

۳) سیاهه کنسولی

۴) سیاهه بازرگانی

۲۸- ترخیصیه چیست؟

 ۱) قبض انبار

۲) سند ترخیص یا پروانه گمرکی

۳) دستور تحویل کالا به صاحب آن

۴) پته عبور یا پته غیرتجاری

۲۹- مدت مجاز توقف کالاهای وارده در انبار اختصاصی، چند ماه است؟

۱) سه ماه از تاریخ صدور ترخیصیه

۲) حداقل سه ماه از تاریخ تخلیه

 ۳) محدودیتی ندارد.

۴) حداکثر سه ماه از تاریخ تخلیه

 ۳۰- تشریفات گمرکی در مورد کدام یک از رویه‌های گمرکی زیر، قطعی محسوب نمی‌شود؟

 ۱) واردات به صورت عبور داخلی

۲) ورود موقت به شرط صدور مجدد

 ۳) واردات به صورت موقت

۴) کالاهای عبوری به طور کلی

۳۱- کالای ترانزیت داخلی (عبور داخلی)، در کدام صورت مشمول قاچاق گمرکی می‌شود؟

۱) تشریفات ترانزیت داخلی قطعی است، از این رو دیر رسیدن کالا به مقصد، مشمول مقررات قاچاق گمرکی است.

۲) جز در موارد قوه قهریه، در مهلت اعتبار پروانه ترانزیت داخلی به گمرک مقصد رسیده باشد.

۳) چنانچه پلمپ‌های الصاق شده به کانتینر محتوی کالای ترانزیت داخلی، فک شده باشد.

۴) کالای ترانزیت داخلی از نوع مجاز بوده ولی دیر به مقصد رسیده باشد.

 ۳۲- اصطلاح انبار زیر کلید گمرک، درخصوص کدام یک از انبارها به کار می‌رود؟

۱) انبارهای مربوط به کالاهای ضبطی

۲) انبارهای گمرکی، به طور کلی

 ۳) انبارهای ملکی گمرک

۴) انبارهای اختصاصی

۳۳- بعد از ترخیص کالای وارده برای مصرف، به اتکای پروانه گمرکی، صاحب کالا متوجه می‌شود که محتویات بعضی از صندوق‌ها آسیب دیده و خسارت وارد شده است. در صورتی که شرکت بیمه‌گر که بیمه‌نامه برای آن کالا صادر نموده، آسیب‌دیدگی را تأیید نماید، صاحب کالا با مراجعه به گمرک، درخواست اعطای تخفیف نسبت به میزان آسیب‌دیدگی می‌نماید. رویکرد گمرک چگونه خواهد بود؟

۱) درصورتی که درخواست ظرف مهلت مرور زمان تقدیم شده باشد، تخفیف داده می‌شود.

۲) گمرک مجاز است با توجه به تأییدیه شرکت بیمه‌گر، تخفیف دهد.

3) تسلیم درخواست مانعی ندارد، ولی گمرک تخفیف نمی‌دهد.

۴) درخواست، پذیرفته شده و تخفیف داده می‌شود.

۳۴- کاربرد اصطلاح FIATA - FBL در رابطه با کدام یک از اسنادی است که به طور معمول در واردات کالا به قلمرو گمرکی، به گمرک به صورت دستی یا سیستمی ارائه می‌شود؟

 ۱) بارنامه‌های موسوم به «رسید انبار فیاتا»

۲) قرارداد حمل و به طور مشخص بارنامه حمل فياتا

 ۳) اسناد حمل و به طور مشخص بارنامه حمل مرکب فیاتا

۴) ترانزیت بین‌المللی به عنوان اسناد بین‌المللی گمرکی (گواهی بارنامه فیاتا)

 ۳۵- کنوانسیون مربوط به تسیهل در عبور و مرور وسایط نقلیه شخصی زمینی، به وسیله کدام سازمان تدوین شده است؟

1) IRU

 ۲) سازمان ملل متحد

۳) CCC

4) WCO

36- برای محاسبه کدام مورد در گمرک کاربرد دارد؟

 ۱) حقوق ورودی

۲) مقدار یا تعداد کالا

 ۳) حقوق، عوارض و هزینه‌های گمرکی

۴) حداقل حقوق گمرکی برمبنای وزن

 ۳۷- با توجه به اطلاعات زیر، فرمول محاسبه وزن قانونی کدام است؟

a = وزن ظرف X = وزن تقریبی ظرف

1) L.W=GW-x                       2) L.W=GW-(a-x)

3) L.W=GW-a                     4) L.W=GW-Net.W

۳۸- CPD، علامت اختصاری دفترچه عبور گمرکی وسایط نقلیه شخصی که در قلمرو گمرکی کلیه یا بیش از یک کشور متعاهد معتبر باشد، مخفف کدام عبارت است و زیر نظر کدام سازمان بین‌المللی می‌باشد؟

 ۱) CARNET DE PASSAGES EN DOCUMENT - سازمان جهانی گمرک

 ۲) CUSTOMS PASSENGER DOCUMENT - سازمان جهانی تجارت

 ۳) CARNET DE PASSAGES EN DOUANE - سازمان ملل متحد

۴) CUSTOMS PASSENGER DOCUMENT - سازمان «ایرو» ۳

۹- منظور از اصطلاح «کالا به حال و وضع عادی»، در گمرک چیست؟

۱) آنچه در مقصد، پس از ارزیابی مشاهده می‌شود و تفاوت آن با آنچه طبق اسناد نشان داده شده است.

۲) وضعیت کالا به هنگام ارزیابی در مقصد، بدون توجه به کم و کسری احتمالی مبدأ

۳) وزن کالا طبق قبض انبار مقصد، بدون توجه به اسناد حمل

 ۴) وزن کالا به هنگام آماده شدن برای صدور به وسیله صادر کننده

۴۰- در مواردی که نرخ برابری ارز، طبق ماده ۱۴ قانون گمرک تغییر می‌یابد و این تغییر به نفع صاحب کالاست ولی مراحل اظهار، با نهایی شدن فرایند اظهار از راه دور (دور اظهاری) طی شده و صدور پروانه هم نهایی شده ولی صاحب کالا خواسته باشد، مجدداً نسبت به فرایند از ابتدا اقدام نماید، آیا این خواسته موردپذیرش گمرک قرار می‌گیرد؟

 ۱) به اختیار گمرک است، می‌تواند بپذیرد یا نپذیرد.

 ۲) بله، مشروط بر اینکه کالا هنوز از گمرک خارج نشده باشد.

۳) خیر، امکان‌پذیرش درخواست صاحب کالا وجود ندارد، زیرا نرخ روز اظهار ملاک عمل است.

 ۴) خیر، با نهایی شدن مراحل اظهار و صدور پروانه، قبول درخواست صاحب کالا امکان‌پذیر نیست.

 ۴۱- کدام یک از اصطلاحات زیر، جواز عبور بین‌المللی محسوب می‌شوند و کاربرد آن‌ها چیست؟

۱) CPD، برای تسهیل عبور وسایط نقلیه شخصی صادر می‌شوند.

۲) CPD و ATA، برای ورود موقت کالا ، TIR و کابوتاژ، برای ترانزیت کالا

 ۳) CPD، برای ورود موقت وسایط نقلیه شخصی و TIR، برای ترانزیت بین‌المللی کالا

۴) CPD، برای تسهیل عبور وسایط نقلیه سواری و ATA، ورود موقت برای فرآوری کالا

 ۴۲- ترانزیت کالا در کدام صورت، تحت عنوان «ترانزیت خارجی» خوانده می‌شود؟

۱) کالای خارجی که از یک گمرک خانه مبدأ در یک‌قلمرو گمرکی، وارد و از گمرک خانه مقصد در همان قلمرو خارج می‌شود.

۲) کالا از یک گمرک خانه مبدأ در یک‌قلمرو گمرکی برای حصول به یک گمرک خانه مقصد، در همان قلمرو گمرکی ترانزیت می‌شود.

۳) کالای خارجی که از چند کشور، در مسیر انتقال از مبدأ معین در یک کشور به مقصد معین در کشور ثالثی عبور نماید.

۴) جابه جایی کالاهای تجاری از طریق زمینی از چند کشور است.

 ۴۳- CMR، اختصار کدام عبارت است و چه کاربردی دارد؟

۱) Customs Convention Materials Road - کاربردی همانند کنوانسیون TIR دارد.

۲) Convention Merchandises Routiers - به عنوان راهنامه استفاده می‌شود و قابلیت انتقال ندارد.

3 Convention of the Contract for the International Carriage of Goods by Road (- کاربرد آن به عنوان سندی قابل انتقال است.

 ۴) Convention of the Contract Merchandises Rute - در ترانزیت بین‌المللی کالا از مبدأ یک گمرک خانه در یک کشور به یک گمرک خانه در کشور دیگر کاربرد دارد.

۴۴- مبدأ ضایعات به دست آمده ضمن تولید در یک کشور، همان کشور است یا کشور ثالث دیگری؟

1) کشوری است که مواد اولیه یا خوراک صنایع منشأ ضایعات را از ابتدا داشته است.

۲) همان مبدأ مواد اولیه می‌باشد که در تولید محصول نهایی به کار رفته است.

۳) الزاماً همان کشور محل تولید یا فرآوری محصول نهایی نمی‌باشد.

۴) همان کشور محل به وجود آمدن ضایعات است.

۴۵- استفاده از مزایای رویه استرداد ( Draw -Back ) با ارائه مدارک و اسناد خلاف، چه حکمی دارد؟

 ۱) علاوه بر الزام پس دادن وجوه استرداد، مشمول پرداخت جریمه‌ای از ۵۰٪ تا ۳۰۰٪ ارزش کالا خواهد بود.

 ۲) مشمول قاچاق گمرکی است، به علاوه جریمه‌ای تا ۳۰۰٪ ارزش کالا به تشخیص گمرک ایران.

 ۳) موجب وصول وجوه استرداد شده و همچنین جریمه‌ای معادل ۱۰۰٪ همان مبلغ می‌گردد.

۴) مشمول تخلفات گمرکی و جریمه‌ای از 1000000 تا 10000000ریال می‌گردد.

۴۶- پته عبور در کدام موارد صادر می‌شود؟ آیا سند گمرکی محسوب می‌شود یا خیر؟

۱) درصورتی که مقتضیات تجاری و حمل ونقل ایجاب نماید، برای کالای ترخیص شده صادر می‌شود. - سند گمرکی محسوب نمی‌شود.

۲) در مواردی که کالای ورودی از گمرک مرز ورودی به مقصد گمرک خانه در داخل کشور ترانزیت داخلی می‌شود. - جزو اسناد گمرکی است.

۳) در ترانزیت خارجی از گمرکات مرزی به گمرک خانه‌های واقع در مقصد بارنامه صادر می‌شود. - جزو اسناد گمرکی است.

۴) برای ممانعت از جلوگیری در ادامه مسیر ترانزیت صادر می‌شود. - به عنوان یکی از اسناد گمرکی ملی است.

۴۷- حضور حق‌العمل کار در فرایندهای گمرکی، به کدام منظور صورت می‌گیرد؟

۱) حق‌العمل کار به نام صاحب کالا و از طرف صاحب کالا، عملیات مربوط به فرایند تشریفات گمرکی را عهده‌دار می‌شود. این اشخاص از گمرک پروانه انجام عملیات را دارند.

۲) حق‌العمل کار شخصی است که با اخذ کارت کارگزاری از گمرک از طرف صاحب کالا در دور اظهاری اقدام به اظهار کالا می‌نماید.

۳) برای انجام تشریفات مربوط به فرایند اظهار و ترخیص کالا حق‌العمل کار، از طرف صاحبان کالا به گمرک معرفی می‌شود.

۴) در مواقعی که صاحبان اصلی کالاهای وارده، به هر دلیل نخواهند یا نتوانند رأساً در گمرک اقدام نمایند.

۴۸- اسناد وصول در گمرک، شامل کدام نوع اسناد هستند؟

۱) اسناد حمل در ارتباط به حصول کالا به مقصد و تحویل به انبار

۲) اسنادی که اصطلاح اسناد ملی گمرکی خوانده می‌شوند، مانند برگ سبز

۳) اسناد خرید که به منزله سند حسابداری است، مانند فاکتور

۴) قبض انبار الکترونیکی، مانیفست یا ترخیصیه الکترونیکی

۴۹- کاربرد اصطلاح HBL کدام است؟

۱) تفکیک محموله یک کانتینر LCL

۲) تفکیک محتویات یک کانتینر دربست

 ۳) محموله‌هایی که به یک گیرنده تعلق دارد.

۴) حمل ونقل بین‌المللی کالای یک بارنامه از مبدأ تا مقصد

 ۵۰- پیله‌وری، جزو کدام یک از تقسیمات تجارت برون‌مرزی طبقه‌بندی می‌شود؟

 ۱) مبادلات مرزی

۲) تعاونی‌های مرزنشینی

 ۳) پایاپای مرزی

۴) پایاپای تعاونی مرزنشینان

۵۱- کالایی که تحت عنوان ورود قطعی، با صدور پروانه گمرکی از گمرک خارج شده است، چنانچه برای خروج از قلمرو گمرکی مجدداً اظهار شود، تحت کدام عنوان قرار می‌گیرد؟

 ۱) منحصراً، صدور موقت

۲) صادرات قطعی یا صدور موقت، حسب مورد

 ۳) کالای مرجوعی

۴) کالای صدور مجدد

۵۲- «اظهارنامه گواهی شده مبدأ»، به عنوان اسناد مثبته گمرکی طبق قانون گمرک محسوب می‌شود یا خیر؟

۱) از جمله اسناد گواهی مبدأ نیست ولی به عنوان «سند مثبته گمرکی» شناخته می‌شود.

۲) مرتبط با اسناد مثبته گمرکی است، ضمن اینکه یک گواهی مبدأ نیز محسوب می‌شود.

۳) مانند سایر اسناد گمرکی، به منزله اسناد مثبته محسوب می‌شود.

۴) خیر، جزو گواهی‌های مربوط به مبدأ است.

۵۳- کدام مورد درخصوص اصطلاح Packing، صحیح است؟

۱) شامل ظروف و لفاف‌های بیرونی و درونی است که متناسب با کالایی که صادر می‌شود، طبق استانداردهای

بسته‌بندی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

۲) شامل کلیه ظروف و لفاف‌ها، تکیه‌گاه‌ها و محفظه‌هایی است که به عنوان کالای ورودی یا صدوری برای

مصرف در داخل یا فروش به خارج، به گمرک معرفی می‌شوند.

۳) شامل سیلندرهای مخصوص حمل ونقل مایعات و گازهای مایع، پالت و تکیه‌گاه‌های مشابه طولانی مصرف است که به صورت ورود موقت پذیرفته می‌شوند.

۴) کانتینرهای با حجم بیش از یک مترمکعب که برای استفاده مکرر ساخته‌شده‌اند، به عنوان Packing شناخته می‌شوند.

۵۴- کالاهای به مقصد انبار اختصاصی، متکی به کدام یک از اسناد گمرکی ملی یا بین‌المللی هستند؟

 ۱) پروانه ترانزیت خارجی یا ترانزیت بین‌المللی

۲) پروانه ترانزیت داخلی

۳) کارنه TIR یا ترانزیت بین‌المللی

۴) پروانه ورود قطعی

 ۵۵- اصطلاح «کالای چند ردیف از یک فهرست بار»، یعنی چه؟

۱) کالای چند ردیف از یک بارنامه

۲) کالای چند بارنامه از فهرست بارنامه‌ها

۳) یک‌قلم از یک بارنامه چند قلمی دارای کدهای گمرکی متفاوت

۴) یک کانتینر از تعداد کانتینرهای موضوع یک بارنامه، شامل وزن ناخالص و خالص

 ۵۶- کدام یک از نمونه‌های زیر از کالاهای ورودی)، از حقوق ورودی معاف هستند؟

۱) نمونه‌های بی‌بهای تجاری

۲) نمونه غیرتجاری به ارزش کمتر از صد دلار

۳) کالاهایی که تنها یک عدد، یا چند واحد کالا، برای بازاریابی وارد می‌شود.

۴) کالاهایی که در اسناد مربوط به آن، عبارت Free of Charge درج شده است.

۵۷- آیا معافیت‌های قانونی برای ماشین‌آلات خط تولید، شامل دستگاه‌ها و ماشین‌ها برای جایگزینی در خط تولید به عنوان یدکی می‌شود یا خیر؟

1) بلی، درصورتی که قطعات ماشین‌آلات خط تولید مشمول گارانتی» از سوی فروشنده خارجی بوده و قطعات تعویضی جایگزین به صورت رایگان ارسال شده باشد.

 ۲) بلی، در صورت از کارافتادن قطعات، به منظور اجتناب از توقف خط تولید، اعطای معافیت امکان‌پذیر است.

3) بلی، به شرط اینکه قطعات جایگزین، مستعمل نباشد.

۴) خیر، اعطای معافیت امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۵۸- کدام مورد درخصوص دو اصطلاح ترانسبوردمان (Transbordement) و ترانشیپمنت (Transhipment) صحیح‌تر است؟

۱) تفاوتی ندارند و هر دو به معنای انتقال هستند.

۲) این دو اصطلاح در ترانزیت دریایی و زمینی، در جابه جایی کالا به کار می‌روند.

۳) از لحاظ نوع عملیات، یعنی انتقال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد، متفاوت هستند.

۴) اولی فقط در مورد انتقال در مبادی زمینی و دومی در مورد انتقال در مبادی دریایی اتفاق می‌افتد.

۵۹- کالایی که پروانه گمرکی آن صادر و از گمرک ترخیص قطعی شده باشد، در کدام صورت، قابل صدور مجدد است؟

۱) مغایرت با سفارش اولیه

۲) برای فروش قطعی به عنوان صادرات معرفی شوند.

۳) واردات موقتی که بعد از مهلت برگردانده می‌شوند.

۴) درصورت خسارت‌دیدگی، برای ورود جایگزین به عنوان صدور مجدد معرفی شوند.

۶۰- آیا کالایی که به عنوان ترانزیت خارجی، اجازه عبور از سرزمین قلمرو گمرکی اخذ نموده است، قابل تبدیل به واردات قطعی می‌باشد یا خیر؟

 ۱) خیر، مقصد کالا در کشور ثالثی است.

۲) خیر، صاحب اصلی کالا در کشور ثالثی است.

۳) بلی، در صورت احراز شرایط و ضوابط قانونی

۴) خیر، سفارش دهنده کالا در خصوص تغییر عنوان، وکالت‌نامه رسمی به حمل‌کننده نداده است.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور گمرکی