راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور گمرکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1373

سوالات آزمون امور گمرکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1373

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Omor_Ghomroki_1373

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور گمرکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سؤال 1 - اسناد خلاف واقع چیست و عکس‌العمل اداره گمرک را بیان فرمایید . بارم: 10 نمره

سؤال ۲ - اسناد مثبته گمرکی در موارد سو ظن قاچاق را بیان فرمایید .بارم: 10 نمره

سؤال 3 -اداره گمرک در چه مواردی نسبت به کالای مفقود شده یا آسیب‌ دیده غرامت نمی‌پردازد. بارم: 10 نمره

سؤال ۴ - وظیفه گمرک در مورد نگهداری کالای فاسدشدنی یا کالاهایی که ایجاد هزینه می‌نماید، چیست؟ بارم: 10 نمره

سؤال ۵ -قاعده سوم از قواعد عمومی طبقه‌بندی کالا را بیان فرمایید .بارم: 10 نمره

سؤال ۶ - قاچاق را تعریف نموده و علل و انگیزه آن را بیان فرمایید. بارم: 10 نمره

سؤال 7 - موارد قاچاق گمرکی را نام ببرید. بارم: 1۵ نمره

سؤال ۸ - عناصر تشکیل ‌دهنده ارزش کالای ورودی علاوه بر بهای سیف ان کدام ها هستند. بارم: 10 نمره

سؤال 9 -حداکثر مهلت توقف کالا در اماکن گمرکی چقدر است؟ مبدأ " مهلت مزبور از چه تاریخی است و در چه صورتی و به چه میزانی قابل تمدید است. بارم: ۵ نمره

سؤال 10 - منظور از اظهار مندرج در قانون امور گمرکی چیست؟ بارم: 10 نمره

 موفق باشید

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور گمرکی

آزمون