راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1373

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1373

0 تومان
کد محصول : Naghshebardari_1373

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سؤال 1 - به سؤالات مشروحه در زیر پاسخ داده شود.

در شرایط مذکور در زیر، از بین سیمان‌های پرتلند(انواع I و II و III و IV و V) نوع با کاربری مناسب را تعیین و مرقوم فرمایید.

1 - ایجاد حرارت کم، ضروری باشد.

۲ - تاب اولیه زیاد موردنیاز باشد.

3 - برای مقاومت متوسط در مقابل سولفات‌ها

۴ - برای شرایط عادی

۵ - برای مقاومت زیاد در مقابل سولفات‌ها

سؤال ۲ - با عنایت به ضوابط و مقررات شهرسازی به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

1 - مدارک لازم برای تشکیل پرونده به‌منظور اخذ پروانه ساختمان

۲ - انواع کاربری‌های متداول برای اراضی را بیان کنید.

3 - عمق پیش‌آمدگی و بالکن در کنارگذرهای

کمتر از 1۲ متر؟

از ۲۰ متر به بالا؟

۴ - حداکثر ارتفاع پارکینگ چند متر است؟ و حداقل ارتفاع ورودی چند متر است؟ و برای مساحت پارکینگ بیش از 1۰۰۰ مترمربع، حداکثر ارتفاع تا چند متر تعدیل می‌شود؟

۵ - حداقل مساحت حیاط خلوت‌هایی که برای نورگیری اتاق‌های اصلی ساختمان احداث می‌شوند؟ حداقل عرض آن‌ها؟

سؤال 3 - در موقع عکس‌برداری هوائی ارتفاع هواپیماها 1۰۵۰ متر بوده و گنبدی به فاصله 1۴۵ متر از نقطه نادیر قرار داشته که جابجایی به علت ارتفاع گنبد یک میلی‌متر است، ارتفاع گنبد و مقیاس عکس را محاسبه فرمایید (فاصله بین عدسی و صفحه نگاتیو 21۰ میلی‌متر است)

 

سؤال ۴ - بر اساس آئین‌نامه موجود بتن ایران، به سؤالات مشروحه در زیر پاسخ داده شود.

1 - در دفترچه محاسبات فنی که همراه نقشه‌های اولیه سازه بتن‌آرمه، برای تصویب ارائه می‌گردد، به چه نکاتی باید اشاره شود و ذکر گردد.

۲ - انواع مواد افزونی در بتن را نام برده و خواص آن‌ها را بیان فرمایید.

3 - مقادیر حداقل پوشش آهن گرد در بتن را در شرایط زیر بیان فرمایید:

                      شرایط محیطی

نوع قلعه

ملایم

متوسط

شدید

بسیار شدید

فوق العاده شدید

شهرها و ستون­ها

 

 

 

 

 

دال­ها،

دیوارها،

تیرچه­ها

 

 

 

 

 

 

توضیحات: یادآور می‌گردد که منظور از شرایط محیطی عبارت است از:

معرض فرسایش، عبور وسایط نقلیه، آب جاری، با PH بالا، رویه بتن حفاظت نشده، پارکینگ‌ها و قطعات موجود در آبی که اجسام صلبی را با خود جابجا می‌کند.

سؤال ۵ - بر اساس ضوابط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری به سؤالات زیر پاسخ داده شود.

الف - بر اساس مصوبه مورخ ۲ / ۹ / 137۰

1 - موارد استفاده از زمین

۲ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

3 - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

ب - بر اساس مصوبه مورخ ۲۵ / 1۰ / 68 :

ضوابط مکان‌یابی شهرهای جدید در شهرک‌های غیر روستایی و اصول کلی آن‌ها بیان فرمایید.

ج - بر اساس دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهرها مصوبه مورخ 23 / 1۲ / 63 :

1 - کلیات محتوای طرح جامع سرزمین که در تهیه طرح‌های جامع شهرها به‌عنوان مبانی بکار می‌رود.

۲ - محتوای اصلی یا اساس طرح جامع شهر از نظر:

۲ - 1 - ساخت شهر(و توسعه)

۲ - ۲ - جهات و حدود کلی ظرفیت

۲ - 3 - تهیه معیارها و ضوابط و مقررات برای چه مواردی ضروری است؟ این موارد را بیان نمایید.

سؤال 6 - مختصات رئوس قطعه زمینی به شکل کروکی مقابل

مساحت زمین را به هکتار تعیین فرمایید.

سؤال 7 - به سؤالات مشروحه در زیر پاسخ داده شود:

1 - مقدار ملات مورد مصرف برای یک مترمکعب سنگ چینی با سنگ لاشه.

۲ - تعداد قالب آجر فشاری (ابعاد ۵ / ۵ × ۵ / 1۰ × 1 ۲ سانتیمتر) مورد مصرف برای یک مترمکعب آجرکاری.

3 - مقدار ملات ماسه و سیمان مورد مصرف برای یک مترمربع اندود به ضخامت یک سانتیمتر

۴ - نام اجزا تشکیل‌دهنده ملات باتارد

۵ - نام اجزا تشکیل‌دهنده ملات ساروج

سؤال 8 – به سؤالات مشروحه در زیر پاسخ داده شود:

1 - نسبت مقاومت نمونه مکعبی بتن با ابعاد ۲۰ سانتیمتر به مقاومت نمونه استوانه‌ای ابعاد 3۰ × 1۵ سانتیمتر

۲ - مقاومت 7 روزه بتن باسیمان پرتلند معمولی چند درصد مقاومت 28روزه آن می‌باشد؟

3 - مقاومت بتن ساخته‌شده باسیمان پرتلند نوع V پس از چند روز دارای مقاومتی در حدود مقاومت 28 روزه بتن باسیمان پرتلند معمولی است؟

۴ - درصورتی‌که کاربری بیش از یک ماده افزونی در بتن ضروری باشد، چه شرطی بایستی رعایت شود؟

۵ - برای تعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی و کیفی دانه‌های درشت‌دانه سنگی مورد مصرف در بتن:

- دو نوع آزمایش در سیستم آشتو

-دو نوع آزمایش در سیستم B. S

را بیان نمایید

سؤال ۹ - 1 - در سیستم تصویر UTM نصف‌النهار مرکزی، زون 3 چند درجه است؟(با ترسیم مختصر و نشان دادن نصف‌النهار مبدأ)

۲ - علامت + در گوشه‌های عکس‌های هوائی چه نام دارد و چه استفاده از آن می‌شود.

3 - نقطه و ژیزمان ??° = ???→?? فاصله ، مختصات نقطه A۲ را محاسبه فرمایید.

سؤال 1۰ - با توجه به اینکه انتقال بار از سازه اصلی به زمین از طریق پی انجام می‌پذیرد، به سؤالات مشروحه در زیر پاسخ داده شود

1 - تعریف پی‌های عمیق و ذکر انواع آن

۲ - در پی‌های عمیق انتقال بار از پی به زمین با چه نوع نیروهایی انجام می‌پذیرد

3 - طریقه اجرای هر یک از پی‌های عمیق که در پاسخ به‌ردیف ( 1 ) بیان داشته‌اید، در زمین‌های آبدار شرح داده شود.

سؤال 11 - با عنایت به ضوابط و مقررات شهرسازی، به سؤالات مشروحه در زیر پاسخ داده شود:

1 - سطح اشغال طبقه هم کف برای مناطق مسکونی با تراکم 1۲۰ % و 18۰% به چه میزان است؟

۲ - درصورتی‌که مساحت زمین در مورد مناطق ردیف ( 1 ) از 1۲۰ مترمربع کمتر باشد این سطح اشغال تا چه میزان می‌تواند افزایش بیابد؟

3 - احداث تجاری در منطقه تجارتی و مختلط سابق تا چه حدودی ازنظر مساحت؟ و درصد مساحت ملک مجاز است.

۴ - زیرزمین را تعریف نمایید.

۵ - سطح ناخالص و خالص طبقات را تعریف نمایید.

سؤال 1۲ - مختصات جغرافیائی مبدأ تصویر در سیستم تصویر Lambert ، 

ژیزمان امتداد 10 → K۹ K در برگه تصویر مساوی ??′ ???° = ???→??? است و طول جغرافیائی نقطه ۹ k برابراست با ??°= ??? آزیموت10 K → K9 را محاسبه فرمایید

سؤال 13 - تیپ‌های مقطع عرضی دیوار حائل را در مقابل خاکی بارانش نسبتاً زیاد، با مصالح: بنائی - بتن ساده - بتن مسلح، ترسیم نموده و اعلام نمایید.

1- سطح مقطع عرضی کدام یا از تیپ‌ها نسبت به سایر تیپ‌ها بیشتر می‌باشد؟

۲ - میزان آهن موردنیاز برای دیوار بتن مسلح نسبت به حجم بتن در متر طول دیوار تقریباً چه مقدار است؟

3 - با توجه به نوع مصالح موردنیاز جهت احداث دیوار مذکور با تیپ‌های مختلف و فاصله حمل مساوی مصالح بنائی و براساس قیمت روز کدام تیپ ازنظر اقتصادی به‌صرفه می‌باشد؟

توضیح: ارتفاع خاک در پشت دیوار مساوی ارتفاع دیوار فرض شود.

سؤال 1۴ - برای تحکیم ساحل رودخانه‌های سیلابی با کف متشکل از مصالح از نوع شن و ماسه ریزدانه و با ماسه نسبتاً زیاد چه دیوارهایی باید طراحی نمود تا در مقابل سیلاب‌ها و طغیان‌ها واژگون نگردد؟ یکی از روش‌ها را تشریح و نسبت تقریبی عمق دیوار را از کف رودخانه، با ارتفاع دیوار از کف رودخانه تعیین نمایید.

توضیح: حداکثر ارتفاع آب در مقابل دیوار حدود ۴ متر منظور گردد. پشت دیوار تا ارتفاع ۵ متر با مصالح شن و ماسه پر خواهد شد.

سؤال 1۵ - 1 - نتایج نهایی قرائت زوایای رئوس سه مثلث مجزا از هم به شرح زیر است:

مثلث اول: 59.7715 68.۴۵18 71.77۴۵

مثلث دوم: 80.159 70.2025 49.6400

مثلث دوم: 6۴.۴7۹8 7۲.۹۵۴۴ 61.۵6۲۰

اگر خطای مجار اندازه‌گیری هر زاویه " 1۵ باشد، هر یک از مثلث‌ها که دارای خطای بست قابل‌قبول هستند. ضمن توضیح کوتاه زوایای تصحیح‌شده مربوطه را مرقوم فرمایید.

۲ - اگر ظهر دونقطه 1۰ دقیقه(ساعتی) اختلاف داشته باشند، اختلاف طول جغرافیایی در نقطه چند درجه است؟

سؤال 16 - حداقل زمان لازم برای قالب برداری قطعات بتنی، مشروط بر اینکه سیمان پرتلند معمولی مصرف شده باشد و در ضمن سخت شدن دمای بتن کمتر از صفر درجه سلسیوس تنزل نکرده باشد، در حالات زیر درج شود:

                                             شرح

نوع قالب­بندی

دمای مجاور سطح بتن (درجه سلسیوس)

24 و بالاتر

16

8

0

دال­ها

قالب زیرین

(شبانه روز)

 

 

 

 

پایه های اطمینان

(شبانه روز)

 

 

 

 

شهرها

قالب زیرین

(شبانه روز)

 

 

 

 

پایه های اطمینان

(شبانه روز)

 

 

 

 

 

سؤال 17 - 1 - میزان قیر موردنیاز برای اندود نفوذی(پریم کت) روی سطح مصالح سنگی شکسته یا اساس با کوبیدگی نسبی 1۰۰ بروش آشتو مدیفیه برای هر مترمربع چه مقدار است؟ چه نوع قیری مصرف می‌شود؟

۲ - میزان قیر موردنیاز برای اندود سطحی(تک کت) روی سطح آسفالت تازه جهت اجرای قشر روی آن حدوداً چه میزان برای هر مترمربع بوده؟ و چه نوع قیری مصرف می‌شود؟

3 - میزان قیر موردنیاز برای اندود سطحی (تک کت) روی سطح آسفالت‌های قدیمی جهت اجرای روکش برای هر مترمربع چه میزان؟ و چه نوع قیری مصرف می‌شود؟

۴ - میزان قیر موردنیاز برای روکش (سیلکت) آسفالت‌های قدیمی برای هر مترمربع چه میزان و چه نوع قیری مصرف می‌شود؟

۵ - آیا انجام روکش آسفالت(سیلکت) در مناطق مرطوب مجاز می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه اجرا را تشریح فرمایید، در غیر این صورت علت را بیان فرمایید.

سؤال 18 - 1 -دقت مجاز اندازه‌گیری یک‌بار زاویه به‌وسیله تئودولیت " ۲۵ است. اگر بخواهیم این دقت را به " 1۵ برسانیم، هر یک از زوایا را چند بار اندازه‌گیری کنیم.

۲ -چهاردیواری ABCD را با متر اندازه‌گیری کردیم، زاویه رأس A چند درجه است؟(تا دقیقه محاسبه فرمایید)

AB=74.97 m

BC= 46.69 m

CD= 76.37 m

DA= 70.30m

57.38 m = قطر AC

سؤال 1۹ - 1 - بین دونقطه به فاصله سه کیلومتر روی زمین مستوی با متر ۵۰ متری اندازه‌گیری نمودیم. اگر هر طرف هر دهنه اندازه‌گیری 3 میلی‌متر خطا داشته باشیم و به‌صورت رفت‌وبرگشت اندازه‌گیری کرده باشیم خطای متوسط هندسی عملیات را محاسبه کنید(از خطاهای دیگر صرف‌نظر می‌شود.)

۲ - اگر اختلاف ارتفاع بین دو نقطه به فاصله ۵ کیلومتر را به طریق ترازیابی مثلثاتی ازیک‌طرف به دست آورده باشیم مقدار اثر کرویت و انکسار در حد دقت نقشه‌برداری چقدر خواهند بود.

سؤال ۲۰ - هرگاه P بار یکنواخت،L طول دهانه و طره، I لنگر اینرسی، E ضریب ارتجاعی، V خیز (تغییر مکان)، R نیروی عکس‌العمل  تکیه گاه، T تلاش برشی، M لنگر خمشی  باشد، در شکل­های زیر، تیرهای باگیردارهای مختلف نشان داده شده، مقادیر Rو T و M و V   را برحسب P و L و I و EF مرقوم دارید:

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری