راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1371

سوالات آزمون رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1371

0 تومان
کد محصول : Naghshebardari_1371

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- در قاب با مشخصات شکل مقابل) کلیه اتصالات مفصلی، ارتفاع 3 متر و دهانه 4 متر ( نیروی محوری تیرBC: عبارت است: 

1) 6 تن

2)3 تن

3) صفر

4)4 تن

-2  در یک تیر دو دهانه با مشخصات شکل مقابل درصورتی‌که تکیه‌گاه میانی به دلیل ضعف پی اندکی نشست نماید عکس‌العمل تکیه‌گاهی در تکیه‌گاه مزبور با فرض یکسره بودن تیر:

1)  زیاد می‌شود.

2)  کم می‌شود

3)  تغییر نمی‌کند

4)  تیر ناپایدار می‌شود

3) برای بررسی محاسبات در یک تیر سراسری چهار دهنه تحت اثر بار یکنواخت مرده ?? و بار یکنواخت زنده ?? (با مشخصات شکل زیر ( جهت تعیین لنگر خمشی ماکزیمم در تکیه‌گاه بارگذاری زیر صحیح است :

1)  بارگذاری شکل 1

2)  بارگذاری شکل 2

3)  بارگذاری شکل 3

4)  با گذاری شکل 4

4- ازنظر پایداری سیستم، در مهاربندی‌های اشکال زیر:

1)  مهاربندی شکل 1 پایدار و مهاربندی شکل 2 تا پایدار است.

2)  مهاربندی شکل 2 پایدار و مهاربندی شکل 1 ناپایدار است.

3)  هر دو مهاربندی پایدار هستند.

4)  هر دو مهاربندی ناپایدار هستند.

5-  ساختمانی با ستون‌های فلزی فونداسیون بتنی مربع شکل جداگانه برای ستون احداث‌شده اگر ستون میانی  (M) به دو ستون کناری ) A و B ( نشست کند در دیوارهای دو طرف ستون نشست کرده کدام‌یک از سیستم‌های ترک نشان داده‌شده شکل مقابل در دیوارهای جانبی به وجود خواهد آید 

1)  ترک‌های قائم در دو طرف ستون نشست کرده.

2) ترک‌های مورب در نزدیکی ستون نشست کرده

3) ترک‌های مورب در دورترین گوشه از محل ستون نشست کرده.

4) ترک‌های موربی که از محل نشست شروع و ادامه دارد

6- در نظر است ساختمانی سه‌طبقه در منطقه زلزله‌خیز در زمینی که به عمق 6 متر ماسه تمیز )بدون رسی( که بر روی قشر رسی سخت قرار دارد ساخته شود یا توجه به اینکه سطح آب زیرزمینی در فاصله N متری سطح زمین است، برای جلوگیری از نشست زیاد ساختمان در اثر روانگرایی  (FierLiquifaction)  در مدت زلزله بهترین راه‌حل کدام است؟

1) احداث پی گسترده

2) انتقال بار ساختمان به‌وسیله شمع کوبی به لایه رسی

3) احداث پی منفرد با شناژ دارای میلگرد زیاد

4) ارتفاع ساختمان به دوطبقه تقلیل داده شود

7- در سیستم تصویر U T M نصف‌النهار مرکزی ??°ZONE را محاسبه کنید ؟

1) 270°

2) 135°

3)870°

4)900°

8- برای اندازه‌گیری فاصله CB به علت وجود ماند آب امکان متر کشی نبود حسب شکل نتیجه به‌صورت زیر عملیات انجام گردید.

الف)  نقطه C عمود بر CK اخراج و KT به موازی CB رسم گردید.

ب) CB =160?

ج) AC=300.70 m

د) KT=77.94m

ن) CT=90 m

CB با دقت محاسبات تا دسی‌متر به شرح زیر محاسبه‌شده است.

1) 340.6?

2)  277.1?

260.4?

315.1?

9- محل واقعی دو ملک ثبت‌شده به پلاک‌های 1 و 2 با نقاط A.B.C.D و .B.E.F.C طبق کروکی مشخص‌شده و در محل موجود است.کروکی مالکین دو ملک به‌صورت ? ? ? ? و ? ? ? ? اختلاف دارند. مقدار تعارض بین دو پلاک 1 و 2 چقدراست ؟

1) تعارض ندارد

2) تعارض به مساحت KCL ?′

3)  تعارض به مساحت ?′ LC

4)  تعارض به مساحت ?′ KC ?′

10- بلوکاژ زیر کف سازی برای چه منظوری اجرا می‌گردد؟

1) برای پر کردن زیر پی

2) برای صرفه‌جویی در مصالح

3) برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به بالا

4) برای تقویت زمین با مقاومت کم

11- اتصال شکل مقابل چگونه اتصالی است؟

1)  اتصال گیردار

2) اتصال مفصلی

3)  اتصال یکسره

4)  اتصال نیمه گیردار

12- ملات ساروج دارای ترکیب زیر است:

1) گرد آهک شکفته و خاکستر و خاک رسی

2) گرد آهک شکفته و خاکستر و ماسه‌بادی

3) گرد آهک شکفته و خاکستر و ماسه‌بادی و لویی

4) گرد آهک شکفته و خاکستر و ماسه‌بادی و قیر

13- اگر CBR یک خاک در حدود 25 باشد برای کدام‌یک از قشرهای زیر مناسب است.

1) اساس

2) زیراساس

3) رویه شنی

4) خاک‌ریز

14- علت اصلی ترک‌های پوست‌سوسماری )موزاییکی( در روسازی‌های آسفالته چیست؟

1) ضعیف بودن زیرسازی راه

2) عدم رعایت نحوه پخش و کوبیدگی آسفالت

3) پائین بودن درجه نفوذ قیر

4) هیچ‌کدام

15- نسبت تقریبی تا ب فشاری 28 روزه بتنی که باسیمان پرتلند تیپ پنج ساخته می‌شود به تاب فشاری 28 روزه بتنی که باسیمان پرتلند تیپ یک ساخته می‌شود معادل است با:

1) 90 درصد

2) 85 درصد

3) 80 درصد

4) 65 درصد

16- در پیمان‌هایی که بر طبق ضوابط سازمان برنامه‌وبودجه تنظیم می‌شوند کدام‌یک از اقدامات زیر مستقیماً به دلیل قصور پیمانکار است؟

1) خاتمه دادن پیمان

2) تعلیق کار به مدت پیش از سه ماه

3) فسخ پیمان

4) هر سه مورد

17- در دو ستون مشابه و با ضریب لاغری یکسان که یکی با فولاد S T -37  و دیگری با فولاد ST52 ساخته شده‌اند:

1) درصد کاهش تنش مجاز برای فولاد   S T- 37بیشتر است

2) درصد کاهش تنش مجاز برای فولاد   ST- 52بیشتر است.

3) درصد کاهش تنش مجاز برای هر دو فولاد یکسان است.

4) درصد کاهش تنش مجاز تا ضریب لاغری 50 یکسان و از آن به بعد برای   ST -52کمتر است.

18- بر اساس قراردادهای مصوب برای طرح‌های عمرانی، در صورت تناقض یا مغایرت در مورد قیمت‌ها بین مواد و فصول اسناد و مدارک پیمان، در دو جه اول کدام‌یک از اسناد و مدارک زیر در اولویت اول قرار دارد؟

1) پیمان

2) شرایط عمومی پیمان

3) فهرست‌بها

4) مشخصات فنی خصوصی

19- ترکیب مناسب ملات با تارد یا حرامزاده به شرح زیر است.

1) 250 کیلوگرم گرد آهک و 150 کیلوگرم سیمان

2) 250 کیلوگرم گرد آهک و 100 کیلوگرم سیمان

3) 300 کیلوگرم گرد آهک و 100 کیلوگرم سیمان

4) 350 کیلوگرم گرد آهک و 100 کیلوگرم سیمان

20- اجزا تشکیل‌دهنده هزینه اجرای عملیات ساختمانی عبارت است از:

1) بهای مصالح و کرایه ماشین‌آلات و دستمزد

2) قیمت‌های واحد فهرست‌بها

3) مبلغ اولیه قرارداد

4) قیمت‌های واحد یا اعمال تعدیل مربوط

21- منظور از شاخص مبنا

1) عددی است که تغییرات قیمت را نسبت به دوره پایه نشان می‌دهد.

2) عددی که بعد از پایان شهریورماه و اسفندماه هرسال اعلام می‌شود

3) شاخصی متوسط سه ماهه­ای است که پیشنهاد قیمت طی آن سه ماه تسلیم شده است.

 4)شاخص آن عدد صد فرض شود

22- اگر با تئودولیت T1 ویلد فاصله‌ای به طول 150 متر را قرائت کرده باشیم چقدر خطا خواهیم داشت؟

5(1

10(2

15(3

20(4

23- خورشید در صفحه استوا قرار می‌گیرد:

1)  اول بهار

2)  اول تابستان

3)  وسط تابستان

4)  هیچ‌وقت

24- دو نقطه A و B با فاصلهR از هم در صفحه­ای که از قطبین می­گذرد قرار دارند (شعاع زمین = R) اختلاف ساعت دو نقطه چقدر است (با تقریب قابل قبول)

1) 1 ساعت

2)2 ساعت

3)4 ساعت

4)0 )صفر( ساعت

25-امتداد شاغول در تهران با صفحه استوا تقریباً چه زاویه‌ای تشکیل می‌دهد

45° 50′ (1

35° 45′ (2

25° 15′ (3

24° 30′(4

26- برای دو قاب فلزی و بتن آرمه با ابعاد و مشخصات مشابه که هیچ‌گونه مانعی وسط اجزای دیگر در برابر حرکت قاب ندارند، در اثر نیروهای رانشی از زلزله:

1) پریود ارتعاش برای قاب فولادی بیشتر است

2) پریود ارتعاش برای قاب بتن آرمه بیشتر است.

3) پریود ارتعاش هر دو قاب مساوی است.

4) پریود ارتعاش قاب بتن آرمه 5 / 1 برابر قاب فولادی است

27- پانکت )پله( در خاک‌ریزها در حالت زیر اجرا می‌گردد

1) ارتفاع خاک‌ریزی زیاد باشد

2) سطح بستر شیب‌دار باشد

3) بجای خاک‌ریز سنگ­ریزی شود

4) بستر سنگی باشد

28- برای آبکشی و تخلیه آب داخل پی‌ها در زمین‌های غیر سنگی با تلمبه موتوری باید:

1) دیوارهای پی، چوب‌بست شود

2) پی به ابعاد مقطع کمتری حفاری شود

3) پی یا عمق کمتری حفاری شود

4) چاهک مخصوصی حفر گردد.

29- برای یک تیر حمال سرتاسری شامل چهار دهانه شش متری که بار یکنواخت بر 3 تن بر متر طول را تحمل می‌کند کدام‌یک از پروفیل‌های زیر مناسب‌تر است )سقف از نوع تیرچه‌بلوک می‌باشد(

1) 2エNP220

2)2エNP200

3)2CAS+エN 220

4)2CAS+エN200

30- در تبدیل‌های فتوگرامتری کدام پارالاکس حذف می‌گردد

1) پارالاکس X

2) پارالاکس Y

3) پارالاکس X,Y

4) هیچ‌کدام

31- حدود و مشخصات باغی به شرح زیر تعریف گردیده است:

اولاً-  در پنج قسمت که قسمت دوم آن غربی و قسمت چهارم آن شرقی است به ترتیب به طول‌های بیست متر و سی متر و د ه متر و بیست متر به گاراژ

ثانیاً- اول سی متر دوم که شمالی است ده متر و سوم بیست متر به ل اراضی موات

ثالثاً –() متر به خیابان غربا () متر به فضای سبز

فرض اینکه کلیه زوایا نود درجه هستند مساحت دقیق آن برابر است با:

1) 300?2

2) 340?2

3) 360?2

4) 400?2

32- اگر ابعاد کاغذ 4 A برابر ?????* ????? باشد ابعاد نقشه‌ای روی A1 چند سانتیمتر است

1) 84??*59.4??

2)  89.1??*63??

3) 90??*70??

4) 118.8??*84??

33- مسیر دونقطه احتیاج به حفر مطابق شکل دارد و قابل دید نیست اگر تئودولیت را در نقطه ??? مستقر نماییم و به ??? اصطلاحاً صفر صفر کنیم کوه حفار تونل را تحت چه زاویه‌ای هدایت خواهیم کرد.میدانیم

1)  251°34′

2) 71°34′

3)  198 26′

4) 161°26′

34- ضریب اشباع آجر برابر است با:

1) نسبت جذب آب پس از 24 ساعت نگهداری در آب سرد به حجم آجر

2) نسبت جذب آب پس از 5 ساعت نگهداری در آب جوش به حجم آجر

3) نسبت جذب آب پس از 24 ساعت نگهداری در آب سرد به جذب آب پس از پنج ساعت نگهداری در آب جوش

4) نسبت جذب آب یک هزار قالب آ جر برحسب لیتر پس از 5 روز نگهداری در آب سرد به حجم آجر

35- مقدار ملات ماسه سیمان برای یک مترمربع اندود به ضخامت یک سانتیمتر:

1) 5 / 17 لیتر

2) 15 لیتر

3) 0/012 مترمکعب

4) بستگی به عیار سیمان در ملات دارد

36- برای ساختمانی با مشخصات کاملاً مشابه ازنظر ارتفاع و پلان کدام‌یک از سیستم‌های زیر بکار گرفته شود تا با توجه به آئین­نامه زلزله ایران )شماره  (2800  نیروی افقی کمتری در محاسبه دخالت داشته باشد.

1) قاب فضایی خمشی

2) قاب توأم با دیوارهای بتن آرمه برشی

3) قاب با مهاربندی فلزی

4) هر سه مورد فوق مساوی‌اند.

37- کارگاهی به، ساخت یک پل بزرگ بتن آرمه اشتغال داشته و از سیستم کارگاه مرکزی )سانترال( استفاده می‌کند و میزان بتن‌ریزی آن 90 مترمکعب می‌باشد، بر طبق ضوابط مصوب طرح‌های عمرانی حداکثر حجم بتن‌ریزی برای هر قطعه و هر نوبت نمونه‌گیری نباید از مقدار زیر تجاوز کنند.

1) 90 مترمکعب

2) 30 مترمکعب

3) 70 مترمکعب

4) 200 مترمکعب

38- مجموع زوایای خارجی یک کثیرالاضلاع بسته 1800 درجه است.

این کثیرالاضلاع چند ضلع دارد

1)  12

2) 10

3)  9

4)  8

39- در ترازیابی ژئودزی یا مثلثاتی بین دو نقطه K11 و K10 که تانژانت زاویه شیب آن0.15  است و ارتفاع سیگنال قائم در نقطه  11 Kبرابر سه متر است. فاصله افقی بین دو نقطه قبلاً محاسبه‌شده برابر است با 266.67 متر اختلاف ارتفاع بین دو نقطه محاسبه گردد.)از هر خطایی صرف‌نظر می‌شود(

1) 38

2) 38.60

3) 41.40

4) 44.60

40- خیابان‌های حافظ و سعدی به شکل کروکی بدون مقیاس هر یک به عرض سی متر همدیگر را به زاویه 150 قطع کرده‌اند فضای سبز واقع گوشه جنوب غربی این تقاطع شمال آن 49 متر است و شرق آن 120 متر است. قطعه مستطیل A آن هیجده متر است حد شرق آن پنجم‌تر از حد غرب فضای سبز بیشتر است. مساحت قطعه A برابر است با:

1) 1080 مترمربع

2)2250 مترمربع

3)2160 مترمربع

4)1170 مترمربع

41- اگر دقت نقشه حدود بیست‌وپنج سانتیمتر موردتقاضا باشد کدام مقیاس مناسب‌تر خواهد بود خطای گرافیک  ?.???=

1)  1:2000

2) 1:1500

3) 1:1000

4) 1:500

42- اگر بخواهیم خطای متوسط هندسی نتیجه نهائی قرائت زوایا را به ?? برسانیم دقت مجاز اندازه‌گیری تئودولیتی که در اختیارداریم: ?? باشد هر زاویه چند دفعه باید اندازه‌گیری شود. )از خطاهای دیگر صرف‌نظر می‌شود(

1)  یک‌دفعه

2)  دو دفعه

3)  سه دفعه

4) چهار دفعه

43- اندازه‌گیری‌های تصحیح‌شده از نقطه A در دست است:

زاویه دووجهی بین نصف‌النهار مبدأ و نقطه A برابراست با: 55°15′

زاویه ستاره قطبی نسبت به افق برابر است با: 60°35′

عرض جغرافیائی نقطه A برابر است با:

1)  با اطلاعات فوق امکان‌پذیر نیست

2) 29°25′

3) 55°15′

4) 60°35′

44- از چهار نوع سنگ ذیل کدام‌یک در مقابل سایش مقاوم‌تر هستند.

1) تراورتن

2) شیست

3)  بازالت

4)  مرمریت

45- مصرف قند و شکر به میزان دو تا پنج درصد در بتن.

1)  بتن را زود گیر می‌کنند

2)  بتن را دیر گیر می‌کنند

3) بشدت مقاومت بتن را کاهش می‌دهد.

4)  هیچ تأثیری ندارد

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری