دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

0 تومان
کد محصول : nafaghe_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  اقارب شخص در چه شرایطی استحقاق مطالبه نفقه را دارند؟

 

2-  عوامل مؤثر در تعین نفقه زوجه را بیان نمایید؟

 

3- در چه صورت شخص، مکلف به پرداخت نفقه به زوجه و در چه صورتی مکلف به نفقه به اقارب می‌باشد؟

 

4-  در صورت ثروتمند بودن زوجه و عسرت زوج، طبق موازین قانونی و شرعی آیا زوجه حق مطالبه نفقه را از زوج دارد؟ چرا؟

 

5- نفقه زوجه مشتمل بر چه مواردي است؟

 

6- درصورتی‌که شخصی داراي همسر و فرزند و پدر باشد ولی فقط قادر به تأمین دو نفر از آن‌ها باشد، پرداخت نفقه به کدام‌یک از آن‌ها در اولویت است؟ چرا؟

 

7- در چه صورتی پدر با وجودي که فرزندش کبیر است ملزم به پرداخت نفقه به او می‌باشد؟

 

8-  آیا مادري که فرزندش را به هزینه خود تا سن 18 سالگی تأمین و بزرگ کرده است (با فرض اینکه هیچ‌گونه قراردادي بین والدین او براي تأمین نفقه وجود نداشته باشد) می‌تواند از پدر فرزندش هزینه‌های انجام‌شده و نفقه فرزند را مطالبه نماید؟

9- آیا منفق می‌تواند به‌جای پرداخت نقدي نفقه افراد واجب النفقه، به آنان اجناس موردنیاز مثل مسکن، پوشاك، برنج و مواد خوراکی و لوازم زندگی بدهد و از پرداخت وجه نقدي خودداري کند؟

 

10- در صورت عدم امکان الزام زوج به انفاق زوجه(به علت ناتوانی و فقر مالی زوج) قانون‌گذار چه حقی را براي زوجه پیش‌بینی نموده است؟

 

11- شئونات خانوادگی زوجه به چه معنایی است؟

 

12- چه فرد یا افرادي قانوناً نمی‌توانند نسبت به نفقه گذشته خود علیه کسی که باید نفقه آنان را تأمین نماید طرح دعوي و مطالبه، نفقه بنماید؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن