راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384

سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384

0 تومان
کد محصول : Motori_Zamini_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - الف) در آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی آمده است هرگاه اشخاص دیگری در مالکیت وسیله نقلیه شرکت یا نسبت به آن حق عینی داشته باشند، نام و آدرس آن‌ها نیز باید در درخواست شماره‌گذاری قید شود تا در سند و کارت مشخصات نام آنان ثبت شود حال چنانچه شریک مالک اتومبیل بدون پروانه رانندگی اقدام به رانندگی و مرتکب تصادف منجر به قتل شود آیا شریک او به‌ عنوان معاون جرم قابل تعقیب است یا خیر؟

ب) چنانچه مالک اتومبیل خود را در اختیار شخص ثالث قرار دهد که فاقد گواهینامه باشد و تصادف منجر به قتل نماید مسئولیت مالک چگونه است؟

۲ - آزادراه با ترسیم کروکی تعریف کرده، ویژگی آن را نامبرده و مستثنیات آن را مرقوم دارید؟

3 - فرق ترمز هیدرولیکی و ترمزهای مجهز به A.B.S را بنویسید و توضیح دهید آیا در اتومبیل‌هایی که مجهز به سیستم ترمز A.B.S هستند خط ترمز بجای می‌ماند یا خیر؟

4 - درصحنه تصادف اتومبیلی که از فرعی وارد مسیر اصلی می‌شود و تصادفی با وسیله نقلیه‌ای که در خیابان اصلی درحرکت است رخ می‌دهد. اگر با محاسبه به عمل آمده سرعت اتومبیلی که در خیابان اصلی درحرکت بوده و سرعت آن یکصد کیلومتر مشخص شود شما به‌ عنوان کارشناسی علت این تصادف را چگونه اعلام می‌نمایید؟

۵ - شرایطی را که در تصادفات رانندگی با عابر پیاده مسئولیت راننده ساقط می‌شود توضیح داده و مستندات قانونی را ذکر نمایید.

۶ - راننده سواری پژو به شماره A در جاده‌ای مسطح با ضریب اصطکاک ۷۰ ٪ و شرایط جوی عادی با سرعتی معادل 8۰ کیلومتر در ساعت اقدام به استفاده از ترمز می‌نماید ۰ مطلوب است محاسبه طول خط ترمز (ریز محاسبات را مرقوم دارید)

۷ - در شرایطی که تصادف رانندگی منجر به جرح می‌شود و مجروح نیاز به کمک فوری دارد و راننده باوجود امکان رسانیدن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا صحنه تصادف را ترک نماید و مصدوم را رها کند، برخورد قانونی با این راننده چگونه خواهد بود؟ مستندات آئین‌نامه‌ای و قانونی آن را بیان نمایید و توضیح دهید آیا مراجع قضائی در این‌گونه موارد می‌توانند کیفیات مخففِ را اعمال نمایند یا خیر؟

8 - کدام دسته از رانندگان وسایل نقلیه موتوری و در چه شرایطی از مسئولیت ارتکاب تخلف رانندگی معاف می‌باشند و چنانچه عمل و اقدام آن‌ها منجر به‌تصادف گردد، مسئولیت قانونی آن‌ها را توضیح داده و مستندات آن‌ها مرقوم دارید.

۹ - از اتومبیلی در یک جاده مورب با شیب 1۵ درجه ۲۵ متر اثر خط ترمز باقی می‌ماند و سپس متوقف می‌گردد همین اتومبیل در جاده افقی و مسطح با سرعت 3۶ کیلومتر مورد آزمایش قرارگرفته 1۰ متر خط ترمز بجای می‌گذارد مطلوب است سرعت این اتومبیل در جاده مورب مذکور و در حالات زیر:

1 ) در سربالائی

۲ ) در سرازیری

3 ) کروکی در حالات حرکت در سطح افقی سربالائی و سرازیری توضیح: sin (سینوس ) پانزده درجه مساوی ۰ / ۲۵ و شتاب ثقلی را 1۰ متر بر مجذور ثانیه محاسبه نمایند.

1۰ - در خیابان الف: اتومبیلی پس از به جای گذاشتن 48 متر خط ترمز با عابر پیاده‌ای که از سمت چپ راننده در حال عبور از عرضی راه بوده تصادف می‌کند و منجر به جرح شدید عابر شده از اتومبیل مورد تصادف در همان حال با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت که سرعت مقرر بوده آزمایش عملی انجام‌شده و خط ترمز آزمایشی 1۲ متر به دست آمده است بنابراین محاسبه نمایید:

1 ) سرعت اتومبیل مذکور در قبل از شروع به ترمز

۲ ) ضریب اصطکاک محل تصادف

3 ) زمان راننده از شروع ترمز تا لحظه برخورد

4 ) علت تامه تصادف

11 - در یک تصادف رانندگی اتومبیل‌های زیر نیاز به تعویض اتاق پیدا کرده‌اند ارزش خرید نمایندگی آن‌ها را مرقوم دارید در ثانی مستند قانونی تعویض اتاق چیست؟

1 ) پراید 141 مدل سال

۲ ) سمند مدل سال

-1 اختلاف بین توربوشارژ با سوپر شارژ را توضیح دهید .

۲ - از شما به ‌عنوان کارشناسی دعوت به عمل آمده تا در خصوص سن فرسودگی خودروی زیر اظهارنظر نمایید.لطفاً پاسخ را با قید مستندات قانونی آن مرقوم دارید.

ده دستگاه: کامیون کمپرسی بنز 1۹۲4

چهار دستگاه: بنز باری 1۹۲1

دو دستگاه: بنز ۲۶۲8 تانکر

چهار دستگاه :کامیون‌های 1۹۲4 دارای مدل 13۶3 - و 1۹۲1 مدل 13۷8 و کامیون ۲۶۲8 مدل 13۶8 می‌باشند.

3 - به چه علت در گیربکس کامیون‌های بنز مایلر از روغن واسکازین با درجه 14۰ - ۹۰ نمی‌توان استفاده نمود توضیح دهید

4 - اختلاف قیمت یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی هاپکو در دهه 1۹8۰ با دهه 1۹۹۰ در بازار روز چقدر است؟

۵ - با افزایش تعداد سیلندرهای یک موتور فلایول ا Fly Wheel یا چرخ طیار:

1 ) سنگین‌تر می‌شود.

۲ ) سبک‌تر می‌شود.

3 ) حذف می‌شود.

4 ) دنده‌ای می‌شود

کدام جواب صحیح است در پاسخنامه مرقوم دارید.

۶ - تعداد رینگ‌های تراکمی در پیستون در مقایسه با رینگ‌های روغنی هستند

1 ) کمتر است

۲) بیشتر است

3 ) دو برابر است

4 ) نصف است

کدام جواب صحیح است در پاسخنامه مرقوم دارید.

۷ - ارزش دسته‌های زیر در شرایط نو و کارنکرده آن‌ها را مرقوم دارید.

1) کانتینر یخچال دار ماموت با سیستم ترمز A.B.S سه محور

۲ ) تانکر ویژه نصب روی کامیون ۶۰8 ( مخصوص حمل چهار مواد )

8 - مهم‌ترین عوامل احتراق در موتورها عبارت‌اند از:

1 ) شمع و انژکتور

۲ ) سوپاپ‌های هوا و دود

3 ) هوا و ماده سوختنی

4 ) آب و روغن کدام جواب صحیح است در پاسخنامه مرقوم دارید

۹ - در موتورهای 4 زمانه چهار و شش سیلندر فاصله دو انفجار پیاپی ترتیب برابر با:

1 ) ۹۰ و 18۰ درجه میل‌لنگ

۲ ) 1۲۰ و 18۰ درجه میل‌لنگ

3 ) نیم و یک دور میل‌لنگ

4 ) 18۰ و 1۲۰ درجه میل‌لنگ

جواب صحیح کدام است در پاسخنامه مرقوم دارید.

1۰ - برای فروش اتومبیل‌های یک سازمان دولتی چه اقداماتی از سوی آن سازمان بایستی صورت پذیرد توضیح داده ضمناً کارشناس مدعو در آن سازمان چه نکاتی را باید مدنظر قرار داده و اعلام نماید.

4 هرکدام با موتور چند سیلندر در ایران عرضه می‌شوند؟ قیمت آن‌ها بر اساسی جدول ،» زانتیا « – (نیسان ماکسیما) و مالیات نقل و انتقالات سازمان امور مالیاتی سال 8۲ چقدر است؟

۵ – (پژو ۲۰۶ ) مولتی پلکس با حجم چه موتوری در ایران عرضه می‌شود؟

1 ( 1۲۶ CC

۲ ( CC 134

3 ( 1۶۰۰ CC

4 ( 1۷۲ CC

۶ - قوای محرکه. خودروی ایرانی (کاروان) چیست؟ قیمت آن بر اساس جدول مالیات و نقل و انتقالات سازمان امور مالیاتی سال 8۲ چقدر است؟

۷ - کدام‌یک از نامهای زیر، جزو تولیدات مرسدس بنز نمی‌باشد؟

1 ( C 500

۲ ( F 300

3 ( S 600

4 ( A 140

قیمت آمبولانس بنز 11۰ MB (ون) بر اساس جدول مالیات نقل و انتقالات سازمان امور مالیاتی چقدر است؟

سؤال 8 - کدام‌یک از اقلام زیر، جزو تفاوت‌های مدل X و SX در خودروهای (زانتیا،) نمی‌باشد؟

الف) تنظیم ارتفاع خودرو

ب) ترمز ABS

ج) برف پاک کن هوشمند

د) شیشه‌بالابر برقی برای هر چهار پنجره

۹ - قوای محرکه خودرو » سیناد « چیست؟ چند نوع تولید می‌شود؟ قیمت هر یک‌بر اساس جدول نقل و انتقالات مالیاتی سازمان امور مالیاتی چقدر است؟

1۰ - خودروهای پژو 4۰۵ ایران تاکنون با چه موتورهایی تولیدشده؟ ارزش پژو GLX 405 یشمی بر اساسی جدول نقل و انتقالات مالیانی چقدر است؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی