دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور مهندسی ترافیک کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور مهندسی ترافیک کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

0 تومان
کد محصول : Mohandesi_Teraffic_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور مهندسی ترافیک کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- «حریم راه» عبارت است از زمین‌های بین حد نهایی ................................................... راه تا فاصله معینی از محور راه در ........................................................

۱) بدنه - هر طرف                           ۲) بدنه - یک طرف

۳) بستر - یک طرف                ۴) بستر - هر طرف

٢- کدام دسته از راه‌ها، بیشترین نقش‌های دسترسی و اجتماعی را بر عهده دارند؟

۱) محلی                                      ۲) شریانی درجه ۱

۳) شریانی درجه ۲                          ۴) تفاوتی وجود ندارد.

۳- به ترتیب در کدام‌یک از انواع راه‌ها، ایجاد مسیرهای وسایل نقلیه عمومی، ایستگاه‌های وسایل نقلیه عمومی و پارکینگ‌های حاشیه‌ای توصیه نمی‌شود؟

۱) شریانی درجه ۱ - شریانی درجه ۱ - شریانی درجه ۱

2) شریانی درجه ۲ - شریانی درجه ۱ - شریانی درجه ۱

۳) محلی - محلی - شریانی درجه ۲

۴) محلی - محلی - محلی

۴- حداقل عرض مفید پیاده‌رو در مناطق مسکونی «پرتراکم»، «با تراکم متوسط» و «کم تراکم»، به ترتیب کدام است؟

۱) ۱٫۲۵، ۱٫۲۵ و ۱٫۲۵                ۲) ۱٫۵، ۱٫۵ و ۱٫۲۵

۳) ۱٫۵، ۱٫۵ و ۱٫۵                    4) ۱٫۵، ۱٫۲۵ و ۱٫۲۵

۵- کدام‌یک از اشخاص زیر، مرجع اعلام نظر در خصوص وجود نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات می‌باشد تا حسب مورد، متصدیان ذی‌ربط، مسئول جبران خسارات وارده باشند و برابر قانون با مقصر رفتار گردد؟

۱) افسران نیروی انتظامی                  ۲) کارشناسان تصادفات

۳) افسران راهنمایی و رانندگی            ۴) افسران و درجه‌داران راهنمایی و رانندگی

۶- در رابطه با احداث پیاده‌روهای شهری، طبق آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری، کدام مورد صحیح نیست؟

۱) به منظور جلوگیری از احتمال برخورد وسایل نقلیه با پیاده‌ها، بهتر است پیاده‌روها در فضاهای محصورشده توسط درختان عبور داده شوند.

۲) وجود روشنایی کافی در پیاده‌روها از نظر امنیت و ایمنی عابرین پیاده، اهمیت اساسی دارد.

۳) استفاده از کف‌سازی بتنی و آسفالتی به منظور کف سازی مسیرهای پیاده‌رو توصیه نمی‌شود.

۴) کف سازی مسیرهای پیاده‌رو، باید مستحکم و در مقابل عوارض جوی مقاوم باشد.

۷- حداقل عرض راه برای دور زدن پیوسته سواری تیپ، در انتهای یک خیابان بن‌بست شهری، چند متر است؟

1)  20                         2) 18

3) 16                         4)  12

۸- کدام مورد، جزو معیارهای کنترل‌کننده و اجباری برای تأمین ایمنی راه‌ها نیست؟

۱) عرض شانه                        ۲) عرض خط عبور

۳) ارتفاع آزاد                        ۴) تعداد خطوط عبور

9- حداقل عرض سوار در و دوطرفه آسفالتی و شانه در هر طرف راه اصلی درجه یک، به ترتیب چند متر است؟

۱) ۷ و ۱                               ۲) ۷٫۵ و 1.5

3) ۷٫۳ و ۱٫۸۵                       ۴) ۷ و 1.25

10- برای طرح راه و تعیین بعضی از اجزای هندسی راه، لازم است مشخصات فیزیکی وسایل نقلیه به عنوان خودروی طرح»، به طور دقیق‌تری مورد توجه قرار گیرد. لذا برطبق آیین‌نامه طرح هندسی راه ایران نشریه ۱۶۱)، از کدام انواع خودروهای طرح استفاده شده است؟

۱) چهار: سواری، اتوبوس، تریلی بزرگ، کامیون با یدک

۲) چهار: سواری، کامیون، اتوبوس دو کابین، تریلی بزرگ

۳) سه: سواری، اتوبوس، تریلی بزرگ

۴) سه: سواری، کامیون، تریلی بزرگ

11- عرض مسیر پیاده‌رو نباید از ............................. متر کمتر باشد. برای جدا کردن پیاده‌رو از سواره‌رو، ارتفاع جدول حداقل ................................ سانتی‌متر است. شیب عرض مناسب روسازی پیاده‌رو برای تخلیه آب‌های بارش .................... درصد است.

1) 1.85، 25، 2.5                            2) 1.5، 20، 1.5

3) 1.0، 10، 1.0                                4) 1.20، 15، 2

۱۲- چنانچه تعداد ورودی‌ها یا خروجی‌ها در ............................... مسیر اصلی، از .............................. متر بیشتر باشد، لازم است از یک راه جانبی برای تأمین ورودی - خروجی استفاده شود.

۱) دوطرف - سه مورد در ۵۰۰

۲) یک طرف - سه مورد در ۵۰۰

۳) یک طرف - پنج مورد در ۶۵۰

۴) دوطرف - پنج مورد در ۶۵۰

۱۳- حداقل مطلوب و حداقل مطلق شیب طولی در انواع راه‌های اصلی، در دو حالت وجود جدول در کنار راه و عدم وجود جدول در کنار راه، کدام است؟ وجود جدول در کنار راه عدم وجود جدول در کنار راه حداقل مطلوب حداقل مطلق حداقل مطلوب حداقل مطلق

وجود جدول در کنار راه

عدم وجود جدول در کنار راه

حداقل مطلوب

حداقل مطلق

حداقل مطلوب

حداقل مطلق

1)      1.5

1.0

0.75

045

2)     2.0

1.0

1.0

0.5

3)     0.5

0.3

0.3

0.2

4)     1.0

0.5

0.5

0.3

 

۱۴- برای تردد ایمن عابرین پیاده در داخل تونل‌ها، حداقل مجاز عرض پیاده‌رو، حداقل و حداکثر مجاز ارتفاع پیاده‌رو از لبه راه، به ترتیب کدام است؟

۱) ۹٫۵ متر - ۱۰ سانتی‌متر - ۲۰ سانتی‌متر                 ۲) 1.0 متر - ۳۵ سانتی‌متر - ۶۰ سانتی‌متر

۳) ۶۰ سانتی‌متر - ۲۰ سانتی‌متر - ۴۰ سانتی‌متر                 ۴) ۸۰ سانتی‌متر - ۳۰ سانتی‌متر ۵۰ سانتی‌متر

۱۵- کدام‌یک از موارد زیر، از معیارهای اساسی در طراحی قوس‌های قائم در مسیرهای عبوری نیست؟

۱) تأمین زهکشی مناسب                                          ۲) حفظ عملکرد راحت و زیبایی‌ها

۳) تأمین فاصله دید کافی در تمامی نقاط مقطع              ۴) افزایش ظرفیت مسیر به واسطه ارتقای حجم ترافیک عبوری

۱۶- کدام مورد، جزو مزایای استفاده از قوس‌های اتصالی (کلونوئیدها) در راه‌ها نیست؟

۱) افزایش مسافت دید توقف و ایمنی در قوس

۲) فراهم نمودن طول لازم برای اعمال بربلندی به شکل مطلوب

۳) فراهم نمودن مسیر راحتی برای راننده، به دلیل افزایش تدریجی نیروی گریز از مرکز

۴) فراهم نمودن شرایط مناسب برای اعمال تعریض در قوس جهت تسهیل گردش وسایل نقلیه

۱۷- کدام مورد، جزو عملکردها و قابلیت‌های استفاده از شانه در راه‌ها نمی‌باشد؟

۱) بهبود ظرفیت و عملکرد در اغلب راه‌ها

۲) تأمین محل توقف برای پارکینگ وسایل نقلیه

۳) ایجاد فضاهای جمع‌آوری برف و بهبود زهکشی راه

۴) تأمین حاشیه‌ ایمن، مشابه رفیوژ، برای وسایل نقلیه متوقف شده

 ۱۸- در تونل‌های آزادراهی و بزرگراهی، به تناسب افزایش سرعت طرح مسیر، حداقل شعاع قوس و بربلندی نظیر آن، به ترتیب چگونه تغییر می‌کند؟

۱) افزایش – کاهش                                        ۲) کاهش - کاهش

۳) کاهش – افزایش                                       ۴) افزایش به افزایش

۱۹- در طراحی تقاطع‌ها، بهترین زاویه تقاطع به منظور ایمن‌سازی و اقتصادی کردن طرح تقاطع، یعنی بهترین زاویه برخورد شانه‌های منتهی به تقاطع، کدام است؟

۱) بیش از ۹۰ درجه                                 ۲) کمتر از ۹۰ درجه

۳) ۹۰ درجه                                  ۴) متناسب با شرایط طرح و منطقه

۲۰- تقاطع‌ها، براساس تعداد راه‌های منتهی به آن‌ها دسته‌بندی می‌شوند. کدام مورد، جزو تقاطع‌ها محسوب نمی‌شود؟

۱) سه راه                                             ۲) دوربرگردان

۳) چندراه                                    ۴) میدان

۲۱- مقادیر a و b برحسب متر، برای شیب راهه خروجی نمایش داده شده در شکل روبه رو، به ترتیب کدام است؟

1) a=150 و b= 750

2) a=250 و b= 550

3) a= 550 و b= 250

4) a= 750 و b= 150

2۲- مثلث دید در تقاطع، مثلثی فرضی است که یک رأس آن در محل فرضی چشم راننده، رأس دیگر آن در محل فرضی ........................................... وسیله نقلیه مسیر متقاطع و رأس سوم آن در .................................... قرار دارد.

۱) چشم راننده - محل برخورد دو امتداد عبور           ۲) چشم راننده - مرکز میانی وسط تقاطع

۳) جلوی - محل برخورد دو امتداد عبور                 4) جلوی - مرکز میانی وسط تقاطع

۲۳- در کدام مورد، باید از یک رابط دوخطه یا یک خط با امکان سبقت برای وسایل نقلیه سواری، به منظور سنجش کیفیت ترافیک در تنه رابط، براساس حجم ترافیک عبوری و سرعت طرح استفاده کرد؟

۱) طول رابط بیشتر از ۳۰۰ متر

۲) سرازیری و شیب طولی بیشتر از ۵ درصد

۳) سربالایی و شیب طولی بیشتر از ۵ درصد

۴) عدم تطابق مشخصات هندسی رابط استانداردهای مطلوب یا وجود چراغ راهنمایی، تابلوی امنیت و نظایر آن‌ها در انتهای رابط

۲۴- با توجه به ضوابط پیشنهادی برای تعریض حریم معابر در محدوده تقاطع‌های بزرگراهی و شریانی، چنانچه عرض حريم معبر منتهی به تقاطع D1 = 3om باشد، مطابق شکل زیر، حریم تعریض شده در تقاطع (D)، طول تعريض (L) و طول لچکی (L)، چند متر است؟

1) L2=40, L1=120, D2=50

2) L2=50, L1=150, D2=50

3) L2=35, L1=100, D2=40

4) L2=35, L1=100, D2=45

۲۵- کدام مورد در خصوص «تقاطع‌های میدانی شهری»، صحیح نیست؟

۱) به‌طورکلی، ظرفیت یک میدان از ظرفیت یک تقاطع مسیربندی شده، بیشتر نیست.

۲) سطح موردنیاز برای طراحی و اجرای یک میدان و هزینه آن، تقریباً معادل تقاطع است.

۳) مزیت میدان نسبت به تقاطع، زمانی که حجم ترافیک به حد ظرفیت برسد، کاملاً از بین می‌رود.

۴) مزیت اصلی میدان در تبدیل حرکت‌های تقاطعی به حرکت‌های داخلی و حداقل کردن تأخير تقاطع است.

۲۶- حجم وسایل نقلیه راست‌گرد در یک خروجی در میدان‌های شهری، باید چگونه باشد تا از خطوط ویژه جداسازی شده گردش به راست، برای بهبود تردد وسایل نقلیه در میدان استفاده نمود؟

۱) بیش از ۵۰ درصد حجم ورودی ماقبل یا بیش از ۳۰۰ وسیله نقلیه در ساعت باشد.

۲) بیش از ۷۵ درصد حجم ورودی ماقبل یا بیش از ۴۵۰ وسیله نقلیه در ساعت باشد.

۳) معادل حجم ورودی ماقبل یا بیش از ۵۰۰ وسیله نقلیه در ساعت باشد.

۴) دارای بیش از ۲۰٪ وسایل نقلیه سنگین باشد.

۲۷- مهم‌ترین اهدافی که در طرح تقاطع‌های هم‌سطح شهری تلاش می‌شود تا با ایجاد سازش عملی و بهینه بین محل برخوردهای وسایل نقلیه موتوری، عابرین پیاده و دوچرخه‌سواران حاصل گردد، کدام است؟

۱) تأمین ایمنی، تأمین راحتی و افزایش حجم عبوری وسایل نقلیه

۲) افزایش سرعت، کاهش چگالی تراکم و جداسازی ترددهای پیاده و سواره

۳) تأمین ایمنی، افزایش ظرفیت، تأمین راحتی و جلوگیری از سردرگمی رانندگان

۴) افزایش ظرفیت، افزایش سرعت، افزایش حجم عبوری وسایل نقلیه و جداسازی ترددهای پیاده و سواره

۲۸- با کاهش نسبت ، کدام مورد صحیح نیست؟

۱) ایمنی ترافیک، افزایش خواهد یافت.

۲) سرعت متوسط ترافیک، افزایش خواهد یافت.

۳) حداکثر معادل خودروی سواری، کاهش خواهد یافت.

۴) حداکثر جریان خدمت (MSF)، کاهش خواهد یافت.

۲۹- منظور از چگالی تراکم (بحرانی در یک مسیر، کدام است؟

۱) حجم حداکثر باشد.

۲) سرعت صفر باشد.

۳) امکان مانور رانندگان محدود باشد.

۴) جریان ترافیک پایدار بوده، ولی به کندی انجام شود.

۳۰- نسبت سرعت مجاز کمینه به سرعت طرح کمینه در راه‌های شریانی درجه یک، به چه میزان باید باشد؟

1) 1.257                              2) 1.00

3) 0.875                            4) 0.657

۳۱- کدام مورد، معرف حداکثر سرعتی است که وسایل نقلیه در وضعیت جوی مناسب و در وضعیت ترافیکی موجود می‌توانند بدون به خطر انداختن ایمنی خود و سایر وسایل نقلیه و سرنشینان آن‌ها، با آن سرعت حرکت کنند؟

۱) سرعت عملکردی                         ۲) سرعت طرح

۳) سرعت مجاز                             ۴) سرعت ۸۵٪

 

32- در شکل‌های زیر، مقادیر b ، a، ۱ و ۲ه برای نواحی تأثیر حرکت همگرایی، واگرایی و ضربدری خطوط عبوری آزادراه، چقدر است؟

1) a=500، b=1000، c1=150، c2=500

2) a=1000، b=500، c1=500، c2=150

3) a=1000، b=1000، c1=500، c2=500

4) a=500، b=500، c1=150، c2=150

۳۳- برای محاسبه ظرفیت طراحی هر خط عبور از راه اصلی چند خطه برای وضعیت ایده آل راه، کدام فرض برای شرایط ایده آل، صحیح نیست .

1) عرض هر خط عبور 3.65 متر است.

۲) شیب طولی راه، حداکثر ۲ درصد است

۳) کلیه وسایل نقلیه، اتومبیل‌سواری هستند.

۴) تا فاصله ۱٫۸۵ متری لبه سواره‌رو و یا در میانه راه، مانعی وجود ندارد.

۳۴- برای تعیین کیفیت ترافیک راه‌های دوخطه، سه عامل به کار می‌رود. آن سه عامل کدام­اند؟

۱) توزیع ترافیک رفت و برگشت - متوسط سرعت حرکت - تعداد و ترکیب وسایل نقلیه عبوری

۲) ضریب دسترسی به راه - متوسط سرعت حرکت - تعداد و ترکیب وسایل نقلیه عبوری.

۳) توزیع ترافیک رفت و برگشت - درصد تأخير - تعداد و ترکیب وسایل نقلیه عبوری

۴) درصد تأخیر - متوسط سرعت حرکت - ضریب دسترسی به راه

۳۵- برای احداث ایستگاه‌های اتوبوس، محل ایستگاه باید جدا از خطوط عبور به عرض حداقل ................................ بوده و سکوی سوارشدن به آن، باید دارای عرض حداقل .................................. متر باشد. همچنین خط توقف اتوبوس در ایستگاه، باید با عرض ........................................ متر از مسیر اصلی جدا شود.

1) 7.30، 2.30، 1.85

2) 6، 1.6، 1.3

3) 6، 1.85، 1.6

4) 7.30، 2.0، 2.0

۳۶- در تقاطع‌هایی که استقرار ایستگاه اتوبوس در سمت ورودی تقاطع باشد، به‌گونه‌ای که اتوبوس‌ها بعد از توقف در ایستگاه، در تقاطع، گردش به چپ و یا گردش به راست نمایند، حداقل فاصله ایستگاه اتوبوس قبل از تقاطع برای حرکت کردن به چپ و یا گردش به راست اتوبوس، به ترتیب چند متر باشد؟

۱) ۱۲۰ و ۷۰                   ۲) ۱۰۰ و ۵۰

۳) ۵۰ و ۳۵                  ۴) ۷۵ و ۷۵

۳۷- کدام فاصله دید زیر، در طراحی راه مؤثر نیست؟

1) سبقت                             ۲) مطمئن

۳) انتخاب                           ۴) توقف

۳۸- پارامترهای اساسی جریان ترافیک از دیدگاه کلان، کدام است؟

۱) سرعت، تأخیر، زمان سفر                ۲) حجم ترافیک، تأخیر، زمان سفر

۳) چگالی، تأخیر، زمان سفر               ۴) حجم ترافیک، سرعت، چگالی

۳۹- کدام‌یک از تسهیلات ترافیکی زیر، جزو تسهیلات با جریان ترافیک پیوسته محسوب نمی‌شود؟

۱) میدان‌های ترافیکی بدون چراغ راهنمایی

۲) آزادراه‌ها شامل کلیه مقاطع اعم از نواحی اصلی، تداخلی و ورود – خروجی

۳) راه‌های اصلی دوخطه شهری با فاصله بیش از ۳ کیلومتر بین عوامل انقطاع ترافیک

۴) راه‌های اصلی چند خطه حومه شهری با فاصله بیش از ۳ کیلومتر بین عوامل انقطاع ترافیک

 

۴۰- فاصله ترمز هنگام پیش آمد موانع ناگهانی، از کدام‌یک از روابط زیر، محاسبه می‌شود؟

1)                                 2)

3)                                 4)

۴۱- در صورتی که معادل خودروی سواری برای شیب ۶ درصد، سرعت طرح ۱۰۰ کیلومتر در ساعت و طول شیب ۱٫۵ کیلومتر، برابر با ۳٫۸ باشد و معادل خودروی سواری برای شیب صفر درصد، سرعت طرح ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برابر ۱٫۳ باشد. ضریب بازدارندگی خودروی سواری کدام است؟

1) 2.5                                                 2) 0.5

3) 0.05                                              4) 0.25

۴۲- در جدول زیر، زمان سفر مربوط به شش وسیله نقلیه در طول مسیری یک کیلومتری ارائه شده است. سرعت متوسط زمانی و سرعت متوسط مکانی، به ترتیب چند متر بر ثانیه است؟  

شماره وسیله نقلیه

1

2

3

4

5

6

زمان سفر (ثانیه)

50

60

50

60

60

50

 

1) 18.3، 17.65

2) 17.65، 18.3

3) 16.91، 15.02

4) 15.02، 16.91

۴۳- حجم ساعتی طرح جهتی (DDHV) در یکی از جهات مسیری با ضریب توزیع جهتی ۶۵٪ در آن جهت، برابر ۱٫۰۴۰ وسیله نقلیه در ساعت در جهت می‌باشد. در صورتی که متوسط حجم ترافیک روزانه (ADT) در هر دو طرف مسیر در سال طرح 10000 وسیله نقلیه در روز پیش‌بینی شده باشد، نسبت ساعت شلوغ (K) در سال طرح کدام است؟

1) 0.104                               2) 0.106

3) 0.140                              4) 0.160

۴۴- در یک تقاطع شهری با سرعت طرح ۴۰ کیلومتر در ساعت و شیب عرضی ۵ درصد، شعاع قوس گردش به راست برای مسیر اختصاصی راست‌گرد که با جزیره مثلثی شکل کانالیزه شده، ۴۰ متر پیشنهاد شده است. ضریب اصطکاک فرض شده برای رویه این مسیر کدام است؟ آیا این مقدار ضریب اصطکاک، از نظر آئین‌نامه طراحی راه‌های شهری قابل‌قبول است؟

۱) 0.26 . خیر، غیرقابل‌قبول است.

۲) 0.18 - بلی، قابل‌قبول است.

۳) ٫۳۱ه - بلی، قابل‌قبول است.

۴) 0.36 ۔ خیر، غیرقابل‌قبول است.

۴۵- حداقل شعاع قوس افقی در یک راه اصلی آسفالته با سرعت طرح ۸۰ کیلومتر در ساعت و با فرض حداکثر بربلندی ۶ درصد و ضریب اصطکاک جانبی ۱۴/0 برای رویه راه، چند متر است؟

1) 630                                2) 400

3) 252                               4)  100

۴۶- یک راننده با سرعت ۶۵ کیلومتر در ساعت، به ناگاه با کامیونی واژگون شده در مقابل خود مواجه می‌شود. چنانچه زمان عکس‌العمل راننده برای ترمز گیری ۲٫۵ ثانیه فرض شود، مسافتی که وسیله نقلیه قبل از فشردن پدال ترمز توسط راننده پیموده، چند متر است؟

1) 585                                2) 162

3) 93                                4) 45

۴۷- یک وسیله نقلیه با سرعت ۷۵ کیلومتر در ساعت و در مسیری سرازیری با شیب ۳ درصد و با ضریب اصطکاک جانبی 0.348 برای رویه راه، با دیدن مانع به ناگاه ترمز می‌نماید. مسافت ترمز این وسیله نقلیه تا توقف کامل، چند متر است؟

1) 58                                 2) 70

3) 168                                4) 236

۴۸- متوسط تردد روزانه در سال (AADT) در افق ۲۰ ساله یک راه اصلی بین‌شهری، حدود30000 وسیله نقلیه در ساعت پیش‌بینی شده است. چنانچه نسبت تردد ساعت اوج به تردد روزانه در جهت حداکثر جریان (K)، برابر ۱۵ درصد و نسبت تردد ساعت اوج در جهت حداکثر جریان (D)، برابر ۶۵ درصد باشد، حدود حجم ساعتی ترافیک جهتی برای طراحی این راه اصلی (DDHV)، چند وسیله نقلیه در ساعت است؟

1) 6928                               2) 6500

3) 2925                              4) 4500

۴۹- در یک آمارگیری از حجم ترافیک وسایل نقلیه ورودی به تقاطع طی یک ساعت، ۴٫۲۰۰ وسیله نقلیه شمارش شده است که تفکیک حجم ورودی این وسایل نقلیه در دوره‌های زمانی ۱۵ دقیقه‌ای، به شرح جدول زیر است. ضريب ساعت اوج ترافیک (PHF) برای این تقاطع، کدام است؟

 

زمان آمارگیری

حجم وسایل نقلیه ورودی (veh)

6.15- 6.00

1000

6.30- 6.15

1100

6.45- 6.30

1200

7.00- 6.45

900

7.00-6.00

مجموع: 4.200

 

1) 0.875                     2) 1.5

3) 1.777                     4) 1.440

۵۰- در یک خط عبوری از آزادراه، متوسط سرعت وسایل نقلیه برابر ۹۰ کیلومتر در ساعت و چگالی وسایل نقلیه برابر ۱۶ وسیله نقلیه در هر کیلومتر در خط می‌باشد. نرخ جریان عبوری ترافیک در این خط، چند وسیله نقلیه در ساعت است؟

1) 5.625

2) 2880

3) 1777

4) 1440

۵۱- در یک خط عبوری از راه اصلی برون‌شهری، حجم ترافیک وسایل نقلیه عبوری در یک ساعت، برابر ۱٫۱۰۰ وسیله نقلیه در ساعت و متوسط سرعت مکانی اندازه‌گیری شده در این خط عبوری، ۷۵ کیلومتر در ساعت می‌باشد. تراکم وسایل نقلیه (چگالی) در این خط، چند وسیله نقلیه در کیلومتر است؟

1) 82.5

2) 22.9

3) 14.6

4) 4.1

۵۲- کدام‌یک از موارد زیر، جزو مزایای حاصل از نصب چراغ راهنمایی در تقاطع‌ها نمی‌باشد؟

۱) کم شدن تعداد تصادفات (برخورد ۹۰ درجه و تصادف با عابرین پیاده)

۲) کم شدن تعداد نقاط برخورد مسیرهای مختلف حرکت در تقاطع

۳) اطمینان دادن به رانندگان از نظر داشتن حق تقدم عبور

۴) کاهش زمان تأخیر عبور در تقاطع‌های با حجم ترافیک کم

۵۳- کدام‌یک از موارد زیر، شامل پارامترهای ترافیکی که معمولاً به عنوان شاخص ترافیک توسط شناسگرها برای برداشت اطلاعات جهت زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی هوشمند جمع‌آوری می‌شوند، نمی‌باشد؟

۱) نرخ اشغال و چگالی                     ۲) نوع و ابعاد وسایل نقلیه عبوری

۳) سرعت و سرفاصله زمانی                      ۴) حجم عبور یا جریان تردد

۵۴- در طراحی زمان‌بندی چراغ راهنمایی برای فاز مخصوص عابر پیاده، جهت گذر از عرض معابر و تقاطع‌های چراغ‌دار، معیار اصلی کدام است؟

۱) سرعت وسایل نقلیه عبوری

۲) سرعت پیاده‌روی عابرین پیاده

۳) عرض معبر و تعداد خطوط عبوری برای وسایل نقلیه

۴) پذیرش فاصله مکانی بین وسایل نقلیه عبوری توسط عابرین پیاده

۵۵- در کدام موارد، می‌توان برای چراغ‌های راهنمایی از عدسی‌هایی به قطر ۳۰ سانتی‌متر، جهت جایگزینی عدسی‌های با قطر ۲۰ سانتی‌متر استفاده نمود؟

۱) فانوس‌هایی که در فاصله بیش از ۶۰ متری خط ایست تقاطع واقع‌شده‌اند.

۲) تقاطع‌هایی که سرعت طرح وسایل نقلیه در معابر منتهی به آن، از ۸۵ کیلومتر در ساعت بیشتر باشد.

۳) تقاطع‌هایی که سرعت ۸۵ درصد وسایل نقلیه موتوری نزدیک شونده به آن، از ۶۰ کیلومتر در ساعت بیشتر باشد.

۴) نزدیک‌ترین فانوس چراغ راهنمایی بین ۶۰ تا ۷۵ متر از خط ایست فاصله داشته و چراغ اضافی در سمت ورودی تقاطع نصب نشده باشد.

۵۶- در طراحی گذرگاه عرضی هم‌سطح عابر پیاده با خط‌کشی، کدام مورد صحیح نیست؟

۱) در محل‌های خاص، نظیر خطوط ویژه اتوبوس، فاقد کاربرد مناسب است.

۲) در مواردی که سرعت ترافیک زیاد است، استفاده از آن‌ها کاربرد مناسب دارد.

۳) چنانچه عرض خیابان بیش از ۱۰ متر باشد. باید احداث جزیره میانی مدنظر قرار گیرد.

۴) در خیابان‌های دوطرفه یا یک‌طرفه با عرض بیش از ۱۵ متر، باید به صورت شکسته اجرا شده و تبدیل به دو گذرگاه مجزا شود.

۵۷- کدام‌یک از مفاهیم زیر در خصوص خط‌کشی طولی ترافیک راه‌ها صحیح نیست؟

1) عرض خطوط، نمایانگر میزان تأكید آن‌ها است.

۲) خطوط دوتایی ممتد، نمایانگر حداکثر محدودیت است.

۳) استفاده از خط طولی سفید، به منظور تفکیک خطوط حرکت در یک سمت از مسیر است.

۴) برای مشخص کردن حد سمت چپ مسیر حرکت در نقاط خطرناک، از خط‌کشی طولی سفید منقطع استفاده می‌شود.

۵۸- خط ایست تقاطع که وسایل نقلیه باید الزماً در پشت آن توقف کنند، به شکل......... و به رنگ سفید ترسیم شده، عرض آن.................... سانتی‌متر و فاصله آن با گذرگاه پیاده در تقاطع‌های چراغ‌دار،.................... متر یا بیشتر قبل از آن می‌باشد.

۱) توپر - ۶۰ – ۱۲۰                           ۲) توپر - ۵۰ – 1.00

۳) منقطع پهن - ۵۰ - ۱٫۰                  ۴) منقطع پهن - ۶۰ – 1.20

59- در مناطق شهری، حداقل ارتفاع نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، از لبه پایین آن تا سطح روسازی پیاده‌رو یا خیابان .............................. سانتی‌متر، حداقل فاصله جانبی تابلوها نسبت به جدول حاشیه خیابان ............. سانتی‌متر و برای شرایط خاص از قبیل محدودیت عرض پیاده‌روها .................... سانتی‌متر مجاز است

1) 190، 45، 25

2) 230، 70، 50

3) 210، 50، 30

4) 200، 60، 45

۶۰- شکل و رنگ کلی علائم انتظامی و علائم اخطاری به عنوان ابزار و تجهیزات کنترل ترافیک، به ترتیب کدام است؟

۱) مثلث با زمینه قرمز و حاشیه سفید - دایره‌ای با زمینه قرمز و حاشیه سفید

۲) دایره‌ای با زمینه سفید و حاشیه قرمز - مثلث با زمینه سفید و حاشیه قرمز

۳) مثلث با زمینه سفید و حاشیه قرمز - دایره‌ای با زمینه سفید و حاشیه قرمز

۴) دایره‌ای با زمینه قرمز و حاشیه سفید - مثلث با زمینه قرمز و حاشیه سفید

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور مهندسی ترافیک

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن