راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته مواد محترقه و منفجره کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

سوالات آزمون رشته مواد محترقه و منفجره کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

0 تومان
کد محصول : Mavad_Mohtaregheh_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد محترقه و منفجره کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- اختلاط نیتروگلیکول به دینامیت، به کدام منظور صورت می گیرد؟

۱) جلوگیری از یخ زدگی دینامیت

۲) بالا بردن کیفیت انفجار

۳) افزایش حرارت انفجار

۴) افزایش فشار گاز

 ۲- انواع مواد منفجره کدام اند؟

۱) مکانیکی - هسته ای

۲) شیمیایی - هسته ای

 ۳) مکانیکی - شیمیایی - هسته ای

۴) هسته ای - مکانیکی – پیروتکنیکی

 ٣- حداقل فاصله سقوط وزنه دو کیلویی برای انفجار دینامیت ۶۲٪ نیتروگلیسرین، چند سانتی متر است؟

۱۷ (۱                                  5(2

۷ (۳                                  4(4

۴-حساسیت دینامیت در مقابل موج انفجار در وضعیت عمودی، چند سانتی متر است؟

۱۰ (۱                                    ۲۰ (۲         

۲۷ (۳                                 ۳۰ (۴

۵-آنفو، ترکیبی از نیترات آمونیوم با چند درصد گازوئیل است؟

1)15                                   2) 6

3) 7                                  4) 3

6-چاشنی های ساخت کارخانه های مختلف را نباید با یکدیگر به کار برد. اختلاف در چاشنی‌ها به طور قطع موجب کدام مورد خواهد شد؟

 ۱) آتش نشدن کل یا قسمتی از مدار

۲) قطع مدار

۳) تأثیری در کیفیت انفجار مواد ندارد.

۴) عدم عملکرد کل مدار

7- استخراج در معادن، به طور کلی، جهت کدام یک از موارد زیر است؟

 ۱) دسترسی به ماده معدنی از طریق حفر چال تونل های مورب و افقی راهسازی‌‌‌

 ۲) خرد کردن ماده معدنی به ابعاد قابل قبول و انتقال آن به بیرون معدن

 ۳) دسترسی به ماده معدنی و خرد کردن آن به ابعاد قابل قبول

 ۴) دسترسی به ماده معدنی جدید

8- انرژی موردنیاز برای عملیات استخراج در معادن، از کدام منابع تأمین می شود؟

 ۱) نیروی انسانی - مواد منفجره »

۲) مواد منفجره - مواد پروتکنیک - نیروی انسانی

 ۳) نیروی انسانی - ماشین آلات - مواد منفجره

 ۴) ماشین آلات - مواد منفجره

9- انواع چاشنی های مورد استفاده در معادن کدام اند؟

 ۱) معمولی - الکتریکی - لرزه نگاری

 ۲) الکتریکی تأخیری – نانلو

 ۳) مخصوص فتیله کورتکس - آنی تأخیریه

 ۴) معمولی - آنی - الکتریکی تأخیری - نائل شوک بر - مخصوص فتیله کورتکس

10- سرعت سوزش در فتیله کندسوز اطمینان (باروتی) در هر متر، چند ثانیه است؟

۱۲۰ - ۱۱۰ (۱                           ۱۳۰ - ۱۱۰ (۲

۱۱۰ (۳                                       ۱۲۰ (۴

 

11-ماده منفجره کورتکس، کدام است؟

 ۱) پتن یا rdx

۲) پتن

۳) باروت

4 rdx (

12-کدام مورد، بیانگر مقررات ایمنی در استفاده از فتیله انفجاری است؟

 ۱) فتیله را باید قبلا به صورت موردنیاز برید.

 ۲) فتیله باید به صورت گره روی هم نیفتد.

 ۳) جهت حرکت موج انفجار باید در نظر گرفته شود.

 ۴) فتیله باید به صورت گره روی هم نیفتد و جهت حرکت موج انفجار در نظر گرفته شود.

۱۳- گازهای سمی ناشی از انفجار کدام است؟

 (1

 (2

۳) ,  و

۴)  و

۱۴- در سنجش حساسیت مواد منفجره به استحکاک، از کدام آزمون استفاده شود؟

 ۱) هاون سربی

۲) پاندول

 ۳) رطوبت

۴) ضربه

 ۱۵- کاربرد قطعه ایزوله در چاشنی الکتریکی، کدام است؟

۱) ایمن کردن فیوز

 ۲) جلوگیری از رسیدن رطوبت به پیل

 ۳) ایمن کردن فیوز در مقابل چال مجاور

 ۴) ایمن کردن فیوز در مقابل جریان الکتریکی ناخواسته

 ۱۶- کدام یک از موارد زیر، از مزایای استفاده از چاشنی های ms است؟

۱) عقب زدگی کم - خردشدگی خوب ماده معدنی - لرزش کم

۲) عقب زدگی کم - پیش بینی جهات پرتاب سنگ

۳) پیش بینی جهات پرتاب سنگ - لرزش کم

۴) لرزش کم - خردشدگی خوب ماده معدنی

 ۱۷- انرژی فعال سازی یا اکتیواسیون که در ابتدا به مواد منفجره داده می شود، از کدام طرق زیر، می تواند فراهم شود؟

۱) باطری - اکسپلودر – کبریت

۲) ضربه - شعله - موج انفجار - حرارت – سایش

۳) چاشنی - ضربه - موج انفجار - حرارت - اصطکاک

۴) ضربه - شعله - موج انفجار - حرارت - اصطکاک – سایش

 ۱۸- در صورت بالانس منفی اکسیژن در انفجار، کدام مورد رخ می دهد؟

 1) تولید گاز  و

۲) سوختن ناقص و تولید گاز  و دود

۳) تأثیری در سوخت مواد منفجره ندارد.

۴) مواد منفجره داخل چال عمل نمی کند.

 ۱۹- به منظور پیشگیری از انفجار ناخواسته در معادن زغال سنگ، صرفا باید از کدام چاشنی استفاده شود؟

 ۱) پوکه آلومینیمی

۲) معمولی

۳) نانل

۴) پوکه مسی

 ۲۰- موارد عدم عملکرد تعدادی از چاشنی ها در مدار سری و موازی، کدام است؟

۱) اتصال به زمین

۲) مرطوب بودن چال

۳) اختلاف بیشتر از ۵ آهم در مدارهای سری

۴) معیوب بودن اکسپلودر

 ۲۱- مزایای استفاده از چاشنی نانل کدام است؟

۱) سالم ماندن در برابر فرکانس های امواج رادیو۔ حساس نبودن به ضربه - حساس نبودن به اصطکاک

۲) ضد آب بودن - احتمال عملکرد در مقابل فرکانس های رادیویی و میادین تشعشع مغناطیسی ۳) احتمال داشتن عملکرد مناسب در موقعیتهای مرطوب

۴) حساس بودن به ضربه - حساس بودن به اصطکاک

 ۲۲- عامل عوامل مؤثر در سرعت چال زنی دورانی کدام است؟

 ۱) نیروی فشار کمپرسور

۲) فرم و شکل سر مته

 ۳) سستی لایه ها

۴) نیروی فشار پشت سر مته و فرم و شکل سر مته

 ۲۳- کدام مورد، بیانگر تعریف دانسیته است؟

۱) مقدار ماده منفجره در یک دسیمتر

۲) مقدار ماده منفجره در واحد سانتی متر مکعب

۳) مقدار گاز تولیدی از واحد ماده منفجره برمبنای ژول

۴) افزایش سرعت و قدرت انفجار ماده با فشرده تر شدن ماده منفجره

۲۴- در صورت برخورد به حفره خالی در چال زنی، کدام اقدام باید صورت گیرد؟

۱) از طول مفید چال استفاده شود.

 ۲) حفره را با خاک پر کرده و گل گذاری شود.

 ۳) از خرج گذاری چال دارای حفره خالی صرف نظر شود.

۴) حفره را با خاک پر کرده و از طول مفید چال استفاده شود.

 ۲۵- احتمال انفجار چاشنی الکتریکی در کدام شرایط زیر، مورد تصور است؟

۱) دو سر سیم چاشنی با چسب عایق و بدنه چاشنی به زمین متصل باشد.

 ۲) سر سیم‌های چاشنی لخت و بدنه چاشنی به زمین متصل باشد.

۳) یک سر سیم چاشنی چسب کاری و سر دیگر آن لخت باشد.

۴) آتشکار فاقد دستکش ایمنی باشد و هوا بارانی باشد.

 ۲۶- در کدام شرایط، خرج گذاری چال انجام نمی شود؟

۱) آب گرفتگی کل چال

۲) برخورد نمودن چال به حفره

 ۳) بیشتر بودن درجه حرارت چال از ۶۵ درجه سانتی گراد

۴) عدم امکان حفاری به علت برخورد به لایه های سخت

 ۲۷- مواد ناریه با عمده خطرات آتش سوزی و پرتاب ترکشها - موج انفجار و سمیت را به چند طبقه تقسیم بندی می کنند؟

1) 5                           2) 6

3) 7                          4) 8

۲۸- مهمات کدام طبقه، در صورت انفجار به واسطه انتشار گازهای سمی، موجب آلودگی شیمیایی و مسمومیت شده و ترکش های جزیی و سبکی را نیز به همراه دارد؟

1) 7                           2) 5  

3) 2                          4) 1

۲۹- شرایط ایمنی بارگیری و تخلیه مواد ناریه کدام اند؟

۱) حمل با احتیاط جعبه های حاوی مواد - وجود حداقل بیست متر فاصله خودرو و انبارک - رعایت تاریخ تولید مواد در بارگیری و مصرف

۲) رعایت تاریخ تولید مواد در بارگیری و مصرف - ارتفاع مواد با حداکثر دو متر

۳) رعایت اولویت مصرف مواد بر مبنای تاریخ تولید - وجود حداقل ده متر فاصله خودرو و انبارک – حداکثر ۱٫۵ متر ارتفاع مواد در دپو

۴) حمل با احتیاط جعبه های حاوی مواد - وجود حداقل هشت متر فاصله خودرو و انبارک - عدم تجاوز ارتفاع مواد از ۱٫۵ متر

۳۰- کدام یک از افراد زیاد بیشتر دچار حادثه می شوند؟

۱) بی تجربه و بی اطلاع - مجرب ولی مغرور

۲) مجرب ولی مغرور - کم حوصله

3) نوباوگان - ماجراجو

۴) ماجراجو - تازه کار – نوباوگان

 ۳۱- حرکت یکنواخت و مداوم اجسام عایق روی یکدیگر، به تولید کدام مورد منجر می شود؟

 ۱) حرارت

۲) الکتریسیته ساکن

 ۳) گرما

۴) میدان مغناطیسی

 ۳۲- مطابق جدول مواد انفجاری، در کنار گلوله های توپ بدون خرج پرتاب، کدام یک از موارد زیر را می توان نگهداری کرد؟

 ۱) فتیله انفجاری و باروتی

۲) گلوله های خمپاره بدون خرج پرتاب

 ۳) چاشنی‌ها

۴) ماسوره های تخریبی

۳۳- هدف لوبندی مهمات کدام است؟

۱) تعیین شرایط نگهداری مهمات

 ۲) شناسایی مهمات برحسب کیفیت

 ۳) در اولویت مصرف قرار دادن مهمات تولیدی با لحاظ تاریخ تولید

۴) مشخص کردن مهماتی که در وضعیت یکسان ساخته شده و خواص مشابه دارند

 ۳۴- فشار، چگالی و سرعت انفجار ماده منفجره، به ترتیب برحسب کدام مورد محاسبه می شود؟  ۱) کیلو بار - گرم به سانتی متر مکعب – فوت

 ۲) اتمسفر - گرم به دسیمتر مکعب – متر

 ۳) حجم گاز - گرم به اینچ - فوت

۴ کیلو بار - گرم به سانتی متر مکعب – اینچ

 ۳۵- دامنه جابه جایی در یک ساختمان مجاور، تحت تأثیر کدام عوامل است؟

۱) فاصله بین سازه و موقعیت انفجار - نوع چاشنی انفجاری

 ۲) نوع مواد موجود در زیر سازه - نوع موادی که امواج از آن عبور کرده - سفره آب زیرزمینی

 ۳) فاصله بین سازه و موقعیت انفجار - نوع مواد انفجاری - نوع مواد زیر سازه

۴) فاصله بین سازه و موقعیت انفجار - نوع موادی که امواج از آن عبور کرده

۳۶- خواص اولاستیکی هوا، تابع کدام موارد است؟

۱) نوع مواد و دما

۲) فشار، دما و رطوبت

۳) فشار، حرارت و مقدار مواد

۴) نوع مواد، سرعت سوزش مواد و رطوبت

 ۳۷- روشهای انفجار کنترل شده کدام اند؟

۱) خطی - بالشی - پلهای - پیش شکافی

۲) خطی - پلهای - ملایم - پیش شکافی

۳) خطی - بالشی - ملایم - پیش شکافی

۴) خطی - موازی - بالشی - پیش شکافی

۳۸- زنجیره فعالیت انفجار در چال، به کدام ترتیب است؟

۱) انفجار - موج ضربه - انبساط گازها - جابه جایی توده سنگها

 ۲) انفجار - انبساط گاز - جابه جایی توده سنگ - ایجاد امواج طولی

 ۳) انفجار چال - انتشار موج ضربه - انبساط گاز - حرارت - ایجاد امواج ملایم

 ۴) انفجار چال - موج ضربه - انبساط گازها - لرزش زمین - ایجاد امواج عرضی

 ۳۹- برای انفجار سنگهای مالسيو، از مواد منفجره ای با کدام نوع فشار انفجار باید استفاده کرد؟ ۱) متوسط

۲) پایین

 ۳) بالا

۴) ملایم

 ۴۰- berden فاصله چال تا کدام مورد زیر را می گویند؟

 ۱) چال مقابل

۲) سطح آزاد

 ۳) چال موازی

۴) چال آخر

 ۴۱- از آرایش انفجار تأخیری اچیلوان، در معادن موقعی استفاده می شود که............. باشد.

 ۱) فاقد سطح آزاد

 ۲) دارای یک سطح آزاد

 ۳) دارای سه سطح آزاد

۴) دارای دو سطح آزاد

 ۴۲- انبارهای مدفون یا زاغه های ایگلو، مختص کدام مناطق آب و هوایی است؟

۱) خیلی گرم

۲) خیلی گرم یا خیلی سرد

 ۳) خیلی سرد

۴) مدیترانه ای

 ۴۳- فاصله آنتن های برق گیر زاغه مهمات از یکدیگر، حداکثر چند متر باید باشد؟

۵ (۱                                 3(2

5/3(3                            ۵۵ (۴

۴۴- در فعال کردن سیستم برق گیر انبارها و زاغه های مهمات، کدام یک از موارد زیر، باید به چاه برق گیر متصل شوند؟

۱) آنتن های برق گیر و هواکش های سقفی فلزی

 ۲) آنتن های برق گیر و هواکش های سقف و دیوارها

 ۳) کلیه آهنهای سقف و آنتن های برق گیر و هواکش

 ۴) درب انبارک آهن های سقف و هواکشهای دیوارها

۴۵- فاصله محل ساخت انبارکهای مواد ناریه از دکل های فشار قوی را حداقل چند متر باید در نظر گرفت؟

۵۰ (۱                                  ۱۰۰ (۲

۷۰ (۳                                  ۸۰ (۴

۴۶- حداقل فاصله انبارک‌های مواد ناریه از فرستنده رادیوی با توان ۵۰۰۰ ولت، چند متر است؟

۱۴۰ (۱                                     ۷۰ (۲

۲۷۰ (۳                                ۴۶۰ (۴

۴۷- فتیله انفجاری با خرج حدود چند گرم بر متر، برای اکثر مقاصد آتشباری مفید است؟

1) 7                                  2) 10

3) 5                                  4)15

۴۸- روش پیش شکافی گوهای به کدام منظور استفاده می شود؟

 ۱) ایجاد سطح آزاد

۲) آتشباری کنترل شده

۳) آتشباری آرام

۴) دانه بندی بهتر سنگ

 ۴۹- عوامل مؤثر در دانه بندی سنگ‌ها کدام اند؟

۱) قطر چال - حجم مواد مصرفی

۲) عمق چال - قطر چال - فاصله تا چال آخر

۳) قطر چال - فاصله چال تا سطح آزاد آتشباری کنترل شده

۴) قطر چال - فاصله چال - نوع مواد منفجره - آتشباری تأخیری کنترل شده

 ۵۰- علت (علل) انفجار ضایعات گلوله‌ای توپ خمپاره در کارگاه‌ها، کدام است؟

۱) آلایندگی گلوله به مواد منفجره اصلی - عدم اسیدشویی - رسیدن حرارت زیاد به مواد منفجره در برشکاری و یا ذوب گلوله

 ۲) آلایندگی دیواره های گلوله به مواد منفجره اصلی - عدم اسیدشویی

 ۳) عدم نظارت در برشکاری

 ۴) عدم اسیدشویی

 ۵۱- موارد استفاده CN در ناریه، کدام است؟

 ۱) رنگ سازی

۲) کبریت سازی

 ۳) خرج های سلولزی

۴) خرج های یک پایه

 ۵۲- بقایای مواد انفجاری را می توان از روی دیوارها و سقف‌ها، با استفاده از کدام مورد زیر جمع آوری کرد؟

 ۱) باقی مانده مواد منفجره در محل

۲) نخهای نمونه برداری (سوآب) و پارچه خیس

 ۳) ترکشها

۴) تجهیزات به جا مانده از انفجار

 ۵۳- کدام نوع کروماتوگرافی، از روش های مورداستفاده در تجزیه و تحلیل مواد منفجره است؟

 ۱) گازی یا طیف بینی رنگی

۲) مایع با فشار پایین

 ۳) جرمی

 ۴) گازی و مایع با فشار بالا

 ۵۴- در مثلث آتش منجر به انفجار، ضرورت وجود کدام سه جزء زیر، الزام آور است؟

۱) مواد منفجره - مواد سوختی - اکسید کننده

 ۲) چاشنی - اکسید کننده - مواد سوختی

 ۳) اکسید کننده - سوخت - گرما

۴) سوخت - چاشنی - اکسید کننده

 ۵۵- ایمن ترین و متداول ترین روش آتشباری در یخ، قرار دادن مواد منفجره در......... است.

 ۱) زیر یخ

۲) روی یخ

 ۳) داخل آب یخ

۴) چال مورب

 ۵۶- مزایای آتشکاری با چاشنی هرکودت، کدام است؟

۱) سروصدا ندارد ولی به ضربه حساسیت دارد.

 ۲) قبل از وارد شدن گاز سوزان، خنثی است و سروصدا ندارد.

 ۳) سروصدا دارد و به ضربه، شوک و اصطکاک حساسیت دارد.

 ۴) تحت تأثیر امواج و جریان های الکتریکی قرار نمی گیرد و با هر نوع مواد منفجرهای قابلیت کاربرد دارد.

۵۷- مهم ترین خواصی که موجب استفاده از پرایمر در آتشباری می شود، کدام اند؟

۱) فشار انفجار بالا - موج ضربه - مقاومت در مقابل آب - حساسیت برای انفجار - مقاومت فیزیکی ۲) مقاومت در مقابل آب - موج ضربه متوسط - مقاومت فیزیکی

 ۳) عملکرد مناسب زنجیره آتش در چال

۴) انتقال موج ضربه به انتهای چال

 ۵۸- TNT در چند درجه سانتی گراد، منجمد است؟

۹۰,۷۵ (۱                              ۷۵ (۲

۷۵/80 (۳                             ۸۰ (۴

۵۹- کدام مورد درخصوص حفاری خطی، صحیح است؟

 ۱) چالها یک درمیان شارژ می شوند.

۲) بدون انفجار و بدون خرج گذاری است.

 ۳) چال ها با مواد منفجره، شارژ می شوند.

 ۴) با پرایمر و خاک پر می شود.

 ۶۰- مزایای استفاده از چاشنیهای تأخیری و کم تأخیری کدام اند؟

۱) سنگها به یک محل می ریزند. - موقعیت انفجار لرزش دارد.

 ۲) سنگها یکنواخت خرد می شوند. - انفجار لرزش ندارد. - از نظر اقتصادی، مقرون به صرفه است.

۳) امکان ریزش سقف و گالری کم است. - سطح آزاد مناسبی جهت حرکت سنگها ایجاد می‌شود. ۴) سنگهای یکنواخت خرد می شوند. - موقعیت انفجار تکان نمی خورد. - خطر ریزش سقف کاهش می یابد.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد محترقه و منفجره