راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1388

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1388

0 تومان
کد محصول : Mashinalat_Karkhanejat_1386

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 -در ارزیابی فنی از یک دستگاه بسته‌بندی مشاهده می‌شود که هنگام کار سرعت حرکت یکی از جک‌های هیدرولیک کند است علت این اشکال می‌تواند … هیدرولیک باشد.

1)حجم زیاد مخزن روغن

2)حجم کم مخزن روغن

3)قطر کم سیلندر جک

4)قطر زیاد سیلندر جک

2 - محور گردان یک دستگاه صنعتی که به‌وسیله تسمه‌پروانه و پولی از طریق یک موتور الکتریکی نیرو می‌گیرد نمی‌تواند در زمان موردنظر به حداکثر دور تعیین‌شده برسد. علت این مشکل می‌تواند مربوط باشد به:

1)وجود اتصال کوتاه در استاتور (بالشتک )موتور الکتریکی

2)بالانس نبودن محور گردان

3)سفت بودن بیشی از حد تسمه‌پروانه

4)شل بودن پره خنک‌کننده موتور الکتریکی

3 - برای محورهای دواری که با دور بالا می‌چرخند بهتر است از بلبرینگ با ساچمه ... استفاده شود.

1)استوانه‌ای

2)بشکه‌ای

3)گرد

4)مخروطی دوبل

4 - جهت حصول اطمینان از آب‌بند شدن به‌وسیله او رینگ لاستیکی لازم است پس از فشرده شدن در محل نسب تغییر شکل به میزان ...درصد وجود داشته باشد.

1 ) 5 تا 10

2 ) 10 تا 20

3 (15تا 30

4 ) 30 تا 40

5 - شیرهای هیدرولیکی می‌توانند فشار... را کنترل نمایند.

1)دبی و جهت حرکت سیال

2)دبی سیال

3)جهت حرکت سیال

4)سرعت سیال

۶ - کلمه Quality Control در صنعت کنترل در چیست؟

1)کمیت

2)کیفیت

3)بسته‌بندی

4)ایزو 1 . . ۹

۷ - قیمت یک دستگاه ماشین بچینگ پلنت ایرانی با قدمت 5 سال و ظرفیت 25 مترمکعب در ساعت با تمامی ملحقات تقریباً چند میلیون ریال است.

1 ) 50 تا 100

2 ) 100 تا 150

3 ) 150 تا 200

4 ) 200 تا 250

8 - قیمت یک دستگاه درایر هوای فشرده ساخت( Atlas copco )با ظرفیت 4 مترمکعب در دقیقه و قدمت 4 سال و فشار 8 بار تقریباً چند میلیون ریال است؟

1 ) 20 تا 30

2 ) 30 تا ۶0

3 ) ۶0 تا ۹0

4 ) ۹0 تا 120

۹ - قیمت یک دستگاه پروفیل بر آتشی ایرانی به قدمت 2 سال استهلاک کاری تقریباً چند میلیون ریال است؟

1 ) 2 تا ۶

2 ) ۶ تا 10

3 ) 10 تا 14

4 ) 14 تا 18

10 - کدام گزینه در انتخاب ظرفیت تولیدی یک واحد صنعتی مؤثر نیست؟

1)روش تولید موردنظر

2)شیفت کاری

3)قدرت مالی سرمایه‌گذاران

4)محل اجرای طرح

11 - از اهداف طرح‌ریزی واحدهای صنعتی کدام‌یک باهم در تناقضی هستند؟

1)حفظ قابلیت انعطاف و استفاده مؤثر از فضا

2)حداقل کردن حمل‌ونقل و تأمین راحتی و ایمنی کارکنان

3)حداقل کردن سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات و حداکثر کردن بهره‌وری نیروی انسانی

4)تسهیل در فرایند ساخت و برقراری جریان سریع کالای در جریان ساخت

12 - کدام گزینه صحیح است؟

1)نمودار فرایند عملیات همان نمودار مونتاژ است که مراحل ساخت را نیز نشان می‌دهد.

2)تعداد عملیات در نمودار مونتاژ و فرایند عملیات مساوی است.

3)نمودار مونتاژ همان نمودار فرآیند عملیات است که ایستگاه‌های مونتاژ را نیز نشان می‌دهد.

4)نمودار مونتاژ همان نمودار فرآیند عملیات است که عملیات مونتاژ را نیز نشان می‌دهد.

13 - در کدام چارت زیر می‌توان لی اوت  (جانمایی) کارخانه را مشاهده گرد؟

1)دیاگرام جریان

2)مونتاژ

3)گزینه‌های 1 و 2

4)فرآیند عملیات

 

14- طراحی استقرار ماشین‌آلات بر طراحی الگوی جریان مواد...

1)رابطه‌ای ندارد.

2)تقدم دارد.

3)تأخر دارد.

4)رابطه رفت و برگشتی دارد.

15 - در کارخانه‌ای با دیماند برق ۶00KW و ضریب توان ۷5 / 0 کدام گزینه خازن را انتخاب می‌کنیم تا ضریب قدرت به 0 / ۹ افزایش یابد.

1 ) KVAR 500

2 ) 135KVAR

3 ) KVAR۷20

4 ) KVAR405

1۶ - یک دستگاه الکتروموتور سه فاز با ولتاژ 380 ولت و فرکانس 50 هرتز و به قدرت ۷ اسب بخار در زیر بار توانی معادل 3 / 4 کیلووات است راندمان الکتروموتور چند درصد است؟

1 ) 4۶

2 ) ۶1

3 ) 82

4 ) 122

1۷ - به الکتروموتور سه فاز با ۶ قطب سیم‌پیچی که برای کار در ولتاژ 380 ولت و فرکانس 50 هرتز طراحی‌شده دارای قدرت ۷5KW می‌باشد چنانچه الکتروموتور را به برق با ولتاژ 380 ولت و فرکانسی ۶0 هرتز وصل کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

1)سرعت آن 2 / 1 برابر افزایش میابد.

2)سرعت آن 2 / 1 برابر کاهش میابد.

3)توان آن 2 / 1 برابر افزایش میابد.

4)توان آن 2 / 1 برابر کاهش میابد.

RLC -18 در یک مدار فرکانس رزونانی  ( تشدید)چقدر است؟

1) 

2)

3)

4)

1۹- در مداری الکتریکی مقاومت سیم خنثی نسبت به زمین 10 اهم است برای دستیابی به مقاومت مجاز زمین 2 اهمی در شبکه‌ای به طول 150 متر حداقل در چند نقطه اتصال سیم خنثی باید مقاومت‌های زمین 15 اهم در طول شبکه برقرار شود؟

1(دو

2)سه

3)چهار

4)شش

20- قیمت تقریبی یک دستگاه موتور ژنراتور برقی با موتور 4 سیلندر دیزلی ساخت کامنیز انگلستان کوپله شده در داخل  200KVA,380 V, 50HZ آلمان سه فاز A.V.K کشور به ژنراتور ساخت با را ه انداز اتوماتیک و با 5 سال کار تقریباً چند میلیون ریال است ؟

185 )1

200 )2

300 )3

400 )4

 

21- حاصل‌ضرب دو ماتریس   چقدر است؟

1) 

2)

3)

4)

 

22- در کدام تحول، انرژی داخلی برابر صفر و کار خارجی کلاً به حرارت تبدیل می‌شود؟

1)آدیاباتیک

2)ایزوبار

3)ایزوتروپیک

4)ایزوترم

23- در استوانه‌های پر از آب با سطح مقطع A و ارتفاع  h و با چگالی Q فشار هیدرو استاتیک وارد بر کف استوانه چقدر است؟

Q.g.h.)1

Q.g.h.A.)2

Q.A / g.h.)3

g . h / Q.A.)4

 

-24 اگر در تحولی حجم گاز کامل از 1V به 2V افزایش یابد کار انجام‌شده به‌وسیله گاز برابر است با؟

1)     

2)    

3)    

4)

 

25- در تحلیل تنش در قطعات با در نظر گرفتن مؤلفه‌های تنش و کرنش و تغییر مکان ماکزیمم به چند معادله چند مجهولی نیاز است؟

 • ۶-۶
 • ۹-۹
 • 12-12
 • 15-15

2۶- در قطعات فلزی کدام عبارت نادرست است؟

1)ایجاد ترک در بارهای دینامیکی به وجود می‌آید.

2)ایجاد ترک در بارهای استاتیکی به وجود می‌آید.

3)شکست در تغییر شکل الاستیک ناگهانی است.

4)شکست در تغییر شکل پلاستیک تدریجی است.

2

 

2

 

27-ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻟﻮﻟﻪاي ﺑﻪ ﻗﻄﺮV1ﺳﯿﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  d1 درﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ D2  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟

28- کدام گزینه حداکثر ولتاژ جریان مجاز تماس برای ایمنی در دستگاه‌های صنعتی (مثل جوشکاری‌ها) می‌باشد.

 • 30 mA- 50 VAC
 • 60 Ma- 120 VAC
 • 25 MA- 110 VAC
 • 50 MA – 60 VAC

2۹- میلگرد یک سر گیرداری تحت لنگر پیچش قرار دارد کدام گزینه نادرست است؟

1)تنش در مرکز میلگرد حداکثر است.

2)تنش در مرکز میلگرد صفر است.

3)تنش در سطح میلگرد حداکثر است.

2)تنش با گشتاور پیچش رابطه مستقیم و با مدول سطحی قطبی رابطه معکوس دارد.

30- در اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎ ﭼﺮخ ﺣﻠﺰون ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد راه (ﻧﺦ)ﺣﻠﺰون 3 و ﺳﺮﻋﺖ آن 500RPM1 ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﺮخ ﺣﻠﺰون ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  60RPM ﺑﭽﺮﺧﺪ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﭼﺮخ ﺣﻠﺰون ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 • 20
 • 50
 • 75
 • 180

31- کدام عبارت نادرست است «شکست قطعات......... » ؟

1)نرد در ناحیه الاستیک است

2)نرد در ناحیه پلاستیک است

3)نرم در ناحیه پلاستیک است

4)نرم با ترک شروع و به‌تدریج انجام می‌شود

 

32 - قیمت تقریبی یک دستگاه فرز CNC ، مدل FP4MB ساخت ماشینسازی تبریز با دو سال کارکرد چند میلیون ریال است؟

1 ) 280

2 ) 380

3 ) 480

4 ) 580

33 - نوع بلبرینگ یا رولبرینگ هایی که برای استقرار الکتروموتورها استفاده می‌شوند به چه عواملی بستگی دارد؟

1)توان - سرعت و نحوه استقرار الکتروموتور

2)توان - ولتاژ و جریان الکتروموتور

3)توان - ولتاژ و نحوه استقرار الکتروموتور

4)ولتاژ-جریان و نحوه استقرار الکتروموتور

34 - در صنعت جوشکاری بیشتر از کدام نوع مولدهای DC استفاده می‌شود؟

1)سری

2)شفت

3)کمپوند اضافی

4)کمپوند نقصانی

35 - نقش بیرون انداز در یک قالب برش چیست؟

1)بیرون انداختن قطعه از محفظه داخل ماتریس

2)بیرون راندن سنبه از داخل محفظه ماتریس

3) جدا کردن اضافه ورق از دور ماتریس

4)جدا کردن اضافه ورق از دور سنبه برشی

3۶ - برای اندازه‌گیری دمای یک قطعه آهن‌داغ در کوره  (قطعه سرخ‌شده) کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟

1 ) R.T.D

2 ) N.T.D

3)پیرومتر

4)ترموکوپل

3۷ - برای اندازه‌گیری سطح مایعات در تانک‌ها معمولاً از کدام سنسور استفاده می‌شود؟

1)اولتراسونیک

2)لیزری

3)مادون‌قرمز

4)ماوراءبنفش

38 - در ضرایب اصطکاک غلتشی - لغزشی - سکون در فولاد روی فولاد کدام رابطه صحیح است؟  (مقایسه اندازه ضرایب نسبت به هم)

1)لغزشی > غلتشی > سکون

2)سکون > غلتشی > لغزشی

3)غلتشی > لغزشی > سکون

4)سکون > لغزشی > غلتشی

3۹ -عملیات ساچمه زنی تحت تنش در فنرهای برگه‌ای  (تخت) سبب...

1)حذف عیوب سطحی در فنر و افزایش عمر فنر میگردد.

2)کرنش را به حداقل و آن را از نرمی به تردی تغییر می‌دهد.

3)کرنش را به حداکثر و آن را از تردی به نرمی تغییر می‌دهد.

4)کاهش تنش تسلیم و محدوده پلاستیک را افزایش می‌دهد.

40- در یک مدار RLC سری با مقاومت ظاهری Z که به ولتاژ متناوب V وصل است ضریب توان آن چقدر است؟

41 - قیمت تجهیزات برقی پست پاساژ کارخانه‌ای به قدرت 800KW  با تجهیزات ساخته زیمنس و ترانس ساخت ایران ترانسفور و با گاز SF6  (با 5 سال و در حال کار )تقریباً جند میلیون است؟

1 ) 2۷0

2 ) 3۷0

3 ) 4۷0

4 ) ۶۷0

42 - کدام‌یک از عبارت زیر در استفاده از کدهای کنترل ابزار در ماشین‌های فرز CNC نادرست است؟

1 ) G01 حرکت کند ابزار براده برداری به‌صورت خطی است.

2 ) G00 حرکت کند ابزار براده برداری است.

3 ) G02 حرکت ابزار براده برداری به‌صورت دایرهای (CW ) است.

4 ) G03 حرکت ابزار براده برداری به‌صورت دایرهای معکوس  ( CCW ) است.

43 - جهت کنترل سیال‌های شیمیایی و نفتی از کدام نوع شیرها استفاده می‌شود؟

1)پنوماتبکی

2)چهار راهه

3)سولنوئیدی

4)موتوردار

44- قیمت تقریبی یکه دستگاه پرس ضربه‌ای ساخت خاور پرس ایران به ظرفیت 45 تن چند میلیون ریال است؟ (با یک سال کارکرد)

1 ) 80

2 ) ۹0

3 ) 100

4 ) 110

45 - دستگاه‌های فینیشر - لولر - استاکر - استنتر به ترتیب در کدام صنعت کاربرد دارند؟

1)حمل‌ونقل - لاجی - عمرانی – کشاورزی

2)عمرانی - کشاورزی- حمل‌ونقلی – نساجی

3)نساجی - عمرانی - کشاورزی - حمل‌ونقل

4)کشاورزی - حمل‌ونقلی - نساجی – عمرانی

4۶ - دستگاه هموژنایزر برای کدام منظور استفاده دارد؟

1)پاستوریزه نمودن مواد

2)خود شویی ماشین‌آلات (CIP )

3)ضدعفونی مواد تولیدشده

4)همگن نمودن مواد

4۷ - هدف از نصب گوی های پلاستیکی رنگی در خطوط انتقال شبکه برق برای چیست؟

1)بهتر دیده شدن سیم‌های خطوط

2)خطوط SPAN2)کنترل

3)کنترل و جلوگیری از اثرات رعدوبرق

4)کم کردن اثر خازنی بین سیم‌های هوایی و زمین

48 - تولید به هنگام Just_ in _ Time شامل کلیه موارد زیر است به جز کاهش...

1)مسؤولیت کارگران برای کیفیت مطلوب محصولات تولیدی

2)زمان‌های آماده‌سازی در تولید محصولات

3)تعداد قطعات معیوب در تولید

4)سطح موجودی مازاد و اضافی در تولید محصولات می‌باشد.

4۹ - توجیه به‌منظور پیاده‌سازی اتوماسیون می‌باید شامل:

1)بهبود کیفیت کار و سطح تکنولوژی در واحد صنعتی باشد.

2)تأثیر در برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و افزایش اضافه‌کاری باشد.

3)بهبود بهره‌وری تولید باشد.

4)بهبود کیفیت کار و افزایش میزان کار موردنیاز باشد.

50 - دترمینان ماتریس  چقدر است؟

1 ) 12 -

2 ) 12 +

3 ) 24 +

4 ) 24 -

51 - در کارخانه‌ها نساجی برای دفع الکتریسیته ساکن بهتر است:

1)برق‌گیر نصب شود.

2)ماشین‌آلات را مرتباً روغن‌کاری نمود.

3)میزان رطوبت را بالا برد.

4)هوای کافی در جریان باشد.

52 - قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی به کدام عمر امل بستگی دارد؟

1)ارزش مواد و قطعات و طراحی

2)ارزش مواد و قطعات و دستمزد مستقیم و سربار

3)طراحی با استفاده از مهندسی هم‌زمان

4)دقت عمل در مطالعه امکان‌سنجی

 

53- در یک دستگاه تراش دروازه‌ای 4 متری CNC برای بالا بردن سرعت دستگاه از چه روشی بهتر است استفاده شود؟

1)با گذاشتن جعبه‌دنده مناسب

2)با انتخاب پولی مناسب

3)با انتخاب تسمه‌های مناسب

4)بالا بردن فرکانس برق مصرفی با گذاشتن ژنراتور فرکانس

54 - در سیستم‌های فرآیند کنترل‌های مستقیم کدام مورد صحیح است؟

1)سیگنال‌های خروجی و ورودی باهم مقایسه و به Actuator و سپس فرمان اصلاح به ورودی داده می‌شود.

2 ) Actuator بین ورودی و خروجی فرآیند قرار دارد.

3 ) Actuator را بعد از فرآیند و قبل از سیستم مقایسه‌ای قرار می‌دهند.

4)سیگنال‌های کنترل بسته فاقد Actuator هستند.

55 - ترتیب احتراق در اکثر موتورهای بنزینی چهار رسانه عبارت است از:

1 ) 1 - 2 - 3 - 4

2 ) 4 - 3 - 2 - 1

3 ) 2 - 4 - 3 - 1

4 ) 1 - 4 - 3 - 2

5۶ - یک دستگاه دیگ بخار به ظرفیت Lb/HR 115400معادل چند تن بخار در ساعت است؟

1 ) 14

2 ) 10

3 ) ۷

4 ) ۶

5۷ - ربات‌های صنعتی معمولاً دارای چند درجه آزادی بوده و بیشترین مصرف را در کجا دارند؟

1 ) 3 درجه – رنگرزی

2 ) 4 درجه - رنگرزی

3 ) 15 درجه - حمل‌ونقل

4 ) ۶ درجه - جوشکاری 58

58- کدام عبارت نادرست است؟

1)پروانه بهره‌برداری نشانه محل، ظرفیت و نوع تولیدات است.

2)نقشه سایت پلان در کارخانه‌ها، جانمایی ساختمان‌ها است.

3)واحد کنترل سواد، زیر نظر مدیریت فروش است.

4)نقشه لی آوت در کارخانه‌ها، جانمایی ماشین‌آلات است.

5۹ - یک ماشین صفحه‌تراش با 20 بار رفت‌وبرگشت در دقیقه و با طول کورس ۶0 سانتیمتر دارای چه سرعت برش متوسط برحسب متر در دقیقه است؟

1 ) 12

2 ) 18

3 ) 20

4 ) 24

۶0 - برای تست جوشکاری کدام روش مناسب‌تر است؟

1)بازدید متوسط کارگر ماهر

2)بازدید به‌وسیله اشعه ایکس

3)بازدید به‌وسیله اشعه آلفا

4)بازدید به‌وسیله اشعه گاما
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات