راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1382

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1382

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Mashinalat_Karkhanejat_1382

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1382 ‫گروه صنعت و فن‬ ‫سؤال 1- لی اوت تولید کارخانهای که کارکردهاید را رسم و بهاختصار کار هر قسمت را توضیح دهید.‬ ‫(۵ نمره)‬ ‫سؤال 2- احتمال انفجار دیگ بخار با دالیل مربوط را بهاختصار شرح دهید.‬ ‫(3 نمره)‬ ‫سؤال 3- انواع کمپرسورهای مولد هوای فشرده معمول در کارخانجات را با میزان حدودی فشار و نوع کاربرد بهاختصار‬ ‫شرح دهید.‬ ‫(3 نمره)‬ ‫سؤال ۴ - حداقل سه مزیت و معایب سیستمهای هیدرولیکی و پنوماتیکی را نسبت به هم در واحدهای صنعتی بهاختصار‬ ‫توضیح دهید.‬ ‫(۴ نمره)‬ ‫سؤال ۵ - برای اصالح ضریب توان مصرفی از ۶/۰ به ۹/۰ در کارخانهای با برق به قدرت ‪ 2۰۰KVA‬چند پله خازن ۰1‬ ‫کیلوواری نیازاست محاسبه کنید. (2 نمره)‬ ‫سؤال ۶ - قیمت تقریبی یک دستگاه نو از هر نوع ماشین زیر را که میشناسید اعالم فرمایید. (3 نمره)‬ ‫۶ - 1 - ترانس جوش ۰۵3 آمپر‬ ‫۶ - 2 - موتور جوش ۰۵3 آمپر‬ ‫۶ - 3 - دینام جوش ۰۵3 آمپر‬ ‫۶ - ۴ - جوش آرگون ۰۰۴ آمپری‬ ‫۶- ۵ - جوش 2‪ ۴۰۰ ،CO‬آمپری‬ ‫۶ - ۶ - برشی پالسما ۰۵1 آمپری‬ ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

آزمون