راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1376

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1376

0 تومان
کد محصول : Mashinalat_Karkhanejat_1376

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

يكم - چهار نوع جوشكاری را نامبرده و موارد مصرف هريک را به‌اختصار توضیح دهید.

دوّم - دو وظیفه اصلی دلكو و کاربراتور را به‌اختصار شرح دهید.

سوّم - نام دستگاه‌های انتقال سوخت به سر سیلندر موتورهای ديزلی و بنزينى را ذکر، طرز کار هر يک را به‌اختصار شرح دهید.

چهارم - جرثقیلی باری، وزنه سه تنی را به ارتفاع چهل متری در مدّت 5 / 1 دقیقه بالا می‌برد؛ اگر ضريب بهره جرثقیل 70 % و ضريب بهره الكتروموتور آن 80 % باشد قدرت الكتروموتور را برحسب اسب بخار تعیین کنید.

پنجم - سه اختلاف عمده در سیستمهای کنترل (بادی، الكتريكی و هیدرولیكی) را شرح دهید.

ششم - در يک سیستمهای آبرسانی از چاهی به عمق از صد متر با لوله سه اينچی آب را به مخزنی با حجم سی هزار لیتری که در ارتفاع بیست‌متری نصب‌شده در هر ساعت 1۲0 مترمكعب آب موردنیاز تأمین می‌گردد چنانچه راندمان پمپ 75 % و اصطکاک لوله ۲5 % باشد، قدرت الكتروپمپ را حساب کنید.

هفتم - تفاوت الكتروپمپ وسط مداری سیرکولاتور و طبقه‌ای را شرح دهید. کدام‌یک از آن‌ها در سیستم بوستر استفاده می‌شود و چرا؟

هشتم - در صنعت نساجی چهار دلیل برای مرطوب نگاهداشتن سالن تولید را شرح دهید.

نهم – چهار نوع نیروگاه‌های تولید برق را نامبرده و بلوک دياگرام يک دستگاه توربو ژنراتور را رسم کرده و به‌اختصار شرح دهید.

دهم – سه فرق عمده دستگاه‌های سردکننده آمونیاکی و لیتیوم برومايد را شرح دهید.

يازدهم - فرق اساسی موتورهای احتراق داخلی و ماشین‌های بخار را شرح داده و قسمت‌های عمده تشکیل‌دهنده هريک را به صورت کلی توضیح دهید.

دوازدهم - پنج مورد از تجهیزات کنترل دیگ‌های بخار را که باعث جلوگیری از انفجار می‌گردد نام ببريد.

سیزدهم - عوامل مهم در تعیین قیمت روز ماشین‌آلات وارداتی را شرح دهید.

چهاردهم - لی اورت ( LAY.OUT ) تولید يک واحد تولیدى را که در آن کارکرده‌اید رسم کرده و کار هر قسمت را به اختصار شرح دهید.

پانزدهم - پنج واحد تأسیسات و تجهیزات جنبی (UTILITY) تولید را نامبرده و کار دو دستگاه از هر واحدها را شرح دهید.

شانزدهم - سیستم آبیاری ويل موو ( WHEEL MOVE ) را با رسم بلوک دياگرام شرح دهید.

هفدهم - شش دستگاه ادوات دنباله بند تراکتور را نام و کار هر يک را شرح دهید.

هیجدهم - کار دستگاه‌های چاپر - بیلر - لولر - موور – ديسک و مته را شرح دهید.

نوزدهم - قیمت کمباين جاندير - تراکتور رمانی - تراکتور ۲85 MF - سم‌پاش زنبه ای - بذرکار - ساخت کارخانه (کیس) را CASE با پنج سال کارکرد معمولی را تعیین نمايید.

بیستم - قدرت تراکتوری را که با سرعت ثابت و با نیروی 5 / ۴387 نیوتن در حال حرکت است محاسبه نمايید.

بیست و يكم – بلوک دياگرام تولید پنیر را رسم کرده و کار هر قسمت از آن را به اختصار شرح دهید.

بیست و دوّم - بلوک دياگرام يک دستگاه سردخانه نگهداری گوشت و میوه را رسم کرده به اختصار شرح دهید و تفاوتهای عمده آن را با تونل انجماد بیان کنید.

بیست و سوم - جايگزين گازهای مبرد گلخانه‌ای (فريونی) چیست و چرا؟

بیست و چهارم - در کارگاهی که از برق سه فاز ۲50 کیلووات با ضريب قدرت 7 / 0 استفاده می‌شود برای افزايش ضريب قدرت به ۹ / 0 از چند پله خازن ۲5 کیلوواری بايد استفاده شود و محل نصب آن را مشخص نمايید.

بیست و پنجم - تأثیر زمان تولید احتراق در قدرت بر موتورهای احتراقی را شرح داده و دياگرام حقیقی کار موتورهای احتراقی چهار زبانه را رسم کنید.

بیست و ششم - بلوک دياگرام يک واحد تصفیه فاضلاب صنعتی را رسم و اجزای آن را رسم و اجزای آن را به‌اختصار شرح دهید.

بیست و هفتم - سختی آب را شرح داده و سه روش برای جلوگیری از آن را بیان کنید.

بیست و هشتم - علائم H ، K ، Re و Sm در استاندارد کابل‌ها را توضیح دهید.

بیست و نهم - برای راه‌اندازی با کلید ستاره مثلث اتوماتیک يک دستگاه الكتروموتور سه فاز به قدرت ۲5 اسب در مدار 380 ولت و فرکانس 50 هرتس دياگرام مدار اصلی را رسم کرده ظرفیت آمپر از تجهیزات مربوطه را تعیین نمايید.

سیام - سیستم ارتینگ (EARTHING) را شرح داده محل نصب کلید اتصال زمین در پست ۲0 کیلوولت را معیّن کنید.

سی و يكم - دياگرام يک پست ۲0 کیلوولت (عمومی - اختصاصی) شامل ورودی رينگ و دو دستگاه ترانس 1000 کیلوولت

آمپر اوّلی برای مصارف عمومی و دوّمی برای مصارف اختصاصی است همراه با لوازم اندازه‌گیری رسم نمايید.

سی و دوّم - در چه مواردی منابع استنلس استیل دوجداره و يا سه جداره ساخته و فرق آن‌ها با پلیت کولر و منابع کويل دار چیست، توضیح دهید.

سیوسه - دستگاه هموژنايزر در چه صنايعی کاربرد داشته و به‌طور اختصار شرح دهید.

سی‌وچهار - قیمت دريل واگن اطلس کوپكو چرخ زنجیری - جامبو دريل اطلس کوپكو - لودر کاترپیلار ۹50 و بولدوزر D A 155 کوماتسور کمپرسور معدنی CV250 و پیكور اطلس کوپكو را با پنج سال کارکرد متوسط بنويسید.

سی و پنج - يک واحد تولید شن و ماسه شسته شده با قید ظرفیت را ترسیم قیمت هر قسمت را به‌شرط نو بودن تعیین نمايید.

سی‌وشش - موارد ايمنی معادن زيرزمینی ازلحاظ نیروی برق، تهويه گازهای خطرناک قابل‌انفجار را توضیح دهید.

سی‌وهفت - برای تغییر جهت گردش الكتروموتورهای AC تک فاز و DC کمپاند چگونه عمل می‌کنید؟

سی‌وهشت - پنج نوع جرثقیل و سه نوع بالابر برقی را نامبرده کار هر يک را به‌اختصار توضیح دهید.

سی‌ونه - در يک دستگاه الكتروموتور سه فازی که برای فرکانس 60 هرتس طراحی و ساخته‌شده است چنانچه آن را به برق با فرکانس 50 هرتس وصل کنیم چه تغییراتی حاصل می‌شود توضیح دهید.

چهل – قالب‌های چهار نوع تولید مختلف را نامبرده و به‌اختصار شرح دهید.

چهل‌ویک – در تجهیزات الكتريكی علامت IP54 را توضیح دهید.

چهل‌ودو - بلوک دياگرام خط تولید رب گوجه‌فرنگی يا خیار شور صنعتی را رسم و اختصاراً توضیح دهید.

چهل‌وسه - بلوک دياگرام اطفای حريق در يک واحد تولیدی با مواد شیمیايی و علوفه را با رسم و با ذکر نوع تجهیزات شرح دهید.

چهل‌وچهار - تأثیر نصب کلاچ در موتورپمپ‌های آبرسانی از چاه‌ها چیست؟ محل نصب آن را مشخص نمايید.

چهل‌وپنج - تجهیزات مربوط به يک پست برق با ترانس هوايی به قدرت 315 کیلوولت آمپر را در زير شبكه هوايی نامبرده و کار هر يک را شرح دهید.

چهل‌وشش – سه نوع فیلتر صنعتی را که به‌منظور جلوگیری از آلودگی هوا مورد مصرف قرار می‌گیرند نامبرده و شرح دهید.

چهل‌وهفت - کار ماشین‌های کاردينگ - استنتر- رينگ دوطرفه - فلابرودوک برگردان و دستگاه گره زن را توضیح دهید.

چهل‌وهشت - سه مشخصه مهم کلیدهای دژنكتور - رله پرايمر - کلید اتوماتیک و رله ديفرانسیل را شرح دهید.

چهل‌ونه – علل مختلف بروز گیرپاژ در موتورهای ديزلی را شرح دهید.

پنجاه - قیمت روز دستگاه‌های زير را به‌طور تقريب بنويسید.

الف) ترانسفورماتور روغنی، داخلی باقدرت 500 کیلوولت آمپر و ولتاژ 0۴ / ۲0 کیلوولت

ب) مولد برق اضطراری با تجهیزات کامل به قدرت ۴00 کیلووات با موتور ديزلی MWM و ژنراتور AKV و تابلوی KUHSE اتوماتیک

ج) کلید اتوماتیک هوايی 1۲50 آمپر باقدرت قطع 50 کیلو آمپر ساخت AEG .

د) کنتاکتور هوايی ۴00 آمپر ساخت تله مكانیک.

ه) دژنكتور پارس سويچ ۲0 کیلوولت و 630 آمپر باقدرت قطع 500 مگاولت آمپر.

پنجاه‌ویک - آنالیزی‌ها برای يک کیلومتر شبكه هوايی ۲0 کیلوولت برای انتقال قدرت ۴000 کیلووات را با استفاده از سیم مسی به قیمت روز بنويسید.

پنجاه‌ودو - روی کلید فشار ضعیف علائم، AC-3, AC-2, AC-1, AC-4 نوشته‌شده است توضیح دهید علائم فوق مشخص‌کننده چه نكاتی است؟

پنجاه‌وسه - مقطع کابل برای مورداستفاده انتقال ۲50 کیلووات برق سه فاز 380 ولت در فاصله ۲00 متری با افت ولتاژ 5 / 1 درصد محاسبه و نوع کابل مورد مصرف را بنويسید.

پنجاه‌وچهار - در انتقال انرژی جريان دائم چه عاملی سبب مزيت آن نسبت به انتقال انرژی جريان متناوب می‌باشد شرح دهید.

پنجاه‌وپنج - در يک دستگاه پرس دروازه‌ای 500 تن ضربه‌ای که دو نفر روی آن کار می‌کنند حادثه‌ای منجر به قطع دست يكی از کارگران در زير پرس شده است علت حادثه و میزان مسئولیت (تقصیر) را تعیین نمايید.

پنجاه‌وشش - در نصب و تست يک دستگاه ديگ بخار که توسط مجری به پیمانكار واگذارشده و پیمانكار از کارگر فنی استفاده می‌نماید. در اثر انفجار ديگ کارگر فنی آسیب‌دیده است. تعیین علل و میزان مسئولیت هريک (مجری – پیمانكار - کارگر) را شرح و تعیین نمايید.

پنجاه‌وهفت - در يک کابین چهارنفره از تله‌کابین که چهار نفربر آن سوار هستند در بین راه به عللی با باز شدن درب يک نفر سقوط و فوت می‌نماید چگونگی رسیدگی و تقسیم میزان مسئولیت‌ها را شرح دهید.

پنجاه‌وهشت - در تعمیرات اضطراری يک ديگ بخار، مجبور به تخلیه سريع بخار شده‌اند که در اين حادثه کارگر فنی دچار سوختگی با بخار شده است، نحوه صحیح تخلیه بخار و علت حادثه و میزان مسئولیت‌ها را مشخص کنید

پنجاه‌ونه - جهت تعويض مقره بشقابی در يک شبكه هوايی ۲0 کیلوولت، تكنسین مجری دچار برق‌گرفتگی و سقوط شده است علت حادثه و میزان مسئولیت‌ها را شرح دهید.

شصت - در يک دستگاه بالابر برقی به ارتفاع ۲5 متر سبد مصالح سقوط کرده و باعث فوت کارگری که در پايین مصالح را به داخل بالابر می‌گذارد شده است. علّت حادثه و میزان مسئولیت‌ها را شرح دهید.

(موفّق باشید)

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات