راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1375

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1375

0 تومان
کد محصول : Mashinalat_Karkhanejat_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سؤال اوّل - کدام عبارت صحیح تراست؟

1 - پست ترانسفورماتور در نیروگاه‌ها برای کاهش تلفات انرژی انتقال است

۲ - پست ترانسفورماتور در شهرها برای کاهش ولتاژ است

3 - پست ترانسفورماتور در کارخانجات برای استفاده ولتاژ مناسب است

۴ - کلیه موارد فوق

سؤال دوّم - کلید ستاره مثلث اتوماتیک برای

1 - تأمین ولتاژ مناسب برای الکتروموتورهای آن گروه‌هایی باشد

۲ - تأمین جریان مناسب برای الکتروموتورهای سنگرون می‌باشد

3 - تأمین جریان مناسب درراه اندازی الکتروموتورهای AC می‌باشد.

۴ - قطع کننده اتوماتیکی الکتروموتورها در ولتاژ بالا برای جلوگیری از سوختگی می‌باشد

سؤال سوّم - رله بوخهلتس و پرایمر وبی متال به ترتیب برای محافظت از... می‌باشند

1 - ترانس جریان - سکسیونرو کابل

۲ - ترانس ولتاژ - دژنکتور- کنتاکتور

3 - ترانس قدرت - کابل فشار قویی – کنتاکتور

۴ - ترانس قدرت - دژنکتور - کنتاکتور

سؤال چهارم - در یک دستگاه تراش دروازه‌ای ۴ متری برای بالا بردن سرعت دستگاه از چه روش استفاده می‌شود؟

1 - بالا بردن فرکانس برق مصرفی با گذاشتن موتور ژنراتور برق

۲ - با گذاشتن جعبه‌دنده مناسب

3 - با افزودن پولی و تسمه‌های مناسب

۴ - کلیه روش‌های فوق پاسخگو می‌باشند

سؤال پنجم - در شبکه لوله‌کشی سیستمهای هیدرولیکی چنانچه قطر لوله روغن کاهش یابد خواهیم داشت

1 - سرعت سیال و فشار افزایش می‌یابند

۲ - سرعت سیال و فشار کاهش می‌یابند

3 - سرعت سیال بالا و فشار کاهش می‌یابند

۴ - سرعت سیال پایین و فشار بالا می‌رود

سؤال ششم - در موتورهای دو زمانه مراحل کار موتور چگونه است؟

1 - قدرت – تراکم - تخلیه - تنفس

۲ - تنفس - قدرت - تراکم - تخلیه

3 - تنفس - تراکم - قدرت - تخلیه

۴ - تراکم - تنفس - قدرت - تخلیه

سؤال هفتم - آبدهی چاه آبی 40LT/Sec از عمق m1۲0 باراندمان 75 ٪ الکترو پمپ، قدرت الکتروموتور برابر است با

1 - 7 / 5 KW

۲ - 5 / 5 KW

3 - 10 KW

۴ - KW 64

سؤال هشتم – ماشین‌های کم کنی - فینیشر - جامبو دریل - اسپارک به ترتیب در محلهای‌ زیر کاربرد دارند:

1 - راه‌سازی - معدن - قالبسازی - نجاری

۲ - نجاری - راه‌سازی - معدن - قالبسازی

3 - نجاری - معدن - قالبسازی – راه‌سازی

۴ - راه‌سازی - معدن - قالبسازی - نجاری

سؤال نهم - اختلافت بین بلبرینگ و رولبرینگ در چیست؟

1 - بلبرینگ گردش دوار و رولبرینگ گردش خطی است

۲ - رولبرینگ گردش دوار و بلبرینگ گردش خطی است

3 - اختلاف در نوع ساچمه‌هایشان است

۴ - اختلالی باهم ندارند

سؤال دهم - حرارت کوره‌های القایی در ذوب فلزات

1 - با سوخت فسیلی است

۲ - بار ولتاژ زیاد است

3 - با جریان زیاد است

۴ - از انرژی داخلی فلزات است

سؤال یازدهم - بهترین وسیله حفاظتی برای کابل NYY به مقطع 70+1۲0 × 3 کدام است؟

1 - کلید چاقویی

۲ - کلید ستاره مثلث اتوماتیک

3 - کلید اتوماتیک

۴ - کلید مینیاتوری

سؤال دوازدهم - نقش دی اریتور در دیگهای بخار عبارت است از:

1 - جدا کردن گاز 2CO

۲ - جدا کردن گاز 2O

3 - کندانس آب موردنیاز دیگ

۴ - کلیه موارد فوق

سؤال سیزدهم - برای جوش قطعات مسی آلومینیومی ازچه نوع جوشی بهتراست استفاده شود؟

1 - جوش برق

۲ - جوش آرگون

3 - جوش 2CO

۴ - جوش اسیتیلن

سؤال چهاردهم - کارگاهی صنعتی از برق فاز با ولتاژ 3۸0 ولت و فرکانس 50 هرتز و KVA 600 با ضریب توان 75 ٪ پس فاز استفاده می‌نماید چند پله خازن سه فاز 50 کیلوواری لازم است تا ضریب توان به ۹ / 0 پس فاز افزایش یابد؟

1 - ۴ پله

۲ - ۹ پله

۲ - ۸ پله

۴ - 1۲ پله

سؤال پانزدهم – دستگاه‌ها سنگ‌شکن مخروطى – والس – نقطه‌جوش - استنتر - بلندر به ترتیب در کدام کارخانجات معمولاً استفاده می‌شوند؟

1 - فلزى - آجر- فلزی - سلولزی - دارویی

۲ - سیمان - آجر - فلزی - تکمیل بافندگی - دارویی

3 - سیمان - دارویی - فلزی – دارویی - تکمیل بافندگی ۴ - سیمان - کفش سازی - فلزی - سلولزی - دارویی

سؤال شانزدهم – کارگاههای کمکی و جنبی تولید در کارخانجات عبارتاند از:

1 - پست برق - پست گاز - اسپارک - کمپرسورهای باد

۲ - الواتور - نجاری - فرز - کمپرسورهای باد

3 - تراشکاری - نجاری - آهنگری – تعمیرگاه‌ها

۴ - کمپرسورهای باد - آهنگری – تعمیرگاه‌ها - نوار نقاله

سؤال هفدهم - ارزش یک دستگاه تراش سه متری ساخت TCS چک‌اسلواکی سال ساخت 1۹۸6 در حال کار و ارزش یک دستگاه فرز انیورسال ساخت HECKERT آلمان شرقی ساخت 1۹۸5 در حال کار به ترتیب تقریباً برابرند با (به میلیون ریال)

1 - ۴0 - 60

۲ - 35 - ۴5

3 - 30 - 50

۴ - ۲5 - ۴5

سؤال هیجدهم - ارزش تقریبی یک دستگاه بیل مکانیکی هپکو ۹1۲ و بلدزر کوماتسو A355 D و غلتک هپکو ت CA۲5 و جرثقیل برجی پتن شش تنی که هریک حدود 5 سال و در حال کار باشند به ترتیب عبارت اند از (به میلیون ریال)

1 - 150 - 650 - 175 - ۸5

۲ - ۸0300 - 100 - ۲۲0

3 - 1۲0 - 550 - ۹0 - 160

۴ - 1۸0 - 3۸0 - 1۲0 - 1۴0

سؤال نوزدهم - کدام عبارت غلط است

1 - هیدرولیک درجایی که نیروی زیاد لازم است استفاده می‌شود

۲ - هیدرولیک درجایی که فشار بیش از ۲00PSI لازم است استفاده می‌شود

3 - پنوماتیک درجایی که فشارهای بیش از ۲00PSI لازم است استفاده می‌شود

۴ - پنوماتیک دارای سرعت کار بیشتر از هیلدرولیک می‌باشد.

سؤال بیستم - درجه حرارت اشتعال بنزین معمولی به کدام‌یک از ارقام زیر نزدیکتر است

1 - ۲۴5 سانتی گراد

۲ - 370 درجه سانتی گراد

3 - 560 درجه سانتی گراد

۴ - هیچ‌کدام

سؤال بیست و یک - کدام‌یک از صنایع زیر الکترولیز است

1 - آبکاری

۲ - تصفیه مس

3 - گالوانیزاسیون

۴ - هر سه مورد

سؤال بیست و دو - سیانور با کدام روش زیر قابل اکسیده شدن است

1 - در محیط قلیایی با ترکیبات کلردار

۲ - در محیط اسیدی با آباکسیژنه

-3 در محیط خنثی با اوزن

۴ - در محیط اسیدی با اکسیژن

سؤال بیست‌وسه - کدام‌یک از روش‌های زیر برای ضدعفونی کردن آب به کار می‌رود

1 - ترکیبات کلردار

۲ - اشعه ماوراءبنفش

3 - اوزن

۴ - هر سه مورد

سؤال بیست‌وچهار - کدام محصولات زیر حاصل الکترولیز نمک طعام می‌باشند

1 - کلر گازی و مایع

۲ - سود سوزآور

3 - اسیدکلریدریک

۴ - هر سه مورد

سؤال بیست‌وپنج - الکترود مورد کاربرد در پاس اول لوله‌های با قطر دو اینچ و کمتر، از نوع APL-5LGR.B بایستی از چه نوع و چه اندازه‌ای باشد

1 - 6010 - AWS-E با اندازه  یا  اینچ

۲ - 6013 - AWS-E با اندازه  یا  اینچ

3 - ۸01۸ - AWS-E با اندازه یا اینچ

۴ - 7017 - AWS-E با اندازه 1۸ یا اینچ

موفق باشید

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات