دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته محصولات دامی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته محصولات دامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫1395

0 تومان
کد محصول : mahsolat_dami_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته محصولات دامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

١- به طور طبیعی، میزان رطوبت پشم چند درصد است؟

 ۱) ۱۰ الى ۱۲

۲) ۱۲ الى ۱۷

۳) ۱۹ الی ۲۵

۴) ۷ الي ۱۰

۲-محصول سالیانه پشم گوسفندان اصیل پشمی مرینوس استرالیایی، چند کیلوگرم است؟

 ۱) ۸ الی ۱۲

۲) ۱ الى ۵

۳) ۱۲ الی ۱۸

۴) ۳٫۵ الی ۷٫۵

٣-پشم کدام یک از گوسفندهای نژاد پشمی ایرانی، از بقیه مرغوب تر است؟

 ۱) زل مازندرانی

۲) فراهانی

 ۳) ماکوئی

۴) کرمانی

۴-پشمی که از روی بدن حیوان زنده چیده می شود و در هر دو صنعت نساجی و قالیبافی کاربرد دارد، چه نامیده می شود؟

۱) دباغی

۲) مردار

۳) آماده

۴) مقراضی

۵-کدام یک از پشم‌ها‌ی نامبرده زیر، فقط در صنعت نساجی کاربرد دارد؟

 ۱) مقراضی

۲) دباغی

 ۳) مردار

۴) شتر

۶-پوست قره گل کدام نژاد ایرانی، بالاترین ارزش اقتصادی را دارد؟

 ۱) قم

 ۳) سرخس (خراسان)

۴) اراک

۲) شیراز

۷-کدام یک از رنگ های پوست گوسفند قره گل، به ترتیب درجه یک و کدام درجه سه محسوب می شود؟

 ۱) خاکستری - قهوه ای

۲) خاکستری – مشکی

۳) مشکی - خاکستری

۴) قهوه ای - مشکی

۸-پوست قره گل سرخس (خراسان) و قره گل قم، به ترتیب در معاملات به کدام صورت خریدوفروش می شود؟

 ۱) سه تایی - عددی

۲) عددی - جفتی

۳) عددی - سه تایی

4)عددی – عددی

 

9-کدام یک از دو پوست قره گل خاکستری و مشکی، گران تر بوده و میزان اختلاف قیمت آنها با یکدیگر، چند درصد است؟

 ۱) مشکی - ۱۰

۲) خاکستری - ۱۵

۳) مشکی - ۱۵ الی ۲۰

۴) خاکستری - ۲۰ الی ۳۰

۱۰- بهای پوست گوساله، چند درصد ارزش زنده خود حیوان است؟

۵۰ (۱                          ۲۰ (۲ 

۱۵ (۳                         4( 12 

۱۱-بهای رویه کفش با کدام معیار محاسبه می شود و اندازه آن، برحسب سانتی متر کدام است؟

 ۱) بارد - ۳۰×۲۰

۲) کیلوگرم - ۵۰x۲۰

۳) پا - ۲۰x۲۰

۴) عددی - ۲۵×۲۵

۱۲- پوست‌های قره گل از نظر مرغوبیت، به ترتیب کدام اند؟

۱) نخودی - آق گل - قلم یا غلطان - گل سنجاقی - چپ جمع شکل

 ۲) قلم یا غلطان - نخودی - آق گل - چپ جمع شکل - گل سنجاقی

 ۳) قلم یا غلطان - آق گل - نخودی - چپ جمع شکل - گل سنجاقی

 ۴) آق گل - نخودی - قلم یا غلطان - گل سنجاقی - چپ جمع شکل

۱۳- قیمت کدام یک از انواع پوست های گوسفندی و بزی، گران تر است و میزان اختلاف قیمت آن، چند درصد می باشد؟

 ۱) بزی - ۵ الی ۱۵

۲) گوسفندی - ۱۵ الی ۲۰

 ۳) گوسفندی - ۱۰ الی ۲۰

۴) گوسفندی - ۳۰ الی ۴۰

۱۴- کدام مورد درخصوص قیمت گذاری پوست، صحیح است؟

۱) گاو و گوساله: به صورت کیلویی محاسبه و بر مبنای اندازه، کیفیت و گاهی رنگ

 ۲) گوسفند و بز: به صورت کیلویی و بر مبنای کیفیت، اندازه و رنگ

 ۳) گاو و گوساله: به صورت عددی و فقط بر مبنای اندازه و رنگ

 ۴) سالامبور: به صورت جفتی و برحسب درجه

۱۵-حرارت مناسب برای نگهداری پوست در انبار، حدود چند درجه سانتی گراد است؟

 ۱) ۲ الی ۱۰

۲) ۱۲ الی ۱۵

۳) ۷ الي ۱۰

۴) ۵ الی ۸

۱۶- ملاحظه ادم و نکروز (محل تورم و ریزش مو) به روی پوست، مشخصه کدام بیماری پوستی است و قضاوت در مورد این پوست چیست؟

 ۱) شاربن علامتی - باید حذف و معدوم شود.

 ۲) جرب یا (Gale) - باید حذف شود.

 ۳) کزاز - باید برای فروش به بازار عرضه شود.

 ۴) میاز جلدی - برای فروش به بازار عرضه شود.

۱۷- وزن پوست تازه بره و تازه گوسفند بالغ، به ترتیب چند کیلوگرم است؟

 ۱) ۶,ه الى ۱٫۵ - ۳ الی ۳٫۵

۲) ۳ الی ۴٫۵ - ۵ الی ۵٫۵

۳) ۲٫۵ الی ۳٫۵ - ۱٫۷ الى ۲

۴) ۲٫۵ الی ۳٫۵ - ۴ الی ۴٫۵

۱۸- لکه های سبز در روده های خشک گاو و گوساله، معرف کدام نوع آلودگی است و نامش چیست؟

 ۱) میکروبی - کزاز

۲) قارچی - آسپرژیلوس گلوکوم

۳) میکروبی - گالوفیل

۴) قارچی - پنی سیلین گلوکوم

۱۹-کدام یک از موارد زیر در خصوص مشخصات روده خوب از نظر کارشناسی، صحیح نیست؟

 ۱) در اثر کشش و فشار نباید پاره شود و نیز دارای مقاومت زیاد باشد.

 ۲) باید طولش از ۲۰ متر کمتر باشد و رنگ آن نیز باید روشن باشد.

 ۳) قطر آن باید از ۲۴ میلی متر بیشتر باشد.

 ۴) باید بدون سوراخ و لکه های تیره باشد.

۲۰-واحد روده چیست و مقدار آن، چند متر است؟

 ۱ کیلوگرم - ۷۸

۲) بارد - ۱۸٫۵

۳) هنگ - ۹۱٫۴۴

۴) فوت - ۱۴

۲۱- مصرف کدام یک از انواع محصولات رودهای زیر، از بقیه کمتر است؟

 ۱) روده گوسفندی

۲) روده گاوی

۳) کپون

۴) رامکا

۲۲- رامکا، به محصول خشک روده کدام حیوان گفته می شود و قطر و طول این محصول، به ترتیب چقدر باید باشد؟

۱) گوساله - بین ۱۵ الی ۲۵ میلی متر - حداقل ۳ متر

۲) گاو ماده - بین ۱۸ الی ۳۵ میلی متر - حداقل ۵٫۵ متر

۳) بز - بین ۷ الی ۹ میلی متر - حداقل ۵ره متر

۴) بره - بین ۱۰ الی ۱۴ میلی متر - حداقل ۱٫۵ متر

۲۳- کدام یک از قسمتهای روده گوسفندی، مقاوم تر است؟

 ۱) انتهای روده باریک

۲) ابتدای روده بزرگ

٣) ابتدای روده باریک

۴) انتهای روده بزرگ

۲۴- به قسمتی از روده کلفت که شامل روده کور (سکوم) و بخشی از قولون گوسفند و بز است، چه اطلاق می شود و کدام یک از انواع گوسفندی یا بزی آن، مرغوب تر است؟

 ۱) کپون - گوسفندی

۲) رامکا – گوسفندی

۳) کپون - بزی

۴) رامکا - بزی

۲۵- استفاده رامکا، در کدام مورد است؟

۱) صنایع کالباس سازی

۲) ساخت بند توپ فوتبال

۳) صنایع ساخت آلات موسیقی

۴) پزشکی به عنوان نخ جراحی قابل جذب (کات کوت)

۲۶- پوست با فرمهای لوله ای شکل که در جهت عرضی واقع شده، مشخصات کدام یک از انواع قره گل های زیر است؟

 ۱) گل سنجاقی

۲) نخودی

۳) قلم یا غلطان

۴) آق گل

۲۷- ضعیف ترین و نازک ترین بخش پوست دام کجاست؟

 ۱) گردن

2) پهلوها

(3 پشت و کمر

۴) پشت گردن (گرده)

۲۸- در ترکیب پشم خالص، کدام یک از عناصر زیر، موجود نیست؟

۱) گوگرد              ۳) ازت

۲) فسفر              ۴) اکسیژن

۲۹- برای تولید موهر، کدام یک از دام های زیر، پرورش داده می شود؟

 ۱) بز آنقوره

۲) بز یک ساله

 ۳) گوسفند ماده

۴) بز یک ماهه

۳۰- کدام مورد درخصوص وزن فلیس یابیده پشم، صحیح است؟

۱) وزن آنچه پس از پشم چینی، از سطح بدن گوسفند جدا می گردد.

 ۲) وزن پشم + ضایعات خارجی + وزن حیوان

 ۳) وزن پشم + وزن پوست + وزن دام

 ۴) وزن پوست حیوان + پشم

۳۱- در تغذیه دام با کدام یک از مواد زیر، ضخامت الیاف پشم افزایش می یابد؟

 ۱) مواد معدنی

۲) فسفر

۳) پروتئینها

۴) چربی

۳۲- به مخلوطی از پوست درختان، برگ گیاهان و میوه های هسته ای که در آب، تولید عصارهای گیاهی می کند،به طوری که پوست در داخل آن تبدیل به محصولی جدید که بادوام، نرم و مقاوم تر است می گردد، چه گفته می شود؟

 ۱) محلول تانن

۲) محلول صابونی

 ۳) محلول آلدئیدی

۴) محلول گلوتار آلدئیدی

۳۳- کورینگ چیست؟

۱) مجموعه اعمالی که قبل از دباغی، برای سالم سازی و جلوگیری از فساد پوست انجام می شود. ۲) ضدعفونی پوست دام زنده، جهت آماده سازی دام برای کشتار

۳) پشم چینی دام زنده به همراه چاقوهای الکتری

 ۴) پاکسازی و ثبوت رنگ پوست دام زنده

۳۴- کدام یک از موارد زیر، مربوط به خصوصیات چرم خالص نیست؟

۱) بازگشت مجدد به حالت اولیه، پس از کشش و تغییر شکل

 ۲) سوختن در برابر شعله مستقیم و تحت حرارت زیاد

 ۳) مقاوم در برابر فساد، تخریب و سوراخ شدن

 ۴) عدم جذب رطوبت و لکه دار شدن

 ۳۵- از پوست کدام یک از حیوانات زیر، چرم صورتی رنگ به دست می آید که از آن در ساخت کیف زنانه و کیف پول و چکمه استفاده می شود؟

 ۱) کانگورو                   ۳) سنجاب

۲) گوزن                        ۴) شترمرغ

                     

۳۶- در تهیه جیر (Suede)، از کدام قسمت پوست استفاده می شود؟

 ۱) روی پوست

۲) کنار پوست

۳) سطح زیرین پوست

۴) قاعده پوست

۳۷- نبوک، چگونه چرمی چیست؟

۱) رویه آن با ماشین مخصوص دارای تیغه های ریز، خراش داده می شود تا منظره مخملی یابند. ۲) براق شده با مواد شیمیایی که درخشندگی محدودی دارد.

 ۳) بی رنگ شده مات که حالت مخملی ذاتی دارد.

 ۴) سطح زیرین پوست آن، مخملی می شود.

۳۸- در پایان سالامبورسازی، pH در کدام حدود باید باشد؟

 ۱) ۹ الی ۱۱

۲) ۶ الی ۷

 ۳) ۲٫۸ الی ۳

۴) ۷٫۵ الی ۸٫۵

۳۹- در حمام آهکی پوست گوسفندی، دمای آب حدود چند درجه سانتی گراد باید باشد؟

۴۵ (۱                  ۳۰ (۳

۳۵ (۲                 ۲۵ (۴

۴۰- بالاترین دما برای سالامبورسازی پوست های سنگین (گاوی)، چند درجه سانتی گراد است؟

 ۱) ۲۳ الی ۲۷

۲) ۲۸ الی ۳۰

۳) ۱۳ الی ۲۰

۴) ۱۰ الى ۱۲

۴۱-میکروب کدام یک از بیماریهای زیر، به وسیله پوست منتشر نمی شود؟

۱) بوتولیسم

۲) کزاز

۳) شاربن علامتی

۴) شاربن معمولی (سیاه زخم)

۴۲- وجود دالانهایی در پوست که سبب تحریک جلدی و التهاب در گوسفندان و بزها می شود، معرف آلودگی پوست به کدام بیماری است؟

 ۱) شاربن علامتی                       ۳) کزاز

۲) جرب                                  ۴) طاعون

۴۳- در پوست لوت، طول الیاف پشم از چند سانتی متر، نباید بیشتر باشد؟

۵ (۱                                   ۲۵ (۳

۳٫۵ (۲                                ۱٫۵ (۴

۴۴- پشم و کرک، چند درصد وزن خود، آب جذب می کند؟

۱۲ (۱                                   ۳۰ (۳

۱۷ (۲                                  ۳۵ (۴

۴۵-کدام رنگ از انواع پشم ها، مرغوبتر است؟

 ۱) سفید                              ۳) خاکستری

۲) مشکی                            ۴) قهوه ای

۴۶-کدام یک از موارد زیر، جزو عیوب اولیه پوست محسوب نمی شود؟

 ۱) ضایعات محلی

۲) بیماریهای عفونی

 ۳) امراض جلدی

۴) بیدزدگی

۴۷- تأخیر در پوست کنی پس از کشتار، باعث کدام یک از موارد زیر می شود؟

 ۱) هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند.

۲) سوراخ شدن پوست، به علت افزایش چسبندگی

۳) کاهش چسبندگی پوست

۴) سرعت در امر پوست کنی

۴۸- وزن پوست گاو ماده، حدود چند کیلوگرم است؟

۱) ۳۱ الی ۶۳                         ۳) ۲۰ الی ۲۵

۲) ۵۰ الی ۸۰                        ۴) ۱۲ الی ۱۹

۴۹- بهترین نوع کیف و کمربند، از پوست کدام یک از دام‌های زیر تولید می شود؟

 ۱) بز

۲) گاو

۳) بره

۴) فردسمان

۵۰- از پوست تازه گاوهای خارجی، چند درصد چرم به دست می آید؟

۳۵ (۱                                 ۵۰ (۳

۴۰ (۲                                 ۶۵ (۴

۵۱- مبنای فروش رامکا در بازار، کدام است؟

۱) عددی                              ۳) کیلویی

۲) متری                              ۴) برحسب بارد

۵۲- در صنعت، جیر معمولا از پوست کدام یک از دامهای زیر تولید می شود؟

 ۱) گوساله

۲) بز

۳) گوسفند

۴) گاو

۵۳- از پوست گاو و گاومیش در صنعت، معمولا برای ساخت کدام یک از موارد زیر استفاده     می‌شود؟

 ۱) رویه ساک و چمدان

۲) رویه توپ فوتبال

۳) دستکش

۴) ساخت زیره کفش

۵۴- میزان چربی موجود در پوست، چند درصد است؟

۱) 1  الى ۲            ۳) ۷ الي ۱۰

۲) ۳ الی ۶           ۴) ۱۰ الى ۱۲

۵۵- روده گاوی مرغوب، به کدام رنگ زیر دیده می شود؟

۱) قرمز                ۳) زرد مایل به سبز

۲) زرد                 ۴) سفید

۵۶- کدام یک از موارد زیر، در درجه بندی پشم بی تأثیر است؟

 ۱) طول پشم

۲) رطوبت پشم

 ۳) استحکام پشم

۴) قطر و خوبي الياف آن

۵۷- پوست قره گلی که با فرم‌های لوله ای شکل عرضی به صورت درشت و غیر منظم و به شکل سایه روشن سیاه و سفید و نامنظم دیده می شود، از مشخصات کدام نوع قره گل بوده و از درجه کیفیت آن چیست؟

 ۱) چپ جمع شکل - درجه ۴

۲) غلطان - درجه ۱

۳) آق گل - درجه ۲

4) آق گل - درجه 3

۵۸- بهترین تعریف سالامبور، کدام است؟

۱) پوست دباغی شده گاو و گوساله

۳) پوست نیم ساخته گوسفند و بز

۲) پوست نیم آماده تک سمیان

 ۴) پوست دباغی شده انواع دامها

۵۹- منظور از پوست سبز، کدام پوست است؟

 ۱) تازه که از لاشه جدا شده باشد.

۲) پاک و آماده دباغی

 ۳) دارای کدهای سبز رنگ دباغی شده

 ۴) با آلودگی قارچی

 ۶۰- مواد تشکیل دهنده پوست کدام اند و مهم ترین ماده موجود و درصد آن چقدر است؟

۱) آب، چربی، پروتئین و مواد معدنی - ماده چربی با ۳۷ درصد

 ۲) آب، پروتئین، چربی و مواد معدنی - پروتئین با ۳۳ درصد

 ۳) آب، چربی و مواد معدنی - چربی با ۳۰ درصد

 ۴) پروتئین و چربی - پروتئین با ۱۵ درصد

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته محصولات دامی کانون

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن