دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته محصولات دامی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته محصولات دامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫1380

0 تومان
کد محصول : mahsolat_dami_1380

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته محصولات دامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 -سالامبور کدام‌یک از انواع پوست به شرح ذیل می‌باشد:

۱ )انواع پوسته‌ای دباغی‌شده

۲ )پوست نیمه ساخته گوسفند و بز

۳ )پوست دام‌های فرد سمی

۴ )پوست دباغی‌شده گاو و گاومیش

۲ -پوست خام کدام‌یک از گزینه‌های زیر می‌باشد:

۱ )پوست نمک‌سود شده خشک

۲ )پوست حیوانات وحشی

۳ )پوستی که تازه از لاشه جداشده باشد

۴ )پوست دباغی‌شده

3-کدام‌یک از علائمی که ذیلاً ذکر می‌شود مربوط به شارپن علائمی یا علامتی در پوست می‌باشد

۱ )وجود تاول هائی در پوست

۲ )وجود خون‌مردگی‌های متعدد در پوست

۳ )پوست حالت تورم و التهاب و پرخونی دارد

۴ )مو رفتگی و آدم (نکروز و تورم) در پوست مشاهده می‌شود

۴ -حرارت مناسب برای نگهداری پوست در انبارهای مربوط چند درجه سانتی‌گراد باید باشد

۱ )18 الی 20 درجه سانتی‌گراد جه

۲ )۵ الی 8 درجه سانتی‌گراد

۳ )حدود ۴ درجه سانتی‌گراد

۴ )۲۲ الی ۲۵ درجه سانتی‌گراد

 

۵ -کدام‌یک از گزینه‌های زیر مربوط به پوست خشک‌شده می‌باشد:

۱ )پوست نمک‌سود شده

۲ )پوستی که در معرض آفتاب مدتی قرارگرفته شده باشد

۳ )پوست خامی که در سایه و در معرض هوا گذاشته‌شده باشد

۴ )پوستی که به شکل آویخته در معرض نور آفتاب قرارگرفته شده باشد

۶ -از پوست تازه گاوهای بومی ایران چند درصد چرم به دست می‌آید:

۱ )حدود 50درصد

۲ )حدود 40درصد

۳ )حدود 30 درصد

۴ )حدود 60 درصد

۷ -پوست کدام‌یک از دام‌های زیر چرمش لطیف و خوش‌برش می‌باشد

۱ )پوست گاوهای نر

۲ )پوست دام‌های مرده

۳ )پوست اسب

۴ )پوست دام‌های مسن

8 -رویه کفش برحسب چه معیاری قیمت‌گذاری می‌شود:

۱ )برحسب کیلوگرم

۲ )برحسب یارد

۳ )بر حب پا (فوت)

۴ )برحسب عدد

۹ -رویه کفش یا شبرو از پوست کدام‌یک از دام‌ها به شرح زیر تهیه می‌شود:

۱ )از پوست گاو

۲ )از پوست گاومیش و گاوهای غیربومی

۳ )از پوست گوسفند

۴ )از پوست تک سمی‌ها

10 -از پوست کدام‌یک از حیوانات به شرح ذیل (جیر) تهیه می‌گردد:

۱ )پوست بز

۲ )پوست کلیه حیوانات وحشی

۳ )پوست خرگوش

۴ )پوست آهو

11 -در سراجی‌ها از پوست کدام‌یک از حیوانات زیر بیشتر برای تهیه کمربند و کیف استفاده می‌شود:

۱ )از پوست گوساله‌ها

۲ )از پوست ماده‌گاوها

۳ )از پوست تک سمی‌ها

۴ )از پوست بز

1۲ -کدام‌یک از پوست دام‌های زیر محکم‌تر و ضخیم‌تر از پوست گوسفند و میش می‌باشد:

۱ )پوست اسب و قاطر و الاغ

۲ )پوست بز

۳ )پوست مردار

۴ )پوست تازه بره

13 -حدود متعارف وزن پوست تازه گوسفند کدام‌یک از گزینه‌های زیر می‌باشد:

۱ )در حدود 1/5کیلوگرم

۲ )در حدود ۲ الی 2/5 کیلوگرم

۳ )در حدود ۳ الی 3/5 کیلوگرم

۴ )در حدود ۵ الی ۵/۵ کیلوگرم

1۴ -تیماج از پوست کدام‌یک از دام‌های ذیل تهیه می‌گردد:

۱ )از پوست بز

۲ )از پوست گاو

۳ )از پوست گوسفند

۴ )انواع دام‌ها

1۵ -پوست لوت کدام‌یک از گزینه‌های زیر است:

۱ )طول پشم آن از 5/1سانتیمتر نباید بلندتر باشد

۲ )طول پشم آن از ۲ سانتیمتر نباید بلندتر نباشد

۳ )طول پشم آن از ۳ سانتیمتر نباید بلندتر باشد

۴ )طول پشم آن از 5/2سانتیمتر نباید بلند باشد

1۶ -پوست درجه یک دارای کدام‌یک از مشخصات زیر می‌باشد:

۱ )به رنگ آبی یا قرمز تقریباً مات می‌باشد

۲ )پرپشم بوده دارای الیاف درهم و پیچیده پشمی می‌باشد

۳ )متعلق به دام‌های نر ولی مسن می‌باشد

۴ )کاملاً خشک ولی دارای چروک‌هایی می‌باشد

1۷ -ضایعات و عیوبی که پسری از ذبح حیوان و نگهداری پوست ایجاد می‌شود کدام است:

۱ )هیپودر موز

۲ )جرب

۳ )ضایعات موضعی یا محلی پوست

۴ )بیدزدگی

18 -برای جلوگیری از ضایعات و عیوب پوست در موقع کندن پوست از لاشه دام‌ها چگونه باید عمل گردد:

۱ )از چاقوهای برنده و تیز استفاده شود

۲ )از چاقوهای تیغه کوتاه و ظریف استفاده شود

۳ )از چکش یا چاقوهای الکتریکی باید استفاده شود

۴ )باید مدتی از ذبح دام بگذرد تا پوست به‌راحتی کنده شود

1۹ -در ایران پوسته‌ای قره گل را به چند درجه تقسیم می‌کنند:

۱ )سه درجه

۲ )چهار درجه

۳ )فقط دو درجه

درجه ۵ )۴

۲0 –درجه بندی پوست قره گل بر اساس کدام‌یک از موازین زیر انجام می‌پذیرد:

۱ )برحسب کوچکی ابعاد پوست

۲ )دارای رنگ بالنسبه مات می‌باشد

۳ )دارای برق و درخشندگی نباشد

۴ )بر اساس رنگ و درخشندگی و طرح پوست درجه‌بندی می‌گردد

۲1 -کدام‌یک از رنگ‌های پوست قره گل به شرح زیر گران‌تر هستند:

۱ )رنگ مشکی

۲ )رنگ خاکستری

۳ )رنگ قهوه‌ای

۴ )رنگ تأثیری در قیمت ندارد

۲۲ -کدام‌یک از انواع پوسته‌ای قره گل از همه گران‌تر می‌باشد:

۱ )پوست چپ جمع شکل

۲ )پوست آق گل

۳ )پوست جمع با گل سنجاقی

۴ )پوست نارس

۲3 -کدام‌یک از مشخصات ذکرشده زیر مربوط به فرها یا گله‌ای نوع قلم یا غلطان پوست قره گل می‌باشد:

۱ )دارای فرهای لوله‌ای شکل عرضی می‌باشد

۲ )دارای فرهای درشت ولی غیرمنظم می‌باشد

۳ )دارای گله‌ای شبیه به نخود می‌باشد

۴ )دارای گله‌ای بسیار ریز به شکل ته سنجاق می‌باشد

۲۴ -کدام‌یک از نشانی‌های ذیل براثر عوامل میکربی و شیمیائی در روده گوسفند به وجود می‌آید

۱ )لکه‌های قرمز

۲ )لکه‌های سیاه

۳ )لکه‌های سفید یا خاکستری

۴ )لکه‌های زرد مایل به سبز

۲۵ -بروز کدام‌یک از علائم زیر در روده دلالت بر آفات قارچی آن می‌نماید:

۱ )لکه‌های و بز

۲ )لکه‌های قرمز

۳ )لکه‌های سیاه

۴ )لکه‌های زرد

۲۶ -روده مرغوب گاوی دارای چه رنگی باید باشد:

۱ )سفیدرنگ

۲ )زرد مایل به سبز

۳ )قهوه‌ای روشن

۴ )زردرنگ

 

۲۷ -ازلحاظ درجه‌بندی قطر روده‌های گوسفند باید چه اندازه باشد تا درجه‌یک محسوب شود:

۱ )از ۱۴ میلی‌متر کمتر نباشد

۲ )از ۲۴ میلی‌متر بیشتر باشد

۳ )از 18 میلی‌متر بیشتر نباشد.

۴ )از ۲0 میلی‌متر باشد

۲8 -کدام‌یک از انواع محصولات روده رامکا نامیده می‌شود

۱ )روده گاوی

۲ )روده خشک‌شده بزی

۳ )روده خشک‌شده بره

۴ )روده خشک‌شده گوسفندی

۲۹ -طول روده خوب گوسفندی ازلحاظ تجارتی باید چه اندازه باشد:

۱ )از ۲۵ متر بیشتر باشد

۲ )بین ۱۵ الی 20 متر باشد

۳ )بین ۱۲ الی ۱۵ متر باشد

۴ )بین ۲0 الی ۲۵ متر باشد

 

 

30- ﭼﻪ ﻣﻘﺪار روده را ﯾﮏ ﻫﻨﮓ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ

  • 80 ﻣﺘﺮ
  • 110 ﻣﺘﺮ
  • 91 ﻣﺘﺮ
  • 60 ﻣﺘﺮ

 31-از انواع محصولات روده، کپون برای کدام‌یک از موارد ذیل در داخل کشور به مصرف می‌رسد:

۱ )برای تهیه سوسیس

۲ )برای تهیه انواع زه

۳ )برای مصارف جراحی

۴ )برای کالباس سازی

32 -از محصولات دامی (کاتکوت) در چه مواردی استفاده می‌شود:

۱ )برای جراحی

۲ )برای توپ فوتبال

۳ )برای کنسرو مواد خوراکی

۴ )برای آلات موسیقی

33 -پشم مقراضی کدام‌یک از گزینه‌های زیر می‌باشد:

۱ )پشمی است ترم و انعطاف‌پذیر

۲ )قوه بازگشت پشم قوی بوده بعد از کشیدن دوباره به حالت اول برمی‌گردد

۳ )پشمی است که از روی بدن حیوان زنده چیده می‌شود

۴ )از درخشندگی و جال برخوردار نباشد

34 -پشم دباغی کدام‌یک از گزینه‌های زیر می‌باشد

۱ )پشمی است که بعد از کشتار حیوان از پوست جدا گردد

۲ )طول تار پشم بلندتر است

۳ )چنین پشمی دارای استحکام و مقاومت بالائی می‌باشد

۴ )تارهای پشم جدا از هم و به هم چسبیده است

35- ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﭘﺸﻢ ﻫﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ:

 1( ﺣﺪوداً 900 ﮔﺮم

2( ﺣﺪوداً 700 ﮔﺮم

3( ﺣﺪوداً 1/200 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

4( ﺣﺪودا ً1/500ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

3۶ -در رابطه بارنگ پشم کدام‌یک از پشم‌های زیر گران‌تر و مرغوب‌تر است:

۱ )پشم‌های خاکستری‌رنگ

۲ )پشم‌های سفیدرنگ

۳ )پشم‌های سیاه‌رنگ

۴ )پشم‌های زرد و روشن

37 -در کدام‌یک از شرایط و حالات زیر تارهای پشم از ابتدا تا انتها یکنواخت خواهد بود:

۱ )درصورتی‌که تغذیه گوسفند منظم و حساب‌شده باشد

۲ )درصورتی‌که پشم عاری از آلودگی باشد

۳ )درصورتی‌که عمل پشم چینی به درستی صورت گرفته باشد

۴ )درصورتی‌که متعلق به گوسفندان مسن و قوچ‌ها باشد

38-تعداد جعد پشم در هر سانتیمتر چند عدد باید باشد تا ازنظر لطافت بهترین پشم شناخته شود:

۱ )تعداد جعد در هر سانتیمتر ۵ - 7 عدد باشد

۲ )تعداد جعد در هر سانتیمتر 8- ۱۳ عدد باشد

۳ )تعداد جعد کمتر از 7 عدد نباشد

۴ )تعداد جعد ۳-۴ عدد باشد

3۹ -چیدن پشم گوسفندان به‌وسیله ماشین چه تأثیری بر روی پشم استحصالی دارد

۱ )موجب افزایش وزن پشم می‌شود

۲ )هیچ تأثیری بر روی وزن پشم ندارد

۳ )پشم چیده شده پاک و براق‌تر به نظر می‌آید

۴ )پشم چیده شده نرم و لطیف‌تر است

۴0 -کدام‌یک از پشم‌های زیر بی‌ارزش و پست شناخته می‌شود:

۱ )پشم دباغی

۲ )پشم مرده

۳ )پشم ناجور چیده شده و زمخت

۴ )پشم ناخوش

1-بهترین شکل پوست در ایران جهت صدور چه نام داشته و درجه‌یک آن باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟

2 -کیفیت پوست درجه‌یک گوسفندی را به‌اجمال شرح دهید.

3 -از هر کیلو پوست‌تر گاوهای ایرانی و خارجی چند کیلو چرم به دست می‌آید؟

4-در صنعت چرم‌سازی شورو چیست؟و مهم ترین ویژگی های آن را شرح دهید.

5 -نشانی‌های ویژه بیماری جلدی چرب یا گالی را به اختصار در بین گوسفندان و نحوه پیشگیری و درمان آن را شرح دهید.

6 -نام میکروب هایی که به‌وسیله پوست منتشر می‌شوند فقط ذکر کنید.

7 -از میان پشم‌های رنگ خاکستری، سفید، سیاه، زرد کدام‌یک از همه مرغوب‌تر است.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته محصولات دامی کانون

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن