راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1381

سوالات آزمون رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1381

0 تومان
کد محصول : Hesabdari_Hesabresi_1381

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- شرکت کمند که متعلق به بخش خصوصی می‌باشد در سال 1378 برای فعالیت تولیدی خود واقع در کرج که پروانه بهره‌برداری آن توسط وزارت صنایع صادرشده 25.000.0000 ریال سود سپرده بانکی و مبلغ 8.000.000 ریال اجاره ملک دریافت کرده است. درصورتی‌که دفاتر شرکت عیناً توسط حوزه مالیاتی پذیرفته‌شده باشد، درآمد مشمول مالیات شرکت برای محاسبه مالیات چقدر است؟

1) 43.000.000

2) 41.000.000

3) 31.000.000

4) 26.000.000

2- چنانچه مدیران شرکت در مواردی با انجام روش‌های موردنظر حسابرسی موافقت نمایند و درنتیجه در سیدگی به بعضی اقلام بااهمیت برای حسابرس امکان‌پذیر نگردد این قبیل موارد بایست )فرض کنید موارد مذکور دارای اثرات اساسی در صورت‌های مالی نباشد(

1)  به‌عنوان محدودیت‌های رسیدگی مطرح و گزارش حسابرسی مشروط شود

2)  به‌عنوان عدم توافق در گزارش حسابرسی مشروط شود

3) به‌عنوان نکات ضعف مدیریت در نامه مدیریت درج شود

4) حسابرس باید گزارش عدم اظهارنظر را ارائه نماید

3- برای تولید یک قطعه منفصله چهار روش تولید با هزینه‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

 

شرح

روش 1

روش 2

روش 3

روش 4

هزینه متغیر هر واحد به ریال

2100

1200

1000

500

هزینه ثابت ماهیانه

8000000

9000000

12000000

14000000

 

چنانچه شرکت بخواهد ماهیانه 5000 قطعه از این محصول تولید نماید چه روشی از تولید مناسب است؟

1)  روش اول

2)  روش دوم

3)  روش سوم

4)  روش چهارم

4- در 25 خرداد 71 در اثر آتش‌سوزی کلیه موجودی کالای فروشگاه خرده‌فروشی الف در آتش سوخت. به‌منظور برآورد زیان حاصل از آتش‌سوزی اطلاعات زیر جمع­آوری­شده است:

فروش 71.1.1 تا 71.3.25 72.000 ریال

خرید 71.1.1 تا 71.3.25 70.000 ریال

موجودی کالا در 71.1.1 10.000 ریال

درصد سود ناویژه به قیمت تمام‌شده 20 ٪

زیان ناشی از آتش‌سوزی عبارت است از:

1) 24.000 ریال

2) 22.400 ریال

3) 30.000 ریال

4) 8.000 ریال

5- شرکای شرکت تضامنی الف و ب که سود و زیان را به نسبت مساوی تقسیم می‌کنند تصمیم به انحلال شرکت گرفته‌اند ترازنامه شرکت در تاریخ انحلال به شرح زیر است:

نقد 20.000 ریال سرمایه الف 000 / 50 ریال

سایر دارائی‌ها 70.000 ریال سرمایه ب 30.000 ریال

وام ب 10.000 ریال

--------------------- -------------------

جمع 90.000 ریال جمع 90.000 ریال

============ ===========

توزیع 20.000 ریال وجه نقد به‌صورت مطمئن و با رعایت قانون تجارت به چه ترتیب است؟

1)  بابت وام به شریک ب و سرمایه شریک ب به‌طور مساوی

2)  بابت سرمایه شریک ب و سرمایه شریک الف به‌طور مساوی

3)  بابت سرمایه شریک الف 20.000 ریال

4)  بابت وام شریک ب و سرمایه شریک الف به‌طور مساوی

6- مستند د کالای نزد شعبه به قیمت فروش )چهارسوم قیمت تمام‌شده( در اول دوره و پایان دوره مالی باهم برابر است. کالای ارسالی در دوره­ی مالی 800 ریال و برگشتی از شعبه به مرکز 80 ریال است. فروش شعبه به قیمت سیاهه )قیمت کالای دریافتی از مرکز( + 10 % صورت گرفته است. سود شعبه چند ریال است؟

1) 200 ریال

2) 240 ریال

3) 252 ریال

4) 272 ریال

-7 شرکت ایران محصول آلفا را هر واحد 5 ریال می‌فروشد. هزینه‌های ثابت مبلغ 210.000 ریال و هزینه‌های متغیر 60 % مبلغ فروش می‌باشد.

مبلغ فروش باید چقدر باشد تا سود عملیاتی 10 % مبلغ فروش باشد؟

1) 700.000 ریال

2) 472.500 ریال

3) 525.000 ریال

4) 420.000 ریال

8- در انتخاب نمونه آزمایشی در حسابرسی انتخاب نمونه بستگی دارد به ...

1)  استانداردهای حسابرسی

2)  روش‌های مالی شرکت مورد رسیدگی

3)  رهنمودهای حسابرسی

4) کفایت کنترل‌های داخلی

9- بهترین دلیل برای اینکه حسابرسان موظف‌اند به معاملات اشخاص وابسته رسیدگی کنند کدام است؟

1) احتمال متفاوت بودن محتوای معاملات با شکل آن‌ها

2)  این معاملات نوعی تقلب مدیران است

3)  غیرقانونی بودن این معاملات

4) کنار گذاشتن این معاملات به‌عنوان یکی از مراحل تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

10- در شرکت الف یک دارائی قابل استهلاک به قیمت تمام‌شده 12.000.000 ریال از تاریخ 77.6.16 مورد بهره‌برداری قرارگرفته است. نرخ استهلاک این دارائی طبق آئین‌نامه مربوط 20 ٪ می‌باشد ذخیره استهلاک دارایی مربوط در سال 1377 عبارت است از:

1)240.000 ریال

2) 120.000 ریال

3) 130.000 ریال

4) 140.000 ریال

11- در شرکت‌های سهامی تعیین حق‌الزحمه بازرس قانونی با کدام‌یک از ارگان‌های شرکت است؟

1)  مجمع عمومی عادی

2) مجمع عمومی فوق‌العاده

3)  هیئت‌مدیره

4)  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

12- در سازمان‌های دولتی مسئولیت تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات ازنظر صحت انجام آن باچه مرجعی است؟

1)  سازمان برنامه و بودجه

2)  ذیحساب دستگاه

3)  رئیس دستگاه

4) رئیس و ذیحساب دستگاه

-13 موجودی کالای شرکت الف در پایان سال 1374 به دلیل حجم زیاد قابل‌شمارش نبوده و حسابرس در خردادماه 1375 مشغول رسیدگی به حساب‌های سال قبل می‌باشد. به نظر شما حسابرس شرکت الف کدام‌یک از اقدامات زیر را باید در مورد موجودی‌های مذکور انجام دهد؟

1) مانده دفتری موجودی‌ها را موردقبول قرار داده و موضوع عدم شمارش را بااهمیت تلقی ننماید

2) از شرکت بخواهد که تنها موضوع را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی افشا نماید

3)  از مسئولین شرکت بخواهد که موجودی‌ها در خردادماه شمارش و ضمن مطابقت با سوابق مربوط و در نظر گرفتن اقلام وارده و صادره اول فروردین لغایت تاریخ شمارش میزان صحیح موجودی‌ها در پایان سال قبل تعیین گردد.

4) بدون هیچ اقدامی گزارش حسابرسی را به‌صورت مردود ارائه دهد

14- شرکت داده‌پردازی کامپیوتری را در سال 1374 مبلغ 1.400.000 ریال فروخته است. قیمت تمام‌شده کامپیوتر 5.000.000 ریال بوده و استهلاک انبار تا تاریخ فروش 4.000.000 ریال است. در صورت جریان وجوه نقد تهیه‌شده با روش غیرمستقیم چگونه این معامله انعکاس میابد؟

1)  400.000 ریال از سود خالص کسر می‌شود و جریان ورودی سرمایه‌گذاری 1.400.000 ریال درج می‌شود

2)  400.000 ریال به سود خالص اضافه می‌شود و جریان ورودی سرمایه‌گذاری 1.400.000 ریال درج می‌شود

3)  جریان وجوه ورودی سرمایه‌گذاری 1.400.000 ریال گزارش می‌شود

4)  جریان وجود ورودی تأمین مالی 1.400.000 ریال گزارش می‌شود

15- روش‌های حسابرسی عبارت‌اند از: عملیاتی که حسابرس می‌بایست انجام دهد تا بتواند:

1) موارد سوءاستفاده و تقلبات را کشف نماید

2)  پرونده‌های حسابرسی را تکمیل نماید

3)  اطلاعات شواهد و مدارک لازم جهت اظهارنظر تخصصی و حرفه‌ای خود را فراهم نماید

4)  نکات ضعف مشاهده‌شده را به اطلاع سهامداران برساند

16- شرکت زاگرس سه نوع محصول تولید و به فروش می‌رساند. اطلاعات مربوطه به محصولات به شرح زیر است:

شرح

محصول الف

محصول ب

محصول ج

قیمت فروش هر واحد ریال

6000

3000

9000

هزینه متغیر هر واحد ریال

4000

2000

7000

چنانچه مبالغ فروش سه محصول باهم برابر باشند یعنی هر یک از محصول یک‌سوم از کل فروش شرکت را تشکیل دهند و هزینه‌های ثابت سالانه 9.000.000 ریال باشد مبلغ فروش در نقطه سربستر کل سه محصول عبارت است از:

1) 30.000.000 ریال

2) 34.000.000 ریال

3) 27.000.000 ریال

4) 30.375.000 ریال

17- حسابرس مستقل شرکت سهامی عام آلفا در رسیدگی به‌ حساب‌های سال 1372 متوجه می‌شود که زیان سنواتی از سرمایه فزونی داشته است. با بررسی گزارش‌های هیئت‌مدیره به این نتیجه می‌رسد که تأمین زیان از محل سود سنوات آتی امکان ندارد. حسابرس با این موضوع چگونه برخورد می‌نماید:

1) موضوع مرتبط با اصل تداوم فعالیت بوده که به‌صورت بند شرح در گزارش حسابرس مطرح و با توجه به اهمیت موضوع اطهار نظر انجام خواهد گرفت

2) موضوع ازنظر رعایت مفاد قانون تجارت به بازرس مرتبط است و حسابرس به آن توجه نمی‌کند

3) موضوع تداوم فعالیت شرکت در یادداشت پیوست صورت‌های مالی درج می‌شود

4) موضوع به‌عنوان محدودیت رسیدگی در گزارش درج می‌شود و اظهارنظر حسابرس منتفی خواهد بود

18- هزینه‌های تبلیغات برای فروش کالا و ارائه خدمات و توسعه صادرات به شرح زیر جزو هزینه‌های قابل‌قبول است:

1)  به‌طورکلی تا 5 % فروش داخلی و 7 % فروش صادراتی

2)  به‌طورکلی تا 5 % فروش داخلی و 7 % فروش صادراتی

3) سال اول بهره‌برداری 5 % سال دوم 3 % و سنوات بعد 2 % فروش داخلی و 7 % قیمت کالاهای صادراتی طبق تصویب‌نامه هیئت‌وزیران

4)  کلاً تا 10 % جزو هزینه‌های قابل‌قبول است

19- درآمد مشمول مالیات سال 1374 شرکت خدماتی مالی به مبلغ 18.500.000 ریال تعیین و مشخص و به مؤدی ابلاغ‌شده است. مؤدی 5 فقره فیش کسر شده و واریزشده جمعاً مبلغ 13.750.000 ریال را ارائه نموده است. کدام‌یک از موارد زیر را برای تسویه‌حساب مالیاتی سال مذکور

بایستی پرداخت نماید:

1) 4.200.000 ریال

2) 4.750.000 ریال

3) 3.000.000 ریال

4) مبلغ دیگری پرداخت نمی‌نماید

20- مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره شرکت در کدام‌یک از اقدامات زیر در شرکت مورد تصدی ممنوعیت دارند؟

1)  انجام معامله با اشخاصی حقوقی

2)  تحصیل وام یا اعتبار از شرکت

3) انجام معامله با شرکت‌های مشابه

4)  هیچ‌کدام

-21  حسابرس برای اثبات مالکیت دارائی‌های ثابت طبق موازین حسابرسی بایستی:

1)  از صد درصد افزایش حساب دارائی‌های ثابت مشاهده عینی به عمل آورد

2)  صددرصد اسناد مالکیت دارائی‌های ثابت را مشاهده نماید

3)  صدر درصد اسناد افزایش حساب دارائی‌های ثابت را مشاهده نماید

4) با توجه به قضاوت حرفه‌ای میزان نمونه‌های انتخابی را مشاهده نماید

22- کارشناسی، هنگام کارشناسی شرکت متوجه می‌شود که صلاحیت لازم برای امر کارشناسی ارجاعی را ندارد او می‌بایستی:

1)  اطلاع دادگاه و شرکت موردنظر، امر کارشناسی را انجام دهد

2)  از دادگاه درخواست نماید که کارشناس دیگری را انتخاب نماید

3)  بدون اطلاع به دادگاه امر کارشناسی را انجام داده و گزارش ارائه دهد

4) از ارائه هرگونه گزارش خودداری نماید

23- کدام‌یک از موارد زیر حاکی از اجرای یک آزمون کنترل )رعایت( وجود نقد می‌باشد؟

1)  ارسال تائیدیه بانکی

2) رسیدگی به نحو امضاء چک‌ها

3)  شمارش وجود نقد

4)  مقایسه صورت مغایرت بانکی تهید شده با مانده‌حساب بانک در دفاتر شرکت

 -24 شرکتی یک نوع محصول تولید می‌کند. نرخ فروش هر واحد 10.000 ریال است .این شرکت در اولین سال فعالیت خود 100.000 واحد تولید و 80.000 واحد آن‌ها را به روش می‌رساند. موجودی در جریان ساخت پایان دوره ندارد. هزینه‌های سال اول به شرح زیر است:

شرح

هزینه ثابت- ریال

هزینه متغیر هرواحد- ریال

هزینه مواد اولیه

------

2000

هزینه دستمزد مستقیم

------

1250

هزینه سربار ساخت

120000000

750

هزینه­های فروش و اداری

70000000

1000

با توجه به اطلاعات فوق سود شرکت در سال اول بر اساس هزینه‌یابی مستقیم )متغیر( چقدر است؟

1) 114.000.000 ریال

2)210.000.000 ریال

3)234.000.000 ریال

4)330.000.000 ریال

25- شرکت پلور قطعه‌ای به نام G تولید می­نماید که در فرایند تولید اصلی خود مورد استفاده قرار می­دهد. هزینه­های هر قطعه Gبراساس تولید  10.000 واحد به شرح زیر است.

شرح

ریال

مواد مستقیم

3

دستمزد مستقیم

15

سربار متغیر ساخت

6

سربار ثابت

8

جمع

32

شرکت خرمشهر تولید و فروش 000 ر 10 قطعه G را از قرار هر واحد 30 ریال پیشنهاد نموده است در صورت پذیرش این پیشنهاد می‌توان از امکانات آن برای تولید قطعه H استفاده نمود که منجر به صرفه‌جویی مبلغ 45.000 ریال خواهد شد 0 علاوه بر این 5 ریال از هزینه‌های ثابت هر قطعه G حذف می‌گردد راه‌حل انتخاب‌شده عبارت است از:

1)  مبلغ 30.000 ریال صرفه‌جویی در تولید

2)  مبلغ 15.000 ریال صرفه‌جویی در تولید

3)  مبلغ 35.000 ریال صرفه‌جویی در خرید

4) مبلغ 65.000 ریال صرفه‌جویی در خرید

26- شرکت تولیدی شیرآلات ایران یکی از ماشین‌آلات خود را بهسازی نموده است با این بهسازی بدون اینکه عمر مفید آن افزایش یابد، ظرفیت تولیدی آن 25 ٪ و قیمت فروش آن 20 ٪ افزایش‌یافته است. هزینه بهسازی باید:

1)  به بدهکار حساب استهلاک انباشته ماشین‌آلات منظور شود

2)  به‌حساب بهای تمام‌شده ماشین‌آلات اضافه شود

3) بین حساب بهای تمام‌شده ماشین‌آلات و حساب استهلاک انباشته ماشین­آلات به نسبتی که مدیریت تصمیم می‌گیرد تسهیم شود.

4)  به‌حساب هزینه‌های جاری شرکت منظور شود

27- در یک مشارکت مدنی که بین اشخاص )الف( و )ب( تشکیل یافته و دفاتر جداگانه جهت ثبت معاملات نگهداری می‌شود. )الف( 2 ٪ فروش، کارمزد دریافت می‌کند و در مقابل مطالبات سوختی را که از مشارکت ناشی می‌شود به عهده می‌گیرد اگر مطالبات سوخت ناشی از فروش‌های )الف( 420 ریال و )ب( 330 ریال باشد، حساب مشارکت در دفاتر )الف( از این بابت به چه مبلغی بدهکار یا بستانکار می‌شود؟

1) بدهکار 420 ریال

2) بدهکار 330 ریال

3)  ثبتی ندارد

4) بستانکار 330 ریال

-28  قیمت تمام‌شده کالای فروش رفته شرکت الف در سال 72 معادل 750 ریال بوده است. کلیه خریدهای شرکت نسیه است. با توجه به اطلاعات زیر وجه نقد پرداخت‌شده برای خرید کالا در سال 72 معادل کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟

 

مانده اول سال 72

مانده پایان سال 72

موجودی کالا

630

600

حساب­های پرداختنی

320

300

 

1) 740

2) 720

3) 750

4) 20

29- در حسابداری انبارها غالباً اختلافاتی بین موجودی‌های واقعی و موجودی طبق حساب‌های مربوط به وجود می‌آید عوامل این اختلاف به هر دلیلی که باشد بایستی به شرح زیر در حساب‌ها تصحیح گردد

1) انتقال به‌حساب موجودی‌ها بر اساس شمارش

2) انتقال به‌حساب انباردار

3) انتقال به‌حساب قیمت تمام‌شده

4) انتقال به‌حساب کسری و اضافه انبار

30- حسابرس مستقل وقتی اظهارنظر منفی نسبت به صورت‌های مالی ارائه می‌نماید که:

1) هیئت‌مدیره از ارائه گواهینامه مدیران خودداری نماید

2) بر اساس نتایج رسیدگی اقلام دارائی و بدهی به‌صورت غیرواقعی در حساب‌ها انعکاس داشته باشد.

3)  وقتی‌که پاسخ تأیید بدهکاران دریافت نشده باشد.

4)  وقتی‌که حسابرس در شمارش موجودی‌های جنسی در پایان سال حضور نداشته باشد.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی