دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1378

0 تومان
کد محصول : Hesabdari_Hesabresi_1378

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 -شرکت صدر در صد دولتی که سرمایه ثبت‌شده آن مبلغ 2.000.000.000 ریال بوده است سرمایه آن در سال جاری به مبلغ 3.000.000.000 ریال افزایش‌یافته است حق تمبر این افزایش سرمایه ازلحاظ مقررات مالیاتی عبارت است از:

1 ) 2.000.000

2 ) 20.000.000

3 ) 6.000.000

4) مشمول حق تمبر نمی‌باشد.

2 -در شرکت الف یک دارایی قابل استهلاک به قیمت تمام‌شده 12.000.000 از تاریخ    16 / 06 / 76 مورد بهره‌برداری قرارگرفته است 0 نرخ استهلاک این دارایی طبق آئین‌نامه مربوطه % 20 می‌باشد. ذخیره استهلاک دارایی مزبور در سال 1377 عبارت است از:

1 ) 240.000

2 ) 120.000

3 ) 130.000

4 ) 140.000

3 - در شرکت سهامی تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان توسط مجمع نیاز به:

1) گزارش هیئت‌مدیره ندارد

2) گزارش حسابرس منتخب شرکت را دارد

3) تائید هیئت‌مدیره مبنی بر صحت حساب‌ها را دارد

4) قرائت گزارش بازرس قانونی را دارد

۴ -در شرکت‌های سهامی خاص رعایت کدام‌یک از موارد ذیل الزامی است؟

1) تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی است و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد آورده غیر نقدی الزامی نیست

2) تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی است و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد آورده غیره نقدی الزامی است

3) تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست و جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری در مورد آورده غیره نقدی الزامی است

4) تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست و جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری در مورد آورده غیر نقدی الزامی نیست

5 –کدام‌یک از تعاریف زیر با توجه به قانون محاسبات عمومی قابل پرداخت است؟

1) پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار – تعهد – تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد

2) پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص – تعهد و حواله با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.

3) پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص -حواله و تأمین اعتبار با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد

4) پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص -تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد

6 -تعریف علی‌الحساب کدام‌یک از موارد زیر است؟

1) پرداختی که به‌طور قطعی در قبال انجام تعهد به ذینفع صورت می‌گیرد

2) پرداختی که قبل از انجام تعهد در قبال احکام صادره یا قراردادهای منعقده صورت می‌گیرد

3) پرداختی که قبل از انجام تشخیص تحت عنوان تنخواه پرداخت واگذار می‌شود

4) پرداختی که به‌منظور جبران قسمتی از تعهد صورت می‌گیرد.

7 -در سیستم نگهداری حساب‌های دولتی مانده هزینه‌های غیرقطعی:

1) با حساب هزینه‌های سرمایه‌ای ادغام و به سال بعد منتقل می‌شود

2) با حساب هزینه‌های قطعی جمع و به سال بعد منتقل می‌شود

3) در پایان سال با حساب‌های هزینه‌های جاری جمع و تسویه می‌شود

4) مانده آن در پایان سال به سال بعد منتقل می‌شود

8- هزینه‌ها در حساب‌های دولتی و طرح‌های عمرانی بر اساس

1) سرفصل حساب دارایی‌ها و بدهی‌ها مطابق اصول پذیرفته‌شده حسابداری نگهداری می‌شود

2) فقط با سرفصل هزینه نگهداری می‌شود

3) با سرفصل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای نگهداری می‌شود

4) هزینه‌ها بر اساس مواد هزینه (به تفکیک سرمایه‌ای و جاری) نگهداری می‌شود

٩ -در سیستم حسابداری دولتی و طرح‌های عمرانی پیش‌پرداخت‌ها و علی­الحساب­ها جزو:

1) هزینه‌های سرمایه‌ای است

2) هزینه‌های جاری است

3) هزینه‌های غیرقطعی است

4) قسمتی از هزینه‌های سرمایه‌ای است

10 -حساب‌های مستقلی که در ایران نگهداری می‌شوند عبارت‌اند از:

1) حساب‌های مستقل برای وجوه دولتی و حساب‌های مستقل برای وجوه ارزی

2) حساب‌های مستقل برای وجوه دولتی و حساب‌های مستقل برای وجوه امانی

3) حساب‌های مستقل برای وجوه امانی و حساب‌های مستقل برای دریافت‌ها و پرداخت‌ها

4) حساب‌های مستقل دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه

11 -بهای تمام‌شده دارایی‌های نام مشهود که مدت دوام آن‌ها نامعین باشد باید:

1) به بهای پرداخت‌شده در ترازنامه منعکس شود

2) باید به‌حساب هزینه جاری مسطور شود

3) به ارزش جاری یا به ازای قابل دریافت اندازه‌گیری شده و در ترازنامه منعکس شود

4) ضمن منظور نمودن بهای تمام‌شده در هزینه‌های جاری به‌صورت یادداشت در ذیل ترازنامه به عدم دوام این دارایی اشاره شود.

12- در حسابداری انبارها غالباً اختلافاتی بین موجودی‌های واقعی و موجودی طبق حساب‌های مربوط به وجود می­آید عوامل این اختلاف به هر دلیلی که باشد بایستی به شرح زیر در حساب‌ها تصحیح گردد

1) انتقال به‌حساب موجودی‌ها بر اساس شمارش

2) انتقال به‌حساب انباردار

3) انتقال به‌حساب قیمت تمام‌شده

4) انتقال به‌حساب کسری و اضافه انبار

13 -در اول آبان ماه 1378 شرکت نکیسا یک کامیون را با یک قطعه زمین معاوضه نمود. شرکت کامیون مذکور را در سال 1376 به مبلغ ده میلیون ریال خریداری کرده بود. در اول آبان ماه سال 1378 این کامیون در دفاتر شرکت دارای ارزش معادل 6.5 میلیون و در بازار ارزش متعارفی به مبلغ 5 میلیون ریال بوده است. شرکت نکیسا 6 میلیون ریال نقداً علاوه بر کامیون مذکور به صاحب زمین پرداخت نمود.

درصورتی‌که قیمت فروش زمین از طرف صاحب آن 12 میلیون ریال تعیین شده باشد، این زمین به چه مبلغ باید در دفاتر شرکت نکیسا ثبت گردد؟

1 ) 11 میلیون ریال

2 ) 11.5 میلیون ریال

3 ) 12 میلیون ریال

4 ) 12.5 میلیون ریال

1۴ –مانده کالاهای نزد شعبه به قیمت فروش )چهارسوم قیمت تمام‌شده( در اول دوره و پایان دوره مالی باهم برابر است. کالای ارسالی در طول دوره‌ی مالی 800 ریال و برگشتی از شعبه به مرکز 80 ریال است.

فروش شعبه به قیمت سیاهه (قیمت کالای دریافتی از مرکز) + 10 % صورت گرفته است. سود شعبه چند ریال است؟

1 ) 200 ریال

2 ) 240 ریال

3 ) 252 ریال

4 ) 272 ریال

15- آقای رضوی جهت شرکت در مزایده دستگاه دولتی (الف) مبلغ 500.000 ریال به‌حساب دولتی تعیین‌شده واریز و قبض آن را به حسابداری دستگاه تحویل می‌نماید. حسابداری دستگاه دولتی برای ثبت آن باید از کدام سرفصل‌ها استفاده کند؟

1) حساب شرکت در مزایده – بدهکار بستانکاران (آقای رضوی) -بستانکار

2) حساب درامد دولتی – بدهکار بستانکاران شرکت در مزایده -بستانکار

3) حساب بانک سپرده -بدهکار سپرده‌های وصولی -بستانکار

4) حساب بانک دولت -بدهکار حساب درآمد -بستانکار

16 -موجودی محصول شرکت تولیدی راشد در پایان اسفندماه 1377 مبلغ 1۴ میلیون ریال بوده است در دهم فروردین ماه سال 1378 در اثر آتش‌سوزی کل موجودی محصول شرکت از بین رفت، در ترازنامه پایان سال مالی 1377 موجودی محصول به چه قیمتی باید منعکس گردد؟

1 ) 14 میلیون

2) صفر

3 ) 7 میلیون

4) به‌صورت انتظامی 14 میلیون

17 –شرکت تولیدی رودبار ساختمان جدیدی را جهت انبار مواد اولیه خود احداث می‌نماید. در اثر زمین‌لرزه قسمتی از ساختمان مذکور صدمه‌دیده و مبلغ زیان وارده 2 میلیون ریال برآورد گردیده است. این زیان به چه صورت بایستی در حساب‌ها منظور گردد؟

1) جزو قیمت تمام‌شده ساختمان انبار منظور شود

2) به‌حساب هزینه سنوات آنی منظور شود.

3) به‌حساب هزینه‌های سال وقوع زیان منظور شود

4) به‌حساب تودوزیان سال وقوع زیان منظور شود

18- آن قسمت از سود سهام مصوبه یک شرکت فرعی که به سهامداران اقلیت آن شرکت قابل پرداخت می­باشد توسط شرکت فرعی به چه حسابی بستانکار می‌گردد؟

1) به‌حساب منافع اقلیت در سود خالص شرکت فرعی

2) به‌حساب منافع اقلیت در دارایی‌های خالص شرکت فرعی

3) به‌حساب سود سهام پرداختنی

4) به‌حساب سود سهام پرداختنی فی‌مابین

19- موجودی کالا در پایان 1377 مبلغ90000 ریال کمتر از واقع ارزیابی‌شده است. اگر خالص زیان سال 1377 بدون توجه به‌اشتباه مزبور معادل 48000 ریال باشد، سود یا زیان مؤسسه چند ریال خواهد بود؟

1) زیان 42 هزار

2( سود 42 هزار

3( سود 13۸ هزار

4) زیان 13۸ هزار

20 -شرکت تولیدی شهره یکی از ماشین‌آلات خود را بهسازی نموده است با این بهسازی بدون آنکه عمر مفید افزایشی یابد. ظرفیت تولیدی آن 25 ٪ و قیمت فروش آن 20 ٪ افزایش‌یافته است هزینه بهسازی باید:

1) به بدهکار حساب استهلاک انباشته ماشین‌آلات منظور شود.

2) به‌حساب بهای تمام‌شده ماشین‌آلات منظور شود.

3) بین حساب تمام‌شده ماشین‌آلات و حساب استهلاک انباشته ماشین‌آلات به نسبتی که مدیریت تصمیم می‌گیرد تسهیم شود.

4) به‌حساب هزینه‌های جاری شرکت منظور شود.

21 -حسابرس مستقل شرکت سعید، هنگام تطبیق اطلاعات مندرج در پاسخ تأییدیه بانک‌ها با دفاتر شرکت متوجه می‌شود که کارمزد وام دریافتی که مبلغ قابل‌توجهی می‌باشد در حساب‌ها انعکاس نیافته است. این موضوع در گزارش حسابرس مستقل منعکس خواهد شد؟

1) در گزارش نکات ضعف کنترل‌های داخلی درج خواهد شد

2) درصورتی‌که شرکت از انعکاس مبلغ فوق در حساب‌ها خودداری کند موضوع به‌صورت بند شرط در حسابرس انعکاسی یافته و اظهارنظر مشروط خواهد شد.

3) درج به‌صورت بند شرط و عدم اظهارنظر

4) در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به‌عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه درج خواهد شد

22- در رسیدگی به کدام‌یک، اثبات ارزش مورد ندارد؟

1) وجوه نقد و بانک

2) موجودی‌های جنسی

3) دارایی‌های ثابت

4) حساب‌های دریافتنی

23 -حسابرس مستقل وقتی اظهارنظر منفی نسبت به صورت‌های مالی ارائه می‌نماید که:

1) هیئت‌مدیره از ارائه گواهینامه مدیران خودداری نماید

2) بر اساس نتایج رسیدگی اقلام دارایی و بدهی به‌صورت غیرواقعی در حساب‌ها انعکاس داشته باشد.

3) وقتی‌که پاسخ تأییدیه بدهکاران دریافت نشده باید.

در پایان سال حضور نداشته باشد

4) وقتی‌که حسابرس در شمارش موجودی‌های جنسی در پایان سال حضور نداشته باشد

2۴ -مواردی که به‌طورقطع می‌باید در گزارشی حسابرسی ضمن سال )نامه مدیریت حاوی نقاط ضعف کنترل‌های داخلی( مطرح شود عبارت است از:

1) تنها اشکالات در صدور اسناد، فاکتورهای فروش

2) تنها نداشتن کارت (دفتر) اموال

3) تنها نقاط ضعف کنترل‌های داخلی در مورد دریافت‌ها و پرداخت‌ها بانضمام پیشنهاد جهت رفع آن‌ها

4) کلیه نکات ضعف کنترل‌های داخلی مشاهده‌شده بانضمام پیشنهاد جهت رفع آن‌ها

25 -صاحب‌کار مؤسسه حسابرسی الف نسبت به ارسال تأییدیه جهت مشتریان امتناع می‌نماید اثر این موضوع عبارت است از:

1) تضعیف استقلال رأی حسابرس مستقل

2) صدور گزارش مشروط

3) صدور گزارش مردود

4) محدودیت در رسیدگی

26- کدام‌یک از موارد ذیل نمی‌تواند به‌عنوان یک تست کنترل مورداستفاده قرار گیرد؟

1) مشاهده تهیه صورت مغایرت بانک

2) بررسی درباره ساختار سازمانی شرکت مورد رسیدگی

3) بررسی فرم سفارش مشتریان که به امضا مدیر قسمت اعتبار رسیده باشد.

4) تأییدیه از مشتریان که میزان بدهی خود را به شرکت تائید نموده باشند.

27 -یکی از روش‌هایی کنترل‌های داخلی شرکت را ملزم می‌نماید که مدارک حمل یا صورتحساب‌های فروش مطابقت داشته باشد این روش مربوط می‌شود به:

1) کامل بودن مبلغ درآمد ثبت‌شده در دفاتر

2) اثبات وجود موجودی‌ها

3) تحقق خرید کالا

4) انعکاس و افشای حساب‌های دریافتنی در صورت‌های مالی

28 -در شرکت دلتا عمل خلاف قانون صورت گرفته و حسابرس شرکت به این نتیجه رسیده است که این عمل اثر بااهمیتی روی صورت‌های مالی شرکت دارد. اثر این عمل در صورت‌های مالی این شرکت نشان داده نشده و همچنین موضوع در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی شرکت افشا نگردیده است در چنین حالتی حسابرس باید نسبت به‌صورت­های مالی شرکت دلتا:

1) اظهارنظر مقبول با بند توضیحی ارائه دهد

2) اظهارنظر مشروط یا مردود ارائه دهد (حساب مورد)

3) اظهارنظر مشروط یا عدم اظهارنظر ارائه دهد

4) اظهارنظر محدود ارائه دهد

2٩ -بر اساس بیانیه شماره 58 درصورتی‌که یک ابهام مناسب در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی صاحب‌کار افشا نشده باشد، ارائه گزارش مقبول با یک‌بند ... مجاز شناخته‌شده است، ضمناً در این بیانیه استفاده از عبارت ... برای مشروط کردن گزارش مجاز شناخته‌شده است

1) توضیحی (تأکید) با توجه به

2) شرط. به استثنا

3) شرط. با توجه به

4) هیچ‌کدام

30 ۔ در شرکت آلفا درجه تکمیل کالای در جریان ساخت ابتدای دوره 50% و درجه تکمیل کالای در جریان ساخت پایان دوره 60 ٪ می‌باشد ضایعات عادی شرکت هنگامی‌که درجه تکمیل به 75 ٪ می‌رسد شناسایی می‌گردد هزینه‌های ضایعات به کدام‌یک از حساب‌ها منظور خواهد شد؟

1) فقط به‌حساب کالای ساخته‌شده

2( فقط به‌حساب کالای در جریان باخت پایان دوره

3( بین کالای در جریان ساخت پایان دوره و کالای ساخته‌شده تقسیم خواهد شد

4) به‌حساب کالای در جریان ساخت ابتدای دوره

31 - هزینه تبلیغات برای هر واحد هر واحد محصول فروش رفته در سال 137۴ مبلغ 8.000 ریال بود اگر در سال 1375 سطح قیمت‌ها (هزینه‌ها) 10% افزایش و حجم تولید 20 % افزایش و حجم فروش ۴0 % کاهش یابد هزینه تبلیغات در سال 1375 نسبت به سال قبل چند درصد تغییر خواهد کرد

1 ) 10 % افزایش

2 ) 32 % افزایش

3 ) 34 % کاهش

4 ) 20 % کاهش

32 -شرکت ایران محصول آلفا را هر واحد 5 ریال می‌فروشد هزینه‌های ثابت مبلغ 210.000 ریال و هزینه‌های متغیر 60 ٪ مبلغ فروش می‌باشد مبلغ فروش باید چقدر باشد تا سود عملیاتی 10 ٪ مبلغ فروش باشد؟

1 ) 700.000 ریال

2 ) 472.500 ریال

3 ) 525.000 ریال

4 ) 420.000 ریال

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن