راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1377

سوالات آزمون رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1377

0 تومان
کد محصول : Hesabdari_Hesabresi_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- فرق بین حسابرسی رعایت و حسابرسی اثبات را به طور خلاصه بیان بفرمائید.

2- فرق بین عدم توافق و بند ابهام را به‌طور خلاصه بیان کنید.

3- در صورت وجود شرایط انتخاب اظهارنظر مردود و اظهارنظر )عدم اظهارنظر) برای حسابرس، حسابرس بایستی کدام اظهارنظر را انتخاب نماید. ذکر دلیل الزامی است.

4- شرکت الف یک قلم از دارایی خود را از تاریخ 15/06/1373 مورد بهره‌برداری قرارداد است. قیمت تمام شده این دارایی 12.000.000 ریال و مدت استهلاک 5 سال می‌باشد. با توجه به قانون مالیات‌ها:

اولاً( میزان استهلاک عملکرد سال 1373 دارایی مزبور را محاسبه نمایید.

ثانیاً( اگر این دارایی در اسفندماه 1375 با صرف هزینه 6.000.000 ریال تعمیر اساسی شده باشد. میزان استهلاک این دارایی را برای عملکرد سال 1376 محاسبه نمایید.

5- در 25/03/1375 در اثر آتش‌سوزی کلیه موجودی کالای یک فروشگاه محصولات پلاستیک فروشی در آتش سوخت. به منظور برآورد زیان حاصل از آتش‌سوزی اطلاعات زیر جمع­آوری شده است.

فروش از اول فروردین تا 25/3/1375

72000000 ریال

خرید از اول فروردین تا 25/3/1375

70000000 ریال

موجودی کالا در اول فروردین 1375

10000000 ریال

درصد سود نایژه به بهای تمام شده

20%

 

زیان حاصل از آتش‌سوزی را محاسبه بفرمائید.

 

6- شرکت الف هر واحد محصول خود را 750 ریال می‌فروشد اطلاعات زیر در دست است.

1)  میزان تولید سالیانه 30.000 واحد

2) هزینه ثابت شرکت 2.400.000 ریال

3)  هزینه متغیر هر واحد محصول 350 ریال

مطلوب است:

1- میزان تولید در نقطه سربسر

2- چنانچه شرکت بخواهد مبلغ 5.000.000 ریال فقط سود داشته باشد چه میزان باید تولید نماید .

 

7-  مانده‌حساب‌های دائمی حساب مستقل وجوه تعهدات سنواتی اعتبارات جاری ذی‌حسابی دستگاه اجرائی ب در ابتدای سال 1376 به شرح زیر است.

پیش پرداخت سال قبل 10.000 ریال

علی‌الحساب سال قبل 15.000 ریال

بانک پرداخت عمومی 10.000 ریال

حساب انتقالی آغاز سال 35.000 ریال

عملیات مربوط به تعهدات سنواتی اعتبارات جاری طی سال 1376 به شرح زیر انجام گرفته است.

-در فروردین ماه مبلغ 10.000 ریال مانده بانک تحت عنوان مانده مصرف نشده سال قبل به حساب خزانه واریز شده است.

-تعهدات مربوط به 5.000 ریال علی‌الحساب سال قبل قطعی و به حساب هزینه منظور شده است.

-مبلغ 10.000 ریال از پیش پرداخت سال قبل به علت انجام نشدن تعهد به‌صورت نقدی به حساب ذی حسابی واریز گردیده است که متعاقب آن ذی حسابی وجه مزبور را به خزانه واریز نموده است.

-مبلغ 8.000 ریال تعهدات سنواتی از محل ردیف عمومی ( 702101 ) از خزانه درخواست وجه شده است و وجه آن دریافت گردیده است.

مطلوب است:

1)  ثبت عملیات حسابداری مربوط به افتتاح حساب‌ها و عملیات طی سال در دفتر روزنامه و نقل به دفتر کل.

2)  ثبت عملیات مربوط به بستن حساب‌ها در دفتر روزنامه و نقل آن به دفتر کل

-8  حسن و جعفر در یک شرکت نسبی شریک بوده‌اند؛ که در اول سال 1375 منحل گردیده است:

اطلاعات زیر در دست هست:

1)  سرمایه حسن 10.000.000 ریال و جعفر 5.000.000 ریال و مقرر بوده است که سود و زیان به نسبت جعفر 2 و حسن 1 باشد که به همین ترتیب عمل شده است.

2)  این شرکت معادل 30.000.000 ریال تضمین تقی را نموده که بعد از انحلال معلوم شده این شخص قادر به پرداخت تعهد خود نمی‌باشد.

به فرض اینکه جعفر فقط 5.000.000 ریال دارایی قابل توقیف بیشتر نداشته باشد و دارایی قابل توقیف حسن 30.000.000 ریال باشد. سهم هریک از شرکاء را در تأمین پرداخت این تضمین معین نمایید.

9- اطلاعات زیر در مورد حساب‌های فروشگاه خندان مربوط به تاریخ 01/01/1377 در دست است.

صندوق

300000

وسایط نقلیه

32000000

بدهکاران

20150000

بانک

5930000

موجودی کالا

41500000

پیش پرداخت اجاره 8 ماهه

880000

اسناد پرداختنی

29460000

ذخیره استهلاک اثاثیه

2200000

بیمه پرداختنی

350000

ذخیره استهلاک وسایط نقلیه

28000000

اثاثیه فروشگاه

5400000

در پایان شهریور 1377 به علت حادثه‌ای قسمتی از مدارک و مستندات از بین رفته است اطلاعات زیر در دست است.

1)  کلیه وجوه دریافتی فروشگاه بابت فروش نقدی به‌صورت روزانه به بانک واریز می‌شده است.

2) از کل وجوه واریزی به بانک مبلغ 50.200.000 ریال بابت فروش‌های نسیه بوده است.

3)  مبلغ 30.100.000 ریال از مطالبات شرکت ناشی از فروش‌های نسیه در پایان شهریور وصول نشده بود.

4) 340.000 ریال از مطالبات در تیرماه سوخت تلقی شده است.

5) مدیر فروشگاه مبلغ 3.600.000 ریال در طول مدت برای هزینه شخصی از طریق بانک برداشت نموده است.

6) موجودی کالا در پایان دوره به نرخ خرید 36.200.000 ریال ارزیابی شده است.

7) استهلاک اثاثیه ده ساله و استهلاک وسایط نقلیه به روش نزولی و با نرخ 30 % محاسبه می‌شود.

8) موجودی بانک در 31/6/1377 مبلغ 8.750.000 ریال است.

9) کلیه خریدها به مبلغ 45.275.000 ریال از طریق بانک پرداخت شده و فقط یک قبض برق به مبلغ 120.000 ریال معوق است.

10) فروشگاه در پایان شهریور هیچ‌گونه بدهی نداشته است.

11) هزینه‌های آب و برق و کارکنان جمعاً 3.870.000 ریال از طریق بانک پرداخت شده و فقط یک قبض برق به مبلغ 120.000 ریال معوق است.

12) همیشه 300.000 ریال به عنوان تنخواه گردان در صندوق نگهداری شده است.

صورت حساب سود و زیان شش ماهه اول 1377 و ترازنامه پایان شهریور 1377 را تنظیم نمایید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی