راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- حداکثر مقاومت اتصال زمین مجاز برای هر سیستم چقدر است و مبنای ولتاژ آن چیست؟

1) 3  اهم بر مبنای ولتاژ فاز 280 ولت

2) 2 اهم برمبنای ولتاژ فاز 380 ولت

3) 4 اهم برمبنای ولتاژ فاز 220 ولت

4) هیچ­کدام

2- هادی خنثی چیست؟

1) هادی که به نقطه مثبت وصل شده باشد و به‌منظور انتقال انرژی الکتریکی کار مثبتی انجام ندهد

2) هادی که به نقطه 1/2وصل شده باشد و به‌منظور انتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده نشود

3) هادی که به نقطه خنثی وصل شده باشد و به‌منظور انتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده شود

4) هیچ­کدام

3- سپر چیست؟ و مصرف آن کدام است؟

1) سپر وسیله حفاظتی مخصوصی است که مقنی را از آسیب ناشی از سقوط احتمالی مواد و اشیاء محفوظ نگه می‌دارد

2)  سپر وسیله‌ای است که ابتدای شروع به حفر چاه مقنی از آن استفاده کرده و وسایل خویش را محفوظ می‌دارد

3)  سپر وسیله حفاظتی مخصوصی است که مقنی در مواقع ضروری از آن استفاده نموده خود را از سقوط محفوظ می‌دارد

4) سپر وسیله‌ای است که مقنی کلیه ابزارآلات خود را با آن حمل‌ونقل کرده و محافظت می‌نماید

4- بررسی‌های لازم که قبل از کندن چاه دستی انجام گیرد را نام ببرید

1) بررسی لازم در موردقرارداد بین کارفرما و مقاطعه‌کار «مقنی» مبنی بر رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی

2)  بررسی لازم بر وجود قنوات قدیمی، فاضلاب و پی­ها و جنس خاک و لایه‌های زمین و تأسیسات آب و برق

3)  بررسی‌های لازم در مورد ریزش چاه یا نشتی از فاضلاب‌های مجاور و مراجعه به تأسیسات آب و برق و تلفن و گاز

4) بررسی لازم در مورد سابقه کار مقنی و کسانی که در حفر چاه اقدام می‌کنند مبنی بر ایمن کارکرده آن‌ها

5-  برای هر کارگر در کارگاه چه اندازه فضا باید منظور شود

1) 14 مترمکعب

2) 10 مترمکعب

3) 12 مترمکعب

4) 16 مترمکعب

6- فضای اشغال‌شده به‌وسیله ماشین‌آلات یا ابزار و اثاثیه مربوط بکار همچنین فضای بالاتر از ارتفاع سه متر جزء، فضای هوای لازم برای هر کارگر در کارگاه محسوب.....

1)  می‌شود

2)  اندازه کافی

3)  نمی‌شود

4) هیچ‌کدام

7- در مورد محل‌های کار سرپوشیده مقدار حداقل هوای لازم برای هر کارگر برحسب نوع کار هر ساعت چقدر هست؟

1) 25 الی 30 مترمکعب

2) 15 الی 20 مترمکعب

3) 30 الی 50 مترمکعب

4) 20 الی 30 مترمکعب

8- جلسات کمیته موضوع ماده 18 آئین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور با حضور حداقل چند نفر از اعضای حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت؟

1) 8 نفر

2) 5 نفر

3) 7 نفر

4) 14 نفر

9- کمیته حفاظت در صورت لزوم می‌تواند چگونه کمیته‌هایی با شرکت یکی از اعضاء خود و استادکار قسمت مربوطه و یکی از کارکنان همان قسمت تشکیل دهد؟

1) فرعی                               3)  تخصصی

2)  اصلی                             4) فنی

10- تمام ماشین‌هایی که به‌طور مکانیکی کار می‌کنند و دارای موتور محرک سرخود نیستند بایستی دارای چه وسیله‌ای باشند که در دسترس کارگر مربوط باشد تا بتواند به سهولت ماشین را متوقف نموده یا بکار انداخت؟

1) یک ترمز قوی

2)  کلید متوقف کننده

3)  یک کلاچ

4) هیچ‌کدام

11- در چه صورتی تکلیف نشده که تمام قطعات متحرک خارجی موتورها و وسایلی که برای انتقال نیرو بکار می‌رود و همچنین قسمت‌های خطرناک ماشین که در حال کار می‌باشند دارای حفاظ نباشند؟

1) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک 2 متر باشد

2)  وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که تصادم اشیاء و افراد با قطعات متحرک غیرممکن باشد

3)  وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک غیرقابل دسترسی باشد

4) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک نسبتاً زیاد باشد

12- برای خاموش کردن حریق‌های مایعات قابل اشتعال و انواع مختلف روغن‌ها و رنگ‌ها از چه خاموش‌کننده‌هایی باید استفاده کرد؟

1) با فشار نسبتاً زیاد آب

2)  قطع سوخت از موضع آتش

3)  گاز CO2 یا خاموش‌کننده‌های پودر شیمیائی

4) گاز N2O یا خاموش‌کننده‌های مایع

13- کلیه بناهای دائمی و موقتی مؤسساتی که شامل مقررات قانون کار می‌باشند باید ازنقطه‌نظر ساختمانی دارای چه شرایطی باشند؟

1) تحمل فشار ناشی از حداکثر فشارهای جانبی و مقطعی و زلزله و سیل

2)  تحمل فشار ناشی از حداکثر لرزش‌ها و صدمات حادث از تحرک ماشین‌آلات و دستگاه‌های بدون فونداسیون

3)  تحمل فشار ناشی از حداکثر بارها و اشیاء ثابت و متحرک و تحمل فشار ناشی از ریزش برف و باران و یخبندان و باد و طوفان و تحمل فشار ناشی از بارهای معلق

4) هیچ‌کدام

14- نگاهداری و ذخیره مایعات قابل اشتعال با نقطه سوخت کمتر از ۲3 درجه سانتی‌گراد در محلی کار حداکثر بایستی چند لیتر باشد؟

1) 15 لیتر

2) 16 لیتر

3) 17

4) 18

15- حداقل نیروی کششی برای پاره شدن کمربند اطمینان چند کیلوگرم است؟

1) 1250 کیلوگرم

2) 1150 کیلوگرم

3) 1350 کیلوگرم

4) 1200 کیلوگرم

16-  اتصال زمین چه وقتی مؤثر است؟

1) اتصال زمین وقتی مؤثر است که مقاومت کلیه اتصالات آن کم باشد تا جریان را به زمین هدایت کند

2)  اتصال زمین وقتی مؤثر است که مقاومت کلیه اجزاء آن کم باشد تا جریان را به‌خوبی به زمین هدایت کند

3)  اتصال زمین وقتی مؤثر است که مقاومت سطح مقطع کابل‌ها کم باشد تا جریان را به زمین هدایت کند

4) اتصال زمین وقتی مؤثر است که مقاومت بست­های آن کم باشد تا جریان را به زمین هدایت کند

17- قبل از ورود کارگران به داخل سیلوهای مواد شیمیائی خشک قبلاً بایستی چه اقداماتی انجام گیرد؟

1) بایستی ورود مواد را به داخل سیلو موقتاً متوقف و برای جلوگیری از ورود اتفاقی اشخاص پیش‌بینی‌های لازم به عمل آورد

2)  بایستی ورود مواد را به داخل سیلو قطع نکرده فقط برای ورود افراد اتفاقی اشخاص به محوطه سیلو پیش‌بینی‌های لازم به عمل آورد

3)  باید ورود مواد را به داخل سیلو کاملاً متوقف و برای جلوگیری از ورود اتفاقی آن پیش‌بینی‌های لازم به عمل آورد

4) باید ورود مواد را به داخل سیلو قطع نکرده و اقدامات احتیاطی در ورود کارگران به داخل سیلو صورت گیرد

18- فاصله اتاق‌های کمپرسور در ابنیه­ای که استیلن محلول در آن‌ها تهیه می‌شود از ساختمان‌های مجاور بایستی اقلاً چقدر باشد؟

1) 20 متر

2) 30 متر

3) 40 متر

4) 10 متر

19- فاصله اتاق‌های کمپرسور در ابنیه‌ای که استیلن محلول در آن‌ها تهیه می‌شود از ساختمان‌های مجاور درصورتی‌که ظرفیت ماهانه کارخانه از 25000 مترمکعب تجاوز نماید حداقل باید چقدر باشد؟

1) 30 متر

2) 40 متر

3) 50 متر

4) 60 متر

20- در هوای سرد امکان چه اتفاقی برای تیغه‌اره به وجود می‌آید؟

1)  انبساط و گشادشدن

2)  انقباض و پاره شدن

3)  رد شدن تسمه از روی فلکه

4) بلااستفاده شدن

21- بلند کردن بار بیش‌ازاندازه ظرفیت مجاز در بالابرها در چه مواقعی مجاز می‌باشد؟

1) هنگام حضور افراد صلاحیت‌دار فنی

2)  هنگام مواقع اضطراری

3)  هنگام آزمایش دستگاه

4) هنگام نیاز مبرم و با حضور افراد واجد شرایط

22- ضریب اطمینان برای کابل بلند کننده جرثقیل چند است؟

1) ضریب ۶

2)  ضریب 4

3)  ضریب 8

4) ضریب صفر

23- کلیه سنگ‌های سمباده به‌استثناء سمباده‌های مخصوص توتراش باید دارای حفاظ مؤثر در مقابل حوادث ناشی از:

1) پرتاب پلیسه باشد

2)  شکستن سنگ باشد

3)  جابجا شدن سنگ باشد

4) هیچ‌کدام

24- فاصله تکیه‌گاه در سنگ سمباده تا سنگ چقدر است؟

1) 4 میل متر

2) 3 میلی‌متر

3) 2 میلی‌متر

4) 5 میلی‌متر

25- در موردی که ماشین‌های به هم زن سرباز که در ارتفاعی کمتر از ۲۵ سانتیمتر از کف کارگاه قرارگرفته باشد چه  اقداماتی باید انجام گیرد؟

1) باید اطراف آن حفاظ مؤثر داشته باشد

2)  باید اطراف ماشین علاوه بر نرده مجهز به پاگیر نیز باشند

3)  باید سطح استقرار ماشین35 سانتیمتر بالاتر از زمین باشد

4) باید دارای فونداسیون فلزی و بتونی باشد

26- در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد درصورتی‌که مدت در قرارداد ذکر نشود قرارداد چه صورتی خواهد داشت؟

1) منقطع عمل خواهد کرد

2)  عنوان قرارداد نخواهد داشت

3)  لغو تلقی می‌شود

4) دائمی تلقی می‌شود

27- در حالت تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه‌ها قرارداد کارگرانی که قراردادشان قطعیت دارد بیمه چه صورتی خواهد داشت؟

1)  لغو می‌شود                              3)  منتقل می‌شود

2)  واگذار می‌شود                          4) مؤثر نمی‌باشد

28- در مواردی که به‌واسطه فورس ماژور و اتمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل می‌شود و قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید، تشخیص مورد با کدام‌یک از مراجع قانونی است؟

1) وزارت کار و امور اجتماعی

2)  مجلس شورای اسلامی

3)  شورای اسلامی کارگاه

4) مسجد محلی

29- کارگران ازلحاظ دریافت حقوق یا مستمری ناشی از خدمت بیماری بیکاری ازکارافتادگی و مقررات حمایتی تابع چه قانونی است؟

1) قانون کار

2) کمیته‌های امداد

3)  تأمین اجتماعی

4) هلال‌احمر

30- برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی در یک کارگاه مزد زن و مرد چه صورتی خواهد داشت؟

1) زن نصف مرد

2)  مرد دو برابر زن

3)  زن دو برابر مرد

4) مساوی

31-  تعیین میزان حداقل دستمزد )سالیانه( به عهده چه سازمانی است؟

1) وزارت دارائی

2)  وزارت بازرگانی

3)  بانک مرکزی

4) شورای عالی کار

32- مرخصی استحقاقی کارگران سالیانه چه مدتی است؟

1) ده روز

2)  بیست روز

3)  یک ماه

4) 5/1 ماه

33- مرخصی استحقاقی کارگران که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند چند هفته در سال است؟

1) دوهفته

2) 5 هفته

3) 10 هفته

4) 15 هفته

34- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌کار در مورد چه نوع کارگاه باید تحصیل اجازه از دادستان محل نمایند؟

1) کارگاه‌های جواهرسازی

2)  کارگاه‌های وابسته به صنعت نفت

3)  کارگاه‌های خانوادگی

4) کارگاه‌های دارای خطرات پرتوهای یون‌ساز

35- کدام‌یک از حوادث احتمالی زیر ناشی از کار می‌تواند باشد؟

1) خودکشی

2)  درگیری در نزاع خانوادگی

3)  درگیری در نزاع خیابانی

4) زمان رفت‌وبرگشت به کارگاه

36- کدام‌یک از مشاغل زیر سخت و زیان‌آور می‌تواند باشد؟

1) باغبانی

2)  آسفالت‌کاری

3)  آبیاری

4) لایروبی قنوات و چاه‌ها

37- بیماری حرفه‌ای در رشته کارهای با )جیوه و املاح( شامل طلاکوبی نقره پاشی دباغی پوست‌های گران‌بها- عملیات شیمیائی

1) سرماخوردگی

2)  پرخونی

3)  سکته

4) کم‌خونی

38- بیماری حرفه‌ای جلدی (ساده و چرکی و از نوع اگزما)  در ارتباط با چه مواد احتمالی ایجاد می‌گردد؟

1)  نفتی

2)  سموم کشاورزی

3)  خشک‌شوئی

4) سیمان

39- محاسبه حق بیمه بر اساس قانون بیمه‌های اجباری کارگران ساختمانی به عهده چه سازمانی است؟

1) تأمین اجتماعی

2)  بانک مرکزی

3)  وزارت کار

4) شهرداری‌ها

40- چه قشری منحصراً از مزایای قانون بیمه‌های اجباری کارگران ساختمانی منتفع می‌شوند؟

1) مالکین ساختمان‌ها

2)  کارفرمایان ساختمان‌ها

3)  عابرین از مقابل ساختمان‌ها

4) کارگران ساختمانی

41- ملاک دریافت حق بیمه مقطوع از درآمد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی؟

1) کارگران که از دولت مزد دریافت می‌دارند

2)  کارگرانی که از شهرداری مزد دریافت می‌دارند

3)  کارگرانی که تمام یا قسمتی از درآمد آن به‌وسیله مشتریان یا مراجعین به کارگاه تأمین می‌شود

4) کارگرانی که در سفارتخانه‌ها اشتغال دارند

42- بیمه‌شده‌ای که برای دو یا چند نفر کارفرما کار کند نحوه پرداخت حق بیمه او چگونه می‌تواند باشد؟

1) کارفرمای اول حق بیمه می‌دهد

2)  کارفرمای آخر حق بیمه می‌دهد

3)  خود کارگر حق بیمه می‌دهد

4) هریک از کارفرمایان به نسبت مزد یا حقوق که می‌پردازند حق بیمه می‌دهند

43-  ضرب‌الاجل تسلیم گزارش حادثه ناشی از کار به سازمان تأمین اجتماعی که در قانون پیش‌بینی‌شده است چه مدتی است؟

1) سه روز اداری

2) سه هفته اداری

3)  سه ماه اداری

4) سه سال اداری

44- درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ازکارافتادگی کلی که از غرامت قانونی استفاده باید بکند چند درصد است؟

1) 16%

2) 36%

3) 46%

4) 66%

45-  ملاک دریافت غرامت نقص )مقطوع( در قبال چه درجه‌ای از کاهش قدرت کار است؟

1) بین 1 تا 3%

2) بین 1 تا 13%

3) بین 10 تا 23%

4) بین 10 تا 33%

46- کاربرد اره چندمنظوره؟

1) منبت‌کاری

2)  پزشکی

3)  درودگری

4) درب و پنجره سازی

47- کار در ارتفاع بالای ۲ متر چه نوع ابزار بی‌خطر خواهد بود؟

1) نردبان

2)  چند صندلی روی‌هم

3)  لیفتتراک

4) جرثقیل سبدار

48- در شروع عملیات چاه‌کنی برابر آئین‌نامه و مقررات حفر چاه‌های دستی درصورتی‌که عمق چاه از ۵ متر بگذرد حداقل تعداد کارگران چند نفر باید باشد؟

1) یک نفر

2)  دو نفر

3)  سه نفر

4) چهار نفر

49- در حفر چاه‌های دستی مقنی با چه کسی در بالای چاه باید ارتباط داشته باشد؟

1) مالک ساختمان

2)  معمار ساختمان

3)  مهندس ناظر

4) فردی که در بالای چاه مستقر است

50- ارتباط مقنی با فرد بالای چاه با چه علامتی مقدور است؟

1) داد زدن

2)  علامت دست

3)  تکان دادن طناب و استفاده از زنگ اخبار

4) جدا کردن دلو از طناب

51-  در محل کار که احتمال خطر انفجار یا حریق باشد استفاده از کدام‌یک از وسایل زیر به‌کلی ممنوع است؟

1) مداد

2)  کاغذ

3)  اسکناس

4) عینک از نوع سلولوئید

52- لباس نسوز کامل شامل باشلق دستکش کفش از یک تیکه و سرهم در قبال چه حوادثی کارساز است؟

1) حریق و انفجار ناگهانی

2)  مسافرت دریا

3)  اسکی

4) کوهنوردی

53- کاربرد ایجاد کانال‌های چوبی یا فلزی در ساختمان‌های در حال تخریب؟

1) جابجا شدن کارگران

2)  ایجاد ارتباط با خارج ساختمان

3)  انتقال مصالح

4) تهویه هوا

54- کاربرد گترهای تهیه‌شده از پنبه کوهی یا مواد مقاوم در مقابل حرارت

1) مواد مذاب

2)  آهنگری

3)  رانندگی

4) جوشکاری

55- باطری‌های الکتریکی ثابت با ولتاژ ۵۱ ولت باید در اتاق‌های مناسب که:

1) کف آن در مقابل اسید مقاومت نداشته باشد و به مقدار کفایت تهویه شود قرار گیرد

2)  کف آن در مقابل اسید مقاومت داشته باشد و به مقدار کفایت تهویه نشود قرار گیرد

3)  کف آن در مقابل اسید مقاومت داشته باشد و به مقدار کفایت تهویه شود قرار گیرد

4) کف آن در مقابل اسید مقاومت نداشته باشد و به مقدار کفایت تهویه نشود قرار گیرد

56- تمام کابل‌های برقی و حتی کابل‌های مخابرات زیرزمینی باید در عمق بیشتر از ...... زیرزمین قرار داده شود

1) 5 اینچ

2) 10 اینچ

3) 15 اینچ

4) 20 اینچ

57- کارگرانی که با ابزارهای الکتریکی قابل‌حمل کار می‌کنند باید از پوشیدن چه نوع لباس و دستکش اجتناب نمایند؟

1) کوتاه با دستکش چرمی

2)  گشاد با گوشه‌های آزاد و دستکش‌های غیر لاستیکی

3)  تنگ با دستکش‌های نخی

4) بلند و با دستکش‌های بافتنی

58-  اگر از زیر دستگاه‌های برقی که در معادن داخل روغن‌کار می‌کنند در موقع بروز نقص تمام روغن ریخته شود چه مادهای عامل جذب روغن می‌تواند باشد که به مقدار کافی باید در محلی وجود داشته باشد؟

1) خاک رس

2)  خاک‌سنگ

3)  ماسه

4) سیمان

59-  حداکثر استفاده از ولتاژ برق برای لوکوموتیو و واگن‌های حمل‌ونقل در معادن

1) 150 ولت

2) 250 ولت

3) 4 ولت

4) 6 ولت

60- گروه نجات در معادن به تعداد کارگران در هر نوبت‌کار که بیش از 50 نفر باشند چند نفر است؟

1) 2 نفر

2) 3 نفر

3) 4 نفر

4) 5 نفر

61- عرض پله کان های عمومی در کارگاه حداقل چقدر است؟

1) 20 سانتی‌متر

2) 40 سانتی‌متر

3) 60 سانتی‌متر

4) 120 سانتی‌متر

62-  در کارگاه‌هایی که تهویه طبیعی کافی نباشد از ........ استفاده کرد

1) پنکه

2)  بادبزن برقی

3)  بادبزن دستی

4) تهویه مصنوعی

63-  وظیفه قانونی کارفرما در اختیار گذاردن لباسی مجانی به کارگران در سال چند دست است؟

1) یکدست

2)  دودست

3)  سه دست

4) چهار دست

64- مسئول ایمنی معدن موظف است کلیه مواد ایمنی معادن را به....... تفهیم نماید

1) کارگران

2)  استادکاران و مسئولین

3)  افراد اداری

4(  نگهبانان

65-  در معادن گریزودار هر نوع عملی که ایجاد........نماید ممنوع است

1) گردوغبار

2)  سروصدا

3)  جرقه ممتد

4) هیچ‌کدام

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار