دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور حمل و نقل (ترابری) کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور حمل و نقل (ترابری) کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Hamlonaghl_Tarabari_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور حمل و نقل (ترابری) کانون کارشناسان رسمی دادگستری

١- اگر کانتینری در مبدأ پلمب و با پلمب سالم به مقصد رسیده و تحویل شود، اما دارای کسری باشد، چه کسی مسئول جبران خسارت کسری کالا است؟

۱) متصدی حمل                             ۲) فرستنده کالا

 ۳) گیرنده کالا                               ۴) حمل کننده واقعی

 ۲- حداکثر مهلت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرک، از تاریخ تحویل کالا به گمرک، چند ماه است؟

۱) یک                                          2) دو

3) سه                                        4) چهار

3- تعیین ارزش كالای اظهار شده از سوی متصوی حمل به گمرك، بر چه اساسی است؟

1) نرخ بورس                                 2) سوابق ترخیص در گمرك

3) نرخ عمده‌فروشی                        4) مبلغ مندرج در فاكتور و پرفروما

4- براساس كنوانسیون TIR، مسئولیت تحویل كالا در مقصل و امضای صورت جلسات (گمرك) بر عهده كیست؟

1) نرخ بورس                                 2) انباردار

3) صاحب كالا                              4) كریر (راننده)

۵- بازدید کالای اظهار شده در کدام‌یک از موارد زیر، الزامی نیست؟

 ۱) ترانزیت داخلی                          ۲) ترانزیت خارجی

 ۳) ورود قطعی                             ۴) کاپوتاژ

۶- قبض انبار کالا در گمرکات، چگونه واگذار می‌شود؟

۱) با ظهرنویسی و تنظیم در دفترخانه اسناد رسمی

 ۲) با تنظیم بیع­نامه عادی و گواهی فورواردر

۳) با تنظیم بیع­نامه رسمی و گواهی مأمور گمرک

 ۴) با ظهرنویسی و گواهی مأمور گمرک

۷- عملیات حمل دریایی کالا از بندر بوشهر به بندرعباس، تابع کدام مورد است؟

 ۱) مقررات لاهه                             ۲) قانون مدنی ایران

۳) قانون تجارت ایران                      ۴) قانون دریایی ایران

۸- حمل کالاهای بازرگانی از طریق دریا، در کدام موارد، نیاز به اخذ مجوز حمل از وزارت راه و ترابری دارد؟

 ۱) بیش از 1000 تن                 ۲) بیش از ۱۰۰ تن

 ۳) بیش از ۵۰۰ تن                 ۴) بیش از ۵۰ تن

9- کشتی­های CAPE size، به کدام کشتی­های زیر گفته می‌شود؟

۱) ویژه حمل شکر، گندم و سنگ معدنی

۲) با ظرفیت ۳۵ هزار تن تا ۵۰ هزار تن

۳) به دلیل بزرگی بیش از حد، قادر به عبور از کانال پاناما نیستند.

۴) در خطوط معین فعالیت نمی­کنند و هر کالایی را با هر سایزی حمل می­کنند.

۱۰- منظور از زبان همگانی «General average» چیست؟

۱) زیان­های ناشی از اقدامات مسئولان کشتی برای نجات کنند و محصولات آن

۲) زیان وارده به تمام صاحبان کالاها بدون استثناء

۳) زیان وارده به کلیه کالاهای در حال حمل

۴) زیان جبران شده از سوی شرکت بیمه

۱۱- کشتیرانی در کدام صورت، عمل تجارتی محسوب می‌شود؟

۱) در هیچ صورتی، کشتیرانی عمل تجارتی محسوب نمی­شود.

 ۲) کشتیرانی، اعم از داخلی یا خارجی

 ۳) کشتیرانی داخلی

۴) کشتیرانی خارجی

 ۱۲- ایران به کدام‌یک از کنوانسیون­های زیر، ملحق شده است؟

۱) اصلاحی ۱۹۶۸ ویزبی (لاهه - ویزبی)

۲) ۱۹۷۸ هامبورگ

 ۳) رتردام

۴) ۱۹۲۴ بروکسل

۱۳- بارنامه دریایی، توسط کدام‌یک از مقامات زیر امضا می‌شود؟

 ۱) فرستنده کالا                              ۲) مسئولان بندر

۳) نماینده گیرنده کالا در مبدأ             ۴) فرمانده کشتی

۱۴- نام اختصاری سازمان بین‌المللی دریانوردی، کدام است؟

1) IMO                                       2) CIT

3) IATA                                    4) ICAO

۱۵- اگر خسارت وارده به کالا ناشی از عدم قابلیت دریانوردی باشد، در کدام صورت، متصدی حمل معاف از مسئولیت است؟

۱) صاحب کالا نتواند ثابت کند متصدی حمل، قبل از سفر، در آماده‌سازی کشتی مرتکب تقصیر شده است.

۲) متصدی حمل ثابت کند قبل از سفر، مراقبت لازم را برای دریانوردی کشتی به عمل آورده است.

۳) متصدی حمل ثابت کند در حین سفر سعی و مراقبت لازم را به عمل آورده است.

۴) به طور کلی مسئول نیست.

 ۱۶- Cargo manifest چیست؟

۱) گواهی عبور وسیله حمل از مرز گمرکی

۲) گواهی ظرفیت قابل بارگیری برحسب تن

۳) سندی که ریز کالاهای تخلیه شده از وسیله حمل در مقصد، در آن قید می‌شود.

۴) سندی که ریز کالاهای بارگیری شده در وسیله حمل در مبدأ، در آن قید می‌شود.

۱۷- «Shipbroker»، به کدام معنی است؟

۱) افرادی که از سوی مقامات بندری، برای نظارت بر بارگیری یا تخلیه مأمور می­شوند.

۲) افرادی که از سوی شرکت بیمه، مأمور بررسی حادثه و تهیه گزارش می­شوند.

۳) واسطه میان مالک کشتی و کسی که قصد دارد کشتی را بخرد یا اجاره کند.

۴) افرادی حرفه‌ای که عملیات حمل کالا را از مبدأ تا مقصد مدیریت می­کنند.

۱۸- طبق قرارداد حمل، متصدی حمل و فرستنده کالا توافق کرده‌اند مرور زمان طرح دعوی علیه متصدی حمل دو سال باشد. مبدأ حمل بندر هامبورگ و مقصد آن بندرعباس می­باشد. موقعیت قانونی این شرط چیست؟

۱) باطل است.                                       ۲) صحیح است.

۳) اعتبار شرط، منوط به تنفیذ دادگاه است.    ۴) اعتبار شرط، منوط به تنفیذ گیرنده کالا است.

۱۹- کدام اصطلاح زیر، به معنی «پاداش تسریع در تخلیه کالا» است؟

 ۱) دیسپاچ                           ۲) کاپوتاژ

 ۳) سورشارژ                         ۴) دموراژ

 ۲۰- متصدی حمل ونقل براساس قانون تجارت ایران و مقررات بین‌المللی حاکم بر حمل‌ونقل دریایی که ایران به آن ملحق شده است، چه مسئولیتی دارد؟

 ١) اگر تقصیر وی ثابت شود، مسئول هر خسارتی است که به کالا وارد شده ولو خود مباشرت نداشته باشد.

۲) فقط مسئول خساراتی است که خودش، مباشرتأ حمل آن را انجام داده باشد.

۳) اگر تقصیر وی ثابت شود، مسئول خساراتی است که مباشرتا وارد کرده است.

۴) مسئول خسارات وارده است، ولو خودش مباشرت نداشته باشد.

۲۱- میزان معافیت گمرکی کالای همراه مسافر در حمل هوایی، تا چه میزان است؟

 ۱) ۸۰ کیلو                           ۲) ۸۰ دلار

 ۳) ۱۰۰ کیلو                          ۴) ۸۰۰ دلار

۲۲- مدت مجاز توقف وسیله حمل برای بازرسی و مهروموم مجدد گمرکی و ادامه مسیر وسیله حمل، چند ساعت است؟

1) 24                                  2) 36

3) 12                                  4) 16

۲۳- فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی، توسط کدام مرجع، به ترتیب تهیه و تصویب می‌شود؟

۱) شورای امنیت - شورای امنیت                  ۲) هیئت وزیران - رئیس جمهور

 ۳) شورای امنیت - هیئت وزیران                ۴) هیئت وزیران - شورای امنیت کشور

۲۴- مسئولیت متصدی حمل ونقل، طبق قانون تجارت ایران، از چه زمانی شروع می‌شود؟

۱) تسلیم محموله به حمل کننده واقعی یا نماینده او

۲) تسلیم محموله به متصدی حمل یا نماینده او

۳) صدور بارنامه و تسلیم آن به صاحب کالا

۴) بارگیری محموله روی وسیله حمل

۲۵- طبق قانون تجارت ایران، مهلت گیرنده کالا برای اعلام خسارات پنهان وارده به کالا، حداکثر چقدر است؟

 ۱) یک هفته                         ۲) دو هفته

 ۳) ده روز                            ۴) هشت روز

۲۶- سیستم مسئولیت متصدی حمل ونقل، براساس قانون تجارت ایران، مبتنی بر کدام مورد است؟

 ۱) فرض تقصیر و مسئولیت              ۲) مسئولیت مطلق

۳) عدم مسئولیت محض                 ۴) اثبات تقصیر متصدی حمل

۲۷- طبق قانون تجارت ایران، قرارداد حمل ونقل تابع کدام مقررات است؟

 ۱) ودیعه                             ۲) اجاره

۳) وکالت                            ۴) ضمانت

۲۸- براساس قانون تجارت ایران، طرفین قرارداد حمل در خصوص تعیین میزان مسئولیت متصدی حمل ونقل چه اختیاری دارند؟

۱) حق ندارند به مبلغی جز قیمت واقعی محموله توافقی کنند.

۲) فقط می­توانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر از قیمت کامل محموله تعیین نمایند.

۳) فقط می­توانند برای میزان خسارت، مبلغی بیشتر از قیمت کامل محموله تعیین نمایند.

۴) می­توانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کامل محموله تعیین نمایند.

۲۹- حداکثر مسئولیت تأخیر در تحویل کالا در حمل جاده‌ای، چقدر است؟

 ۱) دو برابر کل کرایه حمل                         ۲) معادل کل کرایه حمل

 ۳) هر روز تأخير، ده درصد کرایه حمل         ۴) سه برابر کل کرایه حمل

۳۰- براساس مقررات ورشو، حداکثر خسارت وارده به کالای همراه مسافر که قابل مطالبه باشد، چه میزان است؟

۱) پنج هزار فرانک طلا                      ۲) پنج هزار دلار

 ۳) پنج هزار SDR                          ۴) پنج هزار فرانک سوئیس

۳۱- مهلت اقامه دعوی علیه متصدی حمل ونقل، تحت کنوانسیون CMR، در صورت خلاف و تقصیر عمدی او، چه مدت است؟

 ۱) یک سال                          ۲) دو سال

 ۳) سه سال                         ۴) شش ماه

۳۲- طبق کنوانسیون CMR، حق تغییر محل تحویل کالا در مقصدی غیر از مندرجات CMR، با چه کسی است؟

 ۱) راننده وسیله حمل، با اطلاع قبلی به گیرنده کالا    ۲) فرستنده کالا

۳) متصدی حمل                                            4) گیرنده کالا

۳۳- وقتی درنتیجه تخلف دو حمل ونقل کننده جاده‌ای بین‌المللی به کالا خسارت وارد شود، مسئولیت برعهده کیست؟

۱) هر دو، به صورت مساوی               ۲) هر دو، به نسبت سهم هر یک در وقوع خسارت

۳) هر دو، به صورت تضامنی             ۴) هرکدام که تخلفش مقدم باشد.

۳۴- اگر متصدی حمل جاده‌ای، عمداً کالا را به مقصد نرساند، کدام مورد درخصوص وی صحیح است؟

۱) به حبس یا جریمه و جبران خسارت حداکثر معادل ۸٫۳ واحد SDR برای هر کیلو محکوم می‌شود.

۲) به حبس و جبران خسارت معادل ارزش اعلام شده در سند حمل محکوم می‌شود.

۳) به جبران خسارت معادل ارزش اعلام شده در سند حمل محکوم می‌شود.

۴) به حبس یا جریمه نقدی و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

۳۵- اگر در حمل داخلی، کالا تلف شود و بین طرفین قرارداد خاصی وجود نداشته باشد، قانونا متصدی حمل تا چه میزان مسئولیت دارد؟

 ۱) مسئولیتی ندارد.                         ۲) به اندازه کل کرایه حمل

۳) به اندازه قیمت کالای تلف شده       ۴) در قبال هر کیلو، یک گرم طلا با عیار نهصد هزارم

۳۶- طبق قوانین بین‌المللی ایران، میزان مسئولیت متصدی حمل‌ونقل هوایی، در قبال فوت مسافر، چقدر است؟

 ۱) دویست و پنجاه هزار فرانک طلا     ۲) دویست و پنجاه هزار فرانک سوئیس

۳) دویست و پنجاه هزار فرانک فرانسه ۴) دویست و پنجاه هزار دلار آمریکا

۳۷- مرور زمان طرح دعوای مطالبه خسارت وارده به کالا در حمل‌ونقل هوایی براساس مقررات بین‌المللی که ایران به آن ملحق شده است، چه مدت است؟

۱) شش ماه                          ۲) هجده ماه

۳) دو سال                           ۴) یک سال

۳۸- از واگن­های لبه بلند، برای حمل کدام نوع از کالاهای زیر استفاده می‌شود؟

 ۱) کالای فله‌ای                              ۲) مایعات

 ۳) کانتینر                                   ۴) کالای با سایز و اندازه غیرمتعارف

۳۹- تغییر بوژی، در کدام صورت انجام می‌شود؟

 ۱) تغییر واگن                               ۲) تغییر عرض خط ریل

 ۳) تقاضای صاحب کالا                   ۴) ورود به کشور دیگر

۴۰- مسئولیت تحکیم کالا در حمل ریلی، برعهده کیست؟

 ۱) صاحب کالا                               ۲) راه آهن

۳) شرکت پیمانکاری                       ۴) طبق توافق صاحب کالا و متصدی حمل

۴۱- نقطه انتقال ریسک از فروشنده به خریدار در شرط FAS از اینکوترمز ۲۰۱۰ کجاست؟

۱) ترخیص کالا از گمرک                    ۲) تحویل درب انبار فروشنده

۳) بارگیری روی عرشه کشتی              ۴) تخلیه بار در بندر مقصد

۴۲- در کدام‌یک از شروط اینکوترمز ۲۰۱۰، خسارت وارده به کالا قبل از تحویل کالا در مقصد به عهده خریدار است؟

1) DAP                                       2) EXW

3) CIF                                       4) CIP

۴۳- طبق شرط CPT از اینکوترمز ۲۰۱۰، کدام مورد صحیح است؟

۱) کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد، توسط فروشنده پرداخت می‌شود.

۲) کرایه حمل کالا تا مقصد، توسط فروشنده پرداخت می‌شود.

۳) کالا در مقصد معین شده، به خریدار تحویل می‌شود.

۴) کالا در بندر مبدأ روی اسکله تحویل می‌شود.

۴۴- راهی پهن و دوطرفه که ممکن است دوربرگردان و تقاطع همسطح داشته باشد، چه نامیده می‌شود؟

 ۱) آزادراه                             ۲) شاهراه

 ۳) اتوبان                            ۴) بزرگراه

۴۵- کدام‌یک از اسناد زیر، سند مالکیت محموله محسوب می‌شود؟

۱) راهنامه ریلی                              2) پروانه عبور خارجی

 ۳) بارنامه دریایی                 ۴) راهنامه (CMR)

۴۶- تأخیر در عودت کانتینرهای یخچالی تا چه مدت، مشمول معافیت است؟

 ۱) چهار روز                          ۲) یک هفته

 ۳) ده روز                            ۴) دو هفته

۴۷- در کدام صورت، متصدی حمل‌ونقل بین‌المللی حق واگذاری عملیات حمل به ثالث را دارد؟

۱) به طور کلی، به هیچ وجه ندارد.               ۲) با اطلاع قبلی به صاحب کالا

۳) با توافق قبلی صاحب کالا                      ۴) به طور کلی، این حق را دارد.

۴۸- ماهیت فعالیت تصدی در حوزه حمل ونقل چیست؟

 ۱) تجاری                                    ۲) صنفی

۳) کسبی                                     ۴) پیمانکاری

۴۹- درصورتی‌که جابه‌جایی کالا از محلی واقع در یک کشور به محل دیگر واقع در کشوری دیگر، توسط حداقل دو نوع وسیله حمل انجام شود، عملیات حمل ونقل تحت مسئولیت چند شخص و اسناد حمل چه تعداد باید باشد تا حمل ونقل مرکب باشد؟

 ۱) حداقل ۲ شخص و ۲ بارنامه                   ۲) شخص واحد و حداقل ۲ بارنامه

۳) شخص واحد و تحت یک بارنامه             ۴) حداقل ۲ شخص و تحت یک بارنامه

۵۰- کنوانسیون ورشو مصوب ۱۹۲۹، راجع به کدام نوع از حمل ونقل می­باشد؟

۱) ریلی                                                ۲) جاده‌ای

۳) دریایی                                            ۴) هوایی

۵۱- بارنامه «To order» چیست؟

۱) قبل از تخلیه، فورواردر گیرنده را مشخص می­کند.

۲) قبل از بارگیری فرستنده، گیرنده را مشخص می­کند.

 ۳) پس از تخلیه فرستنده توسط اجنت (agent) گیرنده را مشخص می­کند.

۴) قبل از تخلیه فرستنده توسط اجنت (agent) گیرنده را مشخص می­کند.

۵۲- کدام‌یک از کنوانسیون­های زیر، مربوط به حمل‌ونقل چندوجهی است؟

 ۱) مصوب سال ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد  (M.T.U)

2) مصوب ۱۹۸۰ مشهور به COTIF

3) مصوب ۱۹۲۹ مشهور به ورشو

۴) مصوب ۱۹۹۹ مشهور به مونترال

 ۵۳- متصدی حمل، مسئولیتش ناشی از حمل ونقل کالا را بیمه کرده است. یکی از خدمه­های او به طور غیرعمد به کالا خسارت وارد می­کند. صاحب کالای زیان دیده، علیه چه کسی حق طرح دعوا دارد؟

۱) فقط شرکت بیمه                        ۲) فقط متصدی حمل

۳) فقط خدمه عامل زیان                  ۴) خدمه عامل زیان و متصدی حمل، هر دو یا هرکدام که بخواهد.

۵۴- کدام مورد درخصوص تغییر و تعیین میزان مسئولیت متصدی حمل ونقل بین‌المللی با توافق طرفین، صحیح است؟

۱) بیشتر از میزان مقرر در قانون حاکم بر عملیات حمل، مجاز نیست.

۲) کمتر از میزان مقرر در قانون حاکم بر عملیات حمل، مجاز نیست.

3) کمتر از میزان مقرر در قانون حاکم بر عملیات حمل، مجاز است.

۴) اساساً مجاز نیست.

۵۵- در کدام صورت، متصدی حمل از مزیت محدودیت مسئولیت محروم می‌شود؟

۱) ارزش کالای خسارت‌دیده، بیش از حداکثر مسئولیت مقرر در قانون حاکم باشد.

۲) در هیچ صورتی، از مزیت محدودیت مسئولیت محروم نمی­شود.

 ۳) خسارت به دلیل تقصیر سنگین وارد شود.

۴) خسارت به دلیل تقصیر خدمه وارد شود.

۵۶- کدام‌یک از موارد زیر، جزو وظایف فورواردر نیست؟

۱) انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالا   ۲) بیمه باربری کالا

 ۳) تحویل کالا به گمرک مقصد           ۴) تهیه و ارائه اعلامیه حمل

۵۷- اگر به علت فورس ماژور، عملیات حمل متوقف و ادامه مسیر به مقصد مقدور نباشد، فورواردر کدام اقدام زیر را در خصوص کالا انجام می­دهد؟

 ۱) به مبدأ مسترد می­کند.                

۲) با کسب تکلیف از صاحب کالا، تخلیه می­کند.

۳) در هر مکانی که مساعد بداند، تخلیه می­کند.

 ۴) در محلی که به مقصد نزدیک است، تخلیه می­کند.

۵۸- طبق مندرجات بارنامه دریایی، محموله شامل ۵ دستگاه کانتینر، هر یک حاوی یک صد بسته جمعاً به وزن ۵۵ هزار کیلو می­باشد. چنانچه كل کالا تلف شود، مبنای تعیین میزان مسئولیت متصدی حمل کدام مورد است؟

 ۱) ۵۰۰ بسته                                 ۲) ۵ بسته

۳) ۵۵ هزار کیلو                             ۴) ۵۰۵ بسته

۵۹- متصدی حمل، براساس قرارداد حمل، لوله­های نیتروژن و سیمان حمل کرده است. به علت سوراخ شدن لوله نیتروژن، به سیمان خسارت وارد شده است. بارنامه بدون قید و شرط صادر شده است. متصدی حمل مدعی شده که چون خسارت به دلیل بسته‌بندی نامناسب لوله­ها بوده  ست، مسئولیتی ندارد. حکم دادگاه چیست؟

 ۱) مسئولیت متصدی حمل ونقل، به لحاظ عدم مراقبت لازم در جریان حمل

۲) عدم مسئولیت متصدی حمل، به لحاظ بسته‌بندی نامناسب محموله­ها توسط فرستنده کالا

۳) مسئولیت شرکت پیمانکار بارگیری، به لحاظ بارچینی نامناسب هر دو کالا در مجاورت هم

۴) مسئولیت مشترک متصدی حمل و فرستنده، به لحاظ عدم مراقبت لازم و بسته‌بندی نامناسب

۶۰- هنگام تخلیه کالا از کشتی بسته­ها پاره شده و بار سقوط می­کند، خسارت وارده برعهده کیست؟

 ۱) مسئول جرثقیل                 ۲) پیمانکار تخلیه

۳) اداره بندر                         ۴) فرمانده کشتی

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور حمل و نقل (ترابری)

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن