دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته فرش کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته فرش کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1372

0 تومان
کد محصول : Farsh_1372

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته فرش کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- کدام رنگ در فرش پس از 10 سال خودبه‌خود زایل می‌شود و علت آن چیست؟

۲ – از فرش‌های زیر کدام عمودی و کدام افقی بافته می‌شود؟

1- اینه گرن

۲ – قره آغاج

۳ – یلمه

۴ - صفی خانی

۵ – جوزان

۶- کوتولو

۷ - سنقر و کلیانی

۸ – هریس

۹ – هرسین

10– دهج

۳ –رنگ‌های بنفش -زرد - زرد نارنجی - رنگ شتری - قهوه‌ای از چه موادی در فرش ساخته می‌شود؟

۴- منطقه‌ای که فرش‌های افشار بافته می‌شود کجاست و از چه گره‌هایی استفاده می‌کند؟

۵ - شما به عنوان یک متخصص فرش چنانچه بخواهید از فرش کشور حمایت کنید چه تصمیمی اتخاذ می‌فرمایید؟ راه‌حل‌های این تنگناها را مختصر مرقوم فرمایید؟

۶ - بافت فرش‌های سنندج و نوع نقش آن و آیا یک پرده با ۲ پرده، ترکی بافت است یا فارس بافت مرقوم فرمایید؟

۷ - در کدام نقطه از ایران قالیچه را کناره‌ها با نقشی مشخص بافته می‌شود که متن حتماً سرخ روناسی و حاشیه آبی سیر با سه ترنج که دوتای آن به رنگ کرم یا سبز و ترنج میاقی حتماً آبی سیر است؟

۸- مشخصه و گره فرش‌های مشک‌آباد و محال را شرح دهید و اعلام فرمایید کدام مرغوب‌تر است؟ و مورد استفاده کجاست؟

۹- طرح ارمنی بافت در کجاست؟ آیا یک پرده است یا دو پرده؟ و باب کدام کشور است؟

10 - در شمال غربی خمین قالیچه و زرع و چارک و پادری بافته می‌شود؟ این محل کجاست؟ طرح و نقشه این قالیچه‌ها و پادری‌ها را مشخص کنید و باب کدام کشور است؟

11- قالیچه‌های ترکمنی به چند قسمت تقسیم می‌شود و از این تیره‌های عشایری کدام مرغوب‌تر است؟ یک پرده است یا دو پرده؟ فارسی بافت است و یا ترکی بافت؟ دار آنها افقی یا عمودی است؟

12- در کرمان و بیجار چه نوع پودی به فرش می‌دهند که با سایر نقاط تفاوت دارد و شهرت جهانی فرش کرمان در چیست؟ چند تن از پیشکسوتان فرش کرمان را مرقوم فرمایید؟

1۳- در ناحیه از کوهستان‌های مرکز خراسان از جانب باختر تا دشت کویر و از سمت خاور تا مرز افغانستان که گناباد و قائن جزو آن است یک نقطه دیگر فرش‌های ریزبافت قدیمی دارد که متن لاکی یا کرم با تو رنجی در وسط و گاهی پرنده ما در نگاره‌های آن دیده می‌شود آنچه فرشی است؟

1۴- طرح کوبلن را در فرش تشریح فرمایید؟

1۵- طرح‌های ترکمن بخارا را نام ببرید؟

1۶ - ده مورد از طرح‌های بندی را نام ببرید؟

1۷ - ده مورد از طرح‌های گلدانی را نام ببرید؟

1۸ - ده مورد از طرح‌های بوته‌ای را نام ببرید؟

1۹ - ده مورد از طرح‌های آثار باستان و ابنیه اسلامی را در فرش نام ببرید؟

۲0- طرح نقشه‌های فرش را از یک الی بیست ملاحظه فرمایید؟ نوع نقشه آن را مرقوم فرمایید؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته فرش

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن