دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته فرش کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته فرش کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1371

0 تومان
کد محصول : Farsh_1371

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته فرش کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- نئون بلین -سیلیورپلیت – مس وار – نیکلا را تشریح و اعلام دارید خاص کدام کشورها است؟ چند نوع آن را اسم ببرید؟

2- باکارا – سروشاتر- سا کس-  باباریا (باواریا)را تشریح و چند نمونه را نام ببرید؟ خاص کدام کشوراست؟

۳ - رادیتا - ناپولی - باربدین - الویه - الریه - لالیک هنریش را تشریح و چند نمونه از آن را نام ببرید و اعلام دارید خواص کدام کشورها است؟

۴ - کاسه لاله دوزنجیره - سن لوئی - با رفتن - اریالین مختص کدام کشورها است، چند نمونه از آن را نام ببرید؟

۵ - یک صورتگر پا هنرمند قلمدان – از مشهور را دوره قاجار که در شرق و غرب شهرت دارد نام ببرید و چند سبک آن را نام ببرید؟

۶ - چهار نفر از نقاشان مکتب فلورانس هرکدام با یک اثر را نام ببرید؟

۷ – رنگ روغن، اولین بار وسیله چه کسی ساخته شد و وارد نقاشی گردید؟

۸ - رامبراند نقاش چه کشوری است -یک او چه بوده، سه نفر از نقاشان پیرو سبک او را بنویسید؟

۹ - از سبک باروک چه میدانید؟

10 - یک مینیاتوریست مشهور زمان صفویه با دو تابلو نفیس او در موزه‌ها نام ببرید و یک مینیاتوریست جدید (حاضر و رنده) که از آثار او فرش‌ها بافته می‌شود نام ببرید.

11 - طرز ساختن جلدهای روغنی و نقاشی روی آن چگونه است؟

12 - هنر خزف سازی چیست و عصر طلائی آن در چه دوره بوده است و خزف گیری کدام است؟

1۳ - بافت پارچه‌های عتیقه در دوره مغول در شهرری و یزد چگونه بوده است؟

1۴ - مکتب‌های مهم نقاشی ایران کدام هستند؟

1۵ - چهار نفر از قلمدان سارهای مشهور زمان صفویه را نام ببرید؟

1۶ - چینی بیسکویتی چیست و بیشتر در چه اشیائی بکار می‌رود؟

1۷- از صنعت قور چه اطلاعی دارید و مختص کدام کشور است؟

1۸ - چه اطلاعی از مورو و هنر آن دارید؟

1۹ - چه اطلاعاتی دو زمینه هنر بول دارید و آن را تشریح کنید؟

20- چند صفت مشخصه از کتب قدیمی را مرقوم فرمایید؟

21 ۔ جبل عاملی در چه دورهای می‌زیسته و کتاب خطی او در چه زمینهای است؟

1 -عقیق یمنی با عقیق سایر بلاد را تشریح کنید. (در چند سطر)

2- فیروزه کدام شهر این کشور (ایران) شهرت دارد و طرز تراش آن را مرقوم فرمایید؟

۳- رنگ‌های مینائی وسیله چه کسانی در صنعت چینی‌سازی بکار رفت؟

4 - گچ و روغن کمان مورد استفاده چه چیزی است؟

5 - یک نسخه از قرآن نفیس در مریوان که با سیستم صوتی کنترل شده قریبا سرقت شده که امید است به دست خواهد آمد مرقوم فرمایید این قرآن بی‌نظیر خط کیست و وسیله چه کسی به ایران آمده و چه کسی اعراب‌گذاری آن را نموده است مرقوم فرمایید؟

6- این ظروف محصول کدام کشورها است:

هنریش (...............................)

الویه (...............................)

سروشاتو (...............................)

سن بوئی (...............................)

1 - در لوستر قبه و زنبق و مارپیچ و گلدان را شرح دهید؟

2 - کاسه لاله روسی - ایتالیائی - ایرانی - فرانسه و انگلیس را به ترتیب ارزش مرقوم فرمایید؟

۳- تابلوها و همایون نقاشی مشهور ایران دستاورد کدام دوره است و بانی مکتب هرات و سمرقند را مرقوم فرمایید؟

۴ - محمد زمان ( سوم ) محمدصادق امامی (امامی) ۔ محمدحسین شیرازی۔ محمود ملک الشعرا از چه حیث شهرت دارند؟ و منسوب به چه دوره ای هستند؟

۵- پارچه‌های تصاویر عنقا - اژدها - گل - حیوانات افسانه ای با لیک چینی مربوط به چه دوره است و منسوب به کدام شهرها است؟

۶- این ظرف متعلق به کدام کشورها است:

روزیتا (...............................)

با کارا(...............................)

سا کس (...............................)

باواریا (...............................)

1- شهرت برادران ون دیک در چه موردی است و مربوط به چه دوره ایی است؟

2 - تابلوهای نقاشی رنگ روغن تصویر قصرها و صحنه های مذهبی و سایه روشن‌های بالقوه مربوط به چه سبکی است؟

۳- رنگ‌های اصلى نقاشی کدامها هستند و رنگ‌های فرعی از اثر کدام رنگها به وجود می‌آید؟

۴- از امپرسیونیسم چه میدانید؟ و چند نقاش مشهور این مکتب را نام ببرید؟

۵ - فرق برنز کاری فرانسه با ایتالیا در کنسول و میز و مبل را مرقوم فرمایید.

۶-این ظروف مربوط به کدام کشورها است.

نا پولی (...............................)

باربدین(...............................)

اویالین (...............................)

بارفتن (...............................)

1 - دستگاه گردان ویژه کدام شهرها است؟

2 - معایب فارسی باف را تشریح فرمایید؟

۳- نحوه رنگ آمیزی کلاف پشم با قرمز دانه را مرقوم فرمایید؟

۴- نحوه به دست آوردن رنگ کرم و سبز تند را در قالیبافی چگونه است؟ چرا رنگ سبز پس از مدتی از بین می‌رود؟

۵ - درباره رنگ آنیلی چه اطلاعی دارید؟ و در رمان چه کی به صنعت قالیبافی ایران آمده فرق آن بارنگ گیاهی چیست؟

۶- طرز بافتن گبه چگونه است و بافتن با فرش چه فرقی دارد؟

۷ – قالیچه‌های صفیه خانی - کشکولی - اینه گونه - شش بلوکی - حیاط داودی در کجا بافته می‌شود؟

۸- فرشهای طباطبائی - لیلیان – قره آغاج - چوران مختص کدام نقطه ایران است؟

۹ - یلمه - لیموئی - طرح بخشایش - نقشه چریس بیشتر در کجا بافته می‌شود؟

10 – حرفه‌های شناخته شده در ارتباط با قالیبافی کدام است؟

11 - خطراتی که تولید فرش ایران را تهدید می‌کند فقط نام ببرید؟

12 - به نظر شما به چه طریق از فرش کشور حمایت کرد؟

1۳ - از اسپرگا - برگ مو - پوست انار - جفت چه رنگ‌های برای فرش به دست می‌آید؟

1۴ - از سماق - مارو- بقم چه رنگ‌های به دست می‌آید؟

1۵- پیمان ارزی چیست؟ قیمت اظهار کدام است و تعهدات صادرات فرش .................... مرکزی چگونه است؟

1۶- در کرمان چهار نوع فرش بافته می‌شود و رج شمار آن را در هفت سانتیمتر و گره‌ها را مرقوم بفرمائید؟

1۷- قالیچه‌های ده شتران دهج - بیلری - دشتاب - کوتولو چه مشخصه‌ای دارند از به چه مشهور است؟

1۸- قالیچه باصری - لارودانی - کورشول - مزیدی در کجا بافته می‌شود؟

1۹- اقتباس قفقازی- قبا - ظل السلطان - تلفیقی قاب قابی، بیشتر در کجا بافته می‌شود و ظل السلطان به چه معنی است؟

20 - شش موزه از مشهورترین موزه ایی که فرش قدیمی ایران در آن نگهداری می‌شود نام ببرید؟

21 - نقشه فرش ایلیات هیبت لر را توضیح دهید؟

22 ۔ نقشه بخارائی ۔ ترنج خرچنگی بزرگ ۔ محتشم - سوف ۔ چشم آهویی - گل فرنگ مستوفی قاشقی - ایلیاتی هیبت لر در کجا بافته می‌شود؟

23 - چه اطلاعاتی در زمینه جفت قالی مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی دارید؟ قیمت آن را مرقوم بفرمائید؟

24 - نقشه محرمات را تشریح کنید؟

25 - چه فرقی بین فرش ماهی مار لالان و ماهی مرند و مراغه اگر رج آن‌ها یکی باشد وجود دارد؟

 26 - بیشترین گلیم در کجای ایران بافته می‌شود؟

27 – راه‌حل‌هایی برای حل تنگناهای فرش ایران را مرقوم بفرمائید؟

28 - ارزش یک زرع و نیم یلمه شیراز چله پشم جفت قالیچه شادسر کاشان قالیچه یشمی قم کناره چهار متری سنقر کلیائی متن خشتی حاشیه لاکی هر متر فرش غفاریان اصفهان اکبراف - میرفیان که نقشه آن‌ها خطائی - اسلیمی – متن کرم - حاشیه سرمه‌ای چله ابریشم - گرده ابریشم در صورت سالم بردن مرقوم بفرمائید؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته فرش

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن