راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته انرژی هسته ای کانون کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری 1395

سوالات آزمون رشته انرژی هسته ای کانون کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Enerji_Hasteie_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته انرژی هسته ای کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-هدف از انجام پروژه غنی سازی پایین اورانیوم، افزایش درصد اولیه کدام ایزوتوپ است؟ چقدر؟ ۱) ایزوتوپ - ۲۳۵، از 0٫۷ درصد به ۳ الی ۵ درصد

 ۲) ایزوتوپ - ۲۳۵، از ۰٫۷ درصد به ۱ الى ۲ درصد

 ۳) ایزوتوپ - ۲۳۸، از ۰٫۷ درصد به ۳ الی ۵ درصد

 ۴) ایزوتوپ - ۲۳۸، از ۰٫۷ درصد به ۱ الى ۲ درصد

 ۲-مخاطرات مرتبط با تولید میله سوخت هسته ای، کدام مورد است؟

 ۱) آلودگی شیمیایی

۲) انفجار هسته ای

 ۳) رهاسازی و ریزش UF6

۴) پرتوگیری ناشی از تجمع گاز رادون

۳-  222-Rn، از عناصر بسیار مهم در کدام یک از زنجیره های واپاشی موجود در سوخت طبیعی است؟

U-235 (1                    3Ra-222 (

U-238 (4                    U-234 (2

۴-HEU، به کدام معناست؟

 ۱) سطح غنی سازی کمتر از ۱۰٪

۲) سطح غنی سازی بین ۱۰ تا ۲۰٪

 ۳) سطح غنای طبیعی

۴) سطح غنی سازی بیشتر از ۲۰٪

5-در صنعت خردایش اورانیوم، کدام یک از موارد زیر، خطرات رادیولوژیکی ندارد؟

 ۱) گاز تریتیوم

 ۲) درجه بندی و نگهداری مواد معدنی

۳) گردوغبار کیک زرد موجود در محل خشک نمودن و بسته بندی

۴) رادون متصاعد شده از پسمانها و مواد دورریزی شده در محل دورریزی

6- در یک کارخانه تولید ورق، سه عدد چشمه پرتوزا گم می شود. مسئول گم شدن یا سرقت این چشمه ها چه کسی است؟

 ۱) پرتو کار مسئول دستگاه

۲) شخص مسئول

 ۳) مسئول فیزیک بهداشت

۴) سازمان انرژی اتمی ایران

 7-سه راه اصلی انتقال آلودگی به داخل بدن کدام اند؟

 ۱) جذب از طریق پوست سالم - زخم - جذب از طریق چشم و گوش

 ۲) تنفس - بلعیدن - رادیوداروهای درمانی و تشخیصی

 ۳) بلعیدن - زخم – تابش نوترون

 ۴) تنفس - بلعیدن - زخم

8-کدام مورد، صحیح تر است؟

 ۱) استنشاق محصولات واپاشی از گاز رادون، مهمترین عامل پرتوگیری در معادن زیرزمینی است. ۲) استنشاق گاز رادون، مهم ترین عامل پرتوگیری در معادن، خصوصا معادن زیرزمینی است.

 ۳) گاز رادون به طور یکنواخت از دیواره معدن و سنگها متصاعد می شود.

 ۴) گاز رادون فقط در منازل قدیمی یافت می شود.

9- مهم ترین راه های پرتوگیری در معادن کدام اند؟

 ۱) پرتوگیری داخلی ناشی از استنشاق گاز رادون

 ۲) پرتوگیری خارجی از پرتوهای گاما

 ۳) پرتوگیری خارجی از گاز رادون

۴) پرتوگیری داخلی از ذرات بتا

10-تولید فلورید هیدروژن (HF) در صنعت مرتبط با اورانیوم، از انواع کدام یک از خطرات زیر است؟

 ۱) بحرانیت

۲) پرتوی

 ۳) شیمیایی

۴) صنعتی

11- کدام مورد، جزو خواص هگزافلوراید اورانیوم نیست؟

 ۱) سریعا با بخار آب واکنش داده و HF تولید می شود.

 ۲) در حالت گازی، جهت عملیات غنی سازی به کار می رود.

 ۳) در حالت جامد، کریستالی، دارای دانسیته بالا و سفید رنگ است.

 ۴) در حالت مایع، جهت عملیات غنی سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۲- در روشهای پیشگیری و کاهش پرتو گیری در معدن کاری و خردایش، کدام مورد صحیح است؟

۱) کاهش ساعات کار توصیه میشود.

 ۲) فقط از ماسک تنفسی استفاده شود.

 ۳) بهتر است افراد باتجربه فقط به کار گرفته شوند.

۴) اصولا کاهش ساعت کار و چرخش نوع کار توصیه نمی شود.

 ۱۳- کدام یک از خطرات DU، از اهمیت بالاتری برخوردار است؟

 ۱) سميت پرتوی

۲) خوردگی

 ۳) ترکیب با بخارآب

۴) سمیت شیمیایی

 

 ۱۴- MOX، چه نوع سوختی است؟

 ۱) مخلوط اورانیوم و پلوتونیم

۲) حاصل از پرتودهی توریوم ۲۳۲

۳) اکسید پلوتونیم ۲۳۹

۴) کاربید اورانیوم ۲۳۵

 ۱۵- در خصوص شکافت هسته ای، کدام مورد صحیح نیست؟

۱) به دنبال گیراندازی و جذب نوترون رخ می دهد.

۲) نوترونهای حرارتی موجب این شکافت در اتم های با نوترون فرد می شوند.

۳) نوترونهای حرارتی موجب این شکافت در اتم های با نوترون زوج می شوند.

 ۴) نوترون های سریع بیش ازIMeV، موجب این شکافت در اتم های با نوترون زوج میشوند.

 ۱۶- حداقل تعداد نوترون جهت پایداری واکنش شکافت در وضعیت بحرانی کنترل شده

 (1 = ) و ادامه فرایند شکافت، ک دام است؟

  • 1                               2) 2

   3) ۲٫۵                             4) 3

۱۷- کدام مورد در خصوص وظیفه اصلی سیستم های ایمنی محلی راکتور، صحیح نیست؟

۱) جلوگیری از آسیب به سوخت و دستگاهها و میله های مدار اول

 ۲) فرآهم آوردن شرایط مناسب برای کار دیگر سیستم های ایمنی

 ۳) جلوگیری یا محدود کردن گسترش پرتوزایی به محیط

 ۴) خنک نمودن راکتور

 ۱۸- کدام مورد، از اهداف به کار گیری راکتورهای تحقیقاتی نیست؟

 ۱) تولید رادیوایزوتوپ های صنعتی و پزشکی

 ۲) آموزش پرسنل و اپراتورهای راکتور

 ۳) تولید انرژی

۴) تحقیقات در زمینه محیطی، دارویی و ...

 ۱۹- پایین بودن نسبت حجمی کند کننده به سوخت، از ویژگیهای کدام دسته از راکتورهاست؟

 ۱) آب سنگین تحت فشار

۲) آب سبک تحت فشار

۳) آب جوشان

۴) زاینده

 ۲۰- انرژی ناشی از کدام مورد زیر، از منابع انرژی در خلال فرایند شکافت نیست؟

 ۱) پاره های شکافت

۲) پرتوهای آلفا

 ۳) نوترونهای آنی

۴) نوترونهای تأخیری

 ۲۱- مواد جاذب نوترون به عنوان کنترل کننده راکتور، میله هایی از جنس کدام عناصر زیر است؟ ۱) سرب و کادمیم

۲) سرب و بورون

 ۳) کادمیم و بورون

۴) آلومینیم و سرب

 ۲۲- کدام مورد درخصوص وظیفه اصلی سیستم های ایمنی کمکی راکتور، صحیح نیست؟

۱) جلوگیری از آسیب به سوخت، دستگاهها و میله های مدار اول

 ۲) فرآهم آوردن شرایط مناسب برای کار دیگر سیستم های ایمنی

 ۳) جلوگیری یا محدود کردن گسترش پرتوزایی به محیط

 ۴) حذف هیدروژن از فضای داخلی پوشش فولادی

 

 

۲۳- بحرانیت در راکتور هسته ای، به کدام معناست؟

۱) ارتباطی بین بحرانیت و تعداد نوترونها وجود ندارد.

 ۲) یک نوترون به ازای هر شکافت، برای ادامه زنجیره شکافت های بعدی موجود باشد.

 ۳) آهنگ تولید نوترونهای حاصل از شکافت، بیشتر از نوترونهای از دست رفته باشد.

۴) نوترونهای از دست رفته از قلب راکتور و یا جذبی توسط مواد شکافت پذیر، از نوترون های تولیدی بیشتر باشد.

 ۲۴- کدام یک از موارد زیر، از معایب نیروگاه های آب سبک است؟

۱) بالا بودن سطح مقطع جذب نوترونی آب سبک نسبت به خنک کننده های رایج دیگر

۲) استفاده از لوله های تحت فشار به جای مخازن تحت فشار

 ۳) تریتیوم تولیدی در آب

۴) هزینه بالای غنی سازی

 ۲۵- کدام مورد، صحیح است؟

۱) در فوق بحرانیت (۱ < ) ، آهنگ تولید نوترونهای حاصل از شکافت، کمتر از نوترونهای از دست رفته هستند.

 ۲) در بحرانیت اورانیم ۲۳۵ (1 = ) ، در ازای هر شکافت، برای ادامه زنجیره شکافت بعدی، یک نوترون تولید می شود.

 ۳) در بحرانیت (1 = )، در ازای هر شکافت به طور متوسط، برای ادامه زنجیره شکافت بعدی، دو نوترون تولید می شود.

 ۴) در زیر بحرانیت (1 > ) نوترونهای از دست رفته و فراری از قلب و یا نوترون های جذب شده توسط ناخالصی‌ها و مواد شکافت ناپذیر، بیش از نوترون‌های تولیدی است.

 ۲۶- راکتورهای VV‌ER، از نوع کدام راکتورها هستند؟

 ۱) زاینده سریع

۲) آب سبک تحت فشار

۳) آب سبک جوشان

۴) آب سنگین تحت فشار

 ۲۷- آهنگ شکافت (قدرت)، با تغییر تعداد کدام نوترون‌ها تغییر می کند؟

 ۱) جذب شده

۲) از دست رفته

 ۳) جذب شده و از دست رفته

۴) به تعداد نوترونها بستگی ندارد.

 ۲۸- نسبت تعداد نوترون های موجود برای ادامه فرایند شکافت، به چه میزان باشد تا عمل جذب و کاهش نوترون رخ دهد؟

 ۱) قطعا کمتر از ۱

۲) قطعا بیشتر از ۲

۳) کمتر از ۱

۴) بیشتر از ۱

۲۹- کدام یک از عناصر زیر، به عنوان کنترل کننده نوترون در قلب راکتور به کار نمی رود؟

۱) زیرکالوی

2) کادمیم

 3) بورون

۴) آب

 ۳۰ - کدام یک از موارد زیر از روش بودگی سطح بدن است؟

 ۱) مرور زمان

۲) پوشاندن

 ۳) برداشت

۴) جراحی

 ۳۱- کدام یک از موارد زیر، در رفع آلودگی پوست، مو، دستها و بدن به مواد پرتوزا مناسب تر است؟

۱) شستشوی ملایم با صابون یا محلول های پاک کننده معمولی با خاصیت اسیدی کم

۲) شستشوی ملایم با صابون یا محلول های پاک کننده قوی با خاصیت اسیدی زیاد

۳) شستشوی ملایم با آب اکسیژنه (HO )

۴) شستشوی ملایم با محلول نمکی ایزوتونیک

 ۳۲- کدام محلول برای رفع آلودگی داخلی و خارجی به ترکیبات اورانیوم، بهتر است؟

 ۱) آب و صابون

۲) ٪۱٫۴ بی کربنات سدیم

 ۳) پرمنگنات پتاسیم ۲۰٪

۴) آب اکسیژنه ۲۰٪

۳۳- کدام یک از روش های زیر، برای رفع آلودگی سطوح آلوده به مواد پرتوزا با نیمه عمر کوتاه، مناسب تر است؟

 ۱) پوشاندن

۲) مرور زمان

 ۳) جابه جایی و برداشت

۴) استفاده از عوامل شلاته ساز

۳۴- کدام مورد، تعریف کاملی از آلودگی داخلی به مواد پرتوزا است؟

۱) وجود آگاهانه مواد پرتوزا بر روی سطوح

۲) وجود ناآگاهانه مواد پرتوزا درون یک ماده یا درون بدن

۳) تماس رادیونوکلوئیدهای بتادهنده با سطوح یا با پوست

۴) وجود ناخواسته مواد پرتوزا درون یا روی یک ماده یا بدن یا هرجای دیگر که می تواند زیان آور باشد.

 

 ۳۵- کدام عامل، در کاهش سوانح هسته ای مؤثرتر است؟

 ۱) وجود تجهیزات مناسب

۲) مانیتورینگ همیشگی محیط کار

 ۳) آموزش مناسب و کافی

۴) بازرسی مؤثر

 ۳۶- در یک میدان مختلط پرتوها، ۲ گری پرتو آلفا (ضریب توزین ۲۰) و ۲ گری پرتو گاما (ضریب توزین ۱) وجود دارد. معادل دز این میدان برحسب سیورت، کدام است؟

1) 12                                  2) 4          

3) 22                                   4) 42

۳۷- یکای جدید در جذبی، کدام است؟

 ۱) گری

۲) سیورت

3) رم

۴) راد

 ۳۸- متوسط سالانه حد دز پرتوگیری کارکنان، مردم و کار آموزان (در سنین ۱۶ تا ۱۸ سال)، در ۵ سال متوالی،به ترتیب چند میلی سيورت هستند؟

 ۱) ۲۰، ۶ و ۱

۲) ۲۰، ۱و۶

۳) ۶، ۶ وا

۴) ۶، ۱ و۱

۳۹- در یک سانحه پرتوی، فردی بدون آگاهی از وجود چشمه پرتوزا، در فاصله ۱ متری از یک چشمه ایریدیم ۱۹۲ با اکتیویته ۱۰۰ کوری به مدت حدود ۸ ساعت حضور دارد. این فرد، حدود چند میلی سیورت پرتوگیری نموده است؟ آیا این پرتوگیری منجر به اثر قطعی می گردد؟ (فاکتور گاما ایریدیم ۱۹۲، حدود  / Cih ۰ / ۵ است.)

 ۱) ۴۰۰ - بدون آثار قطعی

۲) ۴۰۰ - دارای اثر قطعی

۳) ۴ , ۰۰۰ - بدون آثار قطعی

۴) ۴ , ۰۰۰ - دارای اثر قطعی

 ۴۰- هنگام حضور در ناحیه ای که ید رادیواکتیو وجود دارد، کدام اقدام زیر باید انجام شود؟

۱) کاهش زمان حضور خود و استفاده از دستکش و روپوش یکبار مصرف و ماسک تنفسی

 ۲) کاهش زمان حضور خود و استفاده از دستکش و روپوش سربی و ماسک تنفسی

 ۳) کاهش زمان حضور خود و استفاده از روپوش سربی

 ۴) فقط کاهش زمان حضور خود و افزایش فاصله

 ۴۱- کدام مورد، صحیح است؟

۱) پدیده فوتوالکتریک، به عدد اتمی ربطی ندارد.

۲) پدیده فوتوالکتریک، با افزایش انرژی کاهش می یابد.

۳) پدیده فوتوالکتریک، با افزایش انرژی افزایش می یابد.

۴) پدیده کمپتون، با افزایش عدد اتمی ماده جاذب کاهش می یابد.

 ۴۲- کدام یک از پرتوهای زیر، به صورت مستقیم یونسازی نمی کنند؟

 ۱) آلفا

۲) بتا

 ۳) پروتون

۴) نوترون

 ۴۳- کدام یک از آشکارسازهای زیر، برای طیف نگاری پرتوهای گامای کم انرژی مناسب ترند؟

 ۱) گایگر مولر

۲) اتاقک یونساز

 ۳) سوسوزن

۴) آشکارساز تناسبی

 ۴۴- زمان مرگ کدام یک از آشکارسازهای زیر، بیشتر است؟

۱) اتاقک یونساز

۲) شمارنده تناسبی

۳) سوسوزن

۴) گایگر مولر

۴۵- هر گری، برابر با جذب یک ژول انرژی مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟

 ۱) انواع پرتوهای یونساز و در یک گرم هر ماده

 ۲) انواع پرتوهای یونساز در یک کیلوگرم هر ماده

 ۳) پرتوهای ایکس و گاما در یک گرم هوا و فقط در هوا صادق است.

۴) پرتوهای ایکس و گاما در یک کیلوگرم هوا و فقط در هوا صادق است.

۴۶- ضریب توزین بافت (WT)، به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟

 ۱) میزان پرتوزایی چشمه

۲) انرژی پرتو

 ۳) حساسیت اعضای بدن

۴) شدت پرتو

 ۴۷- ضریب توزین پرتو (WR)، به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟

 ۱) نوع و انرژی پرتو

۲) پرتوزایی چشمه

 ۳) حساسیت بافت های بدن

۴) نوع و شدت پرتو

 ۴۸- یکای معادل دز و معادل دز مؤثر، به ترتیب کدام اند؟

 ۱) گری - گری

۲) سيورت – گری

 ۳) گری - سیورت

۴) سيورت – سیورت

 ۴۹- کدام یک از کمیت‌های زیر، پوشاننده اثرات بیولوژیکی انواع پرتوها در یک میدان مختلط پرتوها است؟

۱) پرتودهی

۲) معادل دز

۳) دز جذبی

۴) گرما

 ۵۰ - طبقه بندی نواحی معمولا براساس کدام یک از موارد زیر انجام می پذیرد؟

۱) آلودگی ذرات هوابرد، غلظت پرتوزایی و آلودگی سطحی

 ۲) آهنگ دز، آلودگی ذرات هوابرد و آلودگی سطحی

 ۳) آلودگی سطحی، آهنگ دز و نوع منبع پرتو

 ۴) آهنگ دز، نوع منبع پرتو و شدت پرتو

 ۵۱- ترکیب بزرگی پالس حاصل از آشکارسازی پرتوهای 0، 6 و 7 در آشکارساز تناسبی، کدام است؟

  •  
  •  

3)  

4)  

۵۲- جهت دزیمتری فردی قرائت غیرمستقیم، از کدام یک از دزیمترهای زیر استفاده می شود؟

 ۱) گایگرمولر              ۳) جیبی   

۲) قلمی                   ۴) ترمولومینسانس

 

۵۳- در هنگام حوادث هسته ای، بهترین زمان برای مصرف قرص ید، چه هنگام است؟

 ۱) قبل از رسیدن ابر مواد پرتوزا

۲) پس از رسیدن ابر مواد پرتوزا

۳) درست در زمان وقوع حادثه

۴) دو ساعت پس از وقوع حادثه

 ۵۴- چند لایه نیمه کننده سرب، لازم است بین چشمه ایریدیم 192 با آهنگ دز  64و مردم قرار گیرد تا آهنگ دز را به   2 کاهش دهد؟

3( 1                     ۲ (۲

۵ (۳                    ۴ (۴

            

۵۵- وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون و بازرسی از کاربردهای مختلف پرتوی، برعهده کدام نهاد است؟

 ۱) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ۲) سازمان انرژی اتمی ایران

 ۳) سازمان حفاظت از محیط زیست

4) وزارت کشور

56- بهترین روش رفع الودگی داخلی افراد کدام است؟

 ۱) مرور زمان

2) جراحی

 ۳) کمک به دفع مواد پرتوزا از بدن

۴) مصرف قرص ید

 

 ۵۷- مطابق ماده ۸ قانون حفاظت در برابر اشعه، اعلام بلافاصله کدام یک از موارد زیر به واحد قانونی، الزامی نیست؟

 ۱) تعلیق بهره برداری از منابع مولد اشعه

 ۲) حمل ونقل منابع مولد اشعه

 ۳) سوانح پرتوگیری

۴) سرقت منابع مولد اشعه

۵۸- مطابق ماده ۲ قانون حفاظت در برابر اشعه، واحد قانونی به کدام یک از نهادها یا سازمانهای زیر اطلاق می شود؟

 ۱) سازمان انرژی اتمی ایران

۲) آژانس بین المللی انرژی اتمی

 ۳) مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور

۴) سازمان حفاظت از محیط زیست

 ۵۹- کدام یک از حوادث زیر در یک نیروگاه هسته ای، بسیار وخیم تر از حوادث دیگر است؟

 ۱) خرابی مولد بخار

۲) از کار افتادن توربین

 ۳) از دست دادن آب خنک کننده قلب راکتور

 ۴) قطع برق

 ۶۰- ریسک پرتوی کدام یک از کاربردهای زیر، بیشتر است؟

 ۱) رادیولوژی

۲) رادیوتراپی

 ۳) پزشکی هسته ای

۴) سی تی اسکن

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته انرژی هسته ای