راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری 1395

سوالات آزمون رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : elctroshimi_petroshimi_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

١-کدام مورد، صحیح نیست؟

 ١) الکتروشیمی، شاخه ای از شیمی تجزیه است.

 ۲) الکتروشیمی، شاخه ای از شیمی فیزیک است.

 ۳) انجام واکنش های شیمیایی در الکتروشیمی نمی تواند سبب ایجاد جریان الکتریکی شود.

 ۴) الکتروشیمی به بررسی واکنش های شیمیایی می پردازد که بر اثر عبور جریان الکتریکی انجام می شوند.

۲-پیلهای الکتروشیمی، کدام تبدیل انرژی زیر را انجام می‌دهند؟

 ١) الکتریکی به شیمیایی

 ۲) شیمیایی به الکتریکی

۳) الکتریکی به شیمیایی و شیمیایی به الکتریکی

 ۴) الکتریکی و شیمیایی به جریان الکتریکی

٣-کدام مورد، در پیلهای گالوانی، صحیح است؟

 ۱) بخش کوچکی از انرژی اکسایش - کاهش به شکل انرژی الکتریکی در اختیار است.

 ۲) واکنش اکسایش - کاهش باعث کاهش سطح آنتروپی می‌شود.

 ۳) انتقال الکترون از راه یک مدار صورت نمی گیرد.

 ۴) واکنش اکسایش - کاهش انجام می‌شود.

۴-کدام مورد، در پیلهای برق کافت، صحیح است؟

 ۱) جریان برق الزاما در یک الکترولیت مذاب نیست.

 ۲) جریان برق الزاما در یک محلول الکترولیت نیست.

۳) محلول الکترولیت به جای برق کافت استفاده می شود.

۴) تغییر عدد اکسایش ماده شیمیایی صورت می گیرد.

۵-کدام مورد، صحیح است؟

 ۱) عدد اکسایش یک عنصر در واکنش اکسایش - کاهش کم می‌شود.

 ۲) عدد اکسایش یک عنصر در واکنش اکسایش - کاهش زیاد می شود.

 ۳) عدد اکسایش یک عنصر در واکنش اکسایش - کاهش کم یا زیاد می‌شود.

 ۴) عدد اکسایش دست کم یک عنصر در واکنش اکسایش - کاهش کم یا زیاد می‌شود.

۶-کدام مورد درخصوص هر سلول ولتائی، صحیح است؟

 ۱) محتوای انرژی آزاد گیبس مواد حاصل، پایین تر از محتوای انرژی آزاد گیبس مواد واکنش دهنده است.

 ۲) انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود.

 ۳) واکنش آن، غیرخودبه خودی است.

۴) واکنش ناشی از آن، گرماگیر است.

۷-°E سلول دانیل در ۲۵ درجه سیلیسیوس ۱۱۰۰ ولت است. کدام یک از مقادیر زیر، نزدیکترین عدد به ثابت تعادل یک واکنش شیمیایی در دمای فوق می تواند باشد؟

1)  X 52/8               2)  X 18/9

3)  X 637/1              4)   X 3/1

۸-کدام مورد، ترتیب صحیح آنتروپی یون ها در آب را نشان می‌دهد؟

9- ثابت دی الکتریک کدام حلال، بیشتر است؟

 ۱) استون

۲) بنزن

 ۳) اسید استیک

۴) تتراکلرید کربن

۱۰-عمل آب پوشی برای کدام یون، بیشتر است؟                                                                

۱۱-کدام یک از گروههای زیر، به عنوان مواد اولیه در صنایع پتروشیمی مصرف می شوند؟

 ۱) هوا

۲) پلاتفرمیت

 ۳) برشهای نفتی سنگین - گاز طبیعی

 ۴) نمک طعام، میعانات گازی - گاز طبیعی

۱۲-کدام یک از مواد شیمیایی زیر، جزو کودهای شیمیایی نیستند؟

 ۱) نیترات آمونیوم

۲) اوره

DAP (3

STPP (4

۱۳- سموم نباتی، توسط کدام یک از واحدهای پتروشیمی زیر تولید می شود؟

 ۱) اصفهان

۲) بندر امام

 ۳) فن آوران

۴) اراک

۱۴- ماده اولیه برای تولید کریستال ملامین، کدام است؟

 ۱) زایلین

۲) سیکلوبنزن

 ۳) تولوئن

۴) اوره

 ۱۵- کدام یک از مواد زیر، در تولید پلی کربنات استفاده می شود؟

 ۱) کربنات آمونیوم

۲) بیس فنل A

۳) اپی کلروهیدرین

۴) ایزوبوتن

۱۶-کدام یک از پلیمرهای زیر، نقطه ذوب ندارند؟

 ۱) ترموستها

۲) پلی آمیدها

۳) ترموپلاستها

4)پلیمرهای مهندسی

۱۷- کدام یک از مواد شیمیایی زیر، از نمک طعام تولید می شوند؟

 ۱) هیپوکلریت سدیم

۲) هیپوکلریت کلسیم

 ۳) اسید کلریدریک

۴) اسید اسکوربیک

۱۸-کربن فعال، از کدام یک از مواد زیر تولید می شود؟

 1) فورفورال اکستراکت

 ۳) استخوان حیوانات و نارگیل

۲) گاز طبیعی

 ۴) برشهای نفتی سبک

۱۹- برای تولید پلی اورتان، از کدام یک از مواد زیر استفاده می شود؟

 ۱) تولوئن دی ایزوسیانات

۲) پلی اول

۳) متیل دی فنیل دی ایزوسیانات

۴) دی کلروبوتان

۲۰- کدام یک از مواد زیر، از محصولات پلیمری نیستند؟

 ۱) الیاف مصنوعی

۲) الاستومرها

 ۳) ترموپلاستیک ها

۴) کریستال ملامین

۲۱-کدام یک از پلیمرهای زیر، در آب حل می شوند؟

 ۱) پلی کربنات                       ۳) پلی متیل متاکریلات

۲) پلی استایرن                     ۴) پلی وینیل الکل

۲۲- کدام یک از محصولات زیر، در مجتمع های پتروشیمی موجود در ایران تولید نمی شوند؟

 ۱) فنل

۲) ایزو پروپیل الکل

۳) استون

۴) تولوئن

۲۳- کدام یک از موارد زیر، به عنوان مواد اولیه در تولید نایلون و الیاف مصنوعی استفاده         می شوند؟

 ۱) کاپرولاکتوم

۲) دی ایزوسیانات

 ۳) دی اکتیل فتالات

۴) ایزوبوتن الكل

 

 

۲۴- اولین محصول پلیمری که در ایران تولید شده، کدام است؟

 ۱) پلی پروپیلن

۲) پلی وینیل کلراید

۳) پلی استایرن

۴) پلی اتیلن

۲۵- کدام یک از مجتمع های پتروشیمی زیر، جهت دی ایزوسیانات منظور شده است؟

۱) کارون

۳) مارون

۴) برزويه

۲۶- کدام یک از مواد شیمیایی زیر، در ایران تولید می شود؟

 ۱) کلروفرم

۲) سدیم تری پلی فسفات STPP) )

۳) آب اکسیژنه

۴) کربنات آنتیموان

 ۲۷- در تولید کدام یک از پلیمرهای زیر، فشار راکتور بالاتر است؟

 ۱) پلی اتیلن سبک خطی

۲) پلی اتیلن سنگین

۳) پلی اتیلن با دانسیته سنگین

۴) پلی اتیلن سبک

۲۸- کدام یک از شرکت های پتروشیمی زیر ، تولید کننده پلی بوانادین می باشند.

۱) بندر امام                   ۳) تبریز

۲) اراک                       ۴) خوزستان

 

۲۹- در تولید کدام یک از لاستیک های زیر، پروپیلن مصرف می شود؟

Butyl Rubber(1                            EPDM (2

SBR (3                                      PBR (4

۳۰- فرمول گسترده کدام یک از پلی اتیلن های زیر، به صورت شاخه ای است؟

 ۱) سنگین

۲) سبک

 ۳) خیلی سنگین با وزن مولکولی بسیار بالا

 ۴) خیلی سبک با وزن مولکولی پایین

 ۳۱- کدام یک از انواع پلی استایرن زیر، در مجتمع پتروشیمی تبریز تولید می شود؟

 ۱) انبساطی

۲) معمولی

 ۳) مقاوم

۴) عایقی

۳۲- پلیمرهای مهندسی، دارای کدام خواص زیر هستند؟

۱) استحکام مکانیکی پایین و حرارتی بالا

۲) استحکام مکانیکی بالا و حرارتی پایین

۳) استحکام مکانیکی و حرارتی بالا

۴) نور با فرکانس بالا را جذب می کنند.

۳۳- پلی کربنات و رزین های اپوکسی، به ترتیب جزو کدام دسته از پلیمرها هستند؟

 ۱) گرما سخت - گرما نرم

۲) گرما نرم - گرما سخت

 ۳) گرما سخت - گرما سخت

۴) گرما نرم - گرما نرم

۳۴- بیشترین مصرف پلی کربنات، در کدام قسمت می باشند؟

 ۱) صنایع اتومبیل سازی

۲) تولید لوازم خانگی

 ۳) صنایع پزشکی

۴) صنایع هوایی

۳۵- کدام روش، مکانیزم تولید پلی کربنات در پتروشیمی خوزستان است؟

 ۱) رادیکالی آزاد

۲) يونی

 ۳) پلی کندانسیون

۴) سوسپانسیونی

۳۶- کدام یک از انواع لاستیک های زیر، در ایران تولید می شوند؟

 ۱) سیلیکون رابر

۲) بوتیل رابر

 ۳) اتیلن - پروپیلن رابر

۴) رابر طبیعی سفید

۳۷- ساختمان زنجیره ای پلی کربنات، از کدام اشکال زیر است؟

 ۱) آمورف و کریستالی

۲) کریستالی

 ۳) آمورف همگن

۴) آمورف

۳۸- نقش سود سوز آور در واکنش تولید اپوکسی رزین چیست؟

 ۱) آغازگر واکنش

۲) به عنوان کاتالیست

۳) تنظیم pH در محیط واکنش

۴) کنترل دمای واکنش

۳۹- نسبت کدام مقادیر زیر، عامل مؤثر در تغییر گرید اپوکسی رزین است؟

 ۱) سود کاستیک به بیس فنل A

۲) اپی کلروهیدرین به بیس فنل A

۳) سود کاستیک به اپی کلروهیدرین

۴) ایزو پروپانول به بیس فنل A

۴۰-ماده بیس فنل A، در کدام یک از مجتمع های پتروشیمی زیر تولید می شود؟

 ۱) تندگویان

۲) خوزستان

 ۳) زاگرس عسلویه

۴) امیر کبیر

۴۱-کدام یک از مواد زیر، در تولید PET مورد استفاده قرار می گیرد؟

 ۱) انیدرید فتالیک

۲) اتیلن گلایکل

 ۳) اتیلن اکساید

۴) اتیلن مونومر

۴۲- کدام یک از پلیمرهای زیر، از نوع Thermoset نیست؟

 ۱) ملامین فرم آلدئید

۲) اپوکسی رزین

۳) فنولیک ها

۴) پلی استال

 

 

۴۳- جهت جداسازی و شست وشوی رزین، کدام یک از حلال های زیر، مناسب است؟

 ۱) بنزن

۲) مخلوط تولوئن و ایزوپروپانول

 ۳) ایزوپروپانول

۴) مخلوط متیل اتیل - کتون و تولوئن

۴۴- جهت از ته کردن حلقه بنزن، کدام یک از اسیدهای زیر، مورد استفاده قرار می گیرد؟

 ۱) اسید نیتریک

۲) اسید فسفرو

 ۳) اسید سولفوریک رقیق

۴) اسید سولفوریک غلیظ

۴۵- کدام یک از گروههای زیر، از نقطه نظر واکنش پذیری به یکدیگر شباهت دارند؟

 ۱) آلدهیدها و کتون‌ها

۲) آلدهیدها و الفين‌ها

 ۳) اسیدها و آلدهیدها

۴) اترها و کتون ها

۴۶- بهترین جنس لاستیک مورد کاربرد برای انتقال بنزین، کدام است؟

۱) لاستیک بوتیل

۲) نئوپرن

۳) مخلوط نئوپرن و لاستیک نیتریل

۴) ایزوپرن

۴۷- اسید بی کربیک و اتیلن، به ترتیب در کدام حالت، به شدت قابل انفجار هستند؟

 ۱) انیدرید - پروکسید

۲) پروکسید – انیدرید

۳) اکسیدان - آلی

۴) معدنی - اکسیدان

۴۸- نقش فورفورال در فرایند تولید روغن موتور چیست؟

۱) رنگبری و اشباع باندهای چندگانه

۲) حذف پارافین های اشباع نشده

۳) حذف ترکیبات آروماتیکی

۴) حذف ترکیبات پارافینی

۴۹- کاتالیزور مورد مصرف جهت تولید اسید نیتریک از آمونیاک، کدام است؟

 ۱) نیکل

۲) کروم

۳) پلاتین

۴) سرامیک

۵۰- اندیس Cetane، برای کدام یک از فراورده های پالایشگاهی زیر به کار می رود؟

 ۱) نفت سفید

۲) نفت گاز

 ۳) نفت خام

۴) بنزین هواپیما

۵۱- نقطه جوش کدام یک از محلول های زیر، پایین تر است؟

 ۱) تولوئن

۲) آب مقطر

 ۳) پارازایلین

۴) بنزن

 

۵۲- یکی از انواع قیرهای تولیدی پالایشگاه ها، قیر2۰ / 8۰ است. عدد ۸۰ کدام خصوصیت این نوع قیر را تعیین می کند؟

 ۱) نقطه نرمش

 ۳) میزان نفوذپذیری

۲) نقطه اشتعال

 ۴) ویسکوزیته در دمای F°60

۵۳- کدام یک از مواد زیر، به عنوان ماده خشک کننده رنگ مصرف می شود؟

 ۱) بنتون

۲) سبتين

۳) استئارات کلسیم

۴) اکسید کبالت

۵۴- عملیات پیش گرم ( Pre - heating ) و پس گرم (PWHT) در جوشکاری، باعث به وجود آمدن کدام یک از حالات زیر می شود؟

 ۱) کاهش پدیده Stress Corrosion Cracking

۲) تقلیل تنش های انقباضی در جوش

۳) جلوگیری از ایجاد ترک در جوش

۴) ایجاد سطح صاف فلزی

۵۵- درصد میزان ازت در کدام یک از ترکیبات زیر، بیشتر است؟

۱) نیترات آمونیوم

۲) سولفات آمونیوم

 ۳) اسید نیتریک

۴) اوره

۵۶- مهم ترین اثری که مایعات برگشتی (Reflux) در بالای برج تقطیر دارند، کدام است؟

 ۱) خلوص محصول سرستون

۲) کم کردن میزان محصولات

۳) افزایش دانسیته مواد سرستون

۴) جلوگیری از افت فشار در بالای برج

۵۷- فرمول گاز سنتز، کدام است؟

C - CO( 1                                ۲)  C -

3 CO-  (                                 C (4

۵۸- روغن حاصل از کدام فرایند روانکاری زیر، دارای اندیس VI بیشتری هستند؟

ISO Cracking (1

Solvent Dewaxing (2

 ISO-Dewaxing (3

Fischer-Tropsch (4

۵۹- در کدام یک از تولیدات زیر، فرایند Fischer - Tropsch مورد استفاده قرار می گیرد؟

 ۱) سنتز متانول

۲) پلیمریزاسیون استایرن مونومر

۳) راکتور تولید اسید نیتریک از آمونیاک

 ۴) پلیمریزاسیون اتیلن و تولید پلی اتیلن سبک

۶۰- در واکنش تولید BPA، ازدیاد مقادیر آب و استون در قسمت سنتز و کریستالیزاسیون، چه تأثیری بر روی محصول می گذارد؟

 ۱) تأثیر بر روی ظرفیت ندارد.

۲) واکنش معکوس ایجاد می نماید.

۳) ظرفیت تولید را افزایش می دهد.

۴) ظرفیت تولید را پایین می آورد.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی