دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1380

0 تومان
کد محصول : computer_fanavari_1380

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - برای کاهش ترافیک در شبکه‌های بزرگ:

الف) از سوئیچ‌های سریع استفاده می‌کنیم

ب) VLAN  استفاده می‌کنیم

ج ) کارت شبکه راMbps 10 به جای 100Mbps انتخاب می‌کنیم

د ) همه موارد فوق

۲ - الگوریتم با برنامه چه تفاوتی دارد؟

الف ) الگوریتم شکل خام برنامه است

ب ) برنامه همان الگوریتم است که به یک‌زبان برنامه‌سازی نوشته‌شده است

ج ) برنامه باید حتماً خاتمه پذیرد و الگوریتم ممکن است شرط خاتمه نداشته باشد

د ) الگوریتم باید حتماً خاتمه پذیر باشد اما برنامه ممکن است خاتمه نپذیرد

3 - سیستم پردازش تراکنش‌ها ( TPS ) سیستمی است که:

الف ) وظیفه جمع‌آوری و پردازش داده‌های عملیاتی را بر عهده دارد.

ب ) وظیفه پردازش و تحلیل داده‌های عملیاتی را بر عهده دارد.

ج ) وظیفه جمع‌آوری و انتقال داده‌های عملیاتی را بر عهده دارد.

د ) وظیفه پردازش و تحلیل داده‌های غیرعملیاتی را بر عهده دارد.

۴ - در فرایند تولید نرم‌افزار مدل و متدولوژی چه تفاوتی با یکدیگر دارد و کدام گزینه کامل است؟

الف ) وظیفه مدل و تولید نرم‌افزار، تعیین ترتیب مراحل تولید و ضابطه انتقال از یک مرحله به مرحله دیگراست ولی متدولوژی چگونگی هدایت و مدیریت و ارائه محصول هر مرحله را تعیین می‌کند.

ب ) مدل تولید نرم‌افزار و متدولوژی هر دو نشانگر ترتیب مراحل تولید نرم‌افزار و چگونگی انجام هر مرحله هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند.

ج ) متدولوژی نشان‌دهنده ترتیب درگیر در تولید و ضابطه انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر است ولی مدل ... تولید نرم‌افزار چگونگی هدایت و مدیریت و ارائه محصول هر مرحله را نشان می‌دهد.

د ) مدل تولید نرم‌افزار مراحل تولید در دوره عمر ( LIFE CYCLE ) را تعیین می‌کند و متدولوژی تتا گر چگونگی انجام هر مرحله است.

۵ - از معایب چرخ تکاملی سیستم کدام‌یک از جواب‌های زیر کامل است؟

الف ) در مرحله تجزیه‌وتحلیل، تحلیلگر بر خصوصیات فیزیکی سیستم تکیه می‌کند.

ب ) در مرحله تجزیه‌وتحلیل، تحلیلگر بر خصوصیات منطقی سیستم تکیه می‌کند.

ج ) در مرحله، طراحی و اجرای سیستم تمایل شدیدی به روش از بالا به پایین وجود دارد

د ) هیچ‌کدام

۶ - فلیپ فلاپ

الف ) عنصر سازنده حافظه

ب ) دستگاه عددی دوحالتی

ج ) نماینده یک یابیت

د ) هر دو مورد 1 و ۲

7 – مودم(MODEM)

الف ) اطلاعات را از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می‌کند

ب ) اطلاعات را از دیجیتال به آنالوگ تبدیل می‌کند

ج ) برای ارسانی و دریافت اطلاعات به‌صورت دیجیتالی بکار می‌رود

د ) هر دو مورد 1 و ۲

8 - ایستگاه کار WORK STATION

الف ) دستگاهی ورودی/خروجی متصل به کامپیوتر

ب ) مجموعه کامپیوترها برای کار معین

ج ) یک کامپیوتر متصل به یک شبکه LAN

د ) هردو مورد 1 و ۲

۹ - متوسط توان مصرفی کامپیوتر و مانیتور برابراست با:

الف ) 1۵0 کاوآ

ب ) 100 کاوآ

ج ) ۲۲0 کاوآ

د ) ۲80 کاوآ

10 - در یک یو پی اس از نوع DOUBLE CONVERSITION چنانچه فرکانس برق ورودی ۴8 هرتز باشد فرکانس خروجی برابر است با:

الف ) ۴8 هرتز

ب ) ۵0 هرتز

ج ) ۵۲ هرتز

د ) هیچ‌کدام

11 - JAVA APPLET در کدام محیط اجرا می‌شود؟

الف ) WEBSERVER

ب ) در سیستم‌عامل کامپیوتر SERVER

ج ) مرورگر ( WEB BROWSER ) کاربر

د ) در سیستم‌عامل کامپیوتر CLIENT

1۲ - مزیت نرم‌افزارهای کاربردی تحت WEB بر نرم‌افزارهای تحت WINDWOS در چیست؟

الف ) امکان اجرا از راه دور، سرعت اجرای بیشتر، استقلالی۔ از محیط سیستم‌عامل کاربر

ب ) امکان اجرا از راه دور، استقلال از محیط سیستم‌عامل کاربر، عدم نیاز به نصب در کامپیوتر کاربر

ج ) استقلال محیط سیستم کاربر، سرعت اجرای بیشتر، محیط یکسان برای اجرای نرم‌افزار

د ) عدم نیاز به نصیبی در کامپیوتر کاربر، امکان اجرا از راه دور، محیط یکسان برای اجرای نرم‌افزار

13 - یک سیستم‌عامل چند کاربره ( MULTIUSER ) سیستم‌عاملی است:

الف ) می‌تواند چند برنامه را به‌طور هم‌زمان اجرا کند

ب ) می‌تواند چند فرایند (PROCESS ) فعال را در یک‌زمان در حافظه نگاه دارد

ج ) می‌تواند توسط چند کاربر در یک‌زمان مورد استفاده قرار گیرد

د ) برای کارکرد صحیح به وجود چند کاربر نیاز دارد

1۴ - ERD عبارت است از:

الف ) جریان داده‌ها

ب ) ارتباط میان داده‌ها

ج ) پردازش روی‌داده‌ها

د ) ساخت داده‌ها

1۵ - متدولوژی SSADM V4.0 یک متدولوژی با رویکرد:

الف ) شیءگرا است

ب ) ساخت‌یافته است

ج ) غیر ساخت‌یافته است

د ) سنتی است

1۶ - درصورتی‌که از نرم‌افزار بانک اطلاعاتی ACCESS به‌عنوان CLIENT استفاده کنیم با چه نرم‌افزاری می‌توانیم آن را به یک SERVER بانک اطلاعاتی از نوع ORACLE مرتبط کنیم:

الف ) نیاز به نرم‌افزار خاصی نداریم

ب ) ODBC

ج ) BANIAN

د ) هیچ‌کدام

 

17- برای افزایش SECURITY در شبکه‌ها:

الف ) دستگاه‌های سرور را نزدیک میز سوپروایزر قرار می‌دهند

ب ) از نرم‌افزارهای افزایش SECURITY استفاده می‌کنند

ج ) سرورها را در اتاق دربسته قرار و دسترسی به آن با شرایط ویژه انجام می‌شود

د ) موارد ۲ و 3

18 - برای اتصال یک کامپیوتر به سرور 4.0 NETWARE چه عناصری لازم است؟

الف ) یک کارت شبکه – المان‌های نرم‌افزاری - نام و رمز عبور - شاخه NDS

ب ) یک کابل ۲3۲ ARS ارتباط مستقیم - پروتکل TCP/IP - نام و رمز عبور

ج ) هاب - نام و رمز عبور

د )- مدم - نام و رمز عبور TCP/IP - CLIENT یک

1۹ - اگر متوجه شویم که دستگاه ما در شبکه در حال کار و دارای ویروس است:

الف ) ویروس دستگاه خودمان را حذف می‌کنیم - شبکه به هیچ‌وجه آلوده نخواهد شده

ب ) به شبکه متصل می‌شویم و نگارش جدید ضدویروس را کپی و اجرا می‌کنیم و ویروس‌یابی می‌کنیم

ج ) بدون اتصال به شبکه و ویروس‌یابی بلافاصله به سوپروایزر اطلاع می‌دهیم.

د ) سوپروایزر راسا از طریق شبکه ویروس دستگاه را حذف و نیاز به اطلاع یا فعالیت دیگر نمی‌باشد.

۲0 - برای کنترل ویروس در شبکه:

الف ) فایل‌های اصلی اجرائی را از دید کاربران READONLY می‌کنیم.

ب ) برنامه ضدویروس دائمی روی سرور نصب تا همه فایل‌ها کنترل شوند

ج ) اجازه نصب برنامه به کاربران داده نمی‌شود

د ) همه موارد فوق

 

۲1 - متدولوژی توسعه سیستمهای اطلاعاتی از نوع SOFTWARE ENGINEERING در کدام مرحله از چرخش حیات نرم‌افزاری کاربرد دارد؟

الف ) برآورد اولیه

ب ) طراحی مفهومی

ج ) پشتیبانی و نگه داشت

د ) هیچ‌کدام

۲۲ - صفحات پویا ) DYNAMIC ) در WEB صفحاتی هستند که:

الف ) اطلاعات خود را به کاربران ارائه می‌کنند

ب ) در طول زمان بدون نیاز به طرح وضعیت خود را برمبنای اطلاعات تغییر می‌دهند

ج ) از کاربران اطلاعات پویا دریافت داشته و هم به آنان اطلاعات می‌دهند

د ) هیچ‌کدام

۲3 - در دوره عمر نرم‌افزار بیشترین هزینه صرف کدام مورد می‌گردد؟

الف ) طراحی

ب ) پیاده‌سازی

ج ) آزمایش

د ) نگهداری

۲۴ - کدامیکی از زبان‌های برنامه‌سازی در برنامه‌سازی اینترنتی ) INTERNET PROGRAMMING ) کاربرد دارد؟

الف ) −− C

بPERL(

ج ) JAVA

د ) هر سه مورد فوق

 

۲۵ - JCL :

الف ) زبان برنامه ‌نویسی سطح بالا

ب ) زبان سیستم‌ عامل

ج ) سیستم فرعی برای وارد کردن برنامه‌ها

د ) هیچ‌کدام

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن