دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1376

0 تومان
کد محصول : computer_fanavari_1376

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - معروفیت خروجی   Centronics را بنویسید.

۲ - سرعت چاپگر با چه پارامترهایی بیان می‌شود.

Benchmark -3 چیست؟

4 - WYSIWYG چیست؟

۵ - چه پارامتری تعیین‌کننده قدرت یک ریزپردازنده است.

6 - مفهوم Wait State را بنویسید.

7 - Device Drive چیست؟

8 - Multitasking چیست؟

۹- OCR  چیست؟

1۰ - PROLOG  چیست؟

11 - HARD COPY چه مفهومی دارد؟

1۲ - تعریف سیستم را به‌طورکلی بنویسید.

13 -  SCSI  چیست؟

14 - LINKER را شرح دهید.

1۵ - CACHE را شرح دهید.

16- TTL را شرح دهید.

17 - EPROM چیست؟

18  - WLSI  چیست؟

1۹ - توپولوژی غالب شبکه‌های کامپیوتری محلی  LAN  به چه صورت به می‌شود. دیاگرام تک‌خطی آن را رسم کنید.

۲۰  - DFD  را شرح دهید.

۲1 - زبانهای قبلی و جدید برنامه‌نویسی عمدتاً چه نوع هستند.

۲۲ - Hand Shaking را شرح دهید.

۲3  - PIPING  در  UNIX  به چه مفهومی است.

۲4  - ISAM  به چه مفهومی است.

۲۵ - مفهوم  Object System  از دیدگاه مدیریت پروژه نرم‌افزاری چیست.

۲6 - بزرگ‌ترین عددی که می‌تواند در داخلی رجیستر  Instruction Point  قرار گیرد چیست.

۲7 - در هنگام بوت شدن کامپیوتر کدام برنامه اول خوانده می‌شود.

۲8 - با اجرای دستور  Test  چه برنامه‌ای اجرا می‌شود.

۲۹ - هر سکتور روی هارددیسک شامل چند بایت است.

3۰ - کدام‌یک از حافظه‌های موقت سریع‌تر است.

31 - استاندارد GREEN مربوط به چیست.

3۲ - مشخصه و امپدانس کابل شبکه VOVELL را بنویسد.

33 - آدرس فیزیکی SERIAL PORT COM2 را بنویسید.

34 - Fire Wall چیست؟

3۵  - Netscape چیست؟

36 - عوامل دریافت و استفاده از اینترنت کدام ها هستند.

37 - Recycled Bin را شرح دهید.

38 - ثبانهای Segments  در کامپیوترهای سازگار یا IBM چند تا است.

3۹ - تعداد وقفه‌های کامپیوترهای سازگار با IBM چه عددی است.

4۰  - Device Driver  ها در سیستم‌عامل DOS چند دسته هستند.

41 -  Over Loading  در ++ C  برای کدام موارد عملی است.

4۲ - مشخصه کابل‌های CAT.5 را بنویسید.

43 - مودم را شرح داده و واحد اندازه‌گیری آن را بنویسید.

44 - مفهوم dpl و Cps را بنویسید.

4۵ - تفاوت مسیرهای ISA و PCI را بنویسید.

46 - در سیستم‌عامل DOS کدام فرمان دستور سریع‌تر کپی است.

47 - در صورت کمپایل و لینک کردن یک برنامه برای تهیه فایل COM دریافت پیغام No Stack چیست.

48 - معرفی X,Y,Z به‌عنوان متغیرهای عددی صحیح در پاسکال به چه صورت است.

4۹ - نرمال‌سازی Normalization چیست؟

۵۰ - نقش Source را در تهیه قراردادهای نرم‌افزاری بنویسید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن