راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1375

سوالات آزمون رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1375

0 تومان
کد محصول : computer_fanavari_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - فلیپ فلاپ

الف ) عنصر سازنده حافظه

ب )دستگاه عددی دوحالتی

ج ) نماینده یک بایت

د ) هردو مورد 1 و ۲

MVS -2

الف) MULTIPLE VIRTUAL STORAGE

ب) MULTIPROGRAMMING VIRTUAL STORAGE

ج)  MACHINE VIRTUAL SERVICES

 د ) ﻫﯿﭻﮐﺪام

3 - EPROM

الف ) نوعی حافظه

ب ) حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی

ج ) حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی و پاک شدن

د ) حافظه جانبی ریز کامپیوتر

4 - SQL

الف ) زبان کنترل برنامه‌ها در سیستم‌عامل

ب ) زبان پایگاه‌های اطلاعاتی رابطه‌ای

ج ) زبان پایگاه‌های اطلاعاتی سلسله مراتبی

د ) هیچ‌کدام

 

5 - ACCUMULATOR

الف ) رجیستر عمومی

ب ) دربردارنده نتیجه عمل

ج ) هردو مورد 1 و ۲

د ) رجیستر کنترل

6 - MICROCODE

الف ) منطق برنامه ریزی شده برای پردازنده

ب ) ترجمه‌شده یک برنامه به زبان سطح بالا

ج ) برنامه‌های مربوط به ریز کامپیوترها

د ) هیچ‌کدام

7 - DMA

الف ) استاندارد گرافیکی صفحه‌نمایش

ب ) فن ارسال مستقیم داده‌ها به حافظه

ج ) فن نگهداری بلندمدت اطلاعات

د ) هردو مورد ۲ و 3

8 - BIOS

الف ) BASIC INPUTIOUTPUT SERVICES

ب ) BASIC INPUTIOUTPUT SYSTEM

ج ) نخستین لایه نرم‌افزاری روی سخت‌افزار

د ) هر سه مورد

 

9 - OS/400

الف ) استاندارد سخت‌افزاری IC ها

ب ) سیستم‌عامل مینی کامپیوتر

ج ) هردو مورد 1 و ۲

د ) نسخه‌ای از سیستم‌عامل OS کامپیوترهای بزرگ

10 - SERIAL PORT

الف ) درگاه ارسال و دریافت بیت‌ها به‌صورت پشت سرهم

ب ) محل اتصال مدم

ج ) درگاه ارسال و دریافت بایت‌ها به‌صورت پشت سرهم

د ) هر سه مورد

11 - DFD

الف ) استاندارد انتقال اطلاعات

ب ) نمودار نمایش جریان اطلاعات

ج ) یک محصول CASE

د ) هیچ‌کدام

1۲ - گزارش بررسی اولیه (PRELIMINARY STUDY REPORT)

الف ) به‌منظور ارائه چهارچوب کلی کار تهیه می‌شود

ب ) شامل صورت‌مسئله و پیشنهاد (چه باید کرد؟ در چه زمان و با چه هزینه؟) است

ج ) در متدولوژی‌های مختلف ایجاد سیستم مفاد متفاوت و کمابیش یکسانی دارد

د ) هر سه مورد

13 - مدم

الف ) اطلاعات را از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می‌کند.

ب ) اطلاعات را از دیجیتال به آنالوگ تبدیل می‌کند

ج ) برای ارسال و دریافت اطلاعات به‌صورت دیجیتال به کار می‌رود.

د ) دو مورد 1 و ۲

 

14 - HALF-DUPLEX

الف ) ارسال و دریافت هم‌زمان در دو جهت

ب ) ارسال و دریافت ناهم‌زمان

ج ) همواره در یک‌ جهت یا جهت دیگر

د ) هر دو مورد ۲ و 3

15 - کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف ) هر الگوریتم درنهایت شامل سه سازه اصلی

 " " " SELECTION SEQUENCE REPETITION " است

ب ) مراد از برنامه‌نویسی ساخت‌یافته ( STRUCTURED PROGRAMMING ) برنامه‌نویسی بدون استفاده از

دستور GO TO است.

ج ) هردو مورد 1 و ۲

د ) GWBASIC دارای امکانات برنامه‌نویسی ساخت‌یافته است

16 - عبارت X*=3 در زبان C معادل کدام عبارت زیراست

الف ) X*3 = X

ب ) X=X*X*X

ج ) X*3=X

د ) عبارت صحیحی نیست

17 - BENCHMARK

الف ) مارس تجارتی تولیدات سخت‌افزاری

ب ) روشی برای مقایسه تولیدات

ج ) هردو مورد 1 و ۲

د ) هیچ‌کدام

 

18- نتیجه قطعه برنامه زیر چیست

10 READ X,Y

20 DATA 3,5

30 Z=X MOD Y: T=Y MOD X

40 PRINT Z+T

50 END

الف ) ۲

ب ) 4

ج ) 5

د ) هیچ‌کدام

19 – JCL

الف ) زبان برنامه‌نویسی سطح بالا

ب ) زبان سیستم‌عامل

ج ) سیستم فرعی برای واردکردن برنامه‌ها

د ) هیچ‌کدام

۲0 - ایستگاه کار WORK STATION

الف ) دستگاه ورودی/خروجی متصل به کامپیوتر

ب ) مجموعه‌ای از کامپیوترها برای کار معین

ج ) هردو مورد 1 و ۲

د ) یک کامپیوتر متصل به یک شبکه LAN

۲1 - کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف ). دارای امکانات برنامه‌نویسی موازی است ADA زبان

ب ) زبان پاسکال برای آموزش اصول صحیح برنامه‌نویسی به دانشجویان ابداع گردید

ج ) در زبان پاسکال از ایده‌های زبان ALGOL استفاده‌شده بود.

د ) هر سه مورد

 

۲۲ - FLAG REGISTER

الف ) رجیستر مخصوص نشان‌دهنده وضعیت درونی پردازنده

ب ) مجموعه‌ای از بیت‌های با معانی خاص

ج ) هردو مورد 1 و ۲

د ) هیچ‌کدام

۲3 - کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف ) هر پایگاه اطلاعاتی از چند فایل مرتبط به هم تشکیل می‌شود

ب ) ORACLE یک سیستم مدیریت پایگاه اطلاعات رابطه‌ای است

ج ) عمده سیستم‌های مدیریت پایگاه اطلاعات موجود رابطه‌ای هستند

د ) هر سه مورد

۲4 - NETWORK TOPOLOGY

الف ) مبحث مربوط به بررسی گستردگی و اتصال گره‌های یک شبکه

ب ) طراحی شبکه انتقال اطلاعات

ج ) دانش شبکه‌ها

د ) هیچ‌کدام

۲5 - کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف ) فرمان LS در سیستم‌عامل UNIX اسامی فایل‌ها را ظاهر می‌کند

ب ) فرمان MODE در سیستم‌عامل MS-DOS به نحوه نمایش اطلاعات در صفحه‌نمایش و چاپگر مربوط می‌شود

ج ) ISDN شبکه‌ای دیجیتالی برای ارائه انواع خدمات است

د ) هر سه مورد

۲6 - کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف ) یک پروتکول مجموعه‌ای از قواعد برای برقراری ارتباط است

ب ) پروتوکلوا غالباً دارای ساختار لایه‌ای هستند

ج ) هر دو مورد 1 و ۲

د ) هیچ‌کدام

۲7 - کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف ) خروجی یک مفسر INTERPRETEF برنامه به زبان ماشین است

ب ) مترجم زبان اسمبلی را اسمبلر ASSEMBLER میگویند

ج ) عمل ترجمه بازیگر زبان سطح بالا زبان ماشین ممکن است در طی چند مرحله صورت گیرد

د ) هردو مورد ۲ و 3

۲8-RS - 232

الف ) استاندارد ارتباط سریال

ب ) استاندارد چاپگر

ج ) هر دو مورد 1 و ۲

د ) هیچ‌کدام

۲9 - کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف ) VM سیستم‌عامل روی کامپیوترهای بزرگ است

ب ) صفحه‌نمایش از هزاران عنصر تصویری ( PIXEL ) تشکیل می‌شود

ج ) در شبکه‌های گسترده LAN استفاده از "تکرارکننده" ( REPETER ) ضرورت دارد

د ) هر سه مورد

30 - کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف ) اگر زبان‌های مورداستفاده دز سیستم‌های جدید مدیریت پایگاه اطلاعات زبان نسل چهارم به‌حساب می‌آیند.

ب ) زبان‌های کوبول فرترن و پی ال وان نسل سوم محسوب می‌شوند

ج ) هردو مورد 1 و ۲

د ) هیچ‌کدام

31 - کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف ) هنگام فشار هر کلید درروی صفحه‌کلید ریز کامپیوترهای سازگار با IBM کد اسکی کاراکتر مربوط به آن منتقل می شود

ب ) با فشار هر کلید کد خاصی که موقعیت کلید را در صفحه‌کلید مشخص می‌کند منتقل می‌شود

ج ) هر دو مورد 1 و ۲

د ) هیچ‌کدام

3۲ - BAUD

الف ) تعداد بایت در ثانیه

ب ) تعداد بیت در دقیقه

ج ) تعداد بیت در ثانیه

د ) تعدادی واحد علامت در واحد زمان و جواب

33 - کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف ) اگر شبکه‌های LAN به شکل BUS پیاده شوند

ب ) شکل غالبی در مورد شبکه‌های LAN وجود ندارد

ج ) در شبکه BUS هرگاه یکی از کامپیوترها از مدار شبکه خارج شود شبکه دچار اشکال می‌شود

د ) هردو مورد 1 و 3

34 - کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف ) امکان ورودی و خروجی در زبان‌های اسمیلی ضعیف است

ب ) در زبان کوبول امکانات مناسبی برای تهیه گزارشی از فایل‌ها

ج ) زبان فرترن ازنظر ورودی و خروجی ضعیف‌تر از پاسکال است

د ) هر سه مورد

35 - کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف ) اجرای محتویات BIOS باعث احضار سیستم‌عامل به حافظه می‌شود

ب ) سیستم‌عامل ریز کامپیوترها عمدتاً در BIOS قرار می‌گیرد

ج ) LOGO زبان ساده برای آموزش کامپیوتر به بچه‌ها و برای رسم نمودار است

د ) هردو مورد 1 و 3

36- کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف ) هر نرم‌افزار خاصی در طی سه مرحله عمومی تجزیه‌وتحلیل طراحی و پیاده‌سازی ایجاد می‌شود

ب ) برای ایجاد نرم‌افزار متدولوژی عمومی معیتی وجود ندارد

ج ) تجزیه‌وتحلیل فقط شامل هزینه‌یابی ایجاد نرم‌افزار است

د ) هیچ‌کدام

37 - یک صفحه گسترده SPREAD SHEET

الف ) یک جدول الکترونیکی بزرگ در حافظه کامپیوتر است

ب ) یک جدول الکترونیکی بزرگ با امکان تعریف فرمول در خانه‌های آن است

ج ) هردو مورد

د ) هیچ‌کدام

38 - در انتخاب یک‌زبان برای برنامه‌نویسی

الف ) سیستم‌عامل و کامپیوتر مورداستفاده تأثیر دارند

ب ) هیچ عامل خارجی غیر از انتخاب برنامه‌نویس یا طراح مطرح نیست

ج ) عوامل جغرافیایی و حوزه فعالیت شرکت‌های عرضه‌کننده مترجم‌های زبان موردنظر تأثیر زیادی دارند

د ) هیچ‌کدام

39 - کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف ) UNIX سیستم‌عامل چند کاربره MULTIUSER است

ب ) UNIX سیستم‌عامل شبکه NETWORK OPERATING SYSTEM است

ج ) MS-DOS سیستم‌عامل تک کاربره SINGLE USER است

د ) هردو مورد الف و ج

40 - کدام‌یک از عبارات زیر درست است

الف) ERD ارتباط بین موجودیت‌های دادهای را در یک پایگاه اطلاعاتی نشان می‌دهد

ب ) پایگاه‌های اطلاعاتی رابطه‌ای دارای جبری نظیر جبر مجموعه‌ها هستند

ج) هردو مورد الف و ب

د ) هیچ‌کدام

-41 رجیسترهای داخلی CTU به چند کر و به تقسیم می‌شوند؟

 الف ) یک

ب ) دو

ج ) سه

د ) چهار

 

42- آدرس ﺣﺎﻓﻈﻪ  Text در ﻣﺪﻫﺎي رﻧﮕﯽ و ﻣﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

  • B8 000,BA 000 2- B8 000  ,BA 0000

3- B8 000,BA 0000              4- B8 000  ,BA 0000

43 اﻧﯿﺘﺮاﭘﺖ ﻫﺎي Bios ﺟﺰ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﯿﺘﺮاﭘﺖ زﯾﺮ اﺳﺖ؟

Soft ware intrupt    -2           hardware intrrupt -1    

External interrupt    -4             internal intrrupt -3    

44- ﺛﺒﺎتﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ IBM ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ

الف ) 10

ب ) 11

ج ) 1۲

د ) 14

45- کدام‌یک از مدهای گرافیکی زیر دارای دقت بیشتری است؟

XCA ( الف

HGC ( ب

SVCA ( ج

MDA ( د

 

46- پیاده‌سازی ثباتهای AL, AH, AX در زبان C چگونه است؟

الف ) متغیرهای LOCAL

ب ) متغیرهای STATIC

ج ) UNICON

د ) STRUCT

 

47 - کمک پردازنده Co.Processor از کدام‌یک از اینتراپت های زیر استفاده می‌کند؟

الف ) int.21H

ب ) int.10H

ج ) int.09H

د ) int.75H

48 - در زبان C برای ارسال خروجی Format شده به داخل رشته از کدام تابع می‌توان استفاده کرد؟

الف ) Printf

ب ) Puts

ج ) Sputs

د ) Sprintf

49 - ولتاژ تغذیه پردازنده 80486DXIV-100 MHZ )Intel) برابر با:

الف ) V5

ب ) V4

ج ) V12

د ) 3.3 V

50 - برای اینکه در محیط Nove11 یک کاربر بتواند رکوردهای فایل DBF را مشاهده، اضافه و حذف نماید چه مجوزهایی برای او الزامی است؟

الف ) Read, Write

ب ) Read, Write, Delete

ج ) Read, write, Access Control

د ) هیچ‌کدام

51 - برای اینکه در ++ C تابعی با یک آرگومان از انواع مختلف متغیر با نام واحدی تولید کنیم از کدام قابلیت ++ C استفاده می‌شود؟

الف ) پلی مورفیسم

ب ) Abstration

ج ) Overloading

د ) Exception handling

5۲ - در کامپیوتر Note Book برای ارتباط با اجزای خارجی معمولاً از کدام‌یک از مسیرهای زیر استفاده می‌شود؟

الف ) PCM/CIABUS

ب ) PCI BUS

ج ) ISA BUS

د ) VESA BUS

53 - کیفیت کدام‌یک از صفحه نمایش‌های LCD زیر بهتر است؟

الف ) Active Color

ب ) Scan Color

ج ) TFT Color

د ) DSTN Color

54 - در زبان ++ C درصورتی‌که متغیر globa1 بانام X داشته باشیم و در تابعی نیز متغیری با همین نام داشته باشیم، آیا می‌توان از داخل تابع به متغیر اول دسترسی داشت؟

الف ) بله

ب ) خیر

ج ) اگر تابع استاتیک باشد

د ) اگر تابع غیر استاتیک باشد

 

55- کدام‌یک از مسیرهای زیر فن جدیدتری دارند؟

الف ) ISA

ب ) PCI

ج ) YESA

د ) EISA

56 - دسترسی به اعضا خصوصی class توسط کدام‌یک از موارد زیر مقدور است؟

الف ) کل برنامه

ب ) توابع عضوی

ج ) توابع دوست

د ) موارد ب و ج

57 - در شبکه Main Frame با استفاده از کدام روش قابلیت سرویس گروهی ایجاد گردد؟

الف ) Multi User

ب ) Part Sharing

ج ) Multi Task

د ) Time Sharing

58 - در کدام‌یک از تکنیک‌های زیر از ( Terminator ) جهت اتصالات استفاده می‌گردد؟

الف ) IDE

ب ) BIDE

ج ) SCSI

د ) ST 506

 

59 - آدرس فیزیکی پورت پارالل (LPT2)

الف ) 378H

ب ) 3BCH

ج ) 278H

د ) 2BCH

 

60- نرم‌افزار, Nove11 3 از کدام‌یک یکی از مدل‌های CPU جهت اجرا استفاده می‌کند؟

الف ) ROAL MODE

ب ) هیچ‌کدام

ج ) Protected Mode

د ) هر دو

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات