راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1373

سوالات آزمون رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1373

0 تومان
کد محصول : computer_fanavari_1373

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - سه مرحله اساسی تولید نرم افزار را نام برده و شرح دهید.

۲ - چرا عموماً روی باس کامپیوتر بافر BUFFER می‌گذارند؟

3 - دو مرحله از مراحل اساسی تست و تحویل نرم‌افزار را نامبرده و شرح دهید.

4 - در چه مواردی بجای استفاده از یک میکروپروسسور، میکرو کنترلر توصیه می‌کنند.

5 - فرق بین مترجم  ( COMPILER)  و مفسر (INTERPRETER )  را توضیح دهید.

۶ - فرق بین یک ترمینال (TERMINAL) و یک ایستگاه کار (WORK STATION) را توضیح دهید.

7 - دو مرحله اساسی از مراحل پیاده‌سازی نرم افراد را نامبرده و توضیح دهید.

۸ - ویژگی‌های سخت‌افزاری یک دیسک را بنویسید.

۹ - سه موضوع اصلی موردبحث در یک گزارش شناخت و یا امکان‌سنجی را نامبرده و توضیح دهید.

1۰ - درباره تجهیزات سخت‌افزاری موردنیاز برای تبادل اطلاعات از راه دور توضیح دهید.

11 - HASH GODING چیست؟

1۲ - اعداد زیر را تبدیل کنید.

(???)??=(?)

(??????)?= (?)??

13- دو فعالیت اصلی در طراحی نرم‌افزار را نامبرده و شرح دهید.

14 - استاندارد گرافیکی VGA چیست؟

15 - دو مستند اصلی نرم‌افزار سفارشی کاربردی را نامبرده و توضیح دهید.

1۶ - DMA چیست؟ توضیح مختصری بدهید.

17 - چهار مورد از موارد قابل‌بحث در شرح کلی یک سیستم پیشنهادی را نامبرده و توضیح دهید.

1۸ - سه ویژگی از ویژگی‌های سخت‌افزاری یک پروسسور را نامبرده و توضیح دهید.

1۹ - بلوک دیاگرام دوره عمر یک نرم‌افزار  ( SOFTWER LIFE CYCLE)  را رسم کرده و توضیح دهید .

۲۰ - بلوک دیاگرام یک نیم جمع کننده (HALF ADDER) را رسم کنید و توضیح دهید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات