دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته برق الکترونیک و مخابرات کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته برق الکترونیک و مخابرات کانون کارشناسان رسمی دادگستری بهمن سال 1395

0 تومان
کد محصول : Brgh_electronic_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق الکترونیک و مخابرات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- کدام‌یک از آنتن‌های زیر، سیگنال را به صورت دایره‌ای پلاریزه می‌کند؟

1) yagi

2) بشقابی

3) helical

4) حلقه دایره­ای کوچک

٢- کدام نوع آنتن، به عنوان مرجع برای محاسبه بهره آنتن مناسب است؟

1) isotrophic

2) dipole نیم موج

3) dipole

4) هلیکال

3- یک آنتن بشقابی به قطر ۷٫۵ متر، توسط دو موتور سه فاز در زوایای مختلف نسبت به افق حرکت می‌کند. آنتن مزبور جهت ماهواره هواشناسی و علوم جوی باند ۲ گیگاهرتز طراحی شده است. در صورت استفاده از آنتن فوق برای ارتباطات دریایی و اقیانوس‌شناسی، در همین باند چه تغییراتی لازم است؟

۱) هیچ تغییری انجام نشود.

۲) LNB آن تعویض شود.

۳) تابلو کنترل موتورهای سه فاز تغییر کند.

 ۴) فیلتر ورودی تنظیم و تقویت کننده بعد از LNB جایگزین شود.

۴- شکل روبه رو، چه نوع سوئیچی است؟

1) SPST

2) SPDT

3) DPDT

4) Push Botton

۵- در راه‌اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز در حالت ستاره، جریان خط چند برابر جریال نرمال موتور است؟

1)                           2)

3) 3                          4) برابر است.

6- در کدام بخش از یک سیستم مخابراتی، نویز بیشترین تأثیر را روی سیگنال ایجاد می‌کند؟

 ۱) مقصد

۲) فرستنده

3) کانال

4) منبع تولید سیگنال

7-  اگر یک خازن  منبع تغذیه ۱kHz متصل باشد، مقدار مقاومت خازنی
 (
capacitive reactance) چند آهم است؟

1) 213                         2) 34

3) 29.5                      4) 4.7

۸- بهای تقریبی دژنکتور گازی 6kV, SF20 و A ۶۳۰ ساخت پارس سوئیچ، چند میلیون تومان است؟

1) 7                   2) 10

3) 15                 4) 12

9- قیمت تقریبی یک دستگاه راه‌انداز نرم الکترونیکی (SOFT STARTER) برای موتور الکتریکی به قدرت kW ۱۱۰ سه فاز از مارک‌های معتبر (زیمنس - اشنایدر - دانفوس)، چند میلیون تومان است؟

1) 6.5                 2) 9

3) 11                  4) 15

۱۰- کدام مورد درخصوص سیستم نوری 8 Optic MUX که ارتباط نقاط A و B را برقرار می‌کند، صحیح است؟

1) عملیات مالتی پلکس و دی مالتی پلکس ۸ لینک یک مگابیت را انجام می‌دهد.

۲) مالتی پلکس و دی مالتی پلکس ۱۶ لینک ۵۱۲ را انجام می‌دهد.

۳) ۴ لینک ۲ مگابیتی را مالتی پلکس و دی مالتی پلکس می‌کند.

 ۴) فقط ارتباط دهنده است.

۱۱- تله موج (Line Trap) در خطوط انتقال، ترکیبی از کدام مدارات زیر است؟

۱) سلفی و خازنی

2) اُهمی

 ۳) سلفی و آهمی

۴) فقط خازنی

 ۱۲- نرم‌افزار eplan در کدام‌یک از موارد زیر، قابل استفاده است؟

۱) طراحی PLCها

۲) محاسبه روشنایی ساختمان‌ها

۳) طراحی تابلوهای برق فشار قوی

۴) طراحی و شبیه‌سازی مدارات برق و کنترل و سوئیچ

 ۱۳- کافوی نوری چیست؟

۱) بخشی از یک مرکز تلفن که توسط کابل‌های نوری جهت ارتباط بین مراکز استفاده می‌شود.

 ۲) بخشی از یک مرکز تلفن که جهت توسعه ظرفیت مراکز روستایی استفاده می‌شود.

 ۳) مركز اتصال جهت توسعه که ورودی آن فیبر نوری و خروجی آن کابل مسی است.

 ۴) بخشی از مرکز بین‌المللی بوده که ارتباطات بین استانی را عهده‌دار است.

 ۱۴- چنانچه در اثر عوامل فیزیکی به یک فیبر نوری ۱۲ اگر خسارت وارد شود، جهت اصلاح و برگشت به حالت نرمال و قبل از انجام تست OTDR، کدام اقدام زیر بر روی فیبر نوری می‌بایست انجام شود؟

 ۱) در محل آسیب‌دیده ترمیم شود.

 ۲) به فاصله ۲۵ متر از طرفین از محل آسیب (جمعاً ۵۰ متر) تعویض شود.

 ۳) به فاصله ۵۰ متر از طرفین از محل آسیب (جمعاً ۱۰۰ متر) تعویض شود.

۴) به فاصله ۱۰ متر از طرفین از محل آسیب (جمعاً ۲۰ متر) تعویض شود.

 ۱۵- در صورتی که در یک خط انتقال هوایی، ظرفیت خازنی آن نسبت به ظرفیت سلفی بیشتر باشد، ولتاژ انتهایی خط چگونه است؟

 ۱) از ولتاژ ابتدای خط، بیشتر است.

۲) مساوی ولتاژ ابتدای خط است.

 ۳) از ولتاژ ابتدای خط، کمتر است.

۴) نصف ولتاژ ابتدای خط است.

 ۱۶- گنتری چیست؟

۱) تجهیزات خروجی پست است.

 ۲) وزنه‌های سنگینی است که جهت تعادل خط در پست استفاده می‌شود.

 ۳) نوعی سوئیچ سکتوری است که جهت تنظیم تپ ترانسفورماتور استفاده می‌شود.

 ۴) استراکچر فلزی دروازه‌ای شکل است که برای ارتباط الکتریکی تجهیزات مختلف، به ویژه ارتباط خط به پست مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 ۱۷- از تپ چنجر برای کدام‌یک از مقاصد زیر، استفاده می‌شود؟

 ۱) تغییر در ولتاژ خروجی

۲) تغییر گره برداری

 ۳) افزایش راندمان

 ۴) کاهش تلفات

۱۸- جریان اسمی یک ترانسفورماتور ۹۰ مگاولت آمپری ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت در سمت ۶۳ آن، برابر با چند آمپر است؟

1) 226                        2) 476

3) 1427                      4) 826

۱۹- در یک مجتمع مسکونی سه واحدی، هر یک از واحدها به طور مستقل از یک فاز تغذیه می‌شوند. با فرض اینکه مصرف آهمی آپارتمان شماره 1، دو برابر آپارتمان شماره ۳ و مصرف آهمی آپارتمان شماره ۲، سه برابر آپارتمان شماره ۱ باشد، چنانچه هادی نول قطع شود، وسایل کدام‌یک از آپارتمان‌ها آسیب نمی‌بیند؟

1) 1                            2) 2

3) 1 و 2                      4) 3

۲۰- جهت اندازه‌گیری توان اکتیو در یک شبکه سه فاز سه سیم غیر متعادل، به کدام‌یک از پارامترهای شبکه نیاز است؟

1) IR و VR                                  2) IR,  VR، IS, VS, VS, IT, VT

3) IR,  VR، IS, VS             4) IR، VRS، IT, VST

۲۱- رله جانسون، کدام‌یک از وظایف حفاظتی زیر را به عهده ‌دارد؟

۱) قوس الکتریکی بین هسته و دیگر بخش‌های ترانسفورماتور

۲) اتصال بین زمین و سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور

۳) افزایش دمای سیم‌پیچ ترانسفورماتور

۴) تپ چنجر ترانسفورماتور

 ۲۲- بهای تقریبی یک دستگاه تابلوی فشارقوی kV 20 پست پاساژ از نوع فیکس شامل یک سلول سکسیونر  A ۶۳۰ قابل قطع ارت دار و یک سلول لوازم اندازه‌گیری ترانس‌های جریان ولتاژ (مگ الکتریک یا مشابه) و یک سلول دژنکتور گازی6 SF (پارس سوئیچ یا مشابه) و رله پریمر، چند میلیون تومان است؟

1) 45                  2) 40

3) 30                 4) 15

۲۳- بهای یک عدد خازن گازی ۲۵ کیلووار ۴۰۰ ولت سه فاز از نوع (Frako) یا صبا خازن (Siemens)، تقریباً چند میلیون ریال است؟

1) 21                   2) 8

3) 15                 4) 4

۲۴- ترافیک تلفنی به وسیله کدام‌یک از تجهیزات زیر، اندازه‌گیری می‌شود؟

Echo Canceller (1

Earlang (2

3) Grade of Service

Relative congestion (4

۲۵- مهم‌ترین مشکل سیستم PCM کدام است؟

 ۱) مقدار Error ایجاد شده در اثر نویز کوانتیزه

۲) عدم توانایی در ارسال سیگنال آنالوگ

 ۳) پهنای باند زیاد موردنیاز

۴) عدم تطابق با سیستم TDM

۲۶- در مدار روبه رو، VOB چند ولت است؟ ( Op -Amp  ها ایده آل هستند.)

1) 2-

2) 5-

3) 5+

4) 2+

۲۷- هم‌بندی در سیستم زمینی چیست؟

۱) اتصال سیم ارت به یک نقطه فونداسیون ساختمان

 ۲) اتصال سیم ارت به دو نقطه فونداسیون ساختمان

 ۳) ایجاد چند میله ارت و وصل آن‌ها به یکدیگر ما

 ۴) ایجاد چند چاه | او اتصال آن‌ها به یکدیگر

 ۲۸- برای جلوگیری از کاهش کیفیت امواج ارسالی در کابل‌های تلفنی ناشی از نفوذ رطوبت و آب، از کدام نوع کابل استفاده می‌شود؟

 ۱) مسلح

۲) فویل دار

۳) روکش آلومینیم

۴) ژله‌ای

 ۲۹- بابت تعیین ارزش زمین در محدوده شهری جهت حریم خط فشار قوی ۴۰۰ کیلوولت، کدام کارشناسان بایستی اعلام نظر نمایند؟

 ۱) نقشه‌برداری، عمران و برق

۲) عمران

3) نقشه‌برداری و عمران

4) برق

۳۰- PLC در کنترل چیست؟

۱) مبدل‌های لاجیکی و کنترلی در مدارات کامپیوتری

 ۲) کنترل دستگاه‌ها توسط کامپیوترهای کوچک

 ۳) کنترل‌های غیر کامپیوتری ولی الکترونیکی

۴) ارتباط مخابراتی از طریق کابل فشار قوی

۳۱- برای ارسال سیگنال کنترل در مسافت‌های کوتاه، کدام پروتکل مناسب است؟

Thunderbird (1

2) RS232

3) ethernet

4) Field Bus

۳۲- دستگاه‌های اینورتر در صنعت، چه کاربردی دارد؟

۱) کاهش توان مصرفی موتور

۲) تبدیل دما در قسمت‌های مختلف

 ۳) کنترل قدرت و سرعت موتور

۴) محافظت موتورها در مقابل اضافه بار

۳۳- برای تبدیل برق تک فاز به سه فاز تا ۵ کیلووات، کدام روش قابل اجرا است؟

۱) استفاده از اینورتر یک به سه فاز

 ۲) استفاده از PLC برای ایجاد PWM و فیلتر

 ۳) استفاده از موتور تک فاز کوپله با ژنراتور سه فاز

۴) استفاده از فیلتر، خازن و سلف برای تأخیر فازهای دیگر

 ۳۴- در موتورهای سرور پوزیشن، شکل سیگنال کنترلی به کدام صورت است؟

 ۱) پالس با عرض ۲ - ۱ میلی ثانیه و فاصله ۲۰ میلی ثانیه

 ۲) ولتاژ dc با دامنه ولتاژ خروجی جریان کنترل شده

 ۳) PWMC و عرض‌های متفاوت

۴) سینوسی با فاز کنترل شده

 ۳۵- پهنای باند مدار روبه رو، چند هرتز است؟

1) 32.3

2) 31.8

3) 46

4) 41.8

۳۶- مقدار input impedance مدار تقویت کننده روبه رو چند کیلواهم است؟

1) 120

2) 110

3) 10

۴) بینهایت

۳۷- در مالتی پلکس PCM، یک لینک ارتباطی E با ظرفیت ۲۰۴۸ کیلوبیت بر ثانیه، دارای ۳۰ کانال مخابراتی می‌باشد. یک سیستم ۱۴۴ مگابیت بر ثانیه، دارای چند کانال مخابراتی است؟

1) 1760                       2) 1920

3) 2180                      4) 2400

۳۸- در یک شبکه مخابراتی، مراکز ISC , STD و LX به ترتیب چه نوع مراکزی هستند؟

۱) بین شهری - روستایی - شهری

۲) شهری - بین شهری - بین‌الملل

۳) روستایی - شهری - بین شهری

۴) بین شهری - بین‌الملل – شهری

۳۹- در مخابرات سلولی، ناحیه موقعیت (Location Area)، شامل کدام‌یک از موارد زیر است؟

۱) چند سلول، هرکدام متعلق به یک یا چند BSC

۲) حداقل یک سلول و متعلق به چند VLR / MSC

۳) چند سلول، هرکدام متعلق به یک MSC

۴) یک سلول و متعلق به یک BSC

۴۰- در یک سیستم مایکرویو سطوح انرژی مرجع به شرح زیر می‌باشد. سطح انرژی dBm ۵۷، چند وات است؟

۱۰ برابر سطح = dBm ۱۰ ،  ۵ برابر سطح = dBm۷ ،    ۲ برابر سطح = 3dBm  سطح انرژی مرجعmv 1 =0 dBm

1) 400                         2) 450

3) 500                       4) 650

۴۱- شعاع پوشش یک ایستگاه BTS (تلفن همراه) با بهره آنتی dB۶معادل ۱۰ کیلومتر است. اگر از آنتن همه جهته با بهره dB9 استفاده شود، شعاع پوشش چند کیلومتر خواهد بود؟

1) 14.1                 2) 12.9

3) 25.5              4) 18.2

۴۲- کدام نهاد مسئولیت اجرای تعهدات قید شده در مقاوله نامه و اساسنامه اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) را به عهده‌ دارد؟

۱) شرکت مخابرات ایران

۲) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت

۴) موارد ۱و۳

۴۳- یک منطقه شهری دارای ۱۰۸۰ شرکت مخابراتی سیار است. برای تأمین پوشش و ظرفیت آن منطقه، ۸ ایستگاه تلفن همراه با ترکیب ۱+۱+۱ در حال بهره‌برداری هستند. اگر ۱۶۰۰ مشترک جدید به منطقه مذکور اضافه شوند، با در نظر گرفتن مؤلفه‌های زیر، چه تعداد ایستگاه جدید موردنیاز خواهد بود؟ (متوسط مدت مکالمه مشترک = ۹۰ ثانیه - نرخ اشغال هر = TRX ۲٫۹ ارلانگ)

1) 6

2) 9

3) 12

۴) نیازی به ایستگاه اضافی نمی‌باشد.

۴۴- در مدار روبه رو، وظیفه D2 کدام است؟

۱) وسیع کردن زاویه آتش

 ۲) محافظت از تریستور

 ۳) یک‌سوسازی جریان

۴) تمام موج کردن محدوده کار تریستور

۴۵- خروجی مدار شکل روبه رو، کدام است؟

۴۶- مدار روبه رو، چه نام دارد؟

۱) فیلتر فعال بالاگذر با فرکانس قطع

۲) فیلتر فعال بالاگذر با فرکانس قطع

3) فیلتر بالاگذر

4) فیلتر پایین گذر

47- در رگولاتور روبه رو، چنانچه  باشد، نسبت با کدام است؟

1)

2)

3)

4) 1

۴۸- آیین‌نامه اجرایی حریم خطوط هوایی توزیع و انتقال نیروی برق ایران، مصوب کدام سال است؟

1) 1380                       2) 1364

3) 1358                     4) 1394

۴۹- در شکل روبه رو، کدام مورد صحیح است؟

۱) رگولاتور از نوع موازی

 ۲) رگولاتور از نوع سری

 ۳) ولتاژ خروجی با Vz، همواره یکسان است.

 ۴) ولتاژ ورودی، همواره معادل ولتاژ خروجی است.

۵۰- در مدار روبه رو، معادل چند میلی‌آمپر است؟

۱) صفر

2) 350

3) 700

3) 820

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن