راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته بیوتکنولوژی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

سوالات آزمون رشته بیوتکنولوژی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Biotecnologi_Nano_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته بیوتکنولوژی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱- در تکنیک الکتروفورز، برای جداسازی پروتئینها و RNA، به ترتیب از کدام ماده زمینه استفاده می شود؟

۱) ژل آگار استاندارد و ژل پلی اکریل آمید

 ۲) ژل متیل مرکوریک هیدرواکسید و پلی اکریل آمید

 3) ژل آگار استاندارد و متیل مرکوریک هیدرواکسید

 ۴) ژل پلی اکریل آمید و متیل مرکوریک هیدرواکسید

 ۲- کدام مورد، جزو مقررات استاندارد ایمنی - زیستی در فعالیت های بیوتکنولوژی محسوب      نمی شود؟

۱) عدم استفاده از چراغ الکلی و شعله های آتش مستقیم برای ضدعفونی لوازم خاص

 ۲) جدا نمودن آزمایشگاه کشت بافت از سایر قسمت های آزمایشگاه

 ۳) انجام کلیه کارهای آزمایشگاهی روی میزهای مخصوص

 ۴) عدم توقف در آزمایشگاه پس از پایان انجام آزمایش

 ۳- کارکنان داخل یک آزمایشگاه مرتبط با فعالیت های بیوتکنولوژی گیاهی، در مدت کوتاهی همگی دچار سرگیجه و یا بیهوشی شدند. اولین احتمال، به کدام یک از موارد زیر معطوف است؟ ۱) نشت گاز از قسمت بالای لامینار ایرفلو پس از تعطیلی آزمایشگاه

۲) نشت گاز متان در زیر هود استریل و انتشار آن در آزمایشگاه

 ۳) نشت گاز 0 در فضای آزمایشگاه و بسته بودن پنجره ها

۴) نشت گاز N از مخزن نیتروژن گازی و نیتروژن مایع

 ۴- اگر داخل آزمایشگاه کشت بافت، انفجار صورت گیرد، یکی از مهم ترین علل بروز آن، ممکن است انجام کدام عمل زیر باشد؟

 ۱) تابش مستقیم نور خورشید به داخل آزمایشگاه کشت بافت

 ۲) ضدعفونی سطوح داخلی انکوباتور با الكل ۹۶٪

۳) استفاده از آب برای سرد کردن انکوباتور

 ۴) اشکال در حسگرهای دی اکسید کربن

 ۵- یکی از وظایف کارشناسان رسمی دادگستری، بررسی وضعیت موجود و تأمین دلیل در آزمایشگاههای بیوتکنولوژی است. در این شرایط، توجه به سلامت کدام یک از دستگاه های زیر در یک آزمایشگاه، ضرورت بیشتری دارد؟

 ۱) لامینار ایرفلو

۲) بیوراکتور

 ۳) اطفای حریق

 ۴) حسگرهای رادیواکتیو

 ۶- امروزه برای توسعه روش های آزمایشگاهی در ساخت لوازم مختلف، از پلاستیک ظروف متعددی ساخته می شود که هنگام استفاده از آنها در تکنیک کشت بافت، باید حتما ابتدا ضدعفونی شوند. شیوه اصلی ضدعفونی این ظروف، با استفاده از کدام مورد صورت می گیرد؟

 ۱) فشار منفی در محفظه های مخصوص

۲) بخار آب داغ

۳) اشعه گاما

4) اشعهUV

۷- امروزه در آزمایشگاههای کشت بافت گیاهی، به جای چراغ الکلی از دستگاه دیگری برای ضدعفونی کردن برخی وسایل آزمایشگاهی کوچک استفاده می شود. نام این وسیله چیست؟

Hot plate (1                                UV elevator (3

Glass bead strilizen (2                  Heater fan (4

8-در برخی از آزمایشگاههای کشت بافت گیاهی، از فریزرهای ۱۸- درجه سانتی گراد استفاده می شود. علت اصلی استفاده از این فریزرها، نگهداری کدام یک از موارد زیر است؟

 ۱) محیط کشت استوک برای حداقل شش ماه

 ۲) کشت درون شیشه برای مدت طولانی تر

 ۳) ریزنمونه هایی که از پایه مادری جدا شده اند.

 ۴) هورمون های گیاهی و آنتی بیوتیک ها

 9-برای آماده سازی محیط کشت جامد یا ژل مانند با استفاده از اتوکلاو، گاهی اوقات پدیده کاراملایز محیط کشت اتفاق می افتد. علت این پدیده چیست؟

 ۱) وجود املاح سدیم در محیط کشت هنگام اتوکلاواسیون

 ۲) سوختن آگار در دمای بالاتر از ۱۳۵ درجه سانتی گراد

 ۳) دمای اتوکلاو بالاتر از ۱۳۵ درجه سانتی گراد

 ۴) مدت اتوکلاواسیون بیش از ۲۴ ساعت

۱۰- در آزمایشگاههای کشت بافت، برای ضدعفونی ظروف شیشه ای و فلزی باید از کدام مورد زیر استفاده کرد؟

۱) کوره با دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد

 ۲) اشعه ماوراء بنفش از نوع B

۳) آون خشک با دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد

 ۴) اتوکلاو با دمای ۱۱۵ تا ۱۳۵ درجه سانتی گراد

 ۱۱- چگونه می توان از مؤثر بودن عمل اتوکلاواسیون ظروف شیشه ای اطمینان حاصل کرد؟

۱) مشاهده تغییر رنگ چسب مخصوص اتوکلاو روی ظروف شیشه ای

 ۲) سوختن برچسب ظروف شیشه ای پس از قرار دادن در اتوکلاو

 ۳) استفاده از دماسنج حداقل و حداکثر در فضای اتوکلاو

۴) مات شدن ظروف شیشه ای در اثر حرارت اتوکلاو

 ۱۲- مفهوم کاربردی Terminator Technology چیست؟

 ۱) تولید بذر  که پس از کاشت و تولید محصول، بذری تولید کند که قدرت جوانه زنی نداشته باشد.

 ۲) تولید بذر  که پس از تولید روی پایه مادری، قدرت جوانه زنی نداشته باشد.

 ۳) تولید نشانگرهای بیوشیمیایی به روش مصنوعی

 ۴) تولید نشانگرهای بیوشیمیایی به روش طبیعی

 ۱۳- با استفاده از کدام تکنیک، می توان محصولات کشاورزی تراریخته (GMO) را از محصولات طبیعی تمیز داد؟

PCR (1

RAPD (2

 PBR (3

QTL (4

۱۴- شناسایی دقیق گونه های مختلف از یک جنس گیاهی، به دلیل شباهت های مرفولوژیک و فیتوشیمیایی، با استفاده از کدام مورد امکان پذیر است؟

 ۱) روابط فیلوژنی

۲) تکنیک QTL

۳) نشانگرهای DNA

۴) نشانگرهای بیوشیمیایی

 ۱۵- در مطالعات کیفی که به منظور شناسایی نیمرخ شیمیایی ترکیبات گیاهی در بیوتکنولوژی گیاهان دارویی مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از کدام دستگاه های آنالیز کیفی عصاره گیاهی ضرورت پیدا می کند؟

  • TLC ، HPTLC ، HPLC و Volumetry
  • HPLCو Volumetry
  • HPTLC و GC
  • TLC و FE

16- استفاده از کدام دستگاه در بهینه سازی مراحل تولید متابولیت های ثانویه، در آزمایشگاههای بیوتکنولوژی گیاهی ضرورت دارد؟

 ۱) اسپکتروفتومتر

۲) بیوراکتور

 ۳) کروماتوگراف گازها

۴) اتاقک رشد

 ۱۷- هدف اصلی از کاربرد محرک های زنده و غیرزنده (Elicitors) در کشت بافت گیاهان دارویی چیست؟

۱) تولید نوعی متابولیت ثانویه با میزان فراوان

 ۲) افزایش شدت تقسیم سلولهای متابولیت ساز

 ۳) تحریک مسیرهای متابولیکی سنتز متابولیت های ثانویه

۴) ایجاد موتاسیون در سلول های درحال تقسیم با هدف سنتز متابولیت خاص

 ۱۸- امروزه استفاده های متعددی از دانش بیوانفورماتیک در بیوتکنولوژی، منجر به توسعه این رشته شده است. کدام یک از موضوعات زیر، جزو وظایف بیوانفورماتیک محسوب نمی شود؟

 ۱) گروه بندی پروتئین ها و تشکیل درخت نژادشناسی تکاملی

 ۲) استخراج مدل های آماری حاصل از PCR

۳) پیش بینی ساختار پروتئین های نوترکیب

 ۴) پیدا کردن ژنها در توالیهای DNA

۱۹- استفاده وسیع از نشانگرهای مرفولوژیک در مهندسی ژنتیک کلاسیک، موجب محدودیت در مطالعات مربوط به توالی ژنوم گردیده است. برای حل این مشکل، استفاده از کدام نشانگر، به عنوان راه حل توصیه می شود؟

 ١) ژنتیکی

 ۳) بیوشیمیایی

۴) مولکولی

۲) تلفیقی

۲۰- یکی از مؤثرترین تکنیکها در مهندسی ژنتیک، مربوط به coloning است. کدام مورد، مفهوم این اصطلاح را بیان می کند؟

 ۱) همانندسازی سلول های نابالغ و تمایزنیافته

 ۲) اخراج هسته از اووسیت سلول های هدف

 ۳) شبیه سازی و تکثیر غیرجنسی سلولها در آزمایشگاه

۴) انتقال هسته یک سلول جنسی به سیتوپلاسم سلول جنسی دیگر

 ۲۱- کدام مورد، از وظایف متخصصین مهندسی ژنتیک محسوب می شود، اما جزو مراحل مهندسی ژنها نیست؟

 ۱) وارد کردن ژن موردنظر در حامل ژن

۲) انتخاب ژن موردنظر

۳) طراحی حامل ژن و تولید آن

۴) جداسازی ژن موردنظر

 ۲۲- برای تعیین فواصل ژنها در روی یک کروموزم که در ترسیم نقشه های ژنی اهمیت پیدا می کند، از واحد معینی برای اندازه گیری ها استفاده می شود. واحد اندازه گیری فواصل ژن‌ها کدام است؟

 ۱) سانتی مورگان (CM)

۲) مگا زوج بار Mbp))

 ۳) کیلودالتون (KD)

۴) میلی میکرون mM))

 ۲۳- کدام قاعده زیر، برای تعیین مکان ژن های مربوط به یک صفت معین، در مهندسی ژنتیک مورد استفاده قرار می گیرد؟

Haplotyping (1

Co-Segregation (2

۳) کاوشگری DNA

Crossing over(4

۲۴- تهیه کاریوتیپ از کروموزمهای متافازی میتوزی و میوزی، از موضوعات آزمایشگاهی مهم در علم بیوتکنولوژی گیاهی، به عهده متخصصین کدام گرایش است؟

 ۱) ژنتیک گیاهی

۲) سیتوژنتیک گیاهی

 ۳) بیولوژی سلولهای گیاهی

۴) زیست شناسی مولکول های زیستی

 ۲۵- برای محاسبه طول کروموزم، طول بازوی بلند و کوتاه، نسبت طول بازوی بلند به کوتاه و شاخص سانترومر،از کدام نرم افزار استفاده می شود؟

Mfish (1                                    Idiographyca (3  

Primer-3 (2                        Micro-Measure (4                                    

۲۶- در علوم بیوتکنولوژی گیاهی، گاهی از نرم افزار 3-Primer استفاده میشود. این نرم افزار، به کدام منظور مورد استفاده قرار می گیرد؟

 ۱) طراحی پرایمر

۲) طراحی مدل PCR

3) توالی یابی اسیدهای آمینه

۴) طراحی ریز آرایه (Microarray)

۲۷- در سلولهای یوکاریوت، کدام یک از اندامک های سلولی فاقد غشای تراوا می باشند؟

 ۱) اکسیزومها

۲) دستگاه گلژی

 ۳) ریبوزومها

. ۴) پراکسی زومها

 ۲۸- یکی از مهم ترین تفاوت های سلول های پروکاریوت و یوکاریوت، کدام است؟

۱) اغلب اندامکهای سلول یوکاریوتها، فاقد غشا هستند.

 ۲) در سلول های پروکاریوت، فرایندهای متابولیکی انجام نمی پذیرد.

 ۳) سلول های یوکاریوت، دارای تعداد بسیار زیادی میتوکندری هستند.

۴) اندامکهای سلولی متعددی، در سیتوپلاسم سلول های یوکاریوت وجود دارد.

 

 ۲9- برخورداری از سلولهایی با مواد هسته ای غیرمتمرکز، از ویژگیهای کدام گروه از جانداران زیر است؟

۱) باکتریها

۲) ویروسها

 ۳) ریکت سیا

۴) قارچ های ناقص

 ۳۰- یکی از مهم ترین تفاوتهای دانش «سلول شناسی» و دانش «فیزیولوژی سلولی»، نحوه پرداختن به کدام مورد زیر است؟

۱) تنوع سلولی

۲) ماهیت عمل سلول

 ۳) پدیده رشد و تقسیم سلولی

۴) چگونگی پیدایش سلول

۳۱- یکی از مهم ترین دلایل استفاده از هورمون ABA در تکنیک های کشت بافت و سلولهای گیاهی، هدایت کالوس برای کدام مورد است؟

 ۱) مهار رشد ریشه‌ها

۲) تولید جنین زایی

 ۳) مهار نمو تخمک بارور شده

۴) تولید جنین زایی غیرجنسی

 ۳۲- در تکنیک های کشت بافت و در مرحله شاخه زایی می بایست علاوه بر انتخاب نوع هورمون، غلظت معینی را انتخاب نمود. استفاده از کدام هورمون و با کدام غلظت برحسب میلی گرم در لیتر، توصیه می شود؟

1) 10-BA

20/1-BA(

3 - GA (10

0/1-GA (4

۳۳- برای القای ریشه زایی، لازم است تا مقداری هورمون رشد با دوام و اد، به محیط کشت بافت گیاهی اضافه شود. کدام هورمون توصیه می شود؟

 ۱) کینتین

۲) ایندول بوتریک اسید

 ۳) نفتالین استیک اسید

۴) ایندول استیک اسید

 ۳۴- به کدام دلیل، در یک آزمایشگاه کشت بافت، از ماده ای به نام Ribavirin استفاده می شود؟

۱) افزایش دوام ژل

۲) افزایش طول عمر کالوس و محیط کشت

 ۳) جداسازی محیط کشت مایع از جامد

 ۴) ضدعفونی نمونه های گیاهی برعلیه ویروسها

 ۳۵- برای ساخت محیط کشت استاندارد و MS به ازای هر یک لیتر، کدام یک از ترکیبات زیر، به میزان بیشتری به کار برده می شود؟

 ۱) COC

KN (2

MgS (3

N N (4

۳۶- در تهیه محیط کشت استاندارد، استفاده از برخی ویتامینها و هورمون های گیاهی کاملا ضرورت دارد. برای ضدعفونی کردن این ترکیبات، استفاده از کدام مورد زیر، توصیه می شود؟

 ۱) فیلترهای غشایی

 ۲) «لامینار ایرفلو» در هنگام مصرف این ترکیبات

 ۳) اتوکلاو با دمای کمتر از ۷۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲ ساعت

۴) آون خشک با دمای کمتر از ۷۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ ساعت

 ۳۷- هدف از تولید گیاهان عاری از باکتری، به دلیل حذف کدام جنس(های) باکتری های زیر می باشد؟

1) Erwinia   

2) Erwinia و Pseudomonas

3) Bacillus و, Pseudomonas Erwinia

۴) Erwinia و Bacillus

۳۸- یکی از تکنیک های کاربردی در کشت بافتهای گیاهی، «ریز پیوند» یا Micrografting است. مفهوم این تکنیک، کدام است؟

 ۱) پیوند ریزنمونه گیاهی روی کالوس در حال تمایز در محیط کشت

 ۲) پیوند آوندهای آبکشی روی پایه های عاری از ویروس

۳) پیوند بخشی از بافت کالوس روی اندامهای هوایی

۴) پیوند مریستم روی پایه های عاری از ویروس

 ۳۹- برای انتقال ماده ژنتیکی از سلولهای یک گیاه عالی به گیاه عالی دیگر، کدام روش مرسوم است؟

۱) استخراج سلول تخم زا و انتقال آن به روش جنسی

 ۲) استخراج سلول زایشی از تخمدان و انتقال آن به جنین رویشی

 ۳) استخراج هسته زایشی از دانه گروه و انتقال آن به روش غیرجنسی

۴) استخراج DNA و خالص سازی آن جهت انتقال به روش جنسی

 ۴۰- دورگه گیری سوماتیکی، دورگه گیری سیتوپلاسمی و جابه جایی هسته های ایزوله شده که از روش های دست ورزی ژنتیکی محسوب می شوند، از تخصص های کدام گرایش ژنتیک محسوب می شوند؟

 ۱) سلولی

۲) جمعیتها

 ۳) مولکولی

۴) کروموزمها

۴۱- اساس تئوری Totipotency چیست؟

۱) توانایی تکامل یک سلول یوکاریوت به یک توده پرسلولی در شرایط محیطی مطلوب

 ۲) توانایی تکامل و تبدیل هر یک از سلول های یک موجود پرسلولی به یک موجود کامل

 ۳) توانایی تولید یک موجود پرسلولی کامل از یکی از سلول های تمایزیافته والد

۴) توانایی تبدیل یک سلول جنسی از یک موجود پرسلولی به یک موجود کامل

 ۴۲- در تولید گیاهان هاپلوئید، کدام کشت توصیه می شود؟

 ۱) مریستم انتهایی ریشه

۲) کالوس دوقطبی

 ۳) سوسپانسیون سلولی

۴) دانه گرده و پرچم

 ۴۳- برای تولید گیاه عاری از ویروس، کدام کشت زیر توصیه می شود؟

 ۱) کالوس تمایزیافته

۲) سلول

 ۳) مریستم

۴) سلول های اپیدرمی

 ۴۴- مهندسی متابولیک، مطالعه کدام موضوع بیوتکنولوژیکی گیاهی را در دستور کار خود قرار میدهد؟

۱) تشخیص ژن های مؤثر در مسیر بیوسنتز ترکیبات طبیعی و مطالعه بیان ژن

 ۲) بهینه سازی تولید متابولیت های ثانویه در بافت های گیاهی

 ۳) استخراج متابولیت های ثانویه از کالوس توسعه یافته

۴) چگونگی القای ریشه زایی در گیاهان تراریخته

 ۴۵- دو باکتری که در پیشرفت مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی نقش مؤثری داشتند، کدام اند؟

 ۱) ریزوبیوم و آزوباکتر

۲) اشرشیا و اگروباکتریوم

۳) ریزوبیوم و دیپلوکوکوس

۴) نیتروزوموناس و اشرشیا

 ۴۶- کدام مورد درخصوص اصطلاح علمی «ترانسپوزون» در بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی، صحیح است؟

۱) ترکیباتی هستند که با ژنها و یا قطعاتی از ژنها تلفیق می شوند.

 ۲) قطعاتی از DNA که می توانند در سطح کروموزم جابه جا شوند.

 ۳) قطعاتی از غشای سیتوپلاسمی که می توانند بازسازی شوند.

۴) از عوامل حفاظت و نگهداری از ژنها هستند.

 ۴۷- در کشت سلولی، کدام آنزیم ها به ترتیب برای حذف دیواره سلولی و آزاد شدن پرتوپلاست استفاده می شوند؟

 ۱) سلولاز و پروتئیناز

۲) آمیلاز و پکتیناز

 ۳) سلولاز و پکتیناز

۴) سلولاز و آمیلاز

 ۴۸- الحاق پلاسمید DNA به سلول باکتری، به کمک کدام ترکیب شیمیایی زیر تسهیل می شود؟ ۱) کلرید کلسیم

۲) کلرید پتاسیم

 ۳) کلرید منیزیوم

۴) کلرید سدیم

 ۴۹- اصطلاح «سیبرید» در ژنتیک سلولی، به کدام معنی است؟

 ۱) امتزاج هسته و سیتوپلاسم در سلول مختلف

 ۲) گرده افشانی مصنوعی درون آزمایشگاه

 ۳) امتزاج سیتوپلاسم دو سلول مختلف

۴) امتزاج هسته دو سلول مختلف

 ۵۰- تولید بذرهای مصنوعی، در واقع حاصل کدام تکنیک زیر می باشد؟

۱) قرار دادن بذرهای کوچک در لایه هایی از مواد ژل مانند

 ۲) بذرهایی که بدون گرده افشانی، درون تخمدان تشکیل می شوند.

 ۳) قرار دادن جنین جنسی در کپسول هایی از جنس ژل های طبیعی

۴) قرار دادن جنین غیر جنسی حاصل از کشت بافت در کپسول هایی از ژل

 ۵۱- در الکتروفورز DNA، مسیر حرکت در ظرف مخصوص الكتروفورز، کدام است؟

 ۱) کاتدا

۲) آند

 ۳) حرکت نمی کند.

۴) در وسط راه، متوقف می شود.

 ۵۲- اجزای مختلف اصلی در یک مجموعه الکتروفورز، شامل کدام قسمت ها است؟

 ۱) پاور و ژل تانک

۲) محفظه بافر و واحد الکتروفورز

 ۳) پاور و واحد الکتروفورز

۴) واحد الکتروفورز و جداساز DNA

۵۳- برای الکتروفورز قطعات بزرگ DNA، کدام شیوه الکتروفورز توصیه می شود؟

PAGE(1

2AGE (

PFGE(3

 SDS-PAGE (4

۵۴- در شیوه الکتروفورز موسوم به - PAGE SDS ، اساس کار عبارتست از: جداسازی و حرکت مواد به دلیل تفاوت در ..................

 ۱) بار الکتریکی مولکول

۲) شکل مولکول

 ۳) تغییر بار الکتریکی مواد

۴) وزن مولکولی

 ۵۵- در حال حاضر، بیشترین کاربرد از تکنولوژی کشت بافت جانوری، به منظور تولید کدام مورد صورت می گیرد؟

 ۱) انسولین

۲) واکسن

۳) پروتئین های خوراکی

۴) پروتئین های تراریخته

 ۵۶- از مهم ترین ویژگی های محصولات پروبیوتیک، به اهمیت کدام عامل زیر، می توان اشاره کرد؟

۱) میکروبهای مفید در محصول به عنوان مکمل های غذایی

 ۲) میکروب های مفید معده

 ۳) آنتی کرهای مختلف

۴) آنتی بادی های مفید

 ۵۷- از کدام تکنیک، برای ایزوله کردن DNA در بیوتکنولوژی گیاهی استفاده می شود؟

PFGE (1

 SDS-Proteinase K (2

CTAB (3

SDS-Phenol extraction(4  

۵۸- در انجام فرایند منجر به PCR، اولین گام اساسی در آزمایشگاه کدام است؟

 ۱) استخراج پرایمر

۲) دناتوره کردن DNA

3) حذف دیواره سلولی

۴) اضافه کردن پلیمراز

۵۹- کدام یک از آنزیم‌های زیر، جهت اتصال دو قطعه از مولکول DNA به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد؟

 ۱) پلیمراز

۲) پروتئاز

 3) نوکلئاز

 ۴) لیگاز

 ۶۰- مجموعه فرایندهایی که ما را قادر به انتقال ژن از یک موجود زنده به موجود زنده دیگری می کند، از کدام اصطلاح زیر می توانیم استفاده کنیم؟

 ۱) تغییرات ژنتیکی

۲) بیان ژن

۳) مهندسی ژنتیک

۴) اصلاح ژن

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته بیوتکنولوژی