راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381

سوالات آزمون رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381

0 تومان
کد محصول : Bimeh_1381

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- طبق ماده 4 قانون بیمه، بیمه‌گذار باید در بقاء مال بیمه‌شده ذینفع باشد. منظور از این شرط چیست. توضیح دهید.

2- منظور از پراکندگی خطر در بیمه چیست؟ موضوع را با ذکر مثال شرح دهید.

3- اصل قائم‌مقام )جانشینی( را تعریف کنید و بنویسید این اصل در کدام‌یک از رشته‌های بیمه )اموال-اشخاص-مسئولیت( کاربرد دارد؟

4- فسخ و ابطال بیمه‌نامه چه تفاوتی باهم دارند؟ آثار حقوقی آن‌ها را شرح دهید

5- شرایط عمومی و شرایط خصوصی بیمه‌نامه را تعریف کنید و بنویسید چنانچه در مواردی بین این دو تعارض داشته باشد کدام‌یک حاکمیت خواهد داشت؟

6- در بیمه آتش‌سوزی منظور از بیمه‌نامه اظهارنامه‌ای یا شناور چه نوع بیمه­نامه­ای است و در چه مواردی کاربرد دارد؟

7- بیمه CMR چه نوع بیمه‌ای است. موضوع را با ذکر مثال شرح دهید.

8- فرق بین قاعده نسبی مبلغ بیمه‌شده و قاعده نسبی حق بیمه را با ذکر مثال شرح دهید.

9- منظور از تشدید خطر در بیمه چیست؟ اگر تشدید خطر درنتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد وی چه وظیفه‌ای در مقابل بیمه‌گر خواهد داشت؟

10-  بیمه عمر زمانی چه نوع بیمه‌ای است. مثال بزنید.

موفق باشید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه