دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشتهامور بیمه کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری بهمن ماه 1371

0 تومان
کد محصول : Bimeh_1371-2

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تذکرات :

1- به کلیه سؤالات زیر پاسخ داده شود.

2- به سؤالات متقاضیان در حین آزمون به هیچ وجه پاسخ داده نخواهد شد.

3- هر پاسخ صحیح 4 نمره خواهد داشت.

سؤالات:

سؤال 1- کالایی با شرایط F.P.A بیمه شده و طبق شرایط بیمه نامه (classifilation clavse)   بیمه‌گذار موظف بوده کالا را با کشتی طبقه‌بندی‌شده حمل نماید . ضمن اینکه بیمه‌گذار به فروشنده اعلام نموده که به این موضوع توجه نماید ، بااین‌حال کالا با کشتی غیر طبقه‌بندی حمل شده و به علت حادثه طوفان کشتی و محصولات آن غرق‌شده است . بیمه‌گر به سبب تخلف از شرط بازپرداخت خسارت خودداری نموده ، بیمه‌گذار به نظر بیمه‌گر اعتراض کرده و دادخواستی تسلیم دادگستری نموده است . پرونده به کارشناس ارجاع گردیده ، اینک با توجه به قوانین و مقررات و شرایط بیمه‌نامه نظر خود را در مورد تعهد یا عدم تعهد بیمه‌گر نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از خسارت با ذکر دلیل و مستند اعلام فرمایید.

سؤال 2- یک کشتی به صورت  (aqreed ralue)  طبق شرایط بیمه زمانی کشتی موسسه بیمه گران لندن به مبلغ یکصدمیلیون ریال به مدت یکسال بیمه شده و حق بیمه آن در چهار قسط مساوی می‌بایست پرداخت شود. بیمه‌گذار دو قسط را پرداخت کرده لکن چک قسط سوم وصول نشده است و در این فاصله کشتی دچار سانحه شده است و طبق نظر کارشناس بیست میلیون ریال هزینه تعمیر آن شده است ، همین کارشناس ارزش کشتی را قبل از حادثه یک صدوبیست میلیون ریال برآورد نموده است . به نظر شما آیا خسارت قابل پرداخت است یا نه ؟ و اگر قابل پرداخت می‌باشد میزان آن چقدر است؟ نظر خود را مستند و مدلل بیان فرمایید.

سؤال 3-  کارخانه­ای به مبلغ یک میلیارد ریال برای مدت یک سال با نرخ حق بیمه 5/2 در هزار بیمه‌شده و بیمه‌گر موافقت کرده است که حق بیمه در چهار قسط مساوی یک ماهه از تاریخ 1/5/1371 (تاریخ صدور بیمه پرداخت شود) این کارخانه در تاریخ 25/7/1371 دچار حریق شده و کارشناسان خسارت وارده را چهل و پنج میلیون ریال برآورد نمود و در گزارش خود ضمن اعلام اینکه کارخانه با تشدید خطر مواجه بوده و مشمول نرخ حق بیمه 2 در هزار می­باشد، ارزش قبل از حریق را نیز 20درصد بیشتر از مبلغ بیمه شده برآورد کرده­اند. باتوجه به مراتب فوق و اینکه بیمه­گر پس از دریافت گزارش کار شناسان اقساط حق بیمه را دریافت نموده خسارت قابل پرداخت به بیمه‌گذار را محاسبه فرمایید.

سؤال 4- کالایی با شرایط f.p.a بیمه شده که کلاً 8 یالت بوده است . این کالا با کشتی از مبدأ به بندر مقصد حمل شده و در موقع تخلیه 5 یالت آن به دریا افتاده و از بین رفته است . بقیه کالا به وسیله سه کامیون از بندر مقصد به انبار نهایی بیمه‌گذار حمل شده است که کامیون محمول یک کامیون به علت اینکه روکش آن سالم نبوده در اثر باران دچار آب دیدگی شده و کلاً از بین رفته است .

اعلام بفرمایید آیا خسارت قابل پرداخت است یا نه ؟ نظر خود را مستل اعلام فرمایید .

سؤال 5- در بیمه کشتی بعضی منافع و هزینه‌ها با شرط p. p. I بیمه می‌شود، منظور از این شرط چیست ؟ موضوع را با ذکر مثال شرح دهید .

موفق باشید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن