دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشتهامور بیمه کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری اردیبهشت ماه 1371

0 تومان
کد محصول : Bimeh_1371-1

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تذکرات:

1-  به 5 سؤال از 8 سؤال زیر پاسخ داده شود.

2- به سؤالات متقاضیان در حین آزمون به هیچ وجه پاسخ داده نخواهد شد.

3- هر پاسخ صحیح 4 نمره خواهد داشت.

سؤالات:

سؤال 1- منظور از تعهد خطر در بیمه چیست؟ موضوع را با ذکر مثال در بیمه‌های اشیاء ، اشخاص، و مسئولیت شرح دهید.

سؤال 2- قاعده نسبی مبلغ بیمه‌شده و حق بیمه را با ذکر مثال شرح دهید.

سؤال 3-منظور از عبارت HELD-COREND در شرایط بیمه حمل و نقل کالا و کاربرد آن را با ذکر مثال بیان نمایید.

سؤال 4- شرایط عمومی و شرایط خصوصی بیمه‌نامه را تعریف کنید و بنویسید در صورت وجود مغایرت بین موادی از هریک از این دو و یا دیگری، تقدم با کدام است.

سؤال 5- حق قائم مقامی در بیمه چه نوع حقی است ، کدام‌یک از طرفین قرارداد بیمه از این حق استفاده می‌کنند، مستند و نحوه اعمال این حق را ذکر نمایید.

سؤال 6- در مورد تعهد یا عدم تعهد بیمه‌گر نسبت به بازپرداخت هزینه‌هایی که بیمه‌گذار جهت جلوگیری از بروز یا توسعه خسارت صرف می‌کند آنچه می‌دانید بنویسید.

سؤال 7- فرانشیز در کدام‌یک از بیمه‌نامه‌های WA.F.P.A تمام خطر وجود دارد . میزان آن معمولاً چقدر است ، نحوه محاسبه آن را با ذکر مثال شرح دهید.

سؤال 8- بیمه عمر زمانی چه نوع بیمه‌ای است، چه فرقی با بیمه حادثه دارد. چه عواملی در محاسبه حق بیمه این دو نوع بیمه دخالت دارد.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن