دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته برنامه ریزی شهری کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته برنامه ریزی شهری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : barnamehrizi_shahri_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه ریزی شهری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- محاسبه تراکم مسکونی در شهرها، حاصل اندازه گیری تعداد جمعیت ساکن در اراضی مسکونی یک شهر برحسب هکتار است، تفاضل تراکم مسکونی خالص و تراکم مسکونی ناخالص در شهر، نشان دهنده چیست؟

 ۱) وضعیت انواع تراکم مسکونی و تعیین فراوانی آن در سطح شهر

 ۲) وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان محلات مسکونی در یک شهر

 ۳) وضعیت کالبدی و نحوه تقسیم بندی قطعات زمین و الگوی مسکن در شهر

 ۴) میزان فضاهای عمومی و تسهیلات شهری در نواحی مسکونی یک شهر و به طور غیرمستقیم حاکی از کیفیت زندگی و سکونت در شهر

۲-وزارت مسکن و شهرسازی پس از انقلاب اسلامی، اصطلاح «واحد همسایگی» را ابتدا در شرح خدمات کدام یک از طرح های توسعه شهری مشروحه زیر به کار برد؟

 ۱) شهرهای جدید

۲) آماده سازی زمین

 ۳) جامع شهر

۴) شهرکهای مسکونی

٣-براساس قانون، در صورتی که قطع درخت از طرف مالک به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند، کدام تصمیم و توسط کدام نهاد گرفته شده و به چه مصرفی می رسد؟

۱) همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.

 ۲) همه زمین توسط وزارت راه و شهرسازی ضبط می شود و در بانک زمین ذخیره شده و در زمان مقتضی به مصارف عمومی می رسد.

 3) همه زمین توسط سازمان محیط زیست ضبط می شود تا مشتركا با شهرداری نسبت به ایجاد پارک و فضای سبز در آن اقدام نمایند.

  ۴) مالک جریمه نقدی می شود و زمین در اختیار شهرداری و شورای شهر قرار می گیرد تا در موقع لزوم برای خدمات عام المنفعه استفاده شود.

۴-کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشند، در اختیار کدام مورد زیر است؟

 ۱) رئیس جمهور

۲) وزیر راه و شهرسازی

 ۳) ولی فقیه

۴) رئیس سازمان ملی زمین و مسکن

۵-چهار سند شامل: ۱) نقشه منطقه بندی و کاربری اراضی، ۲) ضوابط نحوه استفاده از اراضی،

 ۳) سطح بندی خدماتی و مراکز جمعیتی، و ۴) تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات، مربوط به کدام یک از طرح های توسعه زیر می باشند که می بایست تهیه شوند؟

 ۱) هادی روستا

۲) توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای شهرستان)

 ۳) مجموعه شهری

۴) شهرهای جدید

6- روند انجام کار در فرایند بررسی و تصویب طرح های ناحیه ای، مجموعه های شهری و طرح های جامع شهری، به ترتیب در کدام مورد صحیح است؟

 ۱) بررسی و تصویب در شورای استان به ارائه گزارش شورای استان به شورای عالی برای رأی گیری و تصویب نهایی

 ۲) بررسی کارشناسی در کمیته فنی شورای عالی - ارائه نظریه کمیته فنی شورای عالی به شورای عالی برای تصویب نهایی

 ۳) بررسی مقدماتی در شورای استان - بررسی ثانویه در کمیته فنی شورای عالی - ارائه گزارش بررسی مقدماتی طرح در شورای استان و نظریه کمیته فنی شورای عالی به شورای عالی برای تصویب نهایی

 ۴) بررسی در شورای استان و گزارش تصمیمات اتخاذشده به دبیرخانه شورای عالی - بررسی کارشناسی در کمیته فنی شورای عالی - ارائه گزارش بررسی طرح در شورای استان و نظریه کمیته فنی شورای عالی به شورای عالی برای تصویب نهایی

 ۷- تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز اراضی بایر از موات در قانون، برعهده کدام نهاد قرار داده شده است؟

 1) سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

 ۲) شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

 ۳) وزارت راه و شهرسازی

۴) وزارت کشور

۸-پیشنهاد شبکه شهری آینده کشور، یعنی اندازه شهرها به وضوح، در کدام یک از طرح های توسعه و عمران مشروحه زیر، جزو اهداف آن آمده است؟

 ۱) کالبدی ملی و منطقه ای

۲) ویژه

 ۳) آماده سازی توسعه های جدید در شهرها

 ۴) مجموعه شهری

۹-براساس آخرین قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، کدام یک از موارد زیر، تعریف صحیح و کاملی از حریم شهر ارائه می نماید؟

 ۱) حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور، در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات در آن لازم الاجرا می باشد.

۲) حد کالبدی موجود شهر و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات عمرانی در داخل محدوده شهر برعهده شهرداریها می باشد.

 ۳) قسمتی از اراضی پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل فرمانداری در آن ضرورت دارد و باید منطبق بر مرز تقسیمات کشوری شهرستان باشد.

 ۴) قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

۱۰-مرجع حل اختلاف و رفع تداخل محدوده ها و حریم های تعیین شده برای شهرهای مجاور و محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرک های مجاور، کدام است؟

 ۱) مراجع تصویب کننده طرح های هادی و جامع، حسب مورد

 ۲) مراجع تصویب کننده طرحهای (جامع) ناحیه ای (شهرستان)

 ۳) فرمانداری ها

 ۴) بخشداری ها

۱۱-براساس قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی معماری ایران، تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی، برعهده کدام یک از نهادهای زیر، قرار داده شده است؟

 ۱) وزارت کشور

۲) شهرداری ها

۳) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 4) سازمان برنامه و بودجه

۱۲-آیا مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، برای کلیه شهرداریها لازم الاجرا است؟

 ۱) کلیه شهرداری ها در صورت تأیید و ابلاغ وزارت کشور، موظف به اجرای مصوبات می باشند.

 ۲) کلیه شهرداری ها موظف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند.

 ۳) صرفا برخی از مصوبات با تشخیص شورای اسلامی شهر، برای شهرداری ها لازم الاجرا می باشند.

 ۴) فقط شهرداری کلانشهرها (شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت)، موظف به اجرای مصوبات میباشند.

۱۳-در طرح کالبدی ملی و منطقه ای، کشور ایران به چند منطقه برنامه ریزی تقسیم بندی شده است؟

 ۱) هفت

۲) ده

 ۳) یازده

۴) سیزده

۱۴- کدام مورد در خصوص تعریف، ایجاد و تعمیر و نگهداری تونل مشترک شهری، صحیح است؟

۱) دولت مکلف است در شهرهای جدید، توسط وزارت مسکن و شهرسازی و در توسعه شهرها توسط شهرداری نسبت به احداث تونل مشترک موردنیاز سازمانها و شرکتهای متولی خدمات مشتری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن و ... اقدام نماید و تعمیر و نگهداری تونل های مشترک برعهده دفتر فنی استانداری است.

 ۲) دولت مکلف است در کلیه شهرها، اعم از موجود و جدید، توسط وزارت نیرو نسبت به احداث تونل مشترک موردنیاز سازمانها و شرکت های متولی خدمات شهری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن و ... اقدام نماید و تعمیر و نگهداری تونل های مشترک برعهده شهرداری است.

 ۳) دولت مکلف است در کلیه شهرها، اعم از موجود و جدید، توسط شهرداری ها نسبت به احداث تونل مشترک موردنیاز سازمانها و شرکت های متولی خدماتی شهری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن و ... اقدام نماید و تعمیر و نگهداری تونل های مشترک برعهده وزارت نیرو است.

 ۴) دولت مکلف است در شهرهای جدید، توسط وزارت مسکن و شهرسازی و در توسعه شهرها توسط دفتر فنی استانداری نسبت به احداث تونل مشترک موردنیاز سازمانها و شرکتهای متولی خدمات شهری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن و ... اقدام نماید و تعمیر و نگهداری تونل های مشترک برعهده شهرداری است.

۱۵- زمین شخصی در محدوده اجرای یک طرح دولتی قرار گرفته است. چنانچه مالک زمین، اجازه احداث و یا تجدید بنا بخواهد، در مورد او چگونه اقدام خواهد شد؟

 ۱) درهرصورت، اجازه احداث و تجدید بنا به مالک داده نخواهد شد.

 ۲) در صورت تشخیص شهرداری مربوطه، اجازه احداث و تجدید بنا به مالک داده میشود.

 ۳) در صورت اعلام دستگاه اجرایی مبنی بر تصمیم به اجرای طرح، ظرف ۱۸ ماه مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک، اجازه احداث و تجدید بنا به مالک داده نخواهد شد.

 ۴) درصورت اعلام دستگاه اجرایی مبنی بر عدم تصمیم به اجرای طرح و موکول کردن آن به آینده، اجازه احداث و تجدید بنا به مالک داده خواهد شد ولی پس از گذشت ۵ سال از برنامه زمان بندی مصوب، مالک تعهد می نماید که در زمان اجرای طرح، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.

۱۶- کدام مورد درخصوص سلسله مراتب طرح های توسعه فضایی در ایران، صحیح است؟

۱) طرح مجموعه شهری - طرح کالبدی ملی و منطقه ای - طرح آمایش سرزمین - طرح (جامع) ناحیه‌ای شهرستان) - طرح جامع یا هادی شهری

 ۲) طرح آمایش سرزمین - طرح کالبدی ملی و منطقه ای - طرح (جامع) ناحیهای شهرستان) - طرح جامع یا هادی شهری - طرح مجموعه شهری

 ۳) طرح کالبدی ملی و منطقه ای - طرح آمایش سرزمین - طرح (جامع) ناحیه ای شهرستان) - طرح مجموعه شهری - طرح جامع یا هادی شهری

 ۴) طرح آمایش سرزمین - طرح کالبدی ملی و منطقه ای - طرح (جامع) ناحیه ای (شهرستان) - طرح مجموعه شهری - طرح جامع یا هادی شهری

 ۱۷- طرح ساختاری - راهبردی، جایگزین کدام یک از طرح های توسعه شهری ایران به شیوه سنتی، به ویژه در سال های اخیر شده است؟

 ۱) جامع شهری

۲) منطقه ای

 ۳) هادی روستایی

۴) آمایش سرزمین

 ۱۸- براساس یکی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی به ترتیب و مقیاس از بزرگ به کوچک، در کدام یک از موارد زیر، صحیح است؟

 ۱) منظومه روستایی - حوزه روستایی - مجموعه روستایی

 ۲) مجموعه روستایی - حوزه روستایی - منظومه روستایی

 ۳) منظومه روستایی - مجموعه روستایی - حوزه روستایی

 ۴) حوزه روستایی - مجموعه روستایی - منظومه روستایی

۱۹-مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از کدام نهاد زیر پروانه اخذ نمایند؟

 ۱) شهرداری شهر مربوطه

۲) شورای اسلامی شهر مربوطه

 ۳) اداره راه و شهرسازی استان

۴) سازمان ثبت اسناد و املاک استان

۲۰-طرح های روان بخشی شهری در دهه ۱۳۶۰ برای اولین بار توسط کدام نهاد پیشنهاد و به مورد اجرا گذارده شد؟

۱) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 ۲) وزارت مسکن و شهرسازی

 ۳) شهرداری‌ها

۴) وزارت کشور

۲۱- کدام مورد درخصوص تعریف مفهوم «تقاضای مؤثر در مسکن»، صحیح است؟

۱) فزونی گرفتن عرضه مسکن بر تقاضای مسکن

 ۲) تقاضای کلیه کسانی که قادر و مایل به خریداری و تصاحب مسکن هستند.

 ۳) تقاضای کلیه کسانی که مایل به خریداری و تصاحب مسکن هستند، ولی قادر به تأمین منابع مالی آن نیستند.

 ۴) تقاضای کلیه کسانی که از اقشار کم درآمد جامعه به حساب می آیند و دولت می بایست از طریق مسکن حمایتی، به تأمین مسکن برای آنان اقدام کند.

۲۲- کدام مورد درخصوص بروز مشکل مسکن در کشور، صحیح است؟

۱) تعارض و ناهماهنگی بین دو سیستم برنامه ریزی بخشی و فضایی یا برنامه ریزی مسکن و برنامه ریزی های شهری و منطقه ای

 ۲) فقدان آمار کمی و کیفی مسکن، به تفکیک نقاط شهری و روستایی

 ۳) فقدان بخشی با عنوان مسکن در برنامه های پنج ساله عمرانی کشور

 ۴) فقدان طرح جامع مسکن در سطح کشور

۲۳- کدام تعریف در خصوص اصطلاح «إفراز»، صحیح است؟

۱) جداسازی و تبدیل یک ساختمان یا ملک به قطعات کوچکتر

 ۲) جدا کردن سهم مشاع شرکا به نسبت سهم هر کدام از آنها

 ۳) تقسیم ملک دارای دو مالک به دو قسمت مساوی

 ۴) تقسیم ملک غیرمشاع و غیرمشترک

۲۴- چنانچه وزارتخانه ها و مأمورین دولت در اجرای صحیح قوانین و مقررات، با سهل انگاری یا اشتباه یا سوءنیت یا ... حقی را از کسی ضایع نمایند، وظیفه رسیدگی به شکایات علیه موارد فوق، برعهده کدام نهاد است؟

 ۱) واحد رسیدگی به تخلفات اداری نهاد دولتی 

۲) وزارت کشور

 ۳) شوراهای حل اختلاف

۴) دیوان عدالت اداری

۲۵- گواهی پروانه ساختمان، عدم خلاف و پایان کار، در قالب کدام یک از مدارک مشروحه زیر برای متقاضی صادر می شود و توسط کدام نهاد؟

۱) شناسنامه فنی ملکی ساختمان - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 ۲) سند مالکیت - سازمان ثبت اسناد و املاک

 ۳) شناسنامه ساختمان - شورای اسلامی شهر

 ۴) شناسنامه ساختمان - شهرداری

۲۶- آن دسته از صاحبان اراضی که متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر می باشند،

حداکثر چند درصد از اراضی خود را می بایست به طور رایگان در اختیار مراجع قانونی بگذارند؟

۵۰ (۱                     30(2      

 ۲۰(۳                     ۱۰ (۴

۲۷- کدام طرح، به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و استقرار بهینه خدمات در محیطهای روستایی و حمایت از اجرای آن تهیه می شود؟

۱) ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی

۲) بهسازی و نوسازی روستا

 ۳) هادی روستا

۴) ویژه

۲۸- دو شهر به وسیله جاده مستقیم الخطی به طول ۳۵ کیلومتر از هم جدا شده اند. فاصله آنها در نقشه ای به مقیاس2۵۰۰: 1 کدام است؟

 ۱) ۱۲ متر = ۱۲۰۰ سانتی متر

۲) ۱۴ متر = ۱۴۰۰ سانتی متر

 ۳) ۱٫۲ متر = ۱۲۰ سانتی متر

۴) ۱٫۴ متر = ۱۴۰ سانتی متر

۲۹- چنانچه بخواهیم قطعه زمینی به شکل مستطیل که طول و عرض آن به ترتیب ۵۰ متر و ۲۵ متر است، را در نقشه ای به مقیاس ۲۰۰۰ =۱ ترسیم نماییم، مساحت روی نقشه برحسب سانتی متر مربع کدام است؟

  • ۲٫۲۵
  • ۳٫۱۲۵
  • ۳٫۵
  • 3

۳۰-بر اساس قانون شهرداری، حداقل تعداد جمعیت برای تأسیس شهرداری، چند نفر است؟

۳000۰ (۱      ۵,۰۰۰ (۳

۱۰,000 (۲      ۲,۵۰۰ (۴

۳۱- بر اساس ماده ۲۴ قانون شهرداری، دایر کردن کدام یک از دفاتر مشروحه زیر توسط مالک، استفاده تجاری محسوب نمی شود؟

 ۱) آرایشگاه - دفتر بیمه - دفتر آتلیه نقاشی

 ۲) سوپر مارکت - دفتر نمایشگاه پوشاک - آژانس مسافرتی

 ۳) دفتر تعمیر وسایل صوتی و تصویری - فروش بلیط هواپیما و قطار

 ۴) دفتر وکالت - مطب - دفتر مهندسی - دفتر اسناد رسمی - دفتر روزنامه و مجله

۳۲- بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، حداقل و حداکثر جریمه ای که از مالک اخذ می کند، به چه میزان است؟

 ۱) جریمه نباید از حداقل دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان کمتر و از سه برابر آن برای هر مترمربع بنای اضافی ایجادشده بیشتر باشد.

2)جریمه نباید از حداقل دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان کمتر و از چهار برابر آن برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد

 ۳) جریمه نباید از حداقل یک سوم ارزش معاملاتی ساختمان کمتر و از دو برابر آن برای هر مترمربع بنای اضافی ایجادشده بیشتر باشد.

 ۴) جریمه نباید از حداقل دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان کمتر و از سه برابر آن برای هر متر مربع بنای اضافی ایجادشده بیشتر باشد.

۳۳- کدام یک از نسبت های زیر، حدود و به ترتیب، معرف نسبت شهرنشینی و روستانشینی کشور ایران براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ می باشد؟

 ۱) ٪۷۰ و ۳۰٪

۲) ۵۵ و ۴۵٪

 ۳) ۵۰ و 50%

۴)  ٪۳۰ و ۷۰٪

۳۴- در میان قراردادهای تیپ همسان که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، قرارداد تیپ شماره ۱۹، مربوط به کدام یک از طرح های توسعه زیر است؟

 ۱) آماده سازی

۲) بهسازی و نوسازی شهری

 ۳) توسعه و عمران (جامع) ناحیه

۴) توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها

۳۵- در ارزیابی کیفی کاربری های مختلف شهری به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی آنها و رعایت تناسبات لازم، چنانچه بخواهیم کاربری هایی را که در یک منطقه استقرار می یابند، مزاحم یکدیگر نباشند و مانع اجرای فعالیت های یکدیگر نشوند، از کدام یک از ماتریس های زیر استفاده می شود؟

 ۱) وابستگی

۲) ظرفیت

 ۳) مطلوبیت

۴) سازگاری

۳۶- زمینی با مساحت ۴۰۰ مترمربع در یکی از محلات شهری واقع شده است. چنانچه بخواهیم ساختمانی با سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ساختمانی ۲۰۰ درصد بسازیم، حداکثر مساحت ساختمان احداثی در طبقه همکف و کل طبقات، به ترتیب چند مترمربع است؟

 ۱) ۱۴۰ و ۶۰۰

۲) ۲۰۰ و ۸۰۰

 ۳) ۲۴۰ و ۸۰۰

۴) ۲۴۰ و ۹۵۰

۳۷- براساس مصوبه سال ۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ایجاد ساختمان و هر گونه تأسیساتی در طرفین جاده های کمربندی واقع در حریم های استحفاظی ممنوع است. این ممنوعیت تا عمق چند متری از بر حریم راه تعیین شده است؟

۱۵۰ (۱                         ۴۵ (۳

۷۵ (۲                         ۱۲۵ (۴

۳۸- کدام یک از تعاریف زیر، تعریف کامل و دقیق تری از تفکیک اراضی شهری است؟

۱) در جهت هماهنگی و سنخیت فضایی سه بعدی ساختمان هاست تا مجموعة از هویت بومی و فرهنگی برخوردار باشند.

 ۲) صرفا تقسیم زمینها به قطعات موردنظر در هر طرح توسعه شهری است که براساس ویژگی های اجتماعی،اقتصادی، کالبدی سکونت گاه تعیین می شود.

 ۳) همان انطباق کاربریها، فعالیتها و تراکم ها با ساختار محله، ناحیه و شهر است که نهایتا ارتقای کیفیت محیط شهر به ویژه دید و منظر را سبب می شود.

 ۴) در واقع زمینه شکل گیری توده و فضای ساختمانی و فرم شهری در مقیاس های کوچک از یک بلوک شهری تا مقیاس محله و ناحیه محسوب می شود و فضاها و ساختمان ها به تناسب نوع تفکیک اراضی در قطعات مستقر و جانمایی شده و شبکه دسترسی مناسب پدید می آید.

 ۳۹- معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند، متعلق به کدام نهاد است و نحوه پرداخت قیمت آن به مالک زمین چگونه است؟

1) سازمان شهرداری ها و دهیاری های هر استان - قیمت آن به صاحب ملک پرداخت می شود.

 ۲) شهرداری - شهرداری در قبال آن، وجهی به صاحب ملک پرداخت نمی کند.

 ۳) اداره کل راه و شهرسازی - قیمت آن به صاحب ملک پرداخت می شود.

۴) سازمان زمین شهری - قیمت آن به صاحب ملک پرداخت نمی شود.

۴۰-عبارت زیر در کدام یک از قوانین زیر، درخصوص مالکیت زیر و بالای زمین آمده است؟ «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین و بالجمله مالک، حق هرگونه تصرف در هوا و فراز دارد، مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.»

 ۱) مدنی مصوب ۱۳۰۷

۲) زمین شهری مصوب ۱۳۶۶

 ۳) نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷

۴) لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸

۴۱-کدام مورد، سلسله مراتب تقسیمات کالبدی شهری را به ترتیب از مقیاس کوچک تا مقیاس بزرگ، به درستی و به طور کامل نشان می دهد؟

 ۱) محله - ناحیه - برزن – منطقه

 ۲) کوی - محله - برزن - ناحیه – شهر

 ۳) واحد مسکونی - کوچه (گروه مسکونی) - کوی (واحد همسایگی) - محله - برزن - ناحیه به منطقه

 ۴) واحد مسکونی - کوی (واحد همسایگی) - کوچه (گروه مسکونی) - برزن - محله - ناحیه به منطقه

۴۲- در رابطه بین سرانه زمین با تراکم، کدام مورد صحیح است؟

۱) سرانه زمین هیچ ارتباطی با تراکم ندارد.

 ۲) به هر میزان که سرانه زمین افزایش یابد، میزان تراکم نیز اضافه میشود و بالعکس.

 ۳) سرانه زمین در رابطه با تراکم قرار دارد، یعنی هر اندازه که مقدار تراکم بالا می رود، مقدار سرانه زمین پایین می آید و بالعکس.

 ۴) در تعیین سرانه زمین، عوامل متعددی چون قیمت زمین، موقعیت اقلیمی، نوع معیشت و درآمد مردم مؤثر است، ولیکن تراکم تأثیر به سزایی ندارد.

۴۳- مقرر شده که در یک شهر متوسط در شمال کشور، یک واحد بیمارستان برای بیماران مبتلا به سل و بیماری های تنفسی احداث شود. از نظر سازگاری و مطلوبیت، مکان یابی این بیمارستان که با شعاع عملکردی در حد شهرستان می باشد، همجوار کدام یک از کاربری های زیر، منطقی و مناسب به نظر می رسد؟

 ۱) مرکز شهر و همجوار با سازمان اهدای خون

 ۲) جنوب شهر و همجوار با ایستگاه راه آهن بین شهری

 ۳) یکی از مناطق داخلی شهر و همجوار با بافت مسکونی کم تراکم

 ۴) حومه متصل به شهر و همجوار با اراضی کشاورزی و باغات و اراضی جنگلی

۴۴ - اصطلاح «Land Readjustment»، در کدام یک از موارد زیر، به کار برده می شود؟

۱) انطباق مجدد زمین با هدف بازیابی و تعدیل آن

 ۲) منطقه بندی اراضی با هدف جداسازی کاربری های زمین

 ۳) امکان سنجی اراضی با هدف تعیین مناسب ترین کاربری

 ۴) احیای اراضی گمشده در سطح شهر

۴۵- براساس مصوبه مورخ ۱۳۷۸ هیئت وزیران با عنوان آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران

محلی، ناحیه ای، منطقه ای، ملی و ...، اسناد طرح جامع شهر در کدام یک از موارد زیر، صحیح است؟

 ۱) ۱- نقشه تراکم های جمعیتی ۲- نقشه تراکم ساختمانی ۳- نقشه پهنه بندی زلزله

 ۲) ۱- نقشه کاربری های موجود ۲- نقشه مالکیت اراضی ۳- تراز مالی - فیزیکی طرح

 ۳) ۱- نقشه روند تاریخی توسعه شهر ۲- نقشه شبکه ارتباطی ۳- نقشه تراکم ساختمانی

 ۴) ۱- نقشه کاربری های مصوب ۲- محدوده های طرح ۳- ضوابط و مقررات اجرایی طرح

۴۶- حداقل عرض راهرو در ساختمان های عمومی برای افراد دارای معلولیت جسمی - حرکتی، براساس ضوابط معماری و شهرسازی مصوب سال ۱۳۷۸، چند سانتی متر است؟

۱۵۰ (۱                 ۱۲۰ (۳

۱۴۰ (۲                   ۹۰ (۴

۴۷- نقشه پهنه بندی زلزله ایران، توسط کدام نهاد تهیه شده است؟

۱) مرکز زلزله شناسی ایران

۲) سازمان زمین شناسی کشور

 ۳) مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

۴) سازمان نقشه برداری کشور

۴۸- یکی از روش های تحلیل اقتصادی منطقه، روش ضریب مکانی یا Q. L است که برای شناسایی بخش پایه در مناطق مختلف به کار می رود و از رابطه زیر به دست می آید. چنانچه      ۱ = LQ باشد، کدام یک از موارد زیر، صحیح است؟ 

 ۱) منطقه خودکفا است

 ۲) منطقه در وضعیت عدم تعادل قرار دارد.

 ۳) منطقه صادر کننده کالا و خدمات است و میزان آن فعالیت های پایه ای را بیان می کند.

 ۴) منطقه وارد کننده کالا و خدمات است و میزان آن فعالیت های غیر پایه ای را بیان می کند.

۴۹- فرمول   =  که مربوط به یکی از روش های پیش بینی جمعیت می باشد، مربوط به کدام یک از مدل های زیر است؟

 ۱) رشد خطی

۲) رشد نمایی

 ۴) تعدیل شده رشد نمایی

۳) ترکیبی

۵۰- مطالعات ژئومورفولوژی (geomorphology) در کاربری اراضی شهری، شامل کدام نوع مطالعات است؟

۱) شناخت ناهمواری های روی زمین و تأثیرات ویژه شرایط توپوگرافیک در مکان گزینی و استقرار فعالیتهای اساسی و شکل و سیمای فیزیکی شهرها

 ۲) شناسایی حوضه های آبگیر مجاور شهری و ارتباط اراضی شهری با شبکه هیدروگرافی حوضه های مذکور و خطر سیل خیزی در مناطق شهری

 3) مؤلفه های آب و هواشناسی و دامنه تغییرات و روابط علت و معلولی عوامل و تصویری از شرایط عمومی آب و هوایی منطقه

 ۴) شناخت و تفسیر علمی منشأ و چگونگی تشکیل چشم اندازهای طبیعی زمین از نظر ناهمواریها و آشکال سطحی آن

۵۱- در زمینی با مساحت ۵۰۰۰ مترمربع و با سطح اشغال ۲۵ درصد در همکف و تراکم ساختمانی ۲۰۰ درصد، بدون احتساب پله و آسانسور، به ترتیب چند واحد آپارتمانی ۲۵۰ متر مربعی و در چند طبقه قابل احداث است؟

 ۱) ۴۰ و ۸

۲) ۳۰ و۶

۳) ۲۰ و ۸

۴) ۵۰ و ۱۰

۵۲- چهار کارکرد اصلی شامل: سکونت، فعالیت، گذران اوقات فراغت و رفت و آمد، توسط کدام منشور زیر، در حوزه شهرسازی به یادگار مانده است؟

1) 2000 

۲) فلورانس (۱۹۸۲)

 ۳) آتن (۱۹۳۱)

۴) واشنگتن (۱۹۸۷)

۵۳- در فرسودگی کامل فضای شهری، به ترتیب، نوع فرسودگی چگونه مشاهده میشود و نوع مرمت باید چگونه انجام پذیرد؟

 ۱) کمتر در فعالیت و بیشتر در کالبد – معاصرسازی

 ۲) هم در فعالیت و هم در کالبد – بازسازی

 ۳) فقط در فعالیت عملکرد) – بهسازی

 ۴) فقط در کالبد (شکل) – نوسازی

 ۵۴- نماد شهری یکی از خصوصیات فضای شهری است. کدام یک از موارد زیر، تعریف کامل و صحیحی از آن است؟

۱) استخوان بندی اصلی شهر را می سازد و از آن طریق است که پیکره شهر، سیمای شهر، چهره و نیم رخ شهر تعریف می شوند.

 ۲) همان مرکز شهری با همان مفهوم مرکزیت، مکان اصلی نمایش شهری بوده و صحنه اصلی وقوع حادثه ها و واقعه هاست.

 ۳) هم استخوان بندی اصلی شهر و هم مکان اصلی نمایش شهری به شکل توأمان است و کلیتی از شهر را در بیان کالبدی به دست میدهد.

 ۴) رابطه بین شکل و محتوی، دال و مدلول، معنا کننده و معنی شونده است و عنصر اصلی تداعی معانی شهری و هویت دهنده آن است و در ایجاد خاطره ذهنی نقش بسیار مهمی را بازی می کند.

۵۵- مرمت شهری در آغاز نوسازی و بازسازی شهری - قرن بیستم تا به امروز، شش دوره خاص را از سر گذرانیده است. در دوره پنجم (دهه ۱۹۹۰ میلادی)، مفهوم مرکزی مرمت شهری چارچوبی نو را در فرایند دگرگونی های شهری تدارک می کند. مفهومی که بهبود و توان بخشی با فضای کهن را در همه ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار می دهد، اصطلاحا به فارسی و لاتین چه نامیده می شود؟

 ۱) توسعه مجدد شهری (Urban Redevelopement)

۲) معاصرسازی شهری (Urban Regeneration)

۳) بازسازی شهری Urban Reconstruction) )

۴) نوسازی شهری (Urban Renewal)

۵۶- درصورتی که فرایند برنامه ریزی در جهت مشارکت عمومی مردم در امر برنامه ریزی و شناسایی امکانات و نیازهای جامعه به مدد نهادهای موجود و گزارش امکانات و نیازها و برنامه ها به سطوح بالایی برنامه ریزی برای هماهنگی و تلفیق در سیستم برنامه ملی باشد، این برنامه ریزی از کدام نوع است؟

 ۱) بخشی

۲) میان بخشی (تلفیقی)

۳) از پایین به بالا (غیر متمرکز)

۴) از بالا به پایین (متمرکز)

۵۷- کدام یک از تعاریف زیر، برای برنامه ریزی ارشادی (Indicative)، صحیح است؟

 ۱) شامل خطوط و رهنمودهای کلی و عمومی است.

 ۲) خطوط ویژه و لازم الاجرا را نشان میدهد.

 ۳) فقط جنبه نوسازی و اصلاح وضع موجود را دارد.

 ۴) جنبه ایجاد تغییر و دگرگونی دارد.

 

۵۸- در فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytic Hierarchy Process)، چهار مرحله وجود دارد. کدام مورد در خصوص تقدم و تأخر انجام این مراحل، صحیح است؟

 ۱) تعیین ضریب اهمیت گزینه ها - تعیین امتیاز نهایی (اولویت) گزینه ها - بررسی سازگاری در قضاوت‌ها - تعیین ضریب اهمیت معیارها

 ۲) تعیین ضریب اهمیت گزینه ها - تعیین ضریب اهمیت معیارها - تعیین امتیاز نهایی (اولویت) گزینه ها - بررسی سازگاری در قضاوتها

 ۳) تعیین ضریب اهمیت معیارها - تعیین امتیاز نهایی (اولویت) گزینه ها - تعیین ضریب اهمیت گزینه ها - بررسی سازگاری در قضاوتها

 ۴) تعیین ضریب اهمیت معیارها - تعیین ضریب اهمیت گزینه ها - تعیین امتیاز نهایی (اولویت) گزینه ها - بررسی سازگاری در قضاوتها

۵۹- براساس یکی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سطح حریم شهر تقريبا چند برابر محدوده می تواند باشد؟

۱)2    

۲) ۳ تا  ۵

3) 7

۴) ۲ تا ۵

۶۰- در مجتمع های مسکونی دارای بیش از چهار واحد مسکونی در یک طبقه و یا بیش از هشت واحد در چند طبقه، حداقل چند درصد واحدهای مسکونی باید برای استفاده افراد دارای معلولیت جسمی - حرکتی طراحی شده باشد؟

۵ (۱           ۲۰ (۳

۱۰ (۲          ۵۰ (۴

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه ریزی شهری

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن