راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته برنامه ریزی شهری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته برنامه ریزی شهری کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : barnamehrizi_shahri_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه ریزی شهری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- عبارت «مالکین اراضی و املاک واقع در حدود شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند» در کدام قانون آمده است؟

1) ضوابط شهرسازی

2) ضوابط طرح جامع

3) ماده 100 قانون شهرداری‌ها

4) قانون نوسازی و عمران شهری

2- در شهرهایی که دارای نقشه طرح جامع هست ............. مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه‌ای که ........... بر اساس ضوابط طرح جامع، تفصیلی تائید کرده باشد اقدام نمایند.

1) ثبت کل - شهرداری

2) ثبت کل - مسکن و شهرسازی

3) شهرسازی - مسکن و شهرسازی

4) شهرداری - کمیسیون ماده پنج

3- چنانچه مغایرتی در ضوابط طرح جامع و قوانین جاری مملکتی وجود داشته باشد ضوابط مندرج در طرح می‌بایست صرفاً در .............. موردبررسی قرار گیرد.

1) کمیسیون ماده پنج

2) شورای اسلامی شهر

3) شورای شهرسازی و معماری استان

4) هیچ‌کدام

4- چنانچه مغایرتی در ضوابط طرح تفصیلی با طرح جامع وجود داشته باشد، کدام عبارت زیر درست است؟

1) ضوابط طرح جامع مقدم خواهد بود

2) ضوابط طرح تفصیلی مقدم خواهد بود

3) ضوابط طرح جامع مقدم خواهد بود به‌شرط تصویب آن در کمیسیون ماده 5

4) ضوابط طرح تفصیلی مقدم خواهد بود به‌شرط تصویب آن در کمیسیون ماده 5

5- مسئول اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی کدام دستگاه ذیل است؟

1) استانداری

2) شهرداری

3) مسکن و شهرسازی

4) شورای شهر

6- متوسط پراکندگی جمعیت در اراضی شهری را .......... می‌نامند؟

1) تراکم

2) تراکم متوسط

3) تراکم خاص

4) تراکم ویژه

7- محدوده توسعه آینده شهر را ......... گویند.

1) محدوده خدماتی

2) محدوده استحفاظی

3) حریم شهر

4) موارد ۲ و ۳

8- به استناد ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347 اختیار نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر براساس نقشه جامع شهر به عهده کدام­یک از مراجع ذیل است؟

1) سازمان مسکن و شهرسازی

2) شهرداری­ها

3) سازمان کشاورزی

4) هر سه مرجع

9- مفاد کدام­یک از مواد قانون شهرداری، شهرداری را موظف به تشریک مساعی در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهرها، ساختمان­های عمومی، مساجد و .... می­کند؟

1) بند 20 ماده 55 قانون شهرداری­ها

2) بند 22ماده 55 قانون شهرداری

3) بند 22 ماده 55 قانون شهرداری­ها

4) ماده 77 قانون شهرداری­ها

10- ویژگی‌های محدوده قانونی شهر کدام است؟

1) نباید بزرگ‌تر از حدی باشد که شهرداری امکان تأمین خدمات آن را نداشته باشد

2) توسعه مناطق آتی شهر را در مدت موردنظر در برگیرد

3) حتی‌الامکان تأسیسات و امکانات موجود و در دست اقدام شهر را در برگیرد

4) هر سه مورد

11- در حریم آثار تاریخی تأیید ارتفاع ساختمان (نقشه معماری) به عهده کدام مرجع است؟

1) شهرداری

2) سازمان مسکن و شهرسازی

3) سازمان میراث فرهنگی

4) مراجع ۱ و ۳

12- در مواردی که طرح جامع در دست تهیه هست تا زمان ابلاغ طرح مصوب کدام گزینه درست است؟

1) ضوابط و مقررات طرح مصوب ملاک عمل است

2) ضوابط و مقررات موقت که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ارائه می‌شود مورد عمل است

3) ضوابط و مقرراتی که استانداری در آن زمان وضع می‌کند ملاک عمل است

4) هیچ‌کدام

13- دستگاه مجری و نظارت طرح‌های جامع و تفصیلی به ترتیب کدام ارگان‌ها هستند؟

1) مسکن و شهرسازی - شورای شهر

2) شهرداری - مسکن و شهرسازی

3) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی - شهرداری

4) شورای شهر - شهرداری

14- سلسله ‌مراتب طرح‌های کالبدی در ایران به ترتیب زیر است:

1) طرح جامع شهر - طرح کالبدی ملی - طرح کالبدی منطقه‌ای - طرح جامع ناحیه

2) طرح کالبدی ملی - طرح کالبدی منطقه‌ای - طرح جامع ناحیه - طرح جامع شهر

3) طرح کالبدی ملی - طرح کالبدی منطقه‌ای - طرح جامع شهر - طرح جامع ناحیه

4) طرح جامع ناحیه - طرح کالبدی منطقه‌ای - طرح جامع شهر - طرح کالبدی ملی

15- برنامه‌ریزی شهری با توجه به ....... و باهدف ........ انجام می‌پذیرد.

1) فضا - ایجاد نظم در آن

2) نحوه استفاده از زمین - ایجاد نظم در آن

3) فضا - ایجاد تعادل در آن

4) نحوه استفاده از زمین - ایجاد تعادل در آن

16- چنانچه شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی افزایش‌یافته باشد:

1) کیفیت مسکن ارتقاءیافته است

2) کیفیت مسکن تنزل یافته است

3) تعداد واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوار بیشتر افزایش‌یافته است

4) تعداد واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوار کمتر افزایش‌یافته است

17- حدنصاب تفکیک و تراکم ساختمانی در کاربری‌های مختلف شهر:

1) در همه کاربری‌ها یکسان هست

2) مستقل از نوع کاربری زمین هست

3) فقط بستگی به نوع کاربری دارد

4) علاوه بر نوع کاربری به ویژگی‌های خاص شهر نیز بستگی دارد

18- طبق آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، حداقل تعداد قطعات لازم برای ایجاد شهرک عبارت است از:

1) 250 قطعه

2) 500 قطعه

3) 1000 قطعه

4) 2500 قطعه

19- کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص کاربری‌های مختلط بیشتر متداول است؟

1) تجاری - اداری

2) اداری - مسکونی

3) مسکونی - آموزشی

4) آموزشی - بهداشتی

20- قیمت زمین در دفترچه ارزش معاملاتی املاک به کدام‌یک از عوامل زیر بستگی دارد؟

1) نوع کاربری

2) میزان تراکم

3) عرض معبر

4) هر سه مورد

21- حق ارتفاق عبارت است از حقی که:

1) شهرداری در معابر و سایر فضاهای عمومی شهر دارد

2) شهرداری در ملک خود دارد

3) مالک در ملک خود دارد

4) مالک در ملک دیگری دارد

22- مقاطع زمانی برای تملک زمین در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها عبارت است از:

1) ۱ سال - 5 سال - 10 سال

2) 1.5 سالی - 5 سال - 10سال 

3) 1.5 سال - ۱۱ سال - بیش از 10سال

4) 5 سال - ۱۱ سال - بیش از 10 سال

23- عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی عبارت است از:

1) 0.1 برابر قیمت منطقه‌ای زمین مورد تفکیک

2) 0.5 برابر قیمت منطقه‌ای زمین مورد تفکیک

3) 0.5 برابر قیمت منطقه‌ای زمین مورد تفکیک

4) ۱ برابر قیمت منطقه‌ای زمین مورد تفکیک

24- عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی عبارت است از:

1)  0.1 برابر قیمت منطقه‌ای زمین مورد تفکیک

2) 2/0برابر قیمت منطقه‌ای زمین مورد تفکیک

3) 5/0 برابر قیمت منطقه‌ای زمین مورد تفکیک

4) 1 برابر قیمت منطقه‌ای زمین مورد تفکیک

25- مالکیت می‌تواند در تفکیک به‌صورت ......... و در افراز به‌صورت ............. باشد.

1) شش‌دانگی - شش‌دانگی

2) شش‌دانگی - مشاعی

2) مشاعی - شش‌دانگی

4) هیچ‌کدام

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه ریزی شهری