دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

0 تومان
کد محصول : atashsozi_atashneshani_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - در اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال، کدام‌یک از پودرهای اطفاء کننده مؤثرتر است؟

1) بی کربنات پتاسیم

2) بی کربنات سدیم

3) منوآمونیم فسفات

4) دی آمونیم فسفات

2 - حداکثر پوشش شعاعی هر دستگاه FIRE BOX چند متر است؟

1) 15

2) 25

3) 35

4) 40

3 - در دستگاه گاز کروماتوگرا (GC) جنس فاز ساکن چیست؟

1) جامد

2) گاز

3) گاز - مایع

4) مایع

4 - از Deluge Systems در اطفاء حریق در مکان‌هایی استفاده می‌گردد که .....

1) سرعت گسترش حریق زیاد است.

2) فلزات قابل اشتعال نگهداری می‌گردد.

3) سوله‌ها با مساحت بیش از 1000 مترمربع باشد.

4) فقط مخازن مایعات نفتی را خنک کنند.

۵ - کدام از مواد اطفائی ذیل تقریباً در اطفاء اکثر حریق‌ها کاربرد دارند؟

1) بی‌کربنات سدیم

2) مخلوط کلرید پتاسیم و باریم

3) منوآمونیم فسفات

4) بی‌کربنات پتاسیم

۶ - دتکتورهای شعله مادون قرمز نوع Scan چه زاویه‌ای از فضا را می‌تواند پوشش دهد؟

1) 90 درجه

2) 170 درجه

3) 180 درجه

4) 360 درجه

۷ - اگر برای مصرف‌کننده 120 واتی در ولتاژ 12 ولت از فیوز ده آمپری استفاده‌شده باشد در صورت تغییر ولتاژ به 240 ولت برای مصرف‌کننده‌ای با همان توان فیوز با چند آمپر مناسب است؟

1) 0.5

2) 5

3) 10

4) 50

۸ - گرمای تولیدشده در یک مقاومت با شدت جریان عبور داده شده از آن نسبت ........ جریان دارد.

1) مستقیم با شدت

2) عکس با مجذور شدت

3) مستقیم با مجذور شدت

4) عکس با شدت

9- کدام ماده قابلیت اشتعال دارد و سمی است؟

1) پرمنگنات پتاسیم

2) دی‌اکسید نیتروژن

3) کلر

4) منواکسید کربن

10- گاز استیلن با کدام ترکیب ماده انفجاری تولید می‌کند؟

1) استون

2) مس

3) متان

4) منیزیم

11- کدام‌یک از فاکتورهای ذیل در تعیین سطح ایمنی انبار یا انبارداری مایعات قابل اشتعال مؤثرتر است؟

1) دمای تصعید

2) نقطه شعله زنی

3) درجه حرارت اشتعالی

4) نقطه آتش

12-  در اصطلاح فنی دتکتورهای حرارتی، با اصول انبساط گازها را چه نوع دتکتورهایی می‌نامند؟

1) استاتیک

2) پنوماتیک

3) دینامیک

4) هیدرولیک

13- در استاندارد NFPA مایعات کند اشتعال دارای نقطه شعله زنی برابر یا بالاتر از ......... درجه فارنهایت هستند.

1) 70

2) 80

3) 90

4) 100

14- حرارت شعله زرد حدوداً چند درجه سانتی‌گراد می‌باشد؟

1) 600

2) 800

3) 1000

4) 1100

15- کدام ماده جزء اصلی در سر چوب‌کبریت‌های بی‌خطر می‌باشد؟

1) پتاسیم

2) فسفر

3) کلرات پتاسیم

4) گوگرد

16- کدام ترکیب در تولید گاز استیلن مورداستفاده قرار می‌گیرد؟

1) C2Ca

2) C2H2

3) CCa

4) Ch2Ca

17- کدام شاخص­های دمایی زیر در مطالعه حریق هم برای مایعات و هم برای جامداتی که حالت تصعید دارند مورد استفاده قرار می­گیرد؟

1)  ignition.temp

2) fire. Point

3) Flash. Point

4) oiling Point

18- کدام‌یک از مواد زیر در اثر سوختن HCN تولید می‌کند؟

1) پلی اورتان

2) ملامین

3) نایلون

4) هر سه مورد

19- درجه حرارت اشتعال (آتش‌گیری) کدام گاز بالاتر است؟

1) استیلن

2) بوتان

3) پروپان

4) متان

20-  درجه حرارت اشتعال (آتش‌گیری) کدام‌یک از مایعات پائین تر است؟

1) بنزین سوپر

2) بنزین معمولی

3) گازوئیل

4) نفت سفید

21- در کدام‌یک از حریق‌ها جهت اطفاء می‌توان از آب استفاده کرد؟

1) پتاسیم

2) سدیم

3) کاربید کلسیم

4) نیترات سلولز

22- تماس آب با کدام‌یک از ترکیبات تولید گاز قابل‌انفجار هیدروژن می‌نماید؟

1) هیدرو سولفیت سدیم

2) هیدرازین

3) کاربید کلسیم

4) نیتروسلولز

23- در اطفاء حریق مربوط به مخازن گازی کدام گزینه نقش اصلی را دارد؟

1) خفه کردن

2) خنک کردن

3) پخش کردن

4) ترکیب کردن

24- Flash point عبارت است از پائین ترین .......

1) دمایی که در آن دما بخار آزادشده از سطح یک مایع به اندازه‌ای است که می‌تواند لحظه‌ای مشتعل شود ولی ادامه نمی‌یابد.

2) دمایی که یک مخلوط قابل اشتعال از هوا و گاز در آن دما بدون تماس با شعله باز مشتعل می‌شود.

3) مقدار تراکم یک گاز یا بخار در هوا که کمتر از این نسبت انفجار رخ نمی‌دهد.

4) مقدار تراکم گاز یا بخار از یک مایع قابل اشتعال در هوا که در کمتر از این نسبت شعله پیشرفت نمی‌کند.

25- کدام گاز بسیار سمی در اکثر حریق‌ها تولید می‌گردد؟

1) دی‌اکسید کربن

2) سولفید هیدروژن

3) منواکسید کربن

4) کلر

26- با افزایش حرارت حد پائین ......... و حد بالا ........ می‌رود.

1) بالاتر - پائین تر

2) بالاتر- بالاتر

3) پائین تر - بالاتر

4) پائین تر - پائین تر

27-  در بررسی و تشخیص علت حریق، کدام مورد حائز اهمیت بیشتری است؟

1) بررسی صحنه حریق

2) تحقیق از شهود حادثه

3) سوابق گذشته آن مکان ازلحاظ حریق‌های قبلی

4) مطالعه کامل پرونده و اسناد

28- ترکیب شدن کدام مواد باهم می‌تواند سبب اشتعال خودبه‌خود گردد؟

1) بی کرومات پتاسیم با پرمنگنات سدیم

2) پرمنگنات پتاسیم با گلیسرین

3) نیترات آمونیم با پرمنگنات پتاسیم

4) هیدرو کلریک اسید با کربنات سدیم

29- درصورتی‌که زیربنای یک ساختمان 2300 متر باشد چه تعداد شیلنگ قرقره برای اطفاء حریق موردنیاز است؟

1) 5

2) 6

3) 8

4) 10

30- اگر حداکثر حجم احتمالی حریق در یک کارگاه m50 باشد و فاکتور خاموش‌کنندگی 1/5 در نظر گرفته شود، وزن کلی گاز Co2 موردنیاز برحسب کیلوگرم کدام است؟

1) 33

2) 38

3) 66

4) 75

31- منظور از Fire intensity چیست؟

1) میزان حرارت حاصله از حریق

2) سطح و گستردگی حریق

3) بار حریق

4) بزرگی حریق

32-  در صورت نشست گاز قابل انفجار در محیط بسته، زمانی که مخلوط گاز و هوا در ......... انفجار قرار داشته باشد، عملیات تهویه برای لحظه‌ای گذر محیط را خطرناک‌تر می‌کند؟

1) پائین تر از حد پائین

2) پهنه

3) بالاتر از حد بالا

4) میانگین حد پائین و حد بالا

33- در حریق لاستیک بهترین عامل اطفاء کننده کدام است؟

1) آب

2) پودر خشک

3) پودر خشک شیمیائی

4) کف شیمیائی

34-  در آتش‌سوزی اتانول در سطح گسترده بهترین اطفاء کننده کدام است؟

1) پودر خشک

2) دی‌اکسید کربن

3) کف مقاوم الکلی

4) کف غیرالکلی

35- جوشکاری مخازن سوختی مانند باک بنزین به کدام‌یک از روش‌های ذیل اصولی‌تر است؟

1) ابتدا مخزن را تخلیه نموده و پس از شستشو، آن را پر از آب نموده و عمل جوشکاری را انجام دهیم.

2) ابتدا مخزن را تخلیه نموده و سپس با هوای فشرده آن را خشک نموده و جوشکاری می‌نماییم.

3) بخشی از مخزن را که باید جوشکاری شود تحت گاز ازت قرار می‌دهیم.

4) مخزن را تخلیه نموده و سپس با ماده قلیائی آن را شستشو داده و عمل جوشکاری را انجام می‌دهیم.

36- بر اثر سوختن لاستیک‌ها و پلاستیک‌ها احتمال تولید کدام گازهای سمی به ترتیب وجود دارد؟

1) سولفید هیدروژن و کلر

2) دی‌اکسید گوگرد و کلر

3) کلرو دی‌اکسید گوگرد

4) کلر و سولفید هیدروژن

37- کدام‌یک از مواد انفجاری در حرارت پائین تری منفجر می‌شود؟

1) دینامیت

2) تی انتی

3) فولمینات جیوه

4) نیتروگلیسیرین

38- فضای خالی استاندارد که در بارگیری سوخت‌های مایع در مخازن در نظر گرفته می‌شود به کدام عامل بستگی دارد؟

1)  ضریب انبساط سوخت

2) درجه آتش‌گیری سوخت

3) پهنه اشتعال سوخت

4) نقطه شعله زنی سوخت

39- DOT  مخفف کدام‌یک از دپارتمان‌ها است؟

1) استانداردسازی ایمنی خودروها

2) حمل‌ونقل

3) تدوین استاندارد مواد آتش‌زا

4) تدوین استاندارد مواد خطرناک

40- کدام اسید قابل اشتعال است؟

1)  اسید نیتریک

2) اسید استیک

3) اسیدسولفوریک

4) اسید فسفریک

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن