راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

سوالات آزمون رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

0 تومان
کد محصول : atashsozi_atashneshani_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  ترکیبات حاصل از تقطیر از نفت خام را به ترتیب و همچنین فرمول بسته هیدروکربن‌های سبک نفتی را بنویسید و هیدروکربن‌های سنگین را که از تقطیر نفت خام به دست می‌آید نام ببرید.

2-  گاز شیرین - گازترش - گاز خیس به چه گازهایی گفته می‌شود.

3-  ترکیب اصلی گاز طبیعی فرمول شیمیایی عناصر اصلی تشکیل‌دهنده و وزن مخصوص آن را نسبت به هوا بنویسید.

4-  واحد اندازه‌گیری B.T.U را تعریف کنید و بین گاز طبیعی و مایع کدام‌یک B.T. U آن‌ها بیشتر است و به چه دلیل؟

5-  حدود درصد مخلوط ترکیبات اصلی گاز مایع در بهار، پائیز، تابستان و زمستان را بنویسید.

6-  مراحل مختلف آتش گرفتن گاز در یک محوطه که به‌طور ناگهانی اتفاق میافتد را بنویسید.

7-  نحوه تهیه سنتز الکل متیلیک از متان ذکر نمایید.

8-  علّت آنکه مواد نفتی با آب ترکیب نمی‌شوند چیست؟ و همچنین پمپ آتش‌نشانی روزن پاور ساخت کدام کشور است.

9-  سرعت CARRIER GAS در دستگاه G. C چه نقشی در resolotion پیکها دارد و اگر سرعت آن را بیشتر یا کمتر کنیم وضعیت پیکها چه خواهد شد.

10- نحوه عملکرد DETECTOR را در دستگاه G.C بنویسید.

11- دستگاه گاز کروماتوگراف چگونه مواد نفتی آتش‌زا را تشخیص می‌دهد و شمای کلی دستگاه را بکشید.

12- گازهای هیدروژن و اکسیژن چه عملی را در شناسایی مواد آتش‌زا به‌وسیله دستگاه G.C انجام می‌دهد.

13-  RECORDER در دستگاه G.C بر چه اساسی کار می‌کند.

14- COLOUM چه نقشی در دستگاه G.C دارد و چه نوع کالومی برای شناسانی مواد باید انتخاب کرد.

15-  شمای کلی دستگاه G. C. MASS را بکشید و مختصری درباره آن شرح دهید.

16-  میزان نیاز برای آزمایش مواد آتش‌زا از نمونه در حدود چه مقدار در دستگاه G.C می‌باشد و با چه وسیله آن‌ها به دستگاه منتقل می‌سازند.

17-  نحوه تشخیصی مواد شیمیائی به‌وسیله دستگاه R . I بر چه اصولی است.

19- برای تشخیصی مواد جامد آن را به چه صورت در دستگاه I.R قرار می‌دهند و با چه جسمی مخلوط می‌کنند.

20- دستگاه U.V را شرح دهید. آیا به‌تنهایی این دستگاه می‌تواند اجسام را تشخیص دهد؟ در صورت مثبت یا منفی علت آن را بنویسید.

موفق باشید

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی