دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

0 تومان
کد محصول : atashsozi_atashneshani_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- وجود کانون‌های متعدد دریک آتش‌سوزی دلیل بر :

1) آتش­سوزی برقی

2) عمدی بودن آتش­سوزی

3) اتفاقی بودن حریق

4) هیچ‌کدام

2- سرعت کاربر گاز چه نقشی در RESOLOTION مواد آتش­زا دارد؟

1) منحنی نمایش آن‌ها را به هم نزدیک می‌کند

2) منحنی نمایش آن‌ها را از هم دور می‌کند

3) تأثیری در منحنی نمایش آن‌ها ندارد

4) باعث تقویت منحنی نمایش می‌گردد

3- محتویات داخل لامپ فلورسنت FLOURSCENT کدام­یک از موارد زیر است؟

1) جیوه

2) فلوئور

3) گرد فسفر

4) هیچ­کدام

4- باند CH مواد آتش­زا به وسیله کدام دستگاه می­توان مشخص کرد؟

1) IR

2) U.V

3) اسپکتروگراف

4) اسپکتروفتومتر

5- کدام‌یک از مواد زیر جز خاموش‌کننده‌های هالوژنه نمی‌باشند؟

1) B.C.F

2) CCL4

3) CBR2F2

4) COCL2

6- گازهای هیدروژن و اکسیژن در دستگاه G.C جهت کدام موارد زیر بکار می­رود؟

1) اکسیداسیون

2) احیاء کننده

3) یونیزاسیون

4) کربونیزاسیون

7- راه‌پله اضطراری (فرار از حریق) که در ساختمان‌های بلند نصب می‌شوند باید.

1) از طبقه آخر شروع و به زیرزمین منتهی شود.

2) از طبقه آخر شروع و به طبقه همکف برسد.

3) از پشت‌بام ساختمان شروع و به همکف برسد.

4) از طبقه ششم شروع و به زیرزمین برسد.

8- در دستگاه گاز کروماتوگراف از کدام گاز به‌عنوان کاربر گاز استفاده می‌شود؟

1) هیدروژن H2

2) اکسیژن O2

3) هیدروژن سولفوره H2S

4) ازت N2

9- در تأسیسات گازسوز لوله‌های اصلی باید از کدام‌یک از انواع زیر ساخته و استفاده شود؟

1) چدن

2) نوع P.V.C

3) آهن سیاه و گالوانیزه

4) هیچ‌کدام

10- در دستگاه گاما کانتر از کدام ماده زیر استفاده می‌گردد؟

1) رادیوگراف

2) رادیواکتیو

3) رادیراکسیدان

4) رادیومتر

11- در صورت گاز منواکسید کربن حاصل از احتراق ناقصی در آتش‌سوزی فضای بسته، تا ۸۰ ٪ افزایش یابد باعث.

1) مرگ

2) سردرد شدید و سرگیجه

3) تنگی نفس

4) ریزش اشک از چشم‌ها

می‌شود.

12- برای قرار دان نمونه آزمایش در کوره الکتریکی و رساندن به درجه حرارت زیاد از کدام وسیله استفاده می‌گردد.

1) بشر پیرکس

2) ارلن

3) کروزه

4) شیشه ساعت

13- یک پوند کاربید حدود چند فوت مکعب گاز استیلن تولید می‌کند؟

1) 50 فوت مکعب

2) 5 فوت مکعب

3) 15 فوت مکعب

4) 10 فوت مکعب

14- برای نگهداری سدیم از کدام ماده زیر استفاده می‌شود؟

1) اسیدسولفوریک

2) بنزن

3) تتراکلرید کربن

4) نفت

15- فسفر سفید در مجاورت هوا باعث کدام‌یک از مکانیزیم­های زیر می‌شود؟

1) شعله‌ور می‌شود

2) بخارآب جذب می‌کند

3) با CO2هوا ترکیب می‌شود

4) هیچ­کدام

16- فاز ثابت در تین لیر TIN LAYER گروماتوگرافی چه نامیده می‌شود؟

1) لیکوئید فاز

2) سولید فاز

3) استیشینری گاز

4) موبایل گاز

17- مخلوط گازهای پروپان و بوتان در سیلندرهای تحت‌فشار جهت سوخت در فصول مختلف سال به چه میزانی است؟

1) در تابستان 50%پروپان و 50% بوتان

2) در پاییز 70% پروپان و 30% بوتان

3) در بهار 30% پروپان و 70% بوتان

4) در زمستان 10% پروپان و 90% بوتان

18- در هنگام خاموش کردن حریق انباری با آب. با انفجاری مواجه شده‌ایم. علت انفجار حاصل مربوط به کدام ماده زیر است؟

1) KMNO4

2) C2CA

3) KCLO4

4) KCLO3

19- جهت آزمایش تین لیر TINLAYER گروماتوگرافی، از کدام‌یک از وسایل زیر استفاده می‌شود؟

1) لوله خرطومی

2) لوله کروماتوگرافی

3) ارلن کروماتوگرافی

4) تانک کروماتوگرافی

20- کدام‌یک از مواد زیر جزء هیدروکربورهای سنگین می‌باشد؟

1) بنزین

2) گازوئیل

3) بنزن

4) الکل غلیظ

21- درجه آتش‌گیری چرب چند درجه فارنهایت است؟

1) F°356

2) F°450

3) F°324

4) F°536

22- کپسول خاموش‌کننده آتش‌نشانی که محتوی ماده هالوژنه B.C.F می‌باشد فرمول شیمیایی آن کدام است.

1) BRCLF2C

2) BR2CLFC

3) BRCL2Fc

4) BRCLFCH

23- در آتش‌سوزی فلزات رنگ شعله زرد می‌باشد این شعله مربوط به کدام فلز است؟

1) پتامه

2) لیتیوم

3) سدیم

4) منیزیم

24- در آتش‌سوزی وسایل برقی کدام خاموش‌کننده مناسب است؟

1) پودر خشک

2) کافی شیمیایی

3) کف مکانیکی

4) گاز CO2

25- درجه حرارت آتش گرفتن خودبه‌خود SPONTANEOUS – FIRE اتر و روغن موتور چند درجه سانتی‌گراد‌است؟

1) 3/108 و 8/298 درجه سانتی‌گراد

2) 3/118 و 8/314 درجه سانتی­گراد

3) 3/128 و 68/333 درجه سانتی­گراد

4) 313 و C°118 درجه سانتی­گراد

موفق باشید

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن