راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

‫سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری1384

‫سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری1384

0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- روند کلیگسل­های موجود در شمال تهران کدام است؟

1) شرقی غربی

2) شمالی جنوبی

3) شمال شرقی جنوب غربی

4) جهت­های متفاوت دارند

2- چین­خوردگی کنگلومرای بختیاری و هزار دره درنتیجه کدام کوه­زائی است؟

1) استرین

2) پیرنهu

۳) پاسادنین

4) هیچکدام

3- پلاتفرم ایران، عربستان طی کدام فاز کوه­زائی تشکیل شده است؟

1) لارامین

2) کارلین

3) کاتانگائی

4) سیمرین پیشین

4- وسیع­ترین سری آتشفشانی ایران مرکزی مربوط به چه دوره­ای است؟

1) ائوسن

2) تریاس

3) ژوراسیک

4) کرتاسه

5- خواص رادیواکتیویته کدام سنگ رسوبی بیشتر است؟

1) دولومیت

2) سنگ آهک لار

3) شیل­های سیاه

4) ماسه سنگ دریایی

6- فراوان­ترین و بیشترین رسوبات گچ ایران در چه زمانی بجای گذاشته شده است؟

1) ائوسن زیرین

2) کامبرین

3) ژوراسیک

4) میوسن

7- کدامیک از فعالیت­های زیر سبب ناپایداری یک دامنه می­شود؟

1) خاکبرداری از قسمت پاشتِ دامنه

2) خاکبرداری از قسمت بالای دامنه

3) خاک­ریزی در قسمت پاشنه دامنه

4) هیچکدام

8- آب معمولی دریا دارای کدامیک از ویژگی­های شیمیائی است؟

1)  PH اسیدی و محیط احیاء

2) PH قلیائی و محیط اکسیدان

3)  PH اسیدی و محیط اکسیدان

4)  PH قلیائی و محیط احیاء

9- آبدهی ویژه در یک لایه آبدار عبارت است از:

1) اختلاف بین درصد رطوبت اشباع و ظرفیت صحرائی

2) آبده پمپاژ چاه تقسیم بر افت در چاه

3) حجم آبی که در اثر نیروی نقل از یک لایه خارج می­شود به حجم لایه آبدار

4) هیچکدام

10- عامل اصلی تعیین کننده جهت حرکت آب­های زیرزمینی در سفره آبدار کدام است؟

1)  مجاری و کانال­هایی که در تشکیلات زمین شناسی ایجاد شده است

2) مسیری که حداقل انرژی را جهت حرکت لازم دارد

3) خلل و فرجی که در داخل لایه آبدار موجود است

4) جهتی که بیشترین شیب هیدرولیکی را دارد

11- تغذیه مصنوعی معمولاً در چه نوع سفره­ای مناسب­تر است؟

1) آزاد

2) تحت فشار

3) نشتی

۴ ( معلق

12- روش لرزه­نگاری انکساری در سفره آبدار جهت تعیین چه مواردی است؟

1) ابعاد سفره­های کم­عمق و سفره­هائی با لایه­های متفاوت که دانسیته آب­ها با عمق کاهش می­یابد بکار می­رود.

2)  تغییرات منطقه­ای شوری، تخلخل سنگها و اختلاف لیتولوژیکی سازنده­ها بکار می­رود.

3) عمق سنگ کف و کانال­های مدفون شده بکار می­رود.

4) عمق و ضخامت در سفره­های چندلایه­ای بکار می­رود.

13- دلیل حساسیت بهره­برداری از آبخوا­ن­های ساحلی:

1) تمرکز قطب­های صنعتی در نواحی ساحلی است

2) جاذبه توریستی نواحی ساحلی است

3) پیش روی آب­شور دریا است

4) وجود بارندگی شدید است

14- چرا در محیط­های کارستی با مجاری عریض قانون دارسی صادق نیست؟

1) زیرا جریان متلاطم است

2) زیرا محیط سنگی است

3) زیرا سرعت جریان قابل توجه نیست

4) زیرا جریان ورقه­­ای است

15- بهترین روش حفاری برای دستیابی به نمونه دست­نخورده از مصالح سخت زمین کدام است؟

1) روش دورانی با استفاده از مته­های الماسی مغزه گیر

2) روش شستشویی با استفاده از نیروی مکشی آب

3) روش ضربه­ای با استفاده از محفظه نمونه­گیر

۴( روش مارپیچی با استفاده از مته­های حلزونی

16 -در چاه پیمائی برای شناخت رس یا شیل معمولاً از چه تکنیکی استفاده می­شود؟

1) لاگ گاما گامای طبیعی

2) لاگ­های سونیک و تلویزیونی

3)  لاگ درجه حرارت

4) لاگ هدایت الکتریکی

17-  سریع­ترین و مؤثرترین راه جلوگیری از پیشروی آب­شور در سفره­های ساحلی کدام است؟

1) افزایش پمپاژ

2) اجرای پروژه تغذیه مصنوعی

3) احداث سد زیرزمینی

4) کاهش پمپاژ

18- هرقدر فاصله کنتورهای سطح آب زیرزمینی نزدیک­تر باشد نشانگر ......... است

1) گرادیان بیشتر

2) گرادیان کمتر

3) نفوذپذیری بیشتر

4) هرسه مورد

19- ازنظر اجرائی شیب ۵ 0/ تا 1 در هزار را در تره کار قنات چگونه تعبیه می­کنند؟

1) دوربین نقشه­برداری

2) کمپاس

3) ترازیاب

4) حرکت آب در کوره قنات

20- مقدار افت (S) در یک حلقه چاه مشاهده­ای به فاصله ۹  R- متری یک حلقه چاه بهره­برداری که با آبدهی ۵۰ Q - لیتردر ثانیه پمپاژ و در سفره آبی با ضریب قابلیت انتقال 5 × T = مترمربع در ثانیه و ضریب ذخیره 6% S - و درزمان موردنظر     ۵  T- روز می­باشد چقدر است )معادله ژیکوب(

1) 183/0 متر

2) 366/0 متر

3) 66/3 متر

4) 732/0 متر

21- یک حلقه چاه در چه فاصله­ای از یک رشته قنات واقع در سفره آبی با ضریب قابلیت انتقال ۹۰۰  T= مترمربع در روز و ضریب ذخیره ۵ S=  درصد و زمان بهره­وری ۵ روز می­توان حفر شود تا به قنات ضرر وارد نیاورد (حالت پمپاژی ناپایدار است(

1) 200 متر

2) 300 متر

3) 450 متر

4) 600 متر

22- در آزمایش یک حلقه چاه با آبدهی ثابت که سطح آب پمپاژی )افت) و زمان مربوطه در چاه مشاهده­ای )پیزومتر) مجاور آن اندازه­گیری می­شود به منظور موارد زیر است

1) تعیین فقط ضریب قابلیت انتقال (T)

2)  تعیین فقط ضریب ذخیره (S)

3)  تعیین فقط ضریب نفوذپذیری (K)

۴) هر سه را می­توان با اندازه­گیری ارقام فوق محاسبه نمود

23- یک حلقه چاه در فاصله 100 متری یک رشته قنات حفرشده، درحالیکه حریم ضرری آن برابر با ۵۰۰ متر است. آیا ممکن است به یکی از دلایل زیر به قنات ضرر وارد نیاورد؟

1) چاه در فاصله 100 متری مظهر قنات حفر و با قسمت آبده قنات بیشتر از 500 متر فاصله دارد.

۲(  چاه از سفره تحت فشار آبگیری و دیواره آن در سفره آب آزاد) آبگیر قنات( کاملاً سیمانته شده است

3) در حدفاصله این دو منبع گسل غیرقابل نفوذ و یا رودخانه­ای با آبدهی زیاد که ازنظر هیدرولیکی کاملاً این دو منبع را تغذیه می­کند قرار دارد

4) هر سه مورد بالا صحیح است

24-  آبدهی مجاز چاه را می­توان به یکی از روش­های زیر تعیین نمود

1) روش دوپوئی وریشارد

2)  روش جانسون

3) روش آبدهی بحرانی

4) هرسه مورد

25- دو حلقه چاه در دو طرف رودخانه آبداری که ازنظر هیدرولیکی با سفره در ارتباط بوده حفر شده­اند این دو حلقه چاه با آبدهی کمتر از حداقل آبدهی رودخانه پمپاژ می­شوند.  درصورتی که هریک از چاه­ها به­طور جداگانه پمپاژ شوند برابر با ۵ متر افت می­نمایند. مقدار افت درصورتی­که این دو حلقه چاه باهم پمپاژ شوند هر یک از چاه­ها چقدر است؟

1) 10 متر

۲ ( پنج متر

3) 7/5 متر

4)  افتی ایجاد نمی­شود

۲۶ - حرکت آب در محیط­های غیراشباعی چگونه است؟

1) در اثر کشش سطحی

2) در اثر افت فشار

3) در اثر کشش لوله­های موئی و نیروی وزنی

4) در اثر ضخامت لایه اشباع

۲۷میزان سرعت آب زیرزمینی متناسب است با:

1) ضریب قابلیت نفوذ

2) ضریب ذخیره

3) عکس افت فشار

4) درجه پوکی خاک

28- موقعیت خطوط جریان با خطوط هم پتانسیل چگونه است؟

1) با یکدیگر موازی­اند

2) بر یکدیگر عمودند

3) بر یکدیگر منطبق­اند

4) یکدیگر را با زوایای نامشخص قطع می­کنند

29- عملیات چاه پیمائی WELL LOGGING) ) به چه منظوری انجام می­شود؟

1) به منظور شناخت ضرایب هیدرودینامیک

2) به منظور کنترل لایه اشباع

3) به منظور شناخت سطح ایستائی

4) به منظور تفکیک مشخصه فیزیکی لایه­های زمین در محل حفر چاه

30- در یک لوله آب­رسانی عمل هواگیری ضمن نصب شیرهای مربوط (Ventouse ) به چه منظوری انجام می­گیرد؟

1) به منظور ازدیاد سرعت جریان

2) به منظور خارج نمودن هوا و تقلیل مکانیسم خوردگی لوله

3) به منظور پالایش آب

4) به منظور حفظ فشار شبکه

31- در مرحله هجوم آبشور وضعیت گرادیان هیدرولیک چگونه است؟

1) از دریا به جانب خشکی شیب دارد

2) از خشکی بطرف دریا شیب دارد

3) گرادیان شیب تند پیدا می­کند

4) گرادیان شیب ملایم پیدا می­کند

32- کدامیک از عناصر زیر با آب باران وارد آبخوان می­شود؟

1) سولفور

2) نیترات و کربنات

3) سولفور وگازکربنیک

4) گازکربنیک و نیترات

33- مقاومت الکتریکی آب­های زیرزمینی در چه صورت تقلیل پیدا می­نماید؟

1) هر چه مقدار املاح محلول بیشتر باشد

2) هرچه یون­های کلسیم و منیزیم بیشتر باشد

3) هرچه مقدار املاح محلول کمتر باشد

4) هرچه مجموع یون­های کلسیم و منیزیم کمتر باشد

34- افزایش نامتعادل کدامیک از عناصر زیر، آب زیرزمینی را از حیث آشامیدن نامناسب می­نماید؟

1) کلسیم

2) منیزیم

3) سدیم

4) کلسیم و منیزیم

35- حداکثر مجاز دیتر جنت­ها در مرحله تخلیه به آب­های زیرزمینی چه مقدار است؟

1) 2میلی گرم در لیتر

2) 5/1 میلی گرم در لیتر

3) 1 میلی گرم در لیتر

4) 5/ میلی گرم در لیتر

36- فعالیت زمین ساختی آلپاین پایانی(Late Alpine)  در چه دوره­ای خاتمه یافته است؟

1) میوسن

2) پلیوسن

3) پلئیستوسن

4) هولوسن

37- کدامیک از سازندهای آبرفتی تحت تأثیر چین­خوردگی آلپاین پایانی قرارگرفته و جهت­دار شده­اند؟

1) سازند کهریزک (Bs)

2) سازنده هزار دره (A)

۳ ( آبرفت­های مخروط افکنه­ای (D)

4) آبرفت­های دشت ازسری (C)

38- سازنده­های قرمز بالا و تناوب لایه­بندی آن­ها چه تأثیری بر منابع آبدارند؟

1) موجب بهبود کیفی و تقلیل تراکم املاح آب می­شوند

2) موجب تخریب کیفی و ازدیاد تراکم املاح آب می­شوند

3) موجد ازدیاد الایش آب می­شوند

4) موجد کاستی آلایش آب می­شوند

39 - آزمایشی معرف به (ROCK Quality Designation ) R.Q.D  یا مطالعه روش کیفی سنگ نشانگر چه ویژگی­هائی است؟

1) مقاومت

2) تراکم

3) مقاومت و تراکم

4) تجزیه و هوازدگی

40- محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل به چند روش معمول است؟

1) دو روش

2) سه روش

3) چهار روش

4) بیشتر از چهار روش

41- خصوصیات حوضه­ها در رابطه با روان آب چه تعدادی است؟

1) چهار خصیصه

2) شش خصیصه

3) سه خصیصه

4) هشت خصیصه

42- مشخصات هر ریزش که در مبحث هیدرولوژی سرریز سدها مورداستفاده قرار می­گیرد چند نوع است؟

1) چهار مشخصه

2) سه مشخصه

3) پنج مشخصه

4) دو مشخصه

43- اختلاف بین واحد ریشتر و مرکالی در رابطه با رخدادهای لرزه زمین ساخت

1) دو واحد

2) یک واحد

3) چهار واحد

4) هیچکدام

44- فاصله گمانه­ها سونداژها در بررسی­های پی سنگی از چه مقدار نباید بیشتر باشد؟

1) 12 متر

2) 15 متر

3) 20 متر

4) 25 متر

45- برای اصلاح توده سنگ به ویژه در شبکه­های درزه و شکاف چه اقدامی انجام می­گیرد؟

1) برداشت توده سنگ

2) تزریق سیمان  Grouting

3) کاربرد مواد عایق

4) تغییر مکان عملیات

46-  »  پدیده روانگرایی میعان ذرات زبردانه خاک» چه اثر سوئی بر پی­ها وشیب دامنه و شیروانی کانال­ها دارد؟

1) ازدیاد فشار منفذی

2) ازدیاد غلظت و ویسکوزیتی

3) کاهشت تنش مؤثر

4) 1 و 2

47- تغییرات جانبی رخساره­ها معرف چه مواردی است؟

1) عدم ثبات و پایداری حوضه رسوبی

2) نبود چین­های

3) فرایندهای تکتونیکی

4) هیچکدام

48- حداکثر مجاز مقدار سرب از )فلزات سنگین) در آب آشامیدنی برحسب میلی گرم در لیتر

1) 1

2) 5/

3) 5/1

4) 05/0

49- در استفاده از سیستم سپتیک تانک، ایمهول تانک و چاه­ها یا ترانشه­های جذبی، حداقل فاصله تا بالاترین سطح ایستابی محل چه مقدار باید باشد؟

1) یک متر

2) سه متر

3) دو متر

4) پنج متر

50- در زراعت محصولاتی که بصورت خام مورداستفاده قرار می­گیرد، حداقل تخم انگل )نماتد (در هر لیتر آب مصرفی محدود به چه تعداد است؟

1) سه عدد

2) یک عدد

3) دو عدد

4) صفر

51- حوزه­های آبریز اصلی ایران چه تعدادی است؟

1) چهار حوزه

2) شش حوزه

3) هشت حوزه

4) پنج حوزه

52- قطر دانه­های گراول بستگی به کدامیک از عوامل زیر دارد؟

1) عرض شبکه­های لوله جدار

2) جنسی زمین

3) آبدهی طبقه آبدار

4) عرض شبکه و جنسی زمین

53- کانال Type equation here. های آبیاری که به طریق مهندسی ساخته میشود دارای چند نوع پوشش است؟

1) شش نوع

2) سه نوع

3) پنج نوع

4) هفت نوع

54- یک سنگ دیوانی چه مقدار با چه سرعتی

1) 12×12 سانتیمتر و سرعت 2 متر در 2 ثانیه

2) 10×10 سانتیمتر و 1 متر در 5 ثانیه سرعت

3) 12×12 سانتیمتر و 1 متر در 1 ثانیه

4) 10×10 سانتیمتر و 2 متر در 1 ثانیه

55- لوگ­ها چه متغیری را در داخل چاه اندازه­گیری نموده و تفسیر آن چیست؟

1) چگالی لایه و میزان تخلخل آن و نوع سیال موجود در لایه

2) فقط چگالی لایه و میزان تخلخل

3) جنس ذرات تشکیل دهنده و اندازه هر نوع سیال موجود در لایه

۴ (گزینه ۱ و ۳

۵۶ - کدامیک از سازندهای زیر ازنظر هیدروژئولژی اهمیت دارد؟

1) سازند شمشک

2) سازند قم

3) سازند لار

4) سازند گورپی

۵۷ - مطالعات ردیابی آب­های زیرزمینی توسط کدامیک از ایزوتوپهای محیطی زیر انجام می­شود؟

۱ ( نیتروژن ۱۳ - کربن ۱۴ - اکسیژن 16

۲ ( اکسیژن18- هیدروژن ۲ - کلر ۱۳

۳ ( کربن ۱۴ - هیدروژن ۳ - اکسیژن 18

۴ ( اکسیژن18-  کربن ۱۴ - هیدروژن ۲

58- در سیستم حفاری ضربه­ای چه عاملی موجب حرکت دورانی وسایل حفاری و درنتیجه مدور شدن چاه می­گردد؟

1) کابل مته

2) روپ ساکت

3) استیم

4) گزینه ۱ و ۲

۵۹ - شیرین کردن آب­های شور بصورت کلان در ایران با کدامیک از روش­ها انجام می­گیرد؟

1) روش تقطیر بوسیله حرارت دادن

2) روش اسمزمعکوس

3) روش الکتریکی

4) روشی یخ زدن

۶۰ کدام یک از روش­های زیر برای تغذیه مصنوعی سطحی بکار گرفته می­شود؟

1) تغذیه مصنوعی بویله پخش آب روی زمین

2) تغذیه مصنوعی در بستر رودخانه­ها

3) تغذیه مصنوعی بویله استخرهای مخصوص

4) تغذیه مصنوعی به وسیله چاه

61- بیشترین آب در اراضی دشتی از کدام سازند استخراج می­شود؟

1) رسوبات سازند هراز دره  A

2) رسوبات سازند کهریزک  B

3) رسوبات سازنده هفت جوی C

4) رسوبات  D

62- شیب کوره قنات در بخش آبگون )تره کار(  چگونه است؟

1) بیشتر از شیب متوسط زمین است

2) شیب آن کمتر از شیب سطح آب­های زیرزمینی است

3) کوره قنات افقی و بدون شیب است

4) شیب کوره قنات بیشتر از شیب سطح آب­های زیرزمینی است

63- عمق نفوذ جریان در متد الکتریک در یک محیط هموژن چه مقدار است؟

1) دو برابر طول فرستنده جریان

2) برابر طول فرستنده جریان

3)  یک چهارم طول فرستنده جریان

4) یک دوم طول فرستنده جریان

64- نقش تزریق گل حفاری در سیستم حفاری روتاری کدام است؟

1) بیرون کشیدن و خارج ساختن مواد حفاری شده و مهدر کردن لایه آبدار

2) لغزنده کردن - تمیز کردن - سرد کرت ابزار حفاری - نگهداری جدار چاه در مقابل ریزش

3) نگهداری جدار چاه و جلوگیری از ریزش و افزایش سرعت حفاری

4)  گزینه ۱ و ۲

۶۵ - منحنی سنداژ الکتریک با متد شولمبرجر درروی چه نوع کاغذ رسم می­شود؟

1)  کاغذ میلیمتری

2) کاغذ نیمه لگاریتمی

3)  کاغذ دو محور لگاریتمی

4)   تفاوت نمی­کند بستگی به مفسر دارد

۶۶ - بهترین فرم جدار بندی کوره قنات ازنظر اجرا و مقاومت در مقابل فشار و گذر آب و نصب کول کدام است؟

1) بصورت مستطیلی

2)  بصورت تخم مرغی کف صاف

3)  بصورت تخم مرغی

4) بصورت بیضی

۶۷ - عمل تخفیف ضربه که مانع شکستن ابراز حفاری در نوع ضربه­ای می­گردد توسط چه ابزاری صورت می­پذیرد؟

1) مته

2) استیم

3) مارندیل

4) جارز

68- در یک رودخانه متصدی قرائت اشلی در بازدید صبح رقم100و با شروع سیلاب رقم ۲۰۰ را قرائت نموده است برای کنترل سیلاب عبوری و بازگشت به دوره عادی دفعات اندازه­گیری سیلاب چگونه بایستی باشد؟

1) پنج بار

2) هفت بار

3)  چهار بار

4) ده بار

69- دبی­های سیلابی که بطریق اعمال فرمول­های تجربی اندازه­گیری می­شود به چند عامل بستگی دارد؟

1)  دو عامل

2) سه عامل

3)  چهار عامل

4)  یک عامل

۷۰ - کدامیک از عوامل زیر سبب افزایش تخلخل رسوبات می­شود؟

1) تراکم بیشتر

2) جور شدگی بهتر

3) دانه­بندی بزرگتر

4) سیمان شدگی کمتر دانه­ها

71- دبی یا ظرفیت ویژه چاه بنا به تعریف عبارت است از:

1) حداکثر دبی قابل بهره­برداری

2)  نسبت دبی به افت کلی

3)  نسبت افت کل به دبی

4) حداکثر دبی بدون افت

72- خاک­های رسی که نسبت به تجمع املاح حساس­تر می­باشند به چند گروه تقسیم می­شود؟

1) دو گروه

2) یك گروه

3) هفت گروه

4) پنج گروه

73- طرح یک سیستم زه­کشی بوسیله چند برگ خرید مشخص می­گردد؟

1) دو فاكتور

2) یك فاكتور

3) پنج فاكتور

4) چهار فاكتور

74- بطورکلی مواد آلی به چه صورت در مسائل آب وخاک جلوه­گر می­شود؟

1) دو مسئله

2) یك مسئله

3) هفت مسئله

4) چهار مسئله

75- پایداری خاک به چند عامل بستگی دارد؟

1) دو عامل

2) هفت عامل

3) چهار عامل

4) پنج عامل

۷۶ - مسائل مربوط به سدهای خاکی شامل چه مواردی است؟

1) دو مسئله

2) یك مسئله

3) چهار مسئله

4) پنج مسئله

۷۷ - اجرای ساختمان سد خاکی دارای چند مرحله است؟

1) دو مرحله

2) سه مرحله

3) چهار مرحله

4) شش مرحله

78- كنترل تراوشی سد خاکی به چند مسئله بستگی دارد؟

1) دو مسئله

2) یك مسئله

3) چهار مسئله

4) پنج مسئله

۷۹ - در ساختمان سرریز سد خاکی به چه مواردی باید توجه داشت؟

1) سه مورد

2) یك مورد

3) چهار مورد

4) پنج مورد

80- طرح یک فیلتر خوب که برای سدهای خاکی تنظیم می­شود و دارای ابعاد و مصالح مناسب است حاوی چه مشخصاتی است؟

1) سه مشخصه

2) یك مشخصه

3) چهار مشخصه

4) پنج مشخصه

81- راه­های مقابله با كمبود آب در ایران چیست؟

1) برنامه­ریزی مصرف

2) تغییر در الگوی مصرف كشاورزی

3) جمع آوری آب­های سطحی

4) هر سه مورد

82- مهمترین عامل چرخه آب در طبیعت کدام است؟

1) جریان باد و باران

2) حركت زمین

3) آب دریاها

4) انژی خورشید

83- بزرگترین حوضه آبریز ایران چه نام دارد؟

1) آبریز خزر

2) كویر مركزی

3) ایران مركزی

4) خلیج فارس

84- علت اصلی کاهش آب شیرین در طبیعت کدام است؟

1) توسعه كشاورزی

2) افزایش جمعیت

3) آلودگی آب شیرین

4) بهره­برداری از آب رودخانه­ها

85- به چه دلیل در مناطق مختلف حفر چاه بهره­برداری از آب ممنوع اعلام می­گردد؟

1) برداشت نامتعادل

2) محدودیت منابع استحصال

3) عدم برنامه­ریزی

4) هر سه مورد

86- حفاری روتاری به چه منظور و در كدام تشكیلات انجام می­شود؟

1) ازدیاد سرعت حفاری

2) امكان عمق زیاد

3) سازندهای سخت

4) گزینه 2 و 3

87- مواد زائد خطرناك در خاك چه مشكلاتی برای انسان دارد؟

1) خاك را سخت می­كند

2) برای سلامتی انسان و حیوان و كشاورزی مضر است.

3) جلوی نفوذ آب را می­گیرد.

4) با خاك مخلوط می­­شود.

88-  ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب چند تبصره دارد؟

1) دو تبصره

2) یك تبصره

3) پنج تبصره

4) شش تبصره

89- ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب دارای چند تبصره می­باشد؟

1) یك تبصره

2) سه تبصره

3) دو تبصره

4) چهار تبصره

90- چه عواملی در جریان آزاد آب در كانال­ها موثر است؟

1) شیب كانال

2) ناهمواری كانال (ضریب زبری)

3) مقطع كانال

4) هر سه مورد