راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

‫سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

‫سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- 20 درصد از حجم نمونه­های با تخلخل 40 درصد توسط آب اشغال شده است، درصد اشباع این نمونه را با فرمول دقیق مشخص نمایید؟ (3 نمره)

2- یک دره آبرفتی که دارای سیستم سفره آب آزاد است به مقدار زیادی مورد بهره­برداری قرار دارد ولی تغذیه آن ناچیز است، سطح منطقه 1000 کیلومترمربع و سالانه 600 میلیون مترمکعب آب از سفره استخراج می­شود، هرسال به طور متوسط سطح ایستایی حدود 3 متر افت می­کند. اگر مقدار تغذیه را صفر فرض نماییم آبدهی ویژه این سفره را مشخص نمایید ؟ (10 نمره)

3- نفوذپذیری یک لایه آبدار تحت فشار 2 متر در روز و به ضخامت 20 متر و گرادیان هیدرولیک برابر 25/0 متر بر کیلومتر است. توضیح دهید از هر کیلومتر عرض لایه آبدار روزانه چند مترمکعب آب عبور می­کند؟ (5 نمره)

4- یک حلقه چاه در سفره­ای با مشخصات 500 =  t مترمربع در روز و 0/5 =  s حفرشده است. زمان  بهره­برداری سیکلی برای این چاه  100 =  t روز می­باشد. چاه در فاصله 750 متری یک رشته قنات حفر شده است. آیا به نظر شما این قنات و چاه بر هم مؤثر هستند یا خیر؟ دلایل خود را توضیح دهید؟ (5 نمره)

5- آبدهی چاه با قطر 12 اینچ برابر 30 لیتر در ثانیه است. چنانچه قطر چاه به 24 اینچ افزایش یابد آبدهی چه تغییری می­کند؟ توضیح دهید. (2 نمره)

6- شور شدن زمین­های زراعی در اثر کدام عامل است و این پدیده در کدام قسمت دشت ظاهر می­شود و چرا؟ دقیقاً مشخص نمایید. (5 نمره)

7- کدام آرایه­های موردنظر جهت اکتشاف آب در مسیر گسل­ها بهتر است، نام ببرید؟ (3نمره)

8- روش­های مناسب ژئوفیزیکی در رابطه بامطالعه آب­های زیرزمینی را به ترتیب اهمیت ذکر و علت آن را شرح دهید؟ (3 نمره)

9- مزیت­های آبیاری با روش بارانی را بیان نمایید؟ (4 نمره)

10- برای توجیه اقتصادی یک طرح آبیاری چند عامل می­بایست در نظر گرفته شود؟ (3 نمره)

11- شیب کوره قنات و شیب توپوگرافی و شیب سطح آب زیرزمینی (گرادیان هیدرولیک) چه رابطه نسبی با یکدیگر دارند؟ (3 نمره)

12- اکتشاف منابع آب­های زیرزمینی طی چه مراحلی صورت می­گیرد؟ (4 نمره)

13- برای انجام یک چرخه کامل آب در طبیعت چه مقدار زمان لازم است؟ توضیح دهید. (2 نمره)

14- قانون توزیع عادلانه آب مصوب چه ماه و سالی است و شامل چند ماده و چند تبصره است؟ (10 نمره)

15- منابع آب سطحی و زیرزمینی در معرض چه نوع آلودگی­هائی قرار دارند؟ (10 نمره)

16- متقاضی بهره­برداری از آب زیرزمینی جهت (شرب و بهداشت – صنعت – کشاورزی - چه مراحلی را بستگی به موقعیت مکانی بایستی طی نماید ؟ توضیح کامل دهید. (8 نمره)

17- در چه مواردی به وسیله قنات می­توان از دو سفره آب زیرزمینی بهره­برداری نمود؟ توضیح دهید (2نمره)

18- از تجزیه شیمیایی آب علاوه بر تعیین میزان املاح آب چه نتیجه­گیری دیگری به دست می­آید. توضیح دهید؟ (4 نمره)

19- در حفر چاه­های دستی (آب – فاضلاب) کارفرما و پیمانکار چه اصول قانونی را باید رعایت نمایند؟ این اصول را ذکر نمایید. (8 نمره)

20- افزایش بهره­وری از آب چیست؟ شرح دهید. (3 نمره)