دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1373

0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1373

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- تبصره ذیل ماده 2 و ماده 8 قانون توزیع عادلانه آب را شرح دهید ؟ (1نمره)

2 – ماده 10 و بیست آئین­نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب را شرح دهید ؟ (1نمره)

3- اهداف زهکشی و انواع آنرا شرح دهید؟ (1نمره)

4 - افت فشار در لوله­های آب و شبکه آبرسانی به چه عواملی بستگی دارد؟ (1نمره)

5 - آبیاری به طریقه نشتی چند نوع است؟ (1نمره)

6 - آزمایش پمپاژ بادبی ثابت و متغیر (للت پله کانی) برای چه منظوری اعمال می­شود ؟ (1نمره)

7 - مصرف آب محصولات مختلف کشاورزی به چه عواملی بستگی دارد؟ (1نمره)

8- مدول آبیاری و اساس متد بالنی – گریدل را شرح دهید؟ (1نمره)

9- آیا می­توان در یک حلقه چاه نیمه عمق (چاه تا سنگ کف حفاری نشده است) به لحاظ کنترل ضرائب  سفره آزمایش پمپاژ نمود؟ (1نمره)

10- شعاع تأثیر در کارشناسی چه مواردی دارد و عوامل موثر بر آن را نام ببرید؟ (1نمره)

11- یک حلقه چاه در مجاورت رشته قناتی حفر شده است، در یک نظریه کارشناسی این چاه بر روی قنات بدون تأثیر نامبرده شده است، به نظر جنابعالی دلائل توجیهی این کارشناس چیست. بطور خلاصه بنویسید؟ (1نمره)

12- یک حلقه چاه از خط شاقولی منحرف شده است. چگونه و با چه دستگاهی می­توان آن را مشخص و تعیین نمود. آیا این حلقه در هر حال و یا هر نوع تجهیزات از نظر کارشناس قابل قبول است یا خیر؟  (1نمره)

13- یکی از وسایل حفاری غیرقابل خردشدن (بطور مثال بیلر) در یک حلقه چاه در حال حفاری سقوط نموده و به وسیله وسائل مورد کاربرد خارج کردن آن مقدور نمی­باشد. آیا این حلقه چاه از نظر کارشناسی قابل قبول است یا خیر؟ (1نمره)

14- مشخصات یک سفره آب بطور خلاصه شرح داده و ضرائب و ثوابت آن را فقط نام ببرید؟ (1نمره)

15- قابلیت انتقال و ضریب ذخیره را تعریف و مقدار یا دیمانیون ضریب ذخیره در سفره آزاد و تحت فشار را بنویسید؟  (1نمره)

16- آیا می­توان در یک حلقه چاه دهانه گشاد آزمایش پمپاژ نمود. در صورت مثبت بودن جواب، تحلیل ارقام حاصله چگونه است ؟ (1نمره)

17- آیا می­توان از طریق محاسبه راندمان چاه به صحت و دقت عملیات کراول ریزی و اسکرین گذاری و عدم شستشوی یک حلقه چاه پی برد؟ (1نمره)

18- تخلخل در سازنده­های سخت (بویژه آهک) و سازنده­های ناپیوسته (آبرفتها) از چه نوع دسته­ای است؟ (1نمره)

19- آیا می­توان ضریب ذخیره را از ارقام پمپاژ از یک حلقه چاه مورد پمپاژ بدون داشتن و اندازه­گیری سطح آب در چاه مشاهده­ای یا پیزومتر محاسبه نمود؟ (1نمره)

20- سرعت­های خطی و صفحه­ای و متلاطم را در حرکت آب­های زیرزمینی نام برده و توضیح دهید که کدام سرعت جریان در قانون دادرسی صادق است و به موجب آن قانون عامل موثر در جهت جریان فشار است یا اختلاف ارتفاع؟ (1نمره)

21- با توجه به قانون دادرسی از مقطعی به طول 1000 متر و ضخامت 200 متر با شیب 7 در هزار و قابلیت نفوذ 10 متر در روز سالانه چند متر مکعب آب عبور می­نماید؟ (1نمره)

22- تولید ویژه و بازمان ویژه را شرح دهید؟ (1نمره)

23- موقعیت خطوط جریان با خطوط هم پتانسیل چگونه است و در مرحله هجوم آب شور کرادیان هیدرولیک چه وضعیتی دارد؟ (1نمره)

24 - حرکت کوهرائی آلپاین پایانی (...............) موجد په فعالیت­هایی در روند زمین ساخت بوده و این فعالیت­ها در چه دوره­هایی بوقوع پیوسته است؟ (1نمره)

25 – سازنده­های قرمز زیرین (پالئوژن) و قرمز زیرین (نئوژن) را با نوع نهشته­های غالب نام ببرید و اثر این نهشته­ها را در تخریب کیفیت منابع آب شرح دهید؟ (1نمره)

26- پدیده روانگری (روانگرائی ...............) را شرح داده و اثر آن را بر پی پایه­های سازه­ها و شیب و شیروانی خاکریزها بیان نمائید؟ (1نمره)

27- سختی کل آب متوجه چه کاتیونهائی است و واحد اندازه­گیری سختی چیست؟

عناصر سختی آب را به ترتیب درجه اهمیت و اولویت بیان نموده و اثر سختی  را در آب کشاورز و آب آشامیدنی شرح دهید؟ (1 نمره)

28- از میان آلوده سازهای آلی، دتر جنت­ها (سور فاکتانت­ها) و عیار قابل قبولشان را در مرحله ورود به آبخوان را بنویسید؟ (1نمره)

29- آلوده سازهای حاصل از ترکیبات نیتروژن­دار کدامند و در رابطه با آلودگی آ چه منشائی دارند ؟ (1نمره)

30- بر اساس شاخص لانژلیه (....................................................) مکانیسم خوردگی آب را بیان (......................) و چگونگی ایجاد توقف پوسیدگی و زنگ زدگی (............... ) را در جدار و کالمن چاه و لوله­های آب­رسانی بیان نمائید؟ (1نمره)

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن