راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته صنایع چوب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

سوالات آزمون رشته صنایع چوب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Sanaye_Choob_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع چوب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

١- کدام روکش، دارای مقاومت بیشتری در برابر حرارت است؟

1) HPL                               2) ملامینه

3)  PVC                             4) چوبی طبیعی

۲-  کدام رابطه، روش محاسبه طول پاره شدن کاغذ را نشان می‌دهد؟

1)                        2)

3)                        4)

۳- مشخصه ویژه خمیرکاغذ NSSC کدام است؟

۱) درجه روانی کم                    ۲) روشنی زیاد

۳) راندمان پایین                   ۴) سفتی زیاد

۴- کدام ماده حفاظتی چوب، محلول در آب است؟

۱) لیندان                              ۲) پنتاکلروفنل

۳) کرئوزوت                         ۴) بوراکس

5- چوبی با رنگ روشن، وقتی در معرض محیط بیرون و هوازدگی قرار گیرد، به کدام رنگ تبدیل می‌شود؟

1) زرد                                  2) خاکستری

۳) سفید                             ۴) سبز

6-  پانل­های LVL، معمولاً به کدام‌یک از ابعاد و با کدام نوع چسب تولید می‌شوند؟

۱) طول زیاد - چسب UF           ۲) عرض زیاد - چسب PF

3) طول زیاد - چسب PF          ۴) عرض زیاد - چسب UF

7- حداقل قطر بدون پوست انتهای باریک گرده بینه‌های روکشی، اره‌ای و چیپسی، به‌طورمعمول، به ترتیب چند سانتی‌متر است؟

۱) ۳۰، ۱۵ و ۷                ۲) ۴۰، ۲۰ و ۱۲

۳) ۴۵، ۲۵ و ۱۵                     ۴) ۵۰، ۴۰ و ۲۰

۸- ۲۵ استر چوب می‌زنی. تعادل چند مترمکعب چوب است؟

1) 46.7                       2) 31.3

3) 20                         4) 15

۹- نمونه‌ای از چوب، به داشتن پوسیدگی مشکوک است. برای رد یا تأیید این شک، کدام اقدام زیر را باید انجام داد؟

۱) آزمایش مقاومت به ضربه و مقایسه نتیجه با نمونه سالم

۲) مقایسه جرم ویژه نمونه با جرم ویژه متوسط گونه آن

۳) معاینه مقطع شکسته نمونه

۴) اندازه‌گیری رطوبت نمونه

۱۰- کیفیت اتصال چسب در تخته لایه‌ها، با کدام مورد ارزیابی می‌شود؟

۱) فشار لبه­ای                        ۲) تاب ورق

۳) آزمایش برشی                   ۴) کشش عمود بر سطح

۱۱- سطح طولی کدام چوب، از براقیت خاصی برخوردار است؟

۱) نراد                                 ۲) نوئل

۳) کاج                               ۴) لاریکس

۱۲- بر اساس کدام ویژگی ماکروسکوپی، می‌توان بلوط و شاه بلوط را از هم تمایز داد؟

۱) چینش آوندهای چوب پایان   ۲) چینش پارانشیم‌های محوری

۳) گروه‌بندی آوندها                ۴) اندازه اشعه چوبی

۱۳- معادل نام متداول Spruce، کدام است؟

۱) سدر                                        ۲) نراد

۳) نوئل                              ۴) صنوبر

۱۴- گره در چوب، دارای کدام خصوصیات است؟

۱) وزن مخصوص کمتر، سختی کمتر و هم کشیدگی کمتر

۲) وزن مخصوص کمتر، سختی بیشتر و هم کشیدگی بیشتر

۳) وزن مخصوص بیشتر، سختی کمتر و هم کشیدگی کمتر

۴) وزن مخصوص بیشتر، سختی بیشتر و هم کشیدگی بیشتر

۱۵- حفرات آوندی در توسکا، چگونه است؟

١) نسبتاً بزرگ، پراکنده و غالباً به‌صورت چندتایی شعاعی

۲) کوچک، پراکنده و غالباً به‌صورت چندتایی شعاعی

۳) نسبتاً بزرگ، پراکنده و غالباً منفرد

۴) کوچک، پراکنده و غالباً منفرد

۱۶- نقش چشم بلبلی، ناشی از کدام مورد است؟

۱) درهم تابیده شدن الیاف                ۲) رنگ گیری غیریکنواخت

۳) آسیب‌های ناشی از حشرات           ۴) وجود اشعه‌های پهن

۱۷- ظاهر خطوط آوندی، متأثر از چیست؟

۱) رنگ چوب و قطر آوندی                        ۲) قطر آوند و ضخامت دیواره آوند

۳) قطر آوند و وجود یا عدم وجود محتویات   ۴) ضخامت دیواره آوند و دریچه‌های آوندی

۱۸- در برش شعاعی، فاصله حلقه‌های رویش از یکدیگر نسبت به برش مماسی، چگونه است؟

۱) بیشتر                                      ۲) کمتر

۳) مساوی                                   ۴) گاهی کمتر و گاهی بیشتر

۱۹- کدام‌یک از چوب‌های زیر، نسبت به بقیه موارد، دارای وزن مخصوص کمتری است؟

۱) ممرز                                        ۲) راش

۳) سرخدار                                   ۴) پالونيا

۲۰- در چوب‌هایی که بوی آن‌ها ناشی از رزین باشد، کدام بخش معطرتر است؟

۱) برون‌چوب                                 ۲) درون چوب

۳) در تمام چوب، یکسان است.          ۴) بستگی به قرارگیری کانال‌های رزینی دارد.

۲۱- بافت نرم و زبر در پهن‌برگان، بر اساس اندازه قطر کدام مورد تعیین می‌شود؟

۱) تراکئید                                     ۲) پارانشیم

۳) فيبر                                       ۴) حفره آوند

۲۲- پرزدار شدن چوب در هنگام سمباده زنی، به تشکیل کدام مورد بازمی‌گردد؟

۱) برون‌چوب                                 ۲) چوب کششی

۳) درون چوب                              ۴) چوب فشاری

۲۳- شکل و نحوه پراکنش اشعه‌های چوبی در کدام مقطع، در تشخیص گونه‌ها نقش مهم‌تری بازی می‌کند؟

۱) شعاعی                                     ۲) عرضی و مماسی

۳) مماسی و شعاعی                        ۴) عرضی و شعاعی

۲۴- کدام ویژگی در چوب جوان دیده می‌شود، ولی در چوب بالغ دیده نمی‌شود؟

۱) سلولز بیشتر                               ۲) همی سلولز بیشتر

۳) لیگنین بیشتر                            ۴) هم کشیدگی طولی بیشتر

۲۵- برتری رزین ملامین فرم آلدئید به اوره فرم آلدئید، در چیست؟

۱) ارزان بودن و خطی بودن                       ۲) ضد آب بودن و ارزان‌تر بودن

۳) ضد آب بودن و واکنش‌پذیرتر بودن          ۴) بادوام‌تر بودن و واکنش‌پذیری کمتر

۲۶- تأثیر پیش پرس بر پروفیل دانسیته تخته خرده چوب، چگونه است؟

۱) تند شدن شیب پروفیل دانسیته               ۲) یکنواخت‌تر شدن پروفیل دانسیته

۳) افزایش دانسیته تخته                          ۴) کاهش دانسیته تخته

۲۷- به ترتیب، کدام تغییر در دانسیته و رطوبت تخته خرده چوب، موجب افزایش ضریب جذب حرارت فرآورده نهایی می‌شود؟

۱) کاهش – کاهش                         ۲) کاهش – افزایش

۳) افزایش – کاهش                               ۴) افزایش به افزایش

۲۸- کدام مورد، در ارتباط با افزایش حرارت در توده خرده چوب‌هایی که در هوای آزاد انبارشده‌اند، کامل‌تر است؟

۱) پوسیده شدن خرده چوب‌ها                   ۲) اکسیداسیون و فعالیت باکتری‌ها

۳) اکسیداسیون                                     ۴) فعالیت باکتری‌ها

۲۹- با افزایش دانسیته تخته خرده چوب، کدام تغییرات، به ترتیب در میزان واکشیدگی ضخامتی و جذب آب، صورت می‌گیرد؟

۱) افزایش – کاهش                                ۲) کاهش – افزایش

۳) افزایش به افزایش                              ۴) کاهش - کاهش

۳۰- برای نگهداری صحیح گردابینه در محوطه (یارد) کارخانه‌ها، رعایت کدام اصل در اولویت قرار دارد؟

۱) حفظ رطوبت آن در حد بالای FSP            ۲) شست‌وشوی آن قبل از ورود به خط تولید

۳) دسته‌بندی آن به‌صورت شرقی – غربی       ۴) پوست‌کنی آن

۳۱- در تولید محصولات چوبی با استفاده از رزین فنل فرم آلدئید، کدام مورد نقش کاتالیزور را ایفا می‌نماید؟

۱) زمان                                       ۲) سود سوزآور

۳) دما                                        ۴) کلرور آمونیوم

۳۲- کدام روش، برای تیمار چوب با کرئوزوت نوع یک (سنگین) استفاده می‌شود؟

۱) خلأ مضاعف                               ۲) قلم‌موزنی

۳) بوشری                                   ۴) بتل

۳۳- بعد از قطع درخت در جنگل و تبدیل آن به گرده بینه، برای جلوگیری از حمله عوامل مخرب تا قبل از ارسال آن به یارد کارخانه، چه باید کرد؟

۱) پوست‌کنی آن‌ها                         ۲) خارج کردن سریع آن‌ها از جنگل

۳) تبدیل آن‌ها به تخته                   ۴) اندازه بری و کاهش طول آن‌ها

۳۴- در ارزش‌گذاری بر مبلمان کلاسیک، کدام مورد از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

۱) برند و سازنده آن                         ۲) نوع جنس به‌کاررفته

۳) جنبه‌های هنری آن                     ۴) قیمت مواد به‌کاررفته در ساخت آن

۳۵- چرا به چوبی که در حالت کاملاً اشباع از آب است، قارچ نمی‌تواند حمله کند؟

۱) در آن هوا وجود ندارد.                  ۲) رطوبت آن زیاد است.

۳) جرم حجمی آن زیاد است.            ۴) دیواره‌های سلولی، کاملاً اشباع از آب است.

۳۶- در ارزیابی کابینت آشپزخانه، کدام مورد بیشترین تأثیر را بر قیمت واحد محصول دارد؟

۱) مقدار و ابعاد آن                          ۲) رنگ و جنس مواد و روکش‌ها

۳) طراحی و جنبه‌های هنری به‌کاررفته ۴) قیمت مواد به‌کاررفته در ساخت آن

۳۷- کاربرد کدام گونه در ساخت پارکت، بیشتر از سایر گونه‌ها است؟

۱) نراد                                         ۲) بلوط

۳) راش                                       ۴) گردو

۳۸- دستگاه مولدر، برای چه کاربردی مورداستفاده قرار می‌گیرد؟

۱) تولید مقاطع پروفیلی                    ۲) تولید پایه میز

۳) چسباندن لبه ضخامت                 ۴) چسب زنی به قطعات

۳۹- کدام عامل مخرب چوب، فقط به برون‌چوب حمله می‌کند؟

۱) موریانه زیرزمینی                         ۲) موریانه چوب خشک

۳) قارچ باختگی آبی                       ۴) قارچ پوسیدگی قهوه‌ای

۴۰- در صنعت بسته‌بندی، کارتن سینگل از چندلایه تشکیل‌شده است؟

۱) یک                                 ۲) دو

۳) سه                                ۴) می‌تواند متفاوت باشد.

۴۱- اشباع چوب با فسفات آمونیوم، مقاومت چوب را به کدام مورد زیر، بهبود می‌بخشد؟

۱) آتش                                       ۲) پوسیدگی

۳) هوازدگی                         ۴) موریانه زدگی

۴۲- جهت تیمار چوب با کدام روش، نیاز به پوست‌کنی نیست؟

۱) خمیرمالی                                 ۲) بوشری

۳) سلول خالی                              ۴) فشار و مکش

۴۳- کدام‌یک از ترکیبات زیر، کم‌خطرتر و دوستدار محیط‌زیست تر هستند؟

۱) نمک‌های محلول در آب                 ۲) آسکو

۳) مواد حفاظتی مشتق از قطران        ۴) ترکیبات بورون

۴۴- رنگ سبز در اوراق فشرده چوبی، نشان‌دهنده کدام خاصیت ویژه آن است؟

۱) بدون فرمالدئید بودن                   ۲) مقاوم در برابر آتش

۳) مقاوم در برابر رطوبت                  ۴) دوستدار محیط‌زیست

۴۵- کدام روش حفاظتی، کم‌هزینه و اقتصادی بوده و برای چوب‌های تازه قطع شده، مناسب‌تر است؟

۱) خلأ مضاعف                               ۲) بتل

۳) روپینگ                                   ۴) اسمز

۴۶- کدام گونه چوبی، دارای دوام طبیعی بیشتری است؟

۱) توس                                       ۲) سدر

۳) ون                                        ۴) سپیدار

۴۷- بیشتر چوب‌های پهن‌برگ، مستعد کدام نوع از پوسیدگی در شرایط مرطوب هستند؟

۱) پوسیدگی سفید                          ۲) باختگی

۳) پوسیدگی قهوه‌ای                       ۴) پوسیدگی خشک

۴۸- کنترل کیفیت محصولات چوبی تولیدی کارخانجات داخلی، به کدام روش انجام می‌گیرد؟

۱) توسط مشتریان                                  ۲) نظارت توسط انجمن‌های صنفی

۳) هیچ‌گونه نظارت و کنترلی وجود ندارد.      ۴) مقایسه با مقادیر استاندارد توسط سازمان استاندارد

۴۹- کدام مورد، درجه‌بندی چوب و محصولات چوبی را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

۱) معایب کارخانه‌ای                        ۲) معایب تعیین‌کننده نوع مصرف

۳) معایب نهادی چوب                    ۴) معایب کلی چوب و محصولات چوبی

۵۰- کدام مورد، اولویت اول اهمیت در چوب مورد مصرف در تولید تخته خرده چوب را دارد؟

۱) کیفیت                                     ۲) رنگ

۳) ابعاد                                      ۴) گونه

۵۱- در کدام مورد، واحد اندازه‌گیری دو خاصیت مکانیکی در سیستم SI، یکسان است؟

۱) مدول گسیختگی - قدرت نگهداری میخ      ۲) مدول الاستیسیته - قدرت نگهداری میخ

۳) کارحد تناسب – ضربه                         ۴) ضربه به سختی

۵۲- کدام خاصیت مکانیکی چوب در اثر تغییرات رطوبت آن، در مقایسه با بقیه خواص، تغییرات کمتری دارد؟

۱) فشار عمود بر الياف                      ۲) خمشی

۳) کشش عمود بر الياف                   ۴) کشش موازی الیاف

۵۳- کدام‌یک از مقاومت‌های چوب، به شیب الیاف آن، حساس است؟

۱) خمش، ضربه و شوک                           ۲) سختی و ساییدگی

۳) شکاف خوری و تابیدگی                        ۴) استحکام اتصال

۵۴- محاسبه تنش حد تناسب، غالباً در کدام آزمایش برحسب جهت خاص بارگذاری، از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

۱) ضربه                                       ۲) خمش استاتیک

۳) فشار عمود بر الياف                     ۴) فشار موازی الیاف

۵۵- در محاسبه ممان اینرسی و مدول اینرسی مقاطع تخته لایه، ضخامت و پهنای لایه‌های ..............

۱) عمود برجهت تنش به حساب می‌آیند ۲) موازی با تنش وارده به کار می‌روند

۳) متقاطع هم کاربرد دارند                        ۴) پشت‌ورو تبدیل می‌شوند

۵۶- چوب در کشش عمود بر الياف نسبت به جهت طولی خود ضعیف است. این ضعف به کدام مورد زیر، مربوط است؟

۱) طبیعت تصادفی بافت چوب                   ۲) درصد رطوبت چوب

۳) اثر توأم الیاف کوتاه و بلند                     ۴) مقاومت کششی پایین لیگنین

۵۷- کدام محصول چوب نسبت به بقیه محصولات، ازنظر خواص مکانیکی متقارن‌تر است؟

۱) تخته تراشه جهت‌دار                    ۲) کاغذ ساخته‌شده با دست

۳) کاغذ ساخته‌شده با ماشین            ۴) چوب ماسیو بدون انحراف الياف

۵۸- با توجه به رابطه بین دانسیته و خواص مکانیکی چوب، سرعت زیاد رشد درختان، به ترتیب در سوزنی‌برگان و پهن‌برگان، چه تأثیری بر خواص مکانیکی آن‌ها خواهد داشت؟

۱) کاهش – کاهش                         ۲) کاهش – افزایش

۳) افزایش به افزایش                      ۴) افزایش - کاهش

۵۹- آزمونه‌هایی از یک‌گونه چوب در خواص مکانیکی، باهم قابل‌مقایسه‌اند که............. یکسان باشد.

۱) فقط رطوبتشان                                   ۲) جای آن‌ها روی تنه درخت در چهار جهت

۳) توزيع درایر رویش در مقطع عرضی‌شان     ۴) سطوح جانبی آن‌ها متفاوت ولی مقطعشان

۶۰- در نمونه‌ای تحت لنگر پیچشی خالص، کدام تنش وجود دارد؟

۱) برشی خالص                              ۲) پیچشی

۳) خمشی خالص                           ۴) برشی و خمشی

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع چوب