راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1386

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1386

0 تومان
کد محصول : Rah_Sakhteman_1386

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  آب مصرفی در بتون مسلح باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

1)  PH اسیدي، داشته باشد

2)  PH قلیایی داشته باشد

۳ ( مشابه آب شرب باشد

۴(  مشابه آب‌های معمولی باشد us میلی

۲ - در قراردادهای منعقد، بین پیمانکاران و دستگاه اجرائی اولویت با کدام‌یک از موارد زیر است؟

۱ ( پیمان منعقده

۲( حجم مقادیر کار تعیین‌شده در قرارداد

۳(  دستور کارهاي صادره توسط دستگاه نظارت

۴ ( نقشه و مشخصات پروژه

3- اسناد و مدارک منضم به پیمان که به‌عنوان مجموعه غیرقابل‌تفکیک است و جزء پیمان است عبارت­اند از:

۱ ( شرایط عمومی پیمان، نقشه برنامه زمانی کلی

۲( مشخصات فنی، دستورالعمل‌ها

۳ ( موافقت‌نامه، نقشه، برآورد

۴ ( همه موارد مذکور

۴ - مراد از ساختمان مقاوم در برابر زلزله طبق آئین‌نامه، ساختمانی است که:

۱( اصولاً هیچ زلزله‌ای نتواند آن را تخریب نماید.

۲ ( در تمام طول عمر مفید خود همه زلزله را بدون آسیب تحمل نماید.

۳( تا شدت خاصی را مقاومت و شدت‌های کمتر را به‌دفعات تحمل نماید.

۴( در انواع مختلف ابنیه نتایج متفاوت می‌باشد.

۵ - سیمانی که به مدت زیاد انبار شود ممکن است به‌صورت کلوخ­های فشرده درآید در این صورت در کارهای بتونی معمولی

۱( اگر کلوخه‌ها پا پتک به‌راحتی پودر شوند سیمان قابل‌مصرف است.

۲( اگر کلوخه‌ها با یکبار غلتاندن پودر شوند سیمان قابل‌مصرف است.

۳( اگر کلوخه‌ها با پتک به قطعات کوچک تبدیل شوند در کارهاي حجیم قابل‌مصرف است.

۴( سیمان قابل‌مصرف نیست.

6- طبق ضوابط استاندارد ۲800حداکثر ارتفاع در ساختمان‌های با مصالح بنائی غیرمسلح. حداکثر دوطبقه چقدر است؟

۱( حداکثر دوطبقه با احتساب زیرزمین است

۲( حداکثر دوطبقه با احتساب زیرزمین و ارتفاع از سطح زمین ۸ متر است

۳( حداکثر دوطبقه بدون احتساب زیرزمین است

۴( حداکثر دوطبقه بدون احتساب زیرزمین و ارتفاع از سطح زمین ۸ متر است

۷ - تعریف دپو عبارت است از ....

۱( مقدار خاک کنده‌شده حاصل از خاک‌برداری که مازاد مصرف خاک‌ریز می‌باشد.

۲( مقدار خاکی است که براي خاک‌ریزی‌ها جمع‌آوری می‌شود.

۳( مقدار خاک نباتی است که براي دور ریختن و خارج کردن آن از پروژه جمع‌آوری می‌شود.

۴( مقدار خاک لازم و موردنیاز براي زیرسازي آسفالت مورد مصرف قرار می‌گیرد.

8-  حداکثر هریک از لایه‌های خاک کوبیده شده بر اساس مشخصات سازمان برنامه در راه­های اصلی چند سانتیمتر است؟

1) 12.50

2) 15

3) 20

4) 25

۹ - جهت ساختن بتون آسفالتی )آسفالت گرم( در مناطق آب و هوای متوسط از چه نوع قیر استفاده می‌شود؟

1) 85-25

2) 70-60

3) Mc2

4) S125

10 - اجرای کلاف قائم در کدام دسته از ساختمان‌هایی با مصالح بنایی الزامی نیست؟

۱ ( در ساختمان‌هایی که در مناطق با خطر نسبی کم زلزله بنا می‌شوند

۲(  در ساختمان‌های یک طبقه که با آجر و ملات ماسه سیمان بنا می‌شوند

۳(  در ساختمان‌های یک طبقه داراي اهمیت کم

۴(  در کلیه ساختمان‌های داراي اهمیت کم

11- در ساختمان‌های با مصالح بنائی، اجرای کلاف بندی افقی

۱ ( در مناطق با خطر نسبی کم  (A=0.2) براي ساختمان‌های یک طبقه ضرورت ندارد.

۲( براي ساختمان‌های یک طبقه کم اهمیت (I=0.8) لازم نیست.

۳(  براي ساختمان‌های یک طبقه در زمین­هاي نوعI  )سنگی و متراکم ( لازم نمی‌باشد.

۴( براي کلیه ساختمان‌ها ضروري است.

12- برای آنکه فولاد در داخل بتن زنگ نزند، باید .................

۱( به بتن مواد افزودنی و آب‌بندی اضافه شود.

۲( حداقل مقدار سیمان 250 کیلوگرم در مترمکعب بتن باشد.

۳( حداقل مقدار سیمان به 300 کیلوگرم در مترمکعب بتن باشد.

۴ ( فولاد با مواد ضد رنگ اندود شود

13- در مورد آجرهای سفال كدام گزینه درست است؟ ؟

۱ ( ازنظر عایق­بندي حرارتی کاربرد ندارند.

۲ ( براي دیوارهاي غیر باربر کاربرد دارند.

۳( براي دیوارهاي باربر کاربرد دارند.

۴ ( در برابر آتش‌سوزی مقاومت خوبی ندارند.

14 - مصرف قیر ??? در کدام‌یک از موارد زیر صحیح است ؟

۱( جهت اندود نفوذي بیس

۲ ( جهت اندود سطحی و براي آسفالت

۳ ( جهت مصرف در عایق‌کاری رطوبت

۴ ( جهت مصرف در ساختمان آسفالت

15 - در مناطق آب‌وهوای سردسیری کدام‌یک از انواع قیرهای خالص برای آسفالت مناسب است؟

1) 30.40

2) 50.60

3) 60.70

4) 85.100

16- كدام سنگ، در مقابل سایش مقاوم­تر است؟

۱ ( تراورتن

۲ ( چینی

۳ ( گرانیت

۴ ( مرمریت

17- کدام‌یک از خاک­های زیر در مقابل یخبندان کمتر حساس هستند؟

۱ ( شن و ماسه تمیز

۲ ( شن و ماسه همراه با مواد ریزدانه (0.02mm ) به مقدار 20 درصد

۳(  شن و ماسه همراه با خاک رس با دامنه خمیري بیشتر از ۱۲ به مقدار10 درصد

۴(  لاي­ها و لاي­هاي ماسه­دار بیشتر از15درصد مواد ریزدانه

18- برای بالا بردن ظرفیت مقاومت خاک آبکی چه عملی باید انجام شود؟

۱ ( اضافه کردن ارتفاع پی

۲ ( تزریق ملات

۳ ( زه کشی خاک

۴ ( کوبیدن خاک

19- سپرهای فلزی جزو کدام دسته از پی‌ها به‌حساب می‌آیند؟

۱ ) سطحی

۲ ) شمعی

۳ ) نیمه عمق

۴ ) ویژه

۲۰ - طول مؤثر جوش گوشه منقطع چقدر باید باشد؟

1) 16 برابر ضخامت ورق نازک‌تر

۲ ) سه برابر فاصله بین جوش‌ها

۳ ) ۴ برابر اندازه جوشی یا 40 میلی‌متر )هرکدام بیشتر باشد(

۴ ) فاصله بین جوش‌ها

21- حداقل و حداکثر سطح مقطع فولاد مصرفی نسبت به سطح مقطع ستون‌های بتونی )طبق آئین‌نامه( عبارت است از

۱(  نیم درصد - بیست درصد

۲(  یک درصد - هشت درصد

۳(  دو درصد - ده درصد

۴(  دو درصد - پانزده درصد

۲۲ - در ساختمان با اسکلت فلزی ستون‌ها از دو تیرآهن با ورق سرتاسری )کاور پلیت( باید

۱ ( با خرده آجر پر شود.

۲ ( با هر چیز که وجود دارد پر شود.

۳ ( با مصالح سنگی درشت‌دانه پر شود.

۴ ( داخل ستون‌ها با بتن سیمان پر شود.

23- چرا در بیشتر حالات از ستون گرد نمی‌توان استفاده کرد؟

۱ ( تیرها به‌راحتی به ستون گرد متصل نمی‌شوند.

۲ ( غیراقتصادي است.

۳ ( بارمحوري را تحمل نمی‌کند.

۴ ( همه موارد مذکور صحیح است.

۲۴ - نماد ۵۲ St مصرف کدام‌یک از عبارت زیر است؟

۱( فولاد با درصد کربن بالا با حداقل مقاومت نهایی52 کیلوگرم بر میلی‌متر مربع در آزمایش کشش،

۲( فولاد با حداقل مقاومت نهایی 52کیلوگرم بر میلی‌متر مربع در آزمایش کششی،

۳( فولاد با حداقل مقاومت نهایی50 کیلوگرم بر میلی‌متر مربع در آزمایش خمش.

۴( فولاد خشکه با حداقل مقاومت نهایی52 کیلوگرم بر میلی‌متر مربع در آزمایش خمش.

۲۵ - صفحات زیرستون بیشتر به چه منظوری محاسبه می‌شود؟

۱ ( برش

۲ ( فشار و کشش

۳ ( فشار و خمش

۴ ( کشش

26- مقاومت جوش لببهلب چقدر است؟

۱ ( مساوي یا بیشتر از مقاومت عضو اصلی

۲ ( حدود 50 تا 90 درصد

۳ ( مساوي مقاومت عضو اصلی

۴ ( بیشتر از مقاومت عضو اصلی

۲۷ - حداکثر ناخالصی خاک رس و شن ماسه تا چند درصد مجاز است؟

1) 5%- 2.4%

2) 3%- 5 تا 7%

3) 3%- 3 تا 5%

4) 4%- 105

28-  زمان گرفتن بتون باسیمان پرتلند معمولی حداقل ...... و حداکثر .... پس از ساخت بتون است.

1) 45دقیقه- 10ساعت

2) 60 دقیقه- 6 ساعت

3) 20 دقیقه- 2 ساعت

4) 30 دقیقه- 5 ساعت

۲۹ - برداشتن شمع‌های زیر تیرهای بتونی مسلح پس از گذشت چند روز، توصیه شده است؟

1) 7

2) 14

3) 21

4) 28

30 - مشخصات سیمان پرتلند نوع ۵ در کدام گزینه آمده است؟

۱ ( این نوع از سیمان ضد سولفات است و در مقابل حمله شدید سولفات‌ها به‌خوبی مقاومت می‌کند.

۲ ( رایج‌ترین نوع سیمان در دنیا است و در تمام‌کارهای ساختمانی کاربرد دارد.

۳ ( این نوع سیمان زود گیر است و در جاه‌هایی که احتیاج به قالب برداري سریع دارد بکار می‌رود.

۴ ( این نوع سیمان کمترین حرارت را تولید می‌کند و بنابراین در بتن‌سازی‌های انبوه مانند سدها بکار می‌رود.

31-  اگر بتن در معرض تأثیر شدید سولفات‌ها باشد از کدام نوع سیمان استفاده می‌شود؟

۱ ( تیپ 5

۲ ( تیپ ۴

۳( تیپ ۳

۴( تیپ ۲

32- اضافه کردن کربنات‌های قلیایی و ترکیب‌های آلوپسنویی به سیمان بتن، آن را ................

۱ ( آب‌بندی می‌کند

۲ ( تندگیر می‌سازد

۳ ( شل می‌کند

۴ ( کند گیر می‌سازد

33- افزودن آب برای شل کردن باعث کدام‌یک از موارد زیر می‌گردد؟

۱ ( پایایی بتن افزایش ولی مقاومت فشاري بتن )مشخصه( کاهش می‌یابد.

۲ ( کار آیی و پایایی بتن افزایش می‌یابد

۳ ( کار آیی و مقاومت فشاري مشخصه بتن افزایش می‌یابد.

۴ ( کار آیی بتن افزایش و مقاومت فشاري مشخصه بتن کاهش می‌یابد.

34- بیشترین تنش برش مجاز بتن مسلح به کدام مربوط است؟

۱ ( درصد میلگردهاي طولی کششی

۲ ( میلگرد برشی استفاده‌شده

۳ ( نوع بتن

۴ ( هیچ‌کدام

35 - در صورت رویارویی بتن با آب دریا کدام گزینه برای تهیه بتن مناسب است؟

۱( سیمان نوع 5 همراه با مواد پوزولانی

۲( سیمان نوع ۲ یا نوع ۱ با مواد پوزولائی یا نوع ۱ همراه با مواد سوپر پوزولانی

۳( سیمان نوع 5

۴( سیمان نوع ۱

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان