راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384

0 تومان
کد محصول : Rah_Sakhteman_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  برای افزایش مقاومت فولاد در برابر زنگزدگی:

۱ - کربن فولاد را می‌گیرند.

۲ - به آن مقداری فسفر اضافه می­کنند.

۳ - به آن مقداری گوگرد اضافه می­کنند

۴ - به آن مقداری کرم اضافه می­کنند.

2 - کوبیدن شمع‌های پیش‌ساخته در خاک باعث:

۱ - کاهش تراکم و چسبندگی در خاک‌های دانه‌ای و ریزدانه می‌شود

۲ - افزایش تراکم و اصطکاک در خاک‌های دانه‌ای و کاهش چسبندگی در خاک‌های ریزدانه می‌شود.

۳ - افزایش تراکم و چسبندگی در خاک‌های دانه‌ای و ریزدانه‌ای می‌شود

۴ - افزایش چسبندگی و کاهش تراکم در خاک‌های ریزدانه و دانه‌ای می‌شود.

3- برای سهولت پمپاژ بتن در یک ساختمان مرتفع به‌طوری‌که عارضه منفی در بتن نداشته باشد، کدام‌یک از حالات زیر صحیح است:

۱ - افزایش نسبت آب به سیمان.

۲ - اضافه کردن مواد روان کننده بدون افزودن آب

۳ - استفاده از مصالح رودخانه‌ای با سطح صیقلی

۴ - هر سه مورد فوق

4-  در مورد درز اجرائی ناشی از قطع بتن‌ریزی در یک تیر کدام گزینه صحیح است:

۱ - درز در محل نیروی برشی حداکثر و به‌صورت مایل باشد

۲ - درز محل نیروی برشی حداقل و به‌صورت مایل باشد

۳ - درز در محلی لنگر خمشی حداقل به‌صورت قائم باشد ۰

۴ - هیچ‌کدام.

۵ - از لوله‌های پلیمری کدام نوع مجاز است در لوله‌کشی آب گرم با دمای ۹۰ درجه سلسیوس بکار رود:

۱ – پلی‌اتیلن  (PEX)

۲ - پلی‌پروپیلن

۳ - پلی‌اتیلن مشبک آلومینیوم

۴ - هیچ‌کدام

۶ - برای افزایش دوام بتن در برابر یخزدگی از چه مواردی استفاده می‌کنیم؟

۱ – هوازا

۲ - ضد یخ

۳ – دانه­های درشت

۴ – دانه­های ریز

۷ - ساختمان‌های آجری غیرمسلح که تراز روی بام آن‌ها از زمین مجاور بیش از 8 متر نباشد تا چندطبقه مجاز است؟

۱ - یک طبقه با یک زیرزمین

۲ - دوطبقه با یک زیرزمین

۳ - سه‌طبقه با یک زیرزمین

۴ - دوطبقه بدون زیرزمین

8-  در صورت مشاهده گیرش کاذب در بتن چه باید کرد؟

۱ - قدری سنگ گچ به مخلوط بیفزاییم تا روان شود

۲ - قدری آب به بتن بیفزاییم تا روان شود.

۳ - بتن را بدون اضافه کردن آب مجدداً مخلوط‌کنیم تا کار آرایی خود را دوباره به دست آورد.

۴ - بتن موجود قابل‌مصرف نیست و باید آن‌ها از کارگاه خارج کرد.

۹ - تعداد گمانه‌های موردنیاز در یک پروژه تابع چه مواردی است؟

۱ - گستردگی محیط ژئوتکنیکی

۲ - ناهماهنگی زمین در اعماق

۳ - حساسیت سازه‌های مورد احداث نسبت به نشست‌های نامساوی

۴ - تمام موارد فوق

10- آب‌هایی باسابقه عملکرد ناشناخته را تنها در صورتی می‌توان در تهیه بتن بکار برد که نمونه‌های مکعبی ملات ساخته شده با آن‌ها مقاومت ۷ روزه و 28 روزه­ای حداقل معادل … نمونه‌های نظیر ساخته شده با آب مقطر داشته باشند

۱ - ۷۰ درصد

۲ - ۸۰ درصد

۳ - ۹۰ درصد

۴ - ۶۰ درصد

11- در هنگام بتن‌ریزی اعضای با تراكم  زیاد  آرماتور، استفاده از كدام مواد افزودنی را پیشنهاد می­كنید؟

۱ - مواد کندگیر کننده

۲ - مواد تندگیر کننده

۳ - مواد پوزولانی

۴ - مواد خمیری کننده

12 - پریود ارتعاش قاب‌های صلب در مقایسه با قاب‌های مفصلی بادبندی شده:

۱ - کمتر است

۲ - بیشتر است

۳ - تفاوتی نمی‌کند

۴ - بستگی به شدت زلزله دارد

13- چنانچه در منطقه‌ای سردسیر درصدد اجرای آسفالت باشیم کدام‌یک از انواع قیر خالص زیر را توصیه می‌کنید؟

۱ - قیر ۱۰۰ - ۸۵

۲ - قیر ۵۰ - ۴۰

۳ - قیر ۱۲۰ - ۱۰۰

۴ - قیر ۷۰ - ۶۰

14- در یک تیر بتن آرمه با مقطع مستطیلی تحت اثر لنگر پیچشی امتداد و موقعیت ترک‌های حاصله چه خواهد بود؟

۱ - ترک‌ها عمود بر محور تیر به طول مجزا در طول تیر

۲ - ترک‌های مورب به‌طور مجزا در طول تیر

۳ - ترک‌های پیوسته مارپیچی در طول تیر

۴ – هیچ‌کدام

15- در اسکلت‌های فلزی بهترین مقطع برای ستون‌ها:

۱ - آهن گرد توپر

۲ - آهن گرد توخالی

۳ - قوطی فلزی با مقطع مربع

۴ - قوطی فلزی با مقطع مستطیل

16 - مبنای طراحی جوش اتصال بال به جان در تیر ورق‌ها چیست؟

۱ - کمانش قائم جان تیر

۲ - انتقال برش بین بال و جان

۳ - لهیدگی یا جاری شدن جان در زیر بارهای سنگین

۴ - لهیدگی بال در زیر بارهای سنگین

17 - دامنه خمیری در خاک‌های با درصدهای بالای رس

۱ - زیاد است

۲ - کم است

۳ - ارتباطی به خاک رس ندارد

۴ - ارتباط مستقیم با آب دارد

18- در بتن آسفالت گرم قیر مورد مصرف از …… می‌باشد

۱ - قیر محلول

۲ - قیر خالص

۳ - مخلوط قیر خالص و محلول

۴ - امولسیون قیر

19- اگر در مصالحی برای تهیه بتن SE بیشتر از حد مجاز باشد بهترین راه‌حل

۱ - تعویض مصالح

۲ - اختلاط مصالح با مصالح دیگر

۳ - شستن مصالح با آب

۴ - افزودن سیمان

۲۰ - حالت کلی شکست یک دیوار آجری محصور بین کلافه‌ای قائم و افقی تحت بار زلزله شبیه کدام‌یک از اشکال زیر است؟

21- مصرف شکر به میزان دو تا پنج درصد در بتن:

۱ - بتن را زود گیر می‌کند

۲ - بتن را دیر گیر می‌کند

۳ - بشدت مقاومت بتن را کاهش می‌دهد.

۴ - هیچ تأثیری ندارد

۲۲ - دلیل پدید آمدن اصطکاک منفی در پی­های عمیق کدام است؟

۱ - بار بیش‌ازحد به شمع­ها وارد آمده

۲ - تغییر شکل کشسان در طول شمع باعث آن است

۳ - نشست و تحکیم لایه‌های اطراف باعث آن است

۴ - اساساً شمع دستخوش اصطکاک منفی نمی‌شود .

 

23- اتصال شکل مقابل چگونه اتصالی است؟

۱ ( اتصال گیردار

۲ ( اتصال مفصلی

۳( اتصال نیمه گیردار

۴ ( اتصال یکسره

24- نسبت تقریبی تاب فشاری 28روزه بتنی که با سیمان پرتلند تیپ ۵ ساخته می‌شود به تاب فشاری 28روزه بتنی که با تیپ یک ساخته می‌شود معادل است با:

۱ - ۹۰ درصد

۲ - ۸۵ درصد

۳ - ۸۰ درصد

۴ - ۶۵ درصد

۲۵-  برای دو قاب فلزی و بتن آرمه با ابعاد و مشخصات مشابه که هیچ‌گونه مانعی توسط اجزای دیگر در برابر حرکت قاب ندارند، در اثر نیروهای ناشی از زلزله :

۱ - پریود ارتعاش برای قاب فولادی بیشتر است

۲ - پریود ارتعاش برای قاب بتن آرمه بیشتر است.

۳ - پریود ارتعاش هر دو قاب مساوی است.

۴ -پریود ارتعاش قاب بتن آرمه ۵ / ۱ برابر قاب فولادی است.

ب:

31-  اگر در محاسبات نقشه‌برداری ΔXمنفی و ΔY مثبت شد ژیزمان امتداد مربوط بین کدام‌یک از فواصل زیر قرار می­گیرد )به درجه(

1) 90 تا 0

2) 180 تا 90

3) 270 تا 180

4) 360 تا 270

32- از دوربین‌های عکس‌برداری برای تهیه عکس‌های هوائی در هواپیما با ارتفاع مساوی و در منطقه واحد کدام‌یک از عکس‌های کمتری می‌گیرند؟

۱ - نرمال انگل

۲ - وایدا انگل

۳ - همه دوربین‌ها به‌طور مساوی

۴ - سو پرواید انگل

33- کمیتی را پنج بار در شرایط مساوی اندازه‌گیری کردیم عددهای (150,148,154,142,141) به حقیقت نزدیک باشد خطای احتمالی مقدار متوسط کمیت برابر است با

1) 10.95

2) 1.64

3) 3.67

4) 4.90

34- برای تهیه نقشه‌ای به مقیاس 1:1250با خطای گرافیک 0.2 میلی‌متر در برداشت تاکئومتری ازنظر استادیمتری حداکثر شعاع برداشت به متر برابر است با: )از خطاهای دیگر صرف‌نظر می‌شود(

1) 250

2) 200

3) 150

4) 125

35- زوایای قائم قرائت‌شده همزمان از P11àP12=88̊50'25'' و P12àP11=91̊ 10' 15'' بهترین زاویه شیب برابر است با:

1) 1̊ 09' 55''  2) 1̊09' 35''                  3) 0̊00'20''            4) 1̊ 30' 20''

36- متوسط فاصله زمین تا خورشید به میلیون کیلومتر حدود:

1) 93

2) 100

3) 150

4) 200

37-  مبدأ مختصات قائم‌الزاویه هر منطقه در سیستم تصویر: U.T.M

۱(  محل تلاقی مدار منطقه با نصف‌النهار گرینویچ

۲(  محل تلاقی مدار منطقه با نصف‌النهار محل

۳(  محل تلاقی خط استوا با نصف‌النهار مرکزی زون

۴(  محل تلاقی خط استوا با نصف‌النهار گرینویچ

38- ژیزمان امتداد AB (??→?) با توجه به شکل فقط از نظر مقدار و اندازه برابر است با نمودار : 

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

39- ستاره­ای در زمان     ? از نصف‌النهار نقطه L و در زمان      از نصف النهارگرینویچ عبور می‌نماید طول جغرافیائی نقطه L بدون هر نوع تصحیح برابر است با:

1) 45̊ 30'20''

2) 52̊ 35'00''

3) 97̊ 45'00''

4) 57̊ 30'00''

40 - برای تهیه نقشه‌ای به مقیاس10000l: به طریق نقشه‌برداری زمینی اگر در برداشت تاکئومتری طول متوسط هر امتداد حدود ۶۵۰ متر باشد، حداکثر اختلاف ارتفاع نقاطی که از تبدیل به افق کردن طول قرائت‌شده می‌توان صرف‌نظر کرد حدود: )خطای گرافیک ۰.۲ میلی‌متر(

1) 30

2) 40

3) 50

4) 60a

41- مجموع مربعات خطای بست در شبكه  مثلث­بندی  متشكل از 16 مثلث، 1̊20' است خطای بست هر زاویه به ثانیه

برابر است با:

1) 5''

2) 10''

3) 15''

4) 20''

42- مختصات دونقطه روی زمین      و اختلاف ارتفاع دونقطه Δh=484m.80  طول AB مزبور در طبیعت  )طول مورب( به متر برابر است با:

1) 1945

2) 1995.50

3) 2000.50

4) 2005

43- ژیزمان امتداد ) ??→? سؤال42 ( برابر است با:

1)'' ۳۷ ' ۰۵ ° ۶۴

2) '' 23 ' 54 ° 25

3) '' 23 ' 54 ° 205

4) '' 23 ' 54 ° 29

44- دونیم رخ عرضی به فاصله  متر از هم در دست است نیمرخ خاک‌ریزی  و نیمرخ خاک‌برداری  در مقیاس1:100 در کاغذ میلی‌متری محاسبه‌شده است خاک‌برداری اضافی به مترمکعب برابراست با:

۱) 0.2

2) 3

3) 5.4

4) 7.8

45- خطای بست چهارضلعی ABCD قابل‌قبول بوده که پس از اعمال شرط زوایای چهارضلعی با دو قطر شکل مقابل، نتیجه نهائی سرشکنی زوایا به‌صورت یکی از گزینه‌های زیر است )به گراد(

1)

2)

3)

4)

46- مساحت زمین ABCD چند هکتار است؟

1) 13.4

2) 10.7

3) 6.7

4) 7.6

47 - اگر در نقشه1:12500 مساحت مرتعی برابر 2450 سانتیمتر مربع باشد سطح مرتع چند کیلومترمربع می‌باشد؟

1) 3

2) 31

3) 33.5

4) 38.3

48- برای تهیه نقشه ۲۰۰۰  1: درصورتی‌که خطای ترسیمی ±  باشد تا شیب چند درجه را می‌توان درمتر کشی  چشم­پوشی کرد ؟

1) 2.6

2) 2.3

3) 3.2

4) 6.2

61- در محاسبه متره ساختمان برای اندازه‌گیری قالب‌بندی کدام اندازه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد؟

1) اندازه طول بتن ریخته شده در قالب‌ها

2) اندازه سطح بتن ریخته شده در قالب‌ها

3) اندازه سطح تماس بتن ریخته شده با قالب‌ها

4)  اندازه سطح قالب‌های نصب شده برای بتن‌ریزی

۶۲ - چنانچه در سطح لعاب‌دار کاشی‌های مورد استفاده در سرویس‌های بهداشتی یک خال به قطر 3 میلی‌متر وجود داشته باشد، این کاشی‌ها:

1) درجه یک محسوب می‌شوند

2) درجه دو محسوب می‌شوند.

3) درجه سه محسوب می‌شوند.

4) غیر قابل استفاده هستند.

63- نیروی برشی در تیرهای بتن آرمه به چه صورت گرفته می‌شود؟

1) توسط آرماتورهای قرار گرفته در بالای تیر

2) توسط آرماتورهای قرار گرفته در گونه تیر

3) توسط آرماتورهای قرار گرفته در پایین تیر

4) توسط خاموت ها

64- سطح ناخالص هریک از طبقات ساختمان عبارت است از جمع کل مساحت طبقه:

1) بدون احتساب سطح دیوارهای خارجی

2) با احتساب سطح دیوارهای خارجی

3) بدون احتساب فضاهای مشاعی

4) با احتساب فضاهای مشاعی

۶۵ - یکی از ابزارهای طبیعی برای جلوگیری از اشباع رطوبت در ساختمان‌های مناطق گرم و مرطوب:

1) وجود پنجره‌های بزرگ برای جلوگیری از ورود رطوبت می‌باشد.

2) وجود پنجره‌ها در مقابل هم و در جهت عمود بر جهت وزش باد می‌باشد.

3) وجود پنجره‌ها در مقابل هم و در جهت وزش باد می‌باشد.

4) وجود پنجره‌ها در مقابل هم و در جهت وزش باد می‌باشد.

۶۶ - برای تهیه و نصب عضو اصلی ستون، قیمت‌های داده شده در فهرست بهاء شامل کدام‌یک از موارد زیر است؟

1) تهیه، بریدن، جوشکاری و نصب عضو اصلی

2) تهیه، بریدن و جوشکاری عضو اصلی

3) تهیه و بریدن عضو اصلی

4) تهیه و جوشکاری عضو اصلی

۶۷ - برای تهیه صورت وضعیت علاوه بر نقشه‌های اجرائی، کدام‌یک از مدارک زیر لازم است؟

1) لیست مصالح پای کار

2) نقشه‌های چون ساخت، لیست مصالح پای کار، دستور کارها و صورت‌جلسات مصوب، فهرست بهاء

3) دستور کارها و صورت‌جلسات مصوب

4) نقشه‌های چون ساخت و دستور کارها

68-  برای جلوگیری از رطوبت در کف سازی طبقه همکف ساختمان فاقد زیرزمین، بعد از کوبیده شدن خاک کف از کدام‌یک از طرق زیر استفاده می‌شود؟

1) روی آن شفته آهک به ضخامت ۱۰ سانتیمتر نموده و کف سازی با ملات ماسه و سیمان انجام می‌شود.

2) روی آن بتن سبک به ضخامت ۱۰ سانتیمتر ریخته شده و کف سازی با ملات ماسه و سیمان انجام می‌شود.

3) روی آن بلوکاژ به ارتفاع ۲۵ سانتیمتر شده سپس کف سازی با ملات ماسه و سیمان انجام می‌شود.

4) روی آن بلوکاژ به ارتفاع ۲۵ سانتیمتر شده، سپس بتن سبک به ضخامت ۱۰ سانتیمتر ریخته شده و کف سازی با ملات ماسه و سیمان انجام می‌شود.

۶۹ - شیب بندی پشت بام سقف‌های تخت معمولاً با استفاده از کدام‌یک از مصالح زیر بصلاح و صرفه است؟

1) پوکه و خرده آجر به نسبت ۵ به ۱

2) پوکه و خاک رس به نسبت ۵ به ۱

3) پوکه و سیمان و نسبت ۵ به ۱

4) پوکه و سیمان به نسبت ۱۰ به ۱

۷۰ - در ساختمان‌های بنائی مقاوم در برابر زلزله حداکثر ارتفاع طبقه از روی کلاف افقی زیرین تا زیر سقف برابر است با :

1) ۵ / ۴ متر

2) ۴ متر

3) ۵ / ۳ متر

4) ۳ متر

71- برای جلوگیری و یا کاهش خسارت زلزله ناشی از ضربه ساختمان‌های مجاور بایستی بناهای بیش از ....... طبقه به‌وسیله درز انقطاع از هم جدا شوند و حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه مساوی ........ ارتفاع تراز از روی شالوده باشد.

1) ۸ - ۲۰۰ / ۱

2) ۶ – ۱۵۰ / ۱

3) ۴ - ۱۰۰ / ۱

4) ۳ - ۷۵ / ۱

۷۲ - حداکثر طول طره در بناهای مقاوم در برابر زلزله چند متر توصیه شده است؟

1) ۵ / ۲

2) ۲

3) ۵ / ۱

4) ۱

73- یک در ورودی به ابعاد یک متر در دو متر با کدام‌یک از مصالح زیر اتلاف حرارتی بیشتری دارد؟

1) چارچوب و کلاف آهنی با پوشش یک متر ورق ۷۵ / ۰ میلی‌متری

2) چارچوب و کلاف آهنی با پوشش یک ورق نئوپان ۱۳ میلی‌متری

3) چارچوب و کلاف آلومینیومی با پوشش یک ورق ۷۵ / ۰ میلی‌متری آلومینیومی

4) چارچوب و کلاف آلومینیومی با یک شیشه یک جداره در داخل آن

74- حداکثر طول مجاز نردبان بک طرفه و حداقل بلندی طول نردبان از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار می­گیرد، به ترتیب عبارت است از:

1) ۱۰ متر – ۵ / ۰ متر

2) ۱۰ متر – ۱ متر

3) ۱۲ متر – ۵ / ۰ متر

4) ۱۲ متر – ۱ متر

۷۵ - ملات ساروج از چه موادی تشکیل شده است؟

1) مخلوط سیمان، ماسه، گچ

2) مخلوط خاکستر، آهک، ماسه، خاک رس، لوئی

3) مخلوط سیمان، آهک، ماسه

4) مخلوط سیمان، ماسه، آهک، گچ

۷۶ - دقیق‌ترین روش پیش‌بینی جمعیت یک شهر به چه صورت است؟

1) متناسب ساختن پیش‌بینی جمعیت شهر با جمعیت شهرستان یا ناحیه و یا کشور.

2) روش بقای جمعیت.

3) پیش‌بینی موالید بعلاوه پیش‌بینی مهاجرت به شهر منهای پیش‌بینی مهاجرت از شهر منهای پیش‌بینی مرگ و میر.

4) درنظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر در افزایش جمعیت در دوره‌های گذشته و تعمیم آن به مهر و موم‌های آینده.

۷۷ - سنگ مرمر:

1) آذرین است

2) رسوبی است

3) آذرین دگرگونی است

4) رسوبی دگرگونی است

78- در پله بهینه :

1) ارتفاع * عرض کف پله برابر با ۱۶ سانتیمتر

2) ارتفاع + کف پله برابر با ۴۳ سانتیمتر

3) دو برابر ارتفاع + کف پله برابر با ۶۲ الی ۶۳ سانتیمتر

4) دو نیم عرض کف پله + ارتفاع برابر با ۸۰ سانتیمتر

۷۹ - کدام‌یک از طرح‌های زیر به جزئیات بیشتری در طراحی شهری می‌پردازد؟

1) طرح جامع

2) طرح هادی

3) طرح تفصیلی

4) طرح تفکیکی

80- تراکم ناخالص نفر در هکتار در طرح‌های شهرسازی عبارت است از ....... پیش‌بینی شده یا موجود در هر هکتار ....... :

1) تعداد خانواد - در سطح کل شهر

2) تعداد جمعیت – زمین مسکونی

3) تعداد جمعیت – در سطح کل شهر

4) تعداد خانوار – زمین مسکونی

81- طول پخ C در دو تقاطع با عرضی A و B عبارت است از:

1) C=A/B

2) C=(A+B)/10

3) C= A-B

4) C= (A-B)/10

82 - ضریب اشغال عبارت است از نسبت سطح:

۱ ( زیربنا به سطح قطعه زمین

۲( زیربنای طبقه همکف به‌کل سطح قطعه زمین

3) زیربنای طبقه همکف به‌کل زیربنا

۴( زیرزمین به سطح قطعه زمین

83- کدام گزینه از گزینه‌های زیر صحیح است؟ سطح خالصی طبقات عبارت است از

۱ ( سطح ناخالصی طبقات ساختمان منهای تمام سطوح مشترک و مشاعات و دیوارها.

۲ ( جمع جبری مساحت ساختمان در طبقات.

3)  جمع کلی مساحت طبقات ساختمان با احتساب دیوارهای خارجی.

۴( مساحت عرصه کل ملک منهای فضای باز آن.

84- بر اساس بند 3 مصوبه مورخ 1368/3/1 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات تا چه عمقی از بر حریم قانونی راه در طرفین راهه‌ای بین‌شهری واقع در محدوده حوزه استحفاظی شهرها ممنوع است؟

۱ ) ۱۰۰ متر

۲ ) ۱۵۰ متر

( 3 ۲۰ متر

۴ ( ۲۵۰ متر

85 - کدام‌یک از مواد قانون شهرداری‌ها، ادارات ثبت و دادگاه‌ها را مکلف می‌نماید در موقع تقاضای تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که به تصویب شهرداری رسیده باشد؟

۱ ( ماده ۵۵

۲(  ماده ۱۰۰

3) ماده ۱۰۱

۴) ماده ۱۱۰

پاسخنامه آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384  -راه و ساختمان و نقشه‌برداری

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 


سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان