دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1377

0 تومان
کد محصول : Rah_Sakhteman_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سؤال اول

بر اساس مفاد پیمان- شرایط عمومی پیمان- بخشنامه – دستورالعمل‌های سازمان برنامه‌وبودجه مربوط به طرح‌های عمرانی اصطلاحات ذیل را تعریف نمایید

1 ) تعدیل

2 ) شاخص

3 ) دوره پایه و عدد شاخص آن

4 ) شاخص متوسط سه‌ماهه

5 ) شاخص مبنا

6 ) شاخص دوره عملکرد

7 ) کسری قیمت‌ها

8 ) قیمت‌های پایه

9 ) ضریب انطباق

10 ) ما به تفاوت قیمت مصالح

سؤال دوم

1 - در طراحی روسازی یک‌راه اصلی به طول 120 کیلومتر که از ارتفاعات 1100 تا 2300 متر عبور می‌نماید آیا ضخامت و مشخصات یکنواخت است یا تغییر می‌نماید و در صورت متغیر بودن دلایل آن را مرقوم فرمانید.

2 - برای حفاظت شیروانی خاک‌ریزها با ماسه‌بادی با توجه با امکانات موجود در کشور و رعایت جوانب فنی و اقتصادی از چه نوع مصالحی استفاده و به چه ترتیبی عمل می‌شود.

سؤال سوم

به یکی از سؤال‌های الف و یا ب پاسخ داده شود.

الف) با توجه به اینکه انتقال بار از سازه اصلی به زمین از طریق پی انجام می‌پذیرد به سؤالات زیر پاسخ داده شود.

الف- 1 ) سه نوع پی سطحی را نام ببرید.

الف_ 2 ) دو نوع پی عمیق را نام ببرید.

ب) در پی‌های عمیق انتقال بار از پی به زمین با چه نوع نیروهایی انجام می‌شود.

ب- 1 ) خواص و موارد استفاده از سیمان‌های پرتلند نوع I, II, III, IV, V را برای مصرف در بتن تعریف نمایید.

ب- 2 ) هرگاه برای عایق‌کاری بام عایق رطوبتی و حرارتی ضروری باشد ازنظر فنی کدام عایق در زیر و کدام عایق در رو بایستی اجرا شود.

سؤال چهارم

الف) در آئین‌نامه بتن ایران آنالیز سازه‌ها با استفاده چهار روش مجاز می‌باشد. آن‌ها را نام ببرید.

ب) برای رفتن سازه‌های بتن مسلح مقاوم در مقابل آثار ناشی از زلزله سه حد شکل‌پذیری در نظر گرفته‌شده است آن‌ها را ذکر نمایید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن